Bæredygtig udvikling

 

ugle

Link til billede

 

Klip fra vort grundlag:

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling.

 

Om begreberne:

Den Store Danske:

Lighed, frihed, social retfærdighed og bæredygtig udvikling.

Leksikon:

Frihed, lighed og broderskab

Socialpolitik

 

FN advarer mod tab af dyrearter og naturområder:
Kan udrydde menneskeheden

Verden har to år til at gå sammen og stoppe udviklingen, lyder det fra FN-chef.

Dyrearter, insekter og naturområder forsvinder med sådan en fart, at det nu er absolut afgørende for verdens lande at gå sammen om at bevare jordens biodiversitet.

Sker det ikke i løbet af de næste to år, kan det få alvorlige konsekvenser for menneskeheden.

Så skarp lyder meldingen fra FN's chef for biodiversitet, Cristiana Pa?ca Palmer, forud for et topmøde om jordens økosystemer i Egypten i denne måned.

Hvad betyder biodiversitet?

“Mangfoldigheden af levende organismer” betyder begrebet ifølge Den Store Danske.

Biodiversitet er med andre ord et udtryk for, hvor stor variation der er af arter i form af bl.a. planter, dyr og bakterier i et område.

Når biodiversiteten falder, kan det få store konsekvenser. Også for os mennesker, fordi vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer, så vi bl.a. kan få renset vores jord, vand og ilt, få bestøvet planter og afgrøder og få mad på bordet.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

UN Scientific Paper Suggests Capitalism Has to Die in Order for the Planet to Be Saved

GritPost d. 28/8 - 2018

(EDITOR’S NOTE, 8/28/18, 3:34 PM ET: This headline was amended from “UN Scientific Paper Says Capitalism Has to Die in Order for the Planet to Be Saved” to “UN Scientific Paper Suggests Capitalism Has to Die in Order for the Planet to Be Saved.”)

Capitalism and global sustainability are incongruous with one another, according to a recent paper for the UN’s 2019 Global Sustainable Development Report.

The team of researchers from various academic institutions throughout Finland who wrote the report gave a sobering assessment of the planet’s future if the current economic order continues unabated. Namely, that all rich Western countries have based their societies on an abundance of cheap energy, which the scientists say is no longer a reality.

“Economies have used up the capacity of planetary ecosystems to handle the waste generated by energy and material use,” the paper reads. “[D]ominant economic theories as well as policy-related economic modeling rely on the presupposition of continued energetic and material growth. The theories and models anticipate only incremental changes in the existing economic order. Hence, they are inadequate for explaining the current turmoil.”

Scientists argued that worsening climate change is having a drastic impact on ecosystems and biodiversity, and that symptoms of unchecked capitalism like rising inequality, unemployment, and debt are also contributing to the destabilization of society. In order to guarantee that humanity is able to have a good quality of life on earth for future generations, the paper’s authors argued that new economic systems will have to be created, rather than the standard band-aid approach governments have taken in the recent past.

Læs hele artiklen

Læs hele rapporten

 

Netværket for Solidarisk Handel

d. 17/8 - 2018

Netværk for Solidarisk Handel består af Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen, Colombia
Solidaritet og NOAH. Gennem dialog med resten af civilsamfundet, fagforeninger og politikere
forholder netværket sig til mangler og uligheder i den nuværende handelspolitik og kommer med
bud på konkrete tiltag og alternativer, der kan skabe et retfærdigt og bæredygtigt handelssystem.

Vores økonomiske system og vores plane-
tariske system er nu i krig med hinanden.
Eller mere præcist, vores økonomi er i krig
med mange former for liv på jorden, herunder
menneskets. Hvad vores klima har brug for,
hvis det ikke skal kollapse, er en mere be-
grænset menneskelig brug af ressourcer; hvad
vores økonomiske model kræver er derimod en
uhindret forøgelse af samme. Kun ét af disse
forhold kan ændres, og det er ikke naturens.”
- Naomi Klein, 2014

Læs hele artiklen

 

Britain 'to ban all petrol and diesel vehicle sales by 2040'

Independent d. 26/7 - 2017

Sales of new cars and lorries that rely on fossil fuels will be outlawed in a bid to reduce pollution

...The expected move to ban petrol and diesel vans and cars follows similar plans announced in France this month and amid increasing signs that the shift to electric vehicles is accelerating...

...Air pollution is linked to around 40,000 premature deaths a year in the UK, and transport also makes up a significant share of greenhouse gas emissions...

..."The Liberal Democrats have called for all new diesel sales to end by 2025 and a scrappage scheme to help drivers convert to greener vehicles. We are serious about fighting air pollution, this Government is not."

Læs hele artiklen

Sidens top

 

U.S. Military Is World’s Biggest Polluter

EcoWatch d. 51/5 - 2017

By Whitney Webb

Last week, mainstream media outlets gave minimal attention to the news that the U.S. Naval station in Virginia Beach had spilled an estimated 94,000 gallons of jet fuel into a nearby waterway, less than a mile from the Atlantic Ocean.

...In 2014, the former head of the Pentagon's environmental program told Newsweek that her office has to contend with 39,000 contaminated areas spread across 19 million acres just in the U.S. alone...

...In addition, the U.S., which has conducted more nuclear weapons tests than all other nations combined, is also responsible for the massive amount of radiation that continues to contaminate many islands in the Pacific Ocean. The Marshall Islands, where the U.S. dropped more than sixty nuclear weapons between 1946 and 1958, are a particularly notable example. Inhabitants of the Marshall Islands and nearby Guam continue to experience an exceedingly high rate of cancer...

...One of the most recent testaments to the U.S. military's horrendous environmental record is Iraq. U.S. military action there has resulted in the desertification of 90 percent of Iraqi territory, crippling the country's agricultural industry and forcing it to import more than 80 percent of its food. The U.S.' use of depleted uranium in Iraq during the Gulf War also caused a massive environmental burden for Iraqis. In addition, the U.S. military's policy of using open-air burn pits to dispose of waste from the 2003 invasion has caused a surge in cancer among U.S. servicemen and Iraqi civilians alike...

...In response to concerns about these plans, a Navy spokeswoman said that heavy metals and even depleted uranium are no more dangerous than any other metal, a statement that represents a clear rejection of scientific fact. It seems that the very U.S. military operations meant to "keep Americans safe" come at a higher cost than most people realize—a cost that will be felt for generations to come both within the U.S. and abroad.

Reposted with permission from our media associate MintPress News.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Små vandløb skal ikke længere beskyttes

Danmarks Naturfredningsforening d. 6/11 - 2015

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil nu af med beskyttelsen af små vandløb - akkurat som landbruget har forlangt. Danmarks Naturfredningsforening advarer skarpt mod at smide 30 års vandmiljøindsats overbord.

EU’s vandområdeplaner er sat i verden for at sikre, at livet vender tilbage i åer, bække, søer og fjorde.

Det betyder indskrænkninger i landbrugets udledninger af kvælstof og sprøjtegifte. Vandområdeplanerne har fået landbruget til at lægge massivt pres på skiftende regeringer for at få slækket indsatserne.

Denne regering indvilliger og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebuder, at de ”forhadte vandløb” skal ud af vandplanerne.

- Det er det stærkt kritisabelt, at der nu skal tages endnu flere vandløb ud af beskyttelsen. Nu var det ellers lige begyndt at gå den rette vej, kan vi nøgternt og med sagkundskaben i ryggen konstatere. Vi tvivler stærkt på, om denne udvanding af vandplanerne overhovedet er lovlig, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvis de store firmaer / de rigeste får lov til at bestemme ud fra profithensyn kan vi ikke skabe en bæredygtig udvikling.

Jordens lunger de store skove er uundværlige, men står det til de store firmaer skal de fælles da det giver penge her og nu.

Olieindustrien ønsker at alt olie skal pumpes op, men det er ikke godt for jorden og dens befolkning.

Sidens top

 

COP21 i Paris.

Stort optog i Paris
Hundredetusinder vil gå på gaden for klimaet

Arbejderen d. 4/8-2015

Frem til i går havde 176.881 mennesker skrevet under på, at de er klar til at gå på gaden den 29. november for kravet om en ansvarlig klimaaftale ved COP21 i Paris.

...Klima- og miljøorganisationer forbereder at lægge maksimalt pres på politikerne, når de fra 29. november i år mødes til klimatopmødet COP21 i Paris. Frem til i går havde 176.881 mennesker skrevet under på, at de er klar til at gå på gaden den 29. november for kravet om en ansvarlig klimaaftale...

Læs hele artiklen fra Arbejderen

Sidens top

 

FN-link om klimaet:

UN Climate Change Newsroom

United Nation Framework Convention on Climate Change

Miljøsange af Enda Reilly

Udtrykket COP står for Conference of Parties, som er det øverste organ for klimakonventionen.

Sidens top

 

Hjemmesiden Bæredygtig Udvikling

Klip fra siden:

Det er foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (Øko-net) som driver BU sitet.

Øko-net har eksisteret siden januar 1994r og har nu etableret en solid basis for sit arbejde, via et bredt netværk, der primært bindes sammen af Nyhedsbladet Øko-net, flere hjemmesider og en omfattende database. Bladet udkommer ca. hver anden måned i et oplag på 10.000 og udgives tillige på Internettet på www.eco-net.dk
Øko-net afholder årligt mindst to landsdækkende weekend seminarer, hvor nye emner sættes til debat.

Her findes bl.a. en grundig gennemgang af begrebet: Økonolgisk Udvikling

Læs mere her

Sidens top

 

blomster

Link til billede

 

Danida og Udenrigsministeriet om nye mål i FN for Verdensudviklingen.

(Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, som er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.)

Klip fra ders fælles hjemmeside:

I september mødes verdens statsledere i FN i New York for at træffe et historisk valg: De skal vedtage klare mål for at udrydde fattigdommen og skabe en bæredygtig planet. Alle lande skal lægge sig i selen for at gøre målene til virkelighed inden 2030.

Det nye ved verdensmålene er, at de er universelle. Det betyder, at de gælder for alle lande – også for Danmark. Hovedmålet er at udrydde ekstrem fattigdom og skabe en bæredygtig planet for os alle.

Verdensmålene bliver en dagsorden for, hvilke forandringer verdens lande i særlig grad skal fokusere på i de næste 15 år – og hvilke resultater der skal opnås. Derfor kan de komme til at gøre en stor forskel. I år 2000 vedtog FN også nogle ambitiøse mål – med deadline her i 2015. Det var otte mål for at forbedre livet i de fattigste lande. Ikke alt er lykkedes, men flere af de store mål er faktisk indfriet.

Læs mere her

 

skov

Link til billede

 

Miljøministeriet

Her henviser man til
"Vækst med omtanke" udkom i marts 2009.

Læs mere her

Danmarks officielle hjemmeside om energi

 

EUR-Lex om bæredygtig udvikling

Læs mere her

Sidens top

 

Ødelæggelse af kloden strengt forbudt

Information d. 29/6 - 2015

Mennesket har givet sig selv rettigheden til at eje og udnytte naturen, som ikke har noget at skulle have sagt – bortset fra i Sydamerika.

Kræver abonemet - Læs hele ariklen

Ecuador og Bolivia har lavet love til beskyttelse af naturen.
Hvor der kan rejses sager på vegne af naturen og mennesket garenteres retten til et godt liv, en tiværelse i harmoni med naturen og i social harmoni.

Sidens top

 

Indikatorer for bæredygtig udvikling

Danmarks Statistik 18/12 . 2003

Hvordan har vores samfund og indbyggerne det? Behandler vi vores ressourcer og mennesker, så vi står bedre i næste generation? - Og hvordan måler man det? Indikatorer for bæredygtig udvikling er et bud på et statistisk måleredskab for den bæredygtige udvikling.

Link til siden

Link til pdf filen: Indikatorer for bæredygtig udvikling

 

Globalis

Globalis er et interaktivt verdensatlas, hvor du selv kan lave dine egne kort og grafer. Målet med Globalis er at vise verdens ligheder og uligheder, og hvordan vi påvirker livet på planeten primært med visuelle hjælpemidler.

Globalis er et nordisk samarbejde, som udspringer af et norsk initiativ. FN-forbundet i Danmark har oversat hjemmesiden til dansk, og vi arbejder løbende på at forbedre hjemmesiden.

Læs mere her.

 

Collaboratively Building
a Sustainable Smart City

In qetema.org a group of people who believe in the need for major global changes gather to design and build a new city together. This city will run on a completely sustainable system and is governed by its people.

Læe mere

Sidens top

 

 

Marrakech Climate Change Conference - November 2016

FN november 2016

The twenty-second session of the Conference of the Parties (COP 22) and the twelfth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 12) will be held in Bab Ighli, Marrakech, Morocco from 7-18 November 2016.

On 5 October 2016, the threshold for entry into force of the Paris Agreement was achieved. The Paris Agreement entered into force on 4 November 2016. As a result, the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA 1) will take place in Marrakech in conjunction with COP 22 and CMP 12.

se websiden

 

 

cop21

NOAH giver ikke meget for aftalen:

Med Parisaftalen er 195 landes regeringer med USA og EU i spidsen parate til at spille russisk roulette med vores fremtid. Aftalen som den ligger på bordet nu gavner kun de lande og firmaer, som ser på kortsigtet, økonomiske vækst som det eneste vigtige mål. I allersidste øjeblik lykkedes det USA at få fjernet den særlige forpligtelse, som skulle påhvile de udviklede lande. De rige lande heriblandt EU-landene og dermed også Danmark er altså sluppet af krogen som så mange gange før. Aftalen er ikke nogen sejr for nogen, men endnu et skridt imod afgrunden. Ifølge aftalen skal de frivillige reduktionsmål først revideres i 2023. Målene kan godt nok kun strammes, ikke slækkes. Men det vil være for sent til at give en realistisk mulighed for at holde den globale temperaturstigningen under 2 grader.

Læs mere hos NOAH:

Det lange spil om klimaet: Historien om de internationale klimaforhandlinger

 

2015, November 30 to December 11 - PARIS

Se den officielle hjemmeside for COP21.

UNFCCC - United nations Framework Convention on Climate Change

Læs hele aftalen fra COP21

Sidens top

 

Paris-aftalen i hus: ’Et historisk vendepunkt’

Information d. 12/12 - 2015

Eufori på COP21 over forpligtende global klima-aftale, der sender signal til regeringer byer, virksomheder, investorer og civilsamfund om at realisere den grønne omstilling, som aftalen nu lægger de overordnede rammer for

Læs hele artiklen

 

Vejen til en aftale

Information d. 14/12 - 2015

…Efter mere end 20 år med store fiaskoer i bestræbelserne på at opnå enighed om en ny global klimaaftale var rige og fattige lande blevet enige om at prøve noget andet og havde endeligt vedtaget en tæt, juridisk tekst på 31 sider, som måske kunne lede verden ind på en anden, renere og sikrere energivej…

kræver abonnement

Læs hele artiklen

Information er d. 9/12 - 2015
oppe på 61 artikler om klimatopmødet

klik her

Sidens top

 

IPCC

The IPCC is a scientific body under the auspices of the United Nations (UN). It reviews and assesses the most recent scientific, technical and socio-economic information produced worldwide relevant to the understanding of climate change. It does not conduct any research nor does it monitor climate related data or parameters.

 

CNRS

The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research) is a public organization under the responsibility of the French Ministry of Education and Research.

 

WRI

WRI is a global research organization that turns big ideas into action at the nexus of environment, economic opportunity and human well-being.

 

 

Students At U2's Former School Send Powerful Message To World Leaders

Youtube d.26/11 -2015

In November 2015 students from Mount Temple school in Dublin, Ireland joined with Afri to send a powerful message to world leaders ahead of the 2015 Climate Conference in Paris (COP21)......

Klik her

Sidens top

Ny CO2-rekord: ’Vi er i ukendt territorium’

Information d. 10/11 - 2015

Tonen lød næsten desperat hos generalsekretæren for FN’s meteorologiske organisation ved præsentation af nye tal for drivhusgas-koncentrationen – ’en ubarmhjertig stigning’. Inden nytår passerer den globale opvarmning én grad, siger britisk myndighed

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Vi har modtaget

fra Nordahl Grieg Fredsfond

ÅPENT BREV TIL:

Islands president Ólafur Ragnar Grimsson
Statsminister Erna Solberg, Norge
Finansminister Siv Jensen
Klima- og miljøverndepartementet Tine Sundtoft
Olje- og energidepartementet Tord Lien
Statsminister Stefan Löfven, Sverige
Statsminister Helle Thorning-Schmidt, Danmark
Statsminister Cai-Göran Alexander Stubb, Finland
Talmann Ålands lagting, Brit Lundberg
Lagtingsformand Jógvan á Lakjuni, Færøyene
Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, Grønland
Sametingspresident Aili Keskitalo, Norge
Ordføreren i Sametinget Stefan Mikaelsson, Sverige
Sametingspresident Klemetti Näkkäläjärvi, Finland
President Áile Jávo, Saami Council
Chief Michael Stickman, Artic Athabaskan Council
Aleut International Association
Chairperson Joe Linklater, Gwich’in Council International
President Okalik Eegeesiak, Inuit Circumpolar Council
President Grigoriy Ledkov, Russian Association og Indigenous People of the North
President Barack Hussein Obama, USA
President Vladimir Putin, Den russiske føderative republikk
Prime Minister of Canada Stephen Harper
Sandefjord 3. februar 2015
Klima utfordringene

 

norge

link til billede

«— Forskerne har konkludert med at to tredjedeler av oljen må bli liggende om vi skal nå to graders målet. Nå har de også undersøkt i hvilke geografiske områder det er mest lønnsomt å utvinne disse», sa tidligere AP-statsminister Gro Harlem Brundtland i en tale om klimautfordringene 29. januar på en konferanse på Grand hotell i Oslo i regi av tankesmia Agenda.

På konferansen sa Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen at nordmenn, amerikanere og kanadiere er blant dem som har bidratt sterkest til klimakrisa, samtidig som denne merkes hardest for mennesker i land som i liten grad har bidratt til klimagassutslippene.

«— Fem ganger så mange mennesker drives nå på flukt som følge av naturkatastrofer enn som følge av krig og konflikt», sa Egeland. I løpet av ett år drives nå om lag 30 millioner mennesker på flukt som følge av naturkatastrofer.

I dag har vi en temperaturstigning på 1,5 °C i forhold til temperaturen i 1850. Målene i et føre vár perspektiv er å la femseksdeler av oljen på Statoils oljefelt på sokkelen og globalt bli liggende for å medvirke til en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til temperaturen i 1850 innen 2100.

Den 29. januar hadde kampanjen for en norsk klimalov på petisjonsnettstedet www.avaaz.org
samlet 12 000 underskrifter.

Partiene som stiller til valg i Norden og til parlamentene i landene i Arktis råd bør gjennom sine statsministre i felleskap før FNs klimakonferanse i Paris 2015 fatte nasjonale vedtak om:
• 60 % CO2 kutt fra 1990 nivå
• en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 1850-niva innen 2100
• å avskaffe arbeidsløshet og fattigdom innen 2017 ved å styrke de sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene og etablere nullutslipp i byene og land i klimabalanse innen 2030.

Når regjeringen Solberg Stortingsmelding trolig kommer 6. februar vil den foreslå hvilket klimamål Norge skal spille inn før FNs klimatoppmøte i Paris til høsten. I denne sammenheng vil det være viktig at Statens Pensjonsfond Utland,SPU, aktivt anvender portefølgen for å oppnå 60 % CO2 kutt innen 2017 og en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 2100 i «The New Climate Economy».

En politisk styringsmodell for SPU er nødvendig slik at også fondet medvirker til å fremme en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 1850 innen 2100 i «The New Climate Economy». Tilsvarende styring av andre fond implementeres i de øvrige nordiske land og landene i Arktisk råd i 2015 før FNs Klimatoppmøte i Paris.

Vennlig hilsen
Nordahl Grieg Fredsfond

Knut Vidar Paulsen
Leder

Fakta

• Klimagassutslippene fra utvinningen av olje og gass på norsk sokkel utgjør en fjerdedel av de norske klimagassutslippene.
• Klimagassutslippene fra olje og gass utvunnet fra norsk territorium er ti ganger så høye som de totale norske klimagassutslippene.
Kilde: Cicero

Sidens top

think

Valget står mellem klima eller kapitalisme.

Uanset hvor meget man taler om kreativ innovation, grøn vækst og ny iværksætterkultur, så kan man ikke løse klimaudfordringen uden et opgør med den kapitalistiske vækstøkonomi. Her er tre forslag til en start på den proces.

AF PELLE DRAGSTED OG MARIA GJERDING
Smeltende indlandsis, oversvømmede byer og tørkelagte landbrugsområder. Der er efterhånden ikke nogen, der er i tvivl om, at klimaforandringerne er en realitet nu.

Og det er heldigvis blevet mainstream at tale om grøn omstilling - ligesom det er positivt, at vi trods alt har taget gode og vigtige skridt for at fremme den omstilling i den seneste regeringsperiode.

Men nok så gode miljø- eller energiaftaler løser ikke den udfordring, vi står over for. Det gør løse visioner om kreative processer eller grøn iværksætterkultur heller ikke.

Krisen, vi står overfor, er nemlig ikke bare en tilfældig bivirkning af en kapitalistisk vækstøkonomi - den er et direkte resultat af den måde, vores økonomi er skruet sammen på.

Og den katastrofe, vi bevæger os alt for hastigt imod, kan ikke stoppes, så længe det er markedskræfter, der styrer økonomien og dermed vores forbrug af jordens ressourcer.

Læs hele artiklen

 

Vidste du at 1/3 af vores afgrøder er afhængige af bestøvning fra bier?


Vidste du også at bierne forsvinder?
Ved du hvorfor?

Få svaret i videoen herunder, og læs mere om problemet her: http://sos-bees.org

 

Sidens top

skov2

Link til billede

Dutch government ordered to cut carbon emissions in landmark ruling.

the guardian d. 24/6 - 2015

Dutch court orders state to reduce emissions by 25% within five years to protect its citizens from climate change in world’s first climate liability suit

…A UN climate secretariat article obliging states to do whatever is necessary to prevent dangerous climate change was also cited. So was the UN climate science panel’s 2007 assessment of the reductions in carbon dioxide needed to have a 50% chance of containing global warming to 2C…

Læs mere

Sidens top

Sprøjtegift i 99 procent af danske børns urin

Ingeniøren d. 6/5 - 2013

Sprøjtegifte, som hæmmer børns udvikling og giver lavere IQ, bliver fundet oftere i danske end i amerikanske børn, viser undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Læs hele artiklen

 

Sidens top

 

Chok-målinger af Roundup i grundvandet står ved magt.

Ingeniøren d. 9/7 - 2012

Naturstyrelsen konkluderer nu, at der intet var galt med hovedparten af de prøveboringer, hvor der i 2009 blev målt overraskende mange rester af Danmarks mest solgte sprøjtemiddel, glyphosat.

Læs hele artiklen.

Sidens top