Flygtninge:

Aktiviteter

Organisationer der hjælper flygtinge i Esbjerg og omegn.

Lovgivning

Link til nyheder

Se også vores webside med:
Kampen mod racisme / facisme

 

Aktiviteter:

 

Vores kalender - også tidligere aktiviteter

 

FN's internationale dag mod racisme

Den 21. marts 2016 er det FNs internationale dag mod racisme. Vi satser også her på et samarbejde med andre organisationer mod racismen.

Sidens top

 

Organisationer der hjælper Flygtninge i Esbjerg og omegn.

 

Venligboerne - Flygtningehjælp

Gå ind på Facebook og bliv medlem af gruppen.

Her er gruppen Venligboerne for Esbjerg

Sidens top

 

Fra Venligboernes facebookside d. 11/7 :

Venligboerne - flygtningehjælp er en gruppe af frivillige, der betragter hver eneste flygtning som en kilde til inspiration og forbrødring. I Hjørring (hvor Venligboerne blev født) har vi netop nu 480 flygtninge fra 24 forskellige lande. Vi ønsker at bringe dem sammen med byen, og byen sammen med dem. Det sker gennem VENLIGHED og en bred vifte af arrangementer som alle har det formål at bygge bro mellem mennesker. Vi har tre nøglesætninger:
1. Vær venlig i mødet med andre
2. Vær nysgerrig når du møder mennesker der er forskellige fra dig.
3. Mød forskellighed med respekt.
Vi er ikke politiske, vi er kun optaget af den ene, altoverskyggende ambition: Vi vil have det bedste frem i os alle sammen. Og det kan man få hvis man beslutter sig for det

I november 2014 var vi fjorten. Nu er vi næsten 6000 medlemmer. Ikke bare mennesker fra Vendsyssel, men fra hele verden! Der er knopskydninger i næsten 40 andre byer i Danmark. Så vi breder os
Flygtningene selv er selvfølgelig også med i vores gruppe, og derfor vil meddelelser ofte blive givet på både dansk og engelsk.
VIVA VENLIGBOERNE! Og længe leve mangfoldigheden

Sidens top

Frivillighuset Brobyggerne i Esbjerg

Brobyggerne er en forening, der arbejder på at hjælpe flygtninge og indvandrere i Esbjerg og omegn. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel i positiv retning.

Medlem bliver man ved at blive frivillig hos Dansk Flygtningehjælp. Henvendelse kan ske til:
Brobyggerne, Tlf. 75457934, kontoret@brobyggerne.dk
Inge Bech, koordinator for kontaktfamilier Tlf. 75140185 ibech@esenet.dk
Bjarne Boulund, koordinator for lektiehjælpere Tlf. 74848651, bjarneboulund@gmail.com

Vi har altid brug for lektiehjælpere og kontaktpersoner til flygtningefamilier. Der kan også være brug for frivillige på kontoret.

Se mere på ders hjemmeside

Sidens top

 

Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Mentornetværk i Esbjerg/Varde er en lokal frivillig forening med over 570 medlemmer. En af vores vigtigste opgave er at fremme integrationen i Esbjerg og Varde Kommuner ved hjælp af en mentorordning for nydanskere. Desuden står vi for en række projekter målrettet unge med etnisk minoritetsbaggrund (rollemodellerkorps) og indvandrerkvinder (frivillig rådgivning). Mentornetværket har en bestyrelse bestående af mentorer og mentees samt to ansatte: Tatiana Rusuberg og Lisbeth Sørensen. Foreningens virke er finansieret af Esbjerg og Varde Kommuner, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Tryg Fonden samt Verena Merz og Otto Kjærgaards Børnefond.

Læs mere her

Sidens top

 

Lovgivning

L111

L 111 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love.

Fremsat 28-01-2016

Se foketingets hjemmeside

 

Notat

Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet d. 28/1 - 2016

Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og andre love (Udvidelse af per-sonkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)

se folketingets hjemmeside

 

 

refugees.dk:

Her en oversigt over stramninger på flygtningeområdet.

Asylstramningerne i kort resumé

refugees.dk d. 31/1

Få overblik over de vedtagne stramninger for flygtninge i Danmark, L87

 

 

Lov om ændring af udlændingeloven

L 62 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen)

Link til Folketingstidende

Video om samråd

Herunder spørgsmål til at man nu kan fængsle flygtninge og indvandere tidsubegrænset, voksne og børn.

L 87 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

(Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse, m.v).

Link til folketingstidende

L 74 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

(Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).

Link til folketingstidende

Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning.

L 75 - Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. (Midlertidig indkvartering af flygtninge).

Link til folketingstidende

Sidens top

 

Dansk Flygtningehjælp

Lovgivning og konventioner

Sidens top

 

Lov24.dk

Der findes 3 typer af udlændinge, hvortil der kan tildeles asyl her i landet

Sidens top

 

Konventionsflygtninge

Udlændingen der er omfattet af den såkaldte flygtningekonvention af 28. juli 1951 kaldes ”konventionsflygtninge”. Efter flygtningekonventionen er en flygtning en ”person, som nærer velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion mv.”

Konventionsflygtninge - klik her

Sidens top

 

Flygtninge med beskyttelsesstatus

For det andet kan der være tale om ”fly¡gtninge med beskyttelsesstatus”, dvs. udlændinge, der opnår asyl, på baggrund af Danmarks forpligtigelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvilket er udlændinge der ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Flygtninge med beskyttelsesstatus - klk her

Sidens top

 

Kvoteflygtninge

som led i en aftale med FN´s Højkomissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende aftale. Disse såkaldte kvoteflygtninge udgør ca 500 om året.

Kvoteflygtinge klik her - nederst på siden.

Sidens top

 

nyidanmark.dk

Lovgivning

Sidens top

 

flygtninge2

 

Link til nyheder

 

Walk or die: Algeria abandons 13,000 refugees in the Sahara

Aljazeera d. 25/6 - 2018

Associated Press report details witness accounts of migrants and refugees from Africa left to die in the Sahara Desert.

Algeria has abandoned more than 13,000 people in the Sahara Desert over the past 14 months, including pregnant women and children, expelling them without food or water and forcing them to walk, sometimes at gunpoint, under a blistering sun. Some never make it out alive...

...The Sahara is a swift killer that leaves little evidence behind. The IOM has estimated that for every person known to have died crossing the Mediterranean, as many as two are lost in the desert - potentially upwards of 30,000 people since 2014...

læs hele artiklen

 

Immigranter bliver solgt som slaver i Libyen

Jylandsposten d. 19/11 - 2017

Færre både sejler fra Libyen til Europa, og det får menneskesmuglere til at sælge de immigranter, der havde håbet at krydse Middelhavet.

»Store stærke drenge til landbrugsarbejde,« råber en slavehandler og peger på de unge mænd, der står på en lang række - klar til at blive solgt.

Det ene bud erstatter det andet, og mændene bliver solgt til højeste bud for ca. 2.500 dkr.

»Varerne«, som de også bliver kaldt på auktionen, er immigranter flygtet til Libyen.

Det skriver CNN, der tidligere på ugen kunne afsløre, at der bliver afholdt slaveauktioner mindst ni steder i Libyen.

læs hele artiklen

 

 

Kaptajn: Nazilogik at antyde, at bådflygtninge ikke skal reddes

Kristlig dagblad d. 25/7 - 2017

Når man begynder at antyde, at vi ikke behøver at vise empati for visse kategorier af mennesker, og at bådflygtninge i Middelhavet ikke skal reddes, er man på vej ind i en nazilogik, mener kaptajn i den tyske handelsflåde og grundlægger af SOS Méditerranée Klaus Vogel…

…”Hele diskussionen om, hvorvidt vi bidrager til menneskesmugling, er en afskyelig diskussion. Kritikken af hjælpeorganisationerne fører uvægerligt til den slutning, at det vigtigste ikke er at redde så mange menneskeliv som muligt, men at det er i orden at lade dem dø. Hvis vi er vidne til et trafikuheld og ikke hjælper de tilskadekomne, kan vi blive sigtet for at undlade assistance til mennesker i nød. Det er strafbart. Det er samme etiske udfordring, vi står over for. Vi har pligt til at komme mennesker til undsætning, når de er i livsfare…

Læs hele artiklen (for abonenter)

 

Kenneth Kristen Berth har efterfølgende trukket i land og skrevet, at immigranter 'naturligvis' ikke skal skydes.

TV2 7/12 - 2016

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, er torsdag kommet i gevaldigt i modvind, efter en debat om Europas grænser.

I debatten fra Europa Magasinet, som Mediehuset København lagde på internettet tirsdag, taler Kenneth Kristensen Berth blandt andet om, at bådflygtninge skal kunne blive ”beskudt”, hvis de sejler inden for en given territorialgrænse.

- Den eneste måde, man kan gøre det effektivt, det er simpelthen ved at vende bådene og sige, du må ikke sejle inden for den her territorialgrænse, hvis du gør det, bliver du enten beskudt, eller også bliver du vendt om og sejlet tilbage.

Læs hele artiklen og se video med udtalelsen

 

Zornig-dom trækker overskrifter i udlandet

DR d. 11/3 - 2016

Fredag blev Lisbeth Zornig, direktør for Børnehuset Zornig, og hendes mand dømt for menneskesmugling og idømt en bøde hver på 22.500 kroner ved Retten i Nykøbing Falster.

De blev dømt for menneskesmugling, fordi de den 7. september gav en syrisk familie, der ligesom mange andre migranter og flygtninge gik på motorvejen, et lift mod København, så familien kunne komme videre mod Sverige.

Lisbeth Zornigs dom for menneskesmugling har dagen igennem skabt overskrifter i udlandet…

…Amerikanske Buzz Feed News skriver blandt andet, at "Dansk par får 45.000 kroner i bøde for at give syrisk familie et lift, kaffe og småkager”…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Fra Dronningens Nytårstale 2015
Klip fra kongehuset.dk

Mange flygtninge har søgt beskyttelse i Danmark og det er vores ansvar at hjælpe. Det er en stor opgave, men også et van skeligt dilemma, for hvor mange kan vi hjælpe og hvordan hjælper vi bedst? Jeg vil ønske, at det nyeår må blive et godt år for alle, der nu skal finde sig til rette i Danmark.
Jeg vil også benytte denne aften til at sende min hilsen til de mange, både myndigheder, organisationer og privatpersoner, der yder en stor og væsentlig indsats for at tage sig af de mennesker, der kommer hertil, og som løfter de opgaver, som det medfører…

Læs hele talen

Sidens top

 

Halvering af FN’s rationer udløste flygtningestrømmen

Information d. 31/12 - 2015

Det var manglen på donormidler, der udløste den største flygtningekrise, Europa har stået over for siden Anden Verdenskrig, konstaterer topkilder i FN

På kanten af året er det tid til refleksion i den organisation, der først og fremmest har stået for nødhjælpen i de syriske borgerkrigskatastrofe, nemlig FN.

Her er konklusionen, at det frem for alt var økonomisk smalhals og især FN’s halvering af den humanitære støtte til de tolv millioner syriske flygtninge i Mellemøsten, som udløste den episke folkevandring fra Mellemøsten til Europa i år.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Jeg blev ikke politimand for at plyndre flygtninge for DERES ejendele!

TV2 d. 20/12 - 2015

Politimanden Jacob Nielsen har fået nok.

- Jeg er ikke blevet politimand for at plyndre flygtninge DERES ejendele!

…Regeringens forslag handler om værdier over 3000 kroner. Dog ikke ting, der er svære at undvære (som ure eller mobiltelefoner) eller ting, der har følelsesmæssig værdi (som for eksempel vielsesringe)…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Løkke: Hold op med at sende forkert billede af Danmark

Altinget d. 18/12 - 2015

ASYL: Der er blevet sendt et forkert billede af Danmark, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter udenlandske medier har kastet sig kritisk over regeringens forslag om at konfiskere asylansøgeres værdigenstande. Statsministeren mener, at forslaget er helt rimeligt i en dansk kontekst.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

British soldier who lost leg in Iraq issues powerful message to those who think he should hate Muslims

itv d. 9/12 -2015

Chris Herbert has won praise for his emotional Facebook post. Credit: Chris Herbert

ITV News has approached Chris Herbert for further comment but in the meantime, here's his Facebook post in full:

Getting frustrated by some people expecting racism from me, because I got blown up.

Here it is:

Yes. A Muslim man blew me up, and I lost my leg.

A Muslim man also lost his arm that day wearing a British Uniform.

A Muslim medic was in the helicopter that took me from the field.

A Muslim surgeon performed the surgery that saved my life.

A Muslim Nurse was part of the team that helped me when I returned to the UK.

A Muslim Healthcare Assistant was part of the team that sorted out my day to day needs in rehabilitation when I was learning to walk.

A Muslim taxi driver gave me a free ride the first time I went for a beer with my Dad after I came home.

A Muslim doctor offered my Dad comfort and advice in a pub, when he didn't know how to deal with my medicines and side effects.

Contrary to that:

A white Brit spat in my girlfriend's face for 'f****** a cripple when you could have me [him]'

A White Brit pushed my wheelchair away from a lift so he could use it first.

A White Brit screamed at my Dad for parking in a disabled bay when I was in the services coming home.

(Although, alot of people helped in my recovery! I dont hate white brits either! hahaha)

Point is, f*** off. I know who I dislike, and I know who I don't. I know who I appreciate, and I know who I don't.

If you want to hate an entire race of men and women for the actions of a few d***heads feel free, but don't push your views on me, thinking I am an easy target because one d******** decided it was my day to die.

Blaming all Muslims for the actions of groups like Daeshe and the Taliban, is like blaming all Christians for the actions of the KKK or Westboro Baptist Church.

Get a grip of your lives, hug your family and get back to work.

– Chris Herbert
Last updated Tue 15 Dec 2015

Læs hele artilen

Sidens top

 

Hastebehandling af asylaftale får hård kritik

Informaton d. 19/11 - 2015

Få måneder efter at en Venstre-minister understregede vigtigheden af at give folketingsmedlemmer og høringsparter god tid til at vurdere lovforslag, vil regeringen nu i strid med Folketingets egen anbefaling have hastebehandlet sine udlændingestramninger på få dage. ’Skandaløst’ og ’et angreb på vores demokrati’, lyder kritikken

Læs hele artiklen

 

’Vi er på vej væk fra retsstaten’

Information d. 19/11 - 2015

Ministeren får nærmest beføjelse til at indføre undtagelsestilstand med de nye udlændingestramninger, siger Amnesty International. Også andre fagfolk er foruroligede

…Aftalen om asylstramninger indeholder 13 punkter, men det er først og fremmest punkt ni om begrænsning af udlændinges ret til at få en frihedsberøvelse prøvet ved domstolene, der vækker bekymring og kritik. Som loven er i dag, kan udlændinge, der indrejser ulovligt og ikke beder om asyl, højst fængsles i tre døgn, mens registrering og identitetskontrol foretages. Kun hvis en domstol godkender det, kan frihedsberøvelsen forlænges…

læs hele artiklen

Sidens top

 

Kjeld Holm: Det ren populisme at kalde et land for ”kristent”

Kristeligt Dagblad d. 25/7 - 2015

Hvor ordet "kristen" tidligere udtrykte en tro på, hvad man kunne leve på, en opfattelse af, hvad det kom an på, at Guds nåde var et livsfundament og et krav om et liv i kærlighedens gerninger, en livsmening, så er det nu ved at blive et udtryk for et ejerforhold, skriver afgående biskop Kjeld Holm

…”De moraliserer og holder hele tiden dom over os,” sagde den tyske præst. ”Er det kristendom?”, spurgte han. ”Næ,” svarede Karl Nielsen, ”men det er slet ikke kristendom, hvis man ikke tør holde dom over sig selv. Det er det, der altid må gå forud for dommen over de andre!”…

Læs hele atiklen

Sidens top

 

Flugten fra Italien

Information d. 24/7 - 2015 leder

EU’s indenrigsministre enedes
i denne uge om at fordele nogle af de hundredtusindvis af fl ygtninge fra Syrien og Eritrea, som ankommer
til Italien og Grækenland. Ikke 40.000, som
udspillet lød ved det forrige ministerrådsmøde,
men 32.256. Danmarks bidrag – et flot, rundt
nul med forbeholdet på asylområdet som
en pinlig undskyldning – behøver næppe
kommentarer. Aftalepartnerne fremstiller
selvfølgelig fordelingen som et godt resultat: Det
er første skridt på vejen mod en fælleseuropæisk
tilgang til en af vor tids mest komplicerede
problemstillinger. Men i forhold til den dramatiske
situation, som igangværende krige har skabt i
Middelhavsområdet, er det en dråbe i havet, der
ikke vil forbedre modtageforholdene i de første
ankomstlande i EU mærkbart.

Kræver abonnemet

Læs lederen her

Sidens top

 

PROTEST mod diskrimination af flygtninge i regeringens lovforslag

Den 3. juli 2015 fremsatte regeringen tre lovforslag:

L2, Indførelse af integrationsydelse
L3, "Harmonisering" af optjeningsreglerne for folkepension
L7, Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud, børne- og ungeydelse for flygtninge

Vi opfordrer til, at lovforslagene trækkes tilbage!

Lovforslagene er til 2. behandling d. 21. august og 3. behandling d. 26. august.

Underskrifterne afleveres til Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

NB: Deadline for din underskrift er 24. august.

Klik her - underskriv - Læs mere

 

For 70 år siden: 17.000 tyskere døde i flygtningelejre i Danmark

DR d. 3/9 - 2015

I 1945 døde 7.000 børn under fem år efter at være flygtet til Danmark. Danskerne ønskede ikke at hjælpe tyskere på flugt, som sultede ihjel, fortæller professor.

…250.000 flygtninge

Den 11. februar 1945 ankom det første skib med flygtninge til København. Ombord var omkring 1.500 sårede, syge og døende tyske soldater. Siden tog civile flygtninge turen. I alt nåede cirka en kvart million flygtninge og 170.000 sårede tyske soldater på få måneder at krydse Østersøen – langt størstedelen gik i land i København, men flere blev også sejlet til Sønderjylland…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Op mod 400 flygtninge er på vej til Esbjerg

Lokal avisen Esbjerg d. 1/5 - 2015

Esbjerg Kommune gør klar til modtagelsen af op mod 400 flygtninge i 2015.

Esbjerg Kommune skal i 2015 modtage 257 flygtninge fra henholdsvis Syrien og Eritrea, som alle har fået opholdstilladelse i Danmark. Med eventuelle familiesammenføringer forventes det, at det endelige antal vil kunne komme op på 400...

Ilokal avisen kan man læse at kommunalbestyrelsen har besluttet at Multicentret i Bramming, den gamle børnehave i Hunderup og Nørremarkskolen i Ribe skal være boliger for flygtningene, når de løbende ankommer i løbet af året.

Derudover nævner de at Esbjerg Kommune kun er forpligtigt til at anvise flygtningene deres første permanente bolig i kommunen. Ændrer behovet sig, for eksempel ved familiesammenføring, er det ikke kommunens pligt igen at finde en egnet bolig.

Læs artiklen

Sidens top

flygtninge
Foto: Takver, Free the refugees - Refugee Rights Protest at Broadmeadows, Melbourne 2011, link til billede