Tale ved fredsdemonstration - Esbjerg - Lørdag den 22 marts 2003

Af John Snedker, formand for Socialdemokraterne i Ribe Amt (det er kun de taler vi modtager elektronisk vi kan magte at lægge ud på nettet).

Jeg vil gerne starte med at takke Esbjerg Fredsbevægelse for de mange gode fredsinitiativer , 
så vi også her i Esbjerg bidrager til et kraftigt folkeligt signal om Fred i modsætning til konfrontation og krig!

Men krigen i Irak er desværre begyndt 
* En krig, som et flertal af verdens lande og folk er imod
* En krig uden et FN mandat
* En krig, hvis konsekvenser for regionen og verdenen er helt uoverskuelige

At den rædselsvækkende diktator Saddam Hussein og hans regime er farlig for verdenssamfundet og fortjener at blive forfulgt, tror jeg alle er enige om. Saddam er en skurk, som kun handler fornuftigt under massivt pres. Derfor har FNs massive pres på Irak været helt nødvendig.

Men at situationen nødvendiggør en så drastisk beslutning netop nu, hvor FNs våbeninspektører har bedt om mere tid, virker som en dramatisk og farlig beslutning.

For hvad bliver situationen bagefter i et Irak, der skal styres af et amerikansk militær ? 

Hvilke reaktioner udløses i den arabiske og muslimske verden, når Israels undertrykkelse og besættelse af palæstinenserne fortsætter ? 
Slippes terroren løs ?

Enighed i verdenssamfundet er helt afgørende for, at kampen mod terrorisme kan føres sejrrigt til ende. Derfor er det på det lange sigt vigtigt - tålmodigt og vedvarende at bakke op om FN.

Men det er gået den helt forkerte vej ! FNs sikkerhedsråd er sat ud af spillet. 

FNs våbeninspektører fik ikke lov til at fuldføre deres arbejde, sådan som de selv har bedt om det. 
Præsident Bush har mistet tålmodigheden !
Og vi bekræftes kun i vores frygt for, at Bush hele tiden kun har haft tanker om at følge FN - hvis FN rettede sig efter USA. 

Præsident Bush og nogle få statsledere har valgt at gå enegang. Den danske VK-regering har - kun støttet af Dansk Folkeparti - valgt at følge denne enegang. Danmark er dermed for første gang i den situation, at et splittet folketing uden det sædvanlige flertal hen over midten - nu sender danske soldater i krig i Irak. Endda i en krig uden FNs sikkerhedsråds opbakning.

Men Bush regeringen har undervurderet den negative reaktion fra de fleste af verdens folk og de fleste af FNs medlemslande. Samtidig har premierminister Blair overvurderet sine muligheder for at påvirke den højre republikanske regering i Washington. 

Danmark burde bruge sin indflydelse på at tale imod en krig uden FN-mandat. For krigen vil svække FN, splitte NATO og EU og - helt modsat krigens formål - risikere at skabe en meget mere utryg verden.

Danmark skal stå sammen med de andre nordiske lande og vore nærmeste europæiske naboer. 
Danmarks rolle skal være at hjælpe humanitært, hvor der i et samspil med de nordiske lande kunne sammensættes en storstilet humanitær indsats.

Danmark skal altid støtte demokratiet mod diktaturet. Presset på Iraks diktator skal opretholdes indtil de frygtelige våben er taget fra ham. 

Men Danmark skal også give freden enhver tænkelig chance. Krigen bør kun være verdenssamfundets allersidste udvej og forudsatte i øvrigt også en ny beslutning i FNs sikkerhedsråd. 

Militær aktion må også forudsætte, at våben-inspektørerne selv ikke mener, at der kan gøres mere.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen påtager sig et meget stort ansvar ved at insistere på at deltage i den amerikansk ledede krig uden om FN. Krigen har nemlig mange store politiske konsekvenser
* Krigen efterlader FN i chok. Verdens eneste tilbageværende supermagt har klart demonstreret sin manglende respekt for verdenssamfundets samlende organ.

* NATO-samarbejdets fremtid er ligeledes uvis

* EU står splittet i en situation, hvor behovet for en koordineret europæisk udenrigspolitik er akut.

* Ustabiliteten i det "Større Mellemøsten" skærpes. Sharon regeringen sikres mulighed for en yderligere skærpelse af kursen over for Palæstina, mens mulighederne for at sikre afspændingen mellem atommagterne Indien og Pakistan forværres

* Rusland har fået et klart signal om, at man i bekæmpelsen af terrorisme fra Tjetjenien ikke behøver at tage det internationale samfunds indvendinger alvorligt. Kina må være bestyrket i samme opfattelse i forhold til Tibet.

* Den positive udvikling af international retssamfund med flere forpligtende regler og øget respekt herfor risikerer en voldsom opbremsning

* Den brede konsensus om de mest alvorlige spørgsmål i dansk udenrigspolitik er truet. Danske soldater sendes i krig med et snævert politisk flertal og stor folkelig modstand

I lyset af disse store politiske konsekvenser har Socialdemokraterne afvist Bush administrationens krig mod Irak. Her står vi sammen med de nordiske lande, størstedelen af EU, et flertal i FNs Sikkerhedsråd og i verdenssamfundet.

Hvis regeringens beskyldninger mod Socialdemokraterne og den øvrige opposition holdt stik - så måtte de også ramme ligesindede. Hvis det ikke er tilfældet - så har Danmark anbragt sig i en meget alvorlig situation.

En krig i Irak rammer ikke kun Saddam Hussein. 
Krigen vil også ramme irakiske familier, børn, ja uskyldige mennesker. Krig løser sjældent problemer, men skaber nye og større problemer i form af død, ødelæggelser og menneskelige tragedier.

Krigen i Irak krig vil koste ca. 200 mia. $. Det svarer til 4 års u-landshjælp ! Det vil kunne afhjælpe stort set alle miljøproblemer

Nej - Lad nu fornuften sejre ! 
Lad os stå sammen og lad befolkningernes røst høre verden om. 
Tak for ordet !