Tale i Esbjerg den 12. april 2003

af John Littau - Enhedslisten ved demonstration mod krigen i Irak. (det er kun de taler vi modtager elektronisk vi kan magte at lægge ud på nettet).


Anders Fogh udtalt på efter møde regeringen i tirsdags at målet stadig var at afvæbne Irak.

De eneste våben Irak har haft er middelalderlige i forhold til dem der bruges af USA.

Irak var ikke en trussel mod nogen, så hvis det var grunden til at slå i tusindvis af Irakere ihjel er der sket en frygtelig fejl.

Man taler meget om civile ofre, men man skal også huske på at soldater også er familiefædre, brødre eller børn.

USA's begrundelse for at gå i krig er Iraks påståede masseødelæggelsesvåben og dermed en trussel for den vestlige verden samt hans samarbejde med terrorister.
Samt i en bisætning afsættelse af Saddam Hussein og indførelse af demokrati.

Disse argumenter er helt forduftet i den debat og i de dokumentarudsendelser der vises hver aften i TV.

Der er endnu ikke fundet beviser for at Irak producerede masseødelæggelsesvåben samt fremføringsmidler der kunne true Amerikanske interesser.

Kontakten til eventuelle terrorister er heller ikke dokumenteret.

Så argumenterne for krigen er ikke dokumenteret.

Man kan ikke bare slå 100tusinvis af folk ihjel på formodninger.

At Saddam Hussein er en barbarisk diktator var der ikke tvivl om.

Han er skyld i døden for tusindvis af Irakere herunder nogle af dem der hjalp ham til magten.

Så når USA's regering alligevel ønskede krigen var der helt andre grunde.

Olien er selvfølgelig den væsentligste årsag.

USA forbruger 25% af verdens olie, og forbruget er stadig stigende. Samtidig med at deres egne reserver svinder ind.

.
Da OPEC blev stifte i 70erne var det den 1. og eneste sammenslutning indenfor en råstofgruppe.

USA ønsker i fremtiden at have sikkerhed for rigelig og billig olie, det kan de få når Iraks oliereserver kommer til at producere efter Amerikanske interesser.
USA kan så herefter bestemme prisen på olien gennem produktionen i Irak.
Irak er det land der efter Saudi Arabien har de største oliereserver.

Iraks olie vil også i høj grad blive udvundet af den amerikanske olieindustri.
Denne afnationalisering vil både betyde at de ødelæggelser der nu sker i Irak skal betales af Irakerne og samtidig give de amerikanske selskaber enorme profitter.


Samtidig var olieindustrien sammen med våbenindustrien dem der for en stor del finansierede hans valgkamp.
Så man kan også sige at Bush nu vil betale tilbage.

Busch er selv et barn af olieindustrien i Texas, hvor han selv var aktivt involverer, og vicepræsidenten Dick Cheney, kom fra ledelsen af Halliburton Oil. Der for øvrigt også er repræsenteret i Esbjerg.
Forsvarsministeren og handelsministeren kom også fra olieindustrien.Herudover vil USA have øget deres indflydelse i Mellemøsten for at forsvare Israel, der for øvrigt suverænt er det land der overtræder flest resolutioner fra FNs sikkerhedsråd.

Irak er sammen med Syrien de lande i Mellemøsten der til stadighed trækker Israels apartheidstyre overfor palæstinenserne frem.

USA har i deres finanslov for 2003 øget militærbudgettet med mere end verdens samlede u-landsbistand.
Så skulle våbenindustrien vel også have fået deres tak for bidraget fra valgkampen.

Der er også den linie i USA krige de sidste par år at der gribes ind der hvor landene ikke har gennemført den liberalisering som kapitalen ønsker.
Det irriterer den hvis regeringerne ønsker kontrol over hvad der f.eks. sker med værdierne i undergrunden.

Her tænker jeg på Serbien og Venezuela, hvor de føromtalte regeringsmedlemmers tidligere firmaer var dybt involveret i oprøret mod den demokratisk valgte præsident.


Er det det demokrati USA prøver at sælge til verdenen.
Dem der har penge bestemmer.
Det er i hvert fald det der bestemmer hvem der bliver præsident i USA.

Kampen for fred og mod imperialismen stopper ikke med Irak, USA har allerede udråbt Irak, Iran og Nordkorea som ondskabens alliance.
Så disse lande kan forvente at hvis de ikke rette ind efter USA vil de blive de næste sammen med Syrien og Libyen.


Hvis ikke vi, den folkelige opinion forsætter kampen vil USA fortsætte sin kolonialisering af verdenen.

Krigen i Irak ser ud til at være nært overstået.

Vores krav må være at besættelsesmagterne straks forlader landet. Alt andet vil virke som en besættelse.
FN bør nu træde frem og få landet på fode igen, indføre demokrati og ophæve sanktionerne øjeblikkeligt.

Fredsbevægelsen har i de sidste par måneder haft enorm opbakning på verdensplan.

Jeg frygter at der snart kan blive brug for den igen.
Så min sidste opfordring skal være at gå aktivt med i arbejdet.
Du kan allerede i dag tilmelde dig her eller gå ind på Esbjerg Fredsbevægelses hjemmeside www.peaceweb.dk