for

Opførelse af vores gadeteater på scenen til foreningrnes dag. Et moderne eventyr om autonome dræberrobotter.
Foto: Bjarne Dastrup

 

Kommende aktiviteter 2019

 

September

 

Kom til den tredje store klimastrejke i Esbjerg!

Denne dag vil vi, sammen med andre unge over hele kloden, råbe op, for at vores politikere begynder at handle endnu hurtigere imod klimaforandringerne. Det kan nemlig kun gå for langsomt. Den 23. september, 3 dage senere, mødes verdens top nemlig til FN-klimatopmøde i New York. Så skal de vide, at vi ikke har givet op i kampen for klimaet!

Hør Greta Thunberg og andres opråb til strejke i september, klik her

TAG DINE VENNER og støt op om en bedre fremtid!

Mere information og program følger.

PS: Hvis du er interesseret i at være med til at planlægge begivenheden sammen med os, har du spørgsmål, eller vil du holde en tale eller spille en sang til strejken, så skriv skriv skriv til Nikita Eggers eller Bror Andreassen på messenger. Jo flere vi er, jo bedre.

Link til Facebook

Sidens top

 

Mød Jan Øberg fredag 20. september
19.00 – 21.00
Domen, Inge Lehmans Gade, Pier 2,
8000 Aarhus C

Tag med til Århus.

I anledning af FN’s fredsdag inviterer vi til samtale med den kendte freds- og fremtidsforsker Jan Øberg om alternativer til krigspolitikken og om hvordan der kan skabes fred i Mellemøsten – aktuelt i Iran

Danmarks nye regering blev hurtigt mødt med invitationer til nye krige. USA vil have danske elitesoldater til Syrien og Storbritannien danske krigsskibe med på togt i Den persiske Bugt.

I alt for mange år har en aktivistisk udenrigspolitik været ensbetydende med at Folketinget har støttet dansk deltagelse i den ene krig efter den anden: Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Ofte har danske politikere valgt at ”løse konflikter” ved at alliere sig med den ene part, og sende soldater, bombefly og krigsskibe mod den anden. Det har ikke virket, men skabt død og lemlæstelse af uskyldige mennesker, ødelagte samfund, flere flygtninge og mere had.

Den ny regering kører tilsyneladende videre på automatikken, blottet for nytænkning og vision. Danmarks militært ensrettede aktive udenrigspolitik er ikke til diskussion og at gå i krig er nu så dagligdags, at vedtagelsen hverken bliver fremlagt eller drøftet i Folketinget. Beslutningerne handles af partierne imellem og bag lukkede døre, langt fra tidligere tiders besværlige offentlige debat. Angrebsmålet denne gang er Iran, og selv om krigsherren ikke formelt er USA, men Storbritannien, så er metoderne og de militære værktøjer de samme.

Det er på høje tid med selvstændig nytænkning, så kom og hør hvordan man skaber fred med fredelige midler - for det har Danmark forpligtet sig til, som medlem af FN.

Mødet er arrangeret af Fredsministerium og der er gratis adgang.
FN’s Fredsdag er ikke bare en markering af ønsket om fred; men også en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile. Det er ottende år i træk, at Fredsministerium markerer dagen. I år med møde i Domen i Aarhus om fredagen, og Fredsrundfart i Københavns Havn på selve fredsdagen, lørdag den 21. september.

Jan Øberg er en dansk fredsforsker, ph.d. i sociologi og med et omfattende forfatterskab bag sig. Bedst kendte bøger er Myter om vor sikkerhed i 1981, og Forudsigelig Fiasko. Om Irak-konflikten og Danmark som besættelsesmagt fra 2004. Øberg har arbejdet som fredsforsker i 40 år, dels som gæsteprofessor, dels som konfliktanalytiker, mægler og rådgiver i konfliktområder som det tidligere Jugoslavien, Israel og Palæstina, Georgien, Burundi, Somalia, Irak og Iran. Jan Øberg er direktør i den uafhængige tænketank, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning. og med hjemmesiden https://transnational.live

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi præsenterer samtidig befolkning og politikere for fredelige alternativer til nutidens militaristiske forsvars-, udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Efter alt for mange år som krigsførende land handler debatten om dansk tryghed og sikkerhed efterhånden kun om flere penge til forsvaret. Vi mener at frygten og krigstruslen er overdrevet og at Danmark skal afvise NATOs krav om øget militærbudget og støtte til atomvåben. Verden har ikke brug for mere dødeligt isenkram og våbenkapløbet er farligt. Fortsat dansk oprustning truer vores egen og andre folks sikkerhed og kan føre til atomkrig - også i Europa.

Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret og etablerer en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så vores internationale indsats i højere grad lever op til dens eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger, diplomati, human migrationspolitik, humanitær bistand og effektive klimapolitiske løsninger.
Verden er overoprustet, mens FN's verdensmål er underfinansierede
– det forhold må vendes helt om!

Fredsministerium er den danske afdeling af GAMIP
- The Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace.

Link til Facebook

Sidens top

 

FNs Peace One Day

Sidens top

 

Oktober

Medlemspost

folketingets åbning, den første tirsdag i oktober, d. 1/10

space4peace aktionsuge fra d. 5/10 - 12/10.

Sidens top

 

November

Krystalnat d. 19/11

Sidens top

 

December

Julehygge med fredsduer, traner osv.

Årshjul 2018 - 2021

klik her

 

Afholdte aktiviter 2019

januar

 

Februar

Medlemsudsendelse

Se vores udtilling om 1. Verdenskrig

I forbindelse med 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning.

D. 18/2 til d. 1/3 2019
Reception d. 18/2 kl. 10
Esbjerg Rådhus

grave

 

Marts

Se vores udtilling om 1. Verdenskrig

I forbindelse med 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning.

Mandag d. 11/3 - 9/4
fernisering d. 11/3
Hovedbiblioteket Esbjerg

 

Nordiskt möte den 29–30 mars 2019 i Mariehamn.

Åland er en autonom del af Finland.
Det officielle sprog er svensk.
De har deres eget flag:


Foto: Fredrik Rubensson, link til billede

Om Ålands fredsinstitut

Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar med närliggande frågor. Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som grundades 1992. Institutets styrelse fattar beslut om den övergripande verksamheten medan forskarrådet ansvarar för den vetenskapliga inriktningen. Institutet har konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Link til institutet.

Bästa fredsvänner och kolleger i arbetet mot kärnvapen

Som ni tidigare har blivit informerade om, så har vi i Finlands Fredsförbund tillsammans med Ålands fredsinstitut planerat ett möte för att diskutera det nordiska samarbetet kring kärnvapen-nedrustningsarbetet och hur man ser på frågan i våra nordiska länder. Tanken är också att vi skulle diskutera om det finns något vi som folkrörelser, aktivister och forskare kan samarbeta kring och hur.

Program

Var vänlig och meddela Marianne Laxén:
mannelx@hotmail.com vem (namn samt kontaktuppgifter) som kommer från din organisation senast den 28 februari. Det är fritt fram att sprida inbjudan till andra eventuellt intresserade fredsvänner.

Hos Marianne Laxén: mannelx@hotmail.com skal du også bede om praktiske oplysninger, hvis du ønsker at deltage.

Med fredshälsning

Marianne Laxén
Finlands Fredsförbund
Viceordförande

Mirjam Lukola
Ålands Fredsinstitut
Organisationssekreterare

Internetside

 

April

Nordic Peace and
Conflict Resolution Efforts.
Folketinget, 9 April 2019, 16:00-17:45

Jeg viser til tidligere informasjon om Nordisk råds fredsseminar i samarbeid med Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC).
Rapporten kom i stand etter en rekommandasjon fra Nordisk råd til Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd har finansiert rapporten, mens Nordisk råd og CRIC er «eier» av seminaret.
Presidiet ønsket at parlamentenes utenrikskomiteer skulle involveres i seminaret, og jeg ber derfor om at delegasjonssekretariatene sørger for å videresende informasjonen til de ansvarlige kollegaer.
En oppdatert invitasjon med påmeldingsfrist og praktiske opplysninger vil bli sendt ut i løpet av mars.
Seminaret er for forskere, politikere, sekretariater og andre med interesse for Nordisk fredssamarbeid.

In the current, multipolar world order, Nordic collaboration on peace and conflict resolution efforts is gaining momentum again.
At this seminar, a report commissioned by the Nordic Council of Ministers on Nordic peace and conflict resolution efforts will be launched.
The report focuses on how Nordic countries work together on peace and conflict resolution, present the current structures of Nordic cooperation and map challenges and potentials for future collaboration.
Three cases of Nordic collaboration will be discussed:
1) Nordic integrated efforts on peace and conflict resolution in Afghanistan,
2) Nordics working together in the UN and
3) Nordic networking on the woman, peace and security agenda.

Location: Fællessalen, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K

16.00-16.05 Welcome and introduction: Jessica Polfjärd, President of the Nordic Council, Member of the Swedish Parliament
16.05-16.20 Keynote: Peter Wallensteen, Professor, University of Uppsala (TBC)
16.20-16.40 Presentation of the rapport: Isabel Bramsen and Anine Hagemann
16.40-17.15 Comments on the report:
Henrik Thune, Director, NOREF (TBC)
Erkki Tuomioja, Member of the Presidium of the Nordic Council, Member of the Finnish Parliament
Magnea Marinósdóttir, International Political Scientist
Christian Friis Bach, Secretary General, Danish Refugee Council
17.15 – 17.45 Q&A

Vennlig hilsen/Kind regards

Arne Fogt Bergby
Internasjonal seniorrådgiver/
International Senior Adviser
Mobil: +45 60 39 42 47
arfber@norden.org

Nordisk Råd
Nordic Council
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45 33 96 04 00
www.norden.org

 

Deltag i International konference på nettet
d. 10/4 - 2019

Dear friends and colleagues,

We cordially invite you to participate in an Abolition 2000 international webinar on April 10, 2019 on the topic Global nuclear disarmament events and campaigns.

The webinar will provide an overview of nuclear disarmament processes and events happening in 2019, and the main nuclear disarmament campaigns and actions by parliamentarians, mayors and civil society. The webinar will introduce Abolition 2000 working groups, campaigns and affiliated networks, and it will provide opportunities for activists to discuss and/or join various campaigns and events. Click here to register.

The webinar is the second in a series of such webinars being organized by Abolition 2000, the first one being in January 2019 on the INF Treaty. The webinars are open to anyone involved in nuclear disarmament or wanting to get involved.

The webinar will be held in two repeating sessions: Session 1 is scheduled to enable participation by those living in Asia and the Pacific. Session 2 is scheduled to enable participation by those living in the Americas, Europe and Africa. Each session will last for 1¾ -2 hours using the Zoom conferencing platform and will include a short technical introduction to the zoom conferencing functions, in addition to the presentations, discussion and conclusion.

Session 1: Timed for participants from Asia and the Pacific.

April 10: 9:00 Islamabad (Pakistan), 9:30 Delhi (India), 10:00 Almaty (Kazakhstan), 12:00 Perth (Australia), 12:00 Manila (Philippines), 13:00 Seoul (South Korea), 13:00 Tokyo (Japan), 14:00 Sydney (Australia), 16:00 Auckland (New Zealand). April 9: 18:00 Honolulu, (United States)

Speakers:

John Hallam (Australia), Human Survival Project. Nuclear Risk reduction
Neshan Gunasekera (Sri Lanka), International Association of Lawyers Against Nuclear Arms. Nuclear weapons and international law
Matt Robson (New Zealand), Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND). Parliamentary actions
Tamkeen Saeid (New Zealand), The Peace Foundation. Youth actions.
Alyn Ware (New Zealand), World Future Council, PNND. Economic dimensions – move the nuclear weapons money
Session 2: Timed for participants from the Americas, Europe and Africa:

April 10: 9:00 San Francisco (United States), 10:00 Edmonton (Canada), 12:00 Santiago (Chile), 16:00 Reykjavik (Iceland), 17:00 London (United Kingdom), 18:00 Berlin (Germany), 19:00 Amman (Jordan), 19:00 Moscow (Russia)
Speakers:

Reiner Braun (Germany), International Peace Bureau. Nukes out of Europe
John Burroughs (USA), Lawyers Committee on Nuclear Policy. Nuclear weapons and international law
Jackie Cabasso (USA), Mayors for Peace. Actions by cities
Arielle Denis (France), International Peace Bureau. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
Bruce Gagnon (USA), Global campaign against nuclear power and weapons in space. Missiles and space weapons
Marzhan Nurzhan (Kazakhstan), Abolition 2000 Youth Network
Vanda Proskova (Czech Republic), Economic Dimensions - Move the Nuclear Weapons Money
Tony Robinson (UK), Pressenza. Chair and introduction to Abolition 2000
Aaron Tovish (Mexico), Zone Libre. Nuclear risk reduction
Monica Willard (USA), United Religions Initiative. Interfaith actions and events.

Please click here to register online. Once you register we will send you details about how to connect to the webinar via zoom.

For more information visit www.abolition2000.org or contact alyn@lcnp.org.

Yours sincerely

Jackie Cabasso, Alyn Ware and Tony Robinson
On behalf of the Abolition 2000 Coordinating Committee

Påskemarch Flensborg d. 20/4 - 2019

Aktionen für den Frieden –
Friedensmärsche zu Ostern 2018
flere oplysninger kommer her.

 

GDAMS

Global Days of Action on Military Spending (GDAMS)

Uddeling af foldere d. 26/4 og d. 3/5

Medlemspost

 

Maj

Bod i Gryden 1. maj kl. 13 - ca. 16

Juni

Folkemøde Bornholm

fredsministerium deltager, du kan tilmelde dig til Hasse der er formand for fredsministerium.dk

 

Medlemsudsendelse d. 10/6 - 2019

Klik her.

 

Se filmen ”Mur af Jern” af Mohammad Alator Fredag d. 14/6 kl. 18:30 på Vindrosen

Palæstinagruppen i Esbjerg har organiseret mad, kaffe, ryge og salgstelte foran Hotel Britannia om eftermiddagen med oplæg fra diverse politiske/humanistiske organisationer fredag 14.juni kl. 14-18
I sammenhæng med dette, har vi en filmfremvisning om aftenen kl. 18.30 på Vindrosen, møderum 1 på første sal. ”Mur af Jern” af Mohammad Alator om bosættelsernes konsekvenser for palæstinensernes daglige liv. Kaffe/kage/te vil kunne nydes, frivillige bidrag modtages gerne. Tak endelig vennerne med !

Foto: Michele Benericetti, flickr. The wall surrounding the Aida refugee camp in Bethlehem, Palestine.

link til billede

 

Juli

Medlemspost

 

August

Det var denne udgave af annoncen der skulle have været bragt.

 

Forbyd atomvåben.

Den eneste måde vi kan beskytte os selv mod atomvåben er at forbyde dem.

En atomvinter efter en atomkrig vil udslette menneskeheden.

Demonstration for forbud mod alle atomvåben og Mindedag for ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

Afskaf alle atomvåben.

6aug

Sted: Heerups Have Esbjerg ved Hotel Britannia

Tidspunkt: kl. 20 - 22 tirsdag d. 6. august.

Arrangør: Esbjerg Fredsbevægelse

Atomvåbnene bliver moderniseret af alle atomvåbenstater.
Bliver disse våben brugt vil det blive menneskehedens undergang.

Derfor ville det være rigtig godt at afskaffe disse våben.
122 lande har sagt ja til dette i FN.

Vort arr. d. 6/8 - 2019 kl. 20 i Heerup Have
på Hiroshimadagen vil også opfordre til afskaffelse af alle atomvåben.

Der vil være tale ved Lisbet Skou fra Esbjerg Fredsbevægelse. Der vil være tale om et mindearrangement. Der vil være musik og sang, tid til at få en kop kaffe eller te og tid til tale sammen med der er mødt op.

Støtter til vores begivenheden i øjeblikket, vi håber der kommer flere til: Enhedslisten Esbjerg-Fanø, LO-Vest, Radikale Venstre Esbjerg/Fanø, SF Esbjerg, Socialdemokratiet Esbjerg.

Støttebeløb kan indbetales på reg. nr. 1551 konto nr. 6724426, husk at skrive hvem indbetaleren er.

Tilmeld dig begivenhende på Facebook

Del den til dine venner, slå den op din Facebookside.

vær med til at opreklamere d. 6/8.

September

Foreingernes dag, første lørdag i september,
d. 7/9 kl. 10 - ca. 14.

Vi har søgt om at være på torvet, så vi håber det er der du kan du finde os.

Vi opstiller vores bod og vi opfører vort gade teater om autonome dræberrobotter.

autonome

Gadeteater om autonome dræberrobotter - tider på nye forestillinger kommer.

Vort gadeteater er lavet som et moderne eventyr. Der er en fortæller der fortæller om et folk der var engang.
I eventyr møder vi en våbensælger en fredsaktivist.
Stykket handler om autonome dræberrobotter.
Publikum er velkomme til at blande sig i stykket.

Vi håber du har lyst til at komme og se stykket og evt. deltage i debatten. Vi vil opføre stykket igen i det nye år.

Lad ikke maskiner komme til at bestemme over liv og dø!

Bliv medlem af den internationale kampagne

Stop Killer Robots

Vores foldere om droner og robotter

8 - siders folder ved Thomas

4- sidetfolder ved Oluf - opdateret i 2017

Oplæg i Degerfors om dræberrobotter

Vores oplæg i Degerfos d. 20/5 - 2018

Vores oplæg som en lydfil

Webside om droner og dræberrobotter

Se vores webside om droner og robotter.

Esbjerg fredsbevægelse støtter demonstrationen mod Trump d. 2/9

Se demonstrationes Facebookside.


Planlægningen ruller
Trump vil blive mødt af demonstranter i København

Arbejderen d. 9/8 - 2019

Stop Trump, lyder hovedparolen for den demonstration, som foreløbig 21 organisationer står bag. Demonstrationen vil starte ved den amerikanske ambassade og bevæge sig gennem byen til Christiansborg.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

2018

 

Afholdt:

 

Påske-fredsmarch i Flensborg / Flensburger Ostermarsch den 31.3 kl 11 start ved Nordentor.

Arr. en række organisationer Fra Flensborg.

Nordentor ligger tæt på havnen, så der er kun få meter at gå fra parkering på haven til Nordentor.

 

flensb

Foto © Poul Eck Sørensen 2017

 

Medlemsudsendelse april

klik her.

 

Forberede gadeteater og 1. maj

Søndag 22.april og fredag 27.april og begge dage kl. 13 hos Kis og Poul, Villemoesgade 29

 

GDAMS

(Global Day of Action on Military Spending) lørdag 28.april Esbjerg kl.11-13

 

1. maj - deltog vi med bod og banner.

Vi havde et banner med teksten: Forbyd Autonome Dræberrobotter.

banner

og vores telt var godt besøgt.

telt

 

Al-Naqba tirsdag d. 15. maj Torvet 16.00 til 18.00.

70-året for Nakba – Katastrofens dag – Israels oprettelse. 500 palæstinensiske landsbyer blev jævnet med jorden i det nuværende Israel.

Den dag palæstinenserne blev fordrevet fra Palæstina. Der bliver arrangeret en markering af Palæstinagruppen.

Plakat - Folder

 

 

tvin

Welcome to the 4th Peace Justice Conference!

This year the headline for the conference is: "Meeting the Other".

· When: 11th - 13th of May 2018

· Where: Tvind campus in Ulfborg, Western Jutland, Denmark

· Official language at the conference: English

CALLING FOR...

Participants, volunteers and contributors. All are welcome!

BECAUSE...

PEACE IS MORE THAN A LACK OF WAR.

Therefore, we want to LEARN about the roots of the problem and ACT upon it. During the fourth edition of the conference, we would like to tackle the issue of PREJUDICE, an obstacle on the way to creating a sustainable peace. We are called to do JUSTICE to all who suffer from misunderstanding and from being misunderstood. Because, THERE IS NO PEACE WITHOUT JUSTICE.

PROGRAMME
The programme includes workshops, speeches, presentations, lectures, discussions, music, arts, networking, performances, sports and more. You will be able to choose according to your interest. The conference's language is English but we will try to offer a programme accessible for participants with different language skills.

The project is coordinated by the students and teachers from DNS - The Necessary Teacher Training College.

The conference is organised and funded by the participants.

A one-day participation ticket costs 20.- EUR (150.- DKK) and a three-day package 50.- EUR (375.- DKK).

The fee includes the programme and three meals a day.

The participants are responsible for their transport to and from the conference as well as for the accommodation. There will be a possibility to arrange accommodation at the campus or nearby.

 

Al-Naqba tirsdag d. 15. maj Torvet 14.00 til 18.00.

70-året for Nakba – Katastrofens dag – Israels oprettelse. 500 palæstinensiske landsbyer blev jævnet med jorden i det nuværende Israel.

ne

Plakat - Folder

Palæstinagruppen i Esbjerg, som Esbjerg Fredsbevægelse er medlem af, stod for arrangementet.

 

 

 

Nordisk fredssamarbejde

Nordiska fredssamtal i Degerfors 2018
De nordiska länderna, kärnvapenhotet och de pågående krigen
Fredag 18 maj kl. 16.00 - söndag 20 maj kl. 12.00
Folkets Hus i Degerfors, Värmland
Föredragshållare:
Fredrika Gårdfeldt, Katarinauppropet/Svenska kyrkan, Gunnar Westberg, f.d. presidenten i
världsorganisationen Läkare mot kärnvapen (2017 års Fredspristagare), Anders Björnsson,
historiker, Lars-Gunnar Liljestrand, Valter Mutt, Dorte Grenaa, Danmark, Henrik Hjelle,
Norge, Teemu Matinpuro, Finland, Robert Mathiasson, Jan Myrdal, Per Blomquist, Daniel
Uppström, Eva Thomasen, Norge, Tord Björk, My Leffler, Hasse Schneidermann, Danmark,
Eva Jonsson m fl.
Ledare för gruppsamtalen: Björn Forseth och Helge Sonntag
Kulturkvällens konferencier: Leif Stålhammar
Deltagaravgift: 350 SEK
Resa och boende bekostas av deltagaren, arrangörerna hjälper till med bokning av boende.

Är du intresserad? Skriv till : hashim.al-malki@comhem.se, christerlundgren5@gmail.com
och mollran@gmail.com
Så skickar vi anmälningsblankett, program och info om hur deltagaravgiften betalas.
Välkomna!

Arrangör: Folket i Bilds Stockholmsavdelning tillsammans med arbetsgruppen i Degerfors
Vi tar tacksamt emot ert bidrag/stöd till vårt plusgirokonto 51653-4.
Skriv Nordiska fredssamtal vid betalningen.

Vi deltager med 4.

Vores oplæg i Degerfos d. 20/5 - 2018

Vores oplæg som en lydfil

Link

tilmelding her

gruppe

Kulturnat i Bramming onsdag 7.juni
kl. 18.30-20.30

 

bram

Vi deltog. Her sidder Hilmar ved vores bord.

 

Folkemødet Bornholm

Folkemødet 2018 åbner torsdag 14. juni kl. 11.30 og lukker søndag 17. juni kl. 12.00.
Der er fri entre og alle events er gratis. Igen i år kan man se frem til et spændende program med en masse debatter, oplæg, taler og meget mere

På kalendersiden har vi forsøgt at få vore aktiviteter med, det er ikke lykkes alle år og det er først fra år 2000 at vi så småt begynte på kalendersiden.

6. august - mindarr. på Hiroshimadagen.

Danmark skal skrive under på et forbud mod atomvåben.

Kære alle der deltog. Tak skal I have.

Dejligt at vi blev flere i år end sidste år. Vi håber alle vil tage deres venner med næste år så vi kan blive endnu flere.

Vi vil gerne at I bliver og hygger jeg bagefter, derfor er der te, kaffe og kage.

hiroshima

Sted: Heerups Have ved siden af Hotel Britaina i Esbjerg.

Start: kl. 20

Pressemeddelelse

 

Kære fredsvenner

Vil du gå ind på Facebook og invitere dine venner til denne begivenhed, samt dele begivenheden på Facebook, overveje om du vil med d. 6. august eller om du blot er interesseret.

Vores presmeddelelse er sendt til alle mulige pressefolk i vort område:

Der er sendt til kultunaut og forskellige kalendere.
Der har været et læserbrev i Vestkysten med opfordring til at deltage og der kommer en annonce i ugeavisen.

Jeg håber vi kan nå at dele nogle løbesedler ud også.

Kærlig fredshilsen

Poul

Mindedag for ofrene for atombomberne.

Tale og sang fra den årlige mindehøjtidelighed i Heerups Have i Esbjerg

Se video

Vi vil synge sange ,Oluf Dragsbo Esbjerg Fredsbevægelse og Radikale Venstre holder tale
Arr. Alternativet, Esbjerg Fredsbevægelse, fredsministerium.dk og Radikale Venstre. Kaffe, te mv.

Vi opfordrer regeringen til at tilslutte sig de 122 lande i FN, der ønsker et forbud mod atomvåben i en tid, hvor risikoen for en atomkrig er større end nogen sinde.

Det fejlagtige fjendebillede der opbygges af Rusland er farlig.

Trumps trussel om at anvende atomvåben mod et cyberangreb, som alle lande anvender, er farlig.

USA's nye strategi, der giver mulighed for at vinde en begrænset atomkrig i Europa, er farlig.
(Opbygningen af antimissilbaser langs den russiske græse, med en teori om at man kan angribe og modstå modpartens angreb)

INF ftalen mod mellemdistanceraketter i Europa med atomvåben hænger i en tynd tråd.

Artikkel fra Kristelig dagblad.

Historisk traktat mod atomvåben klar til at blive vedtaget.

Global traktat om forbud mod atomvåben er blevet vedtaget i FN

Stemmeafgivningen

 

Vi skal have den danske regering til at støtte forbudet mod atomvåben i FN.

Traktaten mod atomvåben, vedtaget i FN d. 7/7 - 2017. Klik her

Arr. Alternativet, Esbjerg Fredsbevægelse, fredsministerium.dk og de Radikale.

hir

16000

 

Foreningernes dag i Esbjerg d. 1/9 - 2018.

Vi har en bod på torvet og vi skal optræde på Torvet med vort moderne eventyr, der opføres som gaddeteater. Stykket handler om autonome dræberrobotter.

Vi skal opføre vort stykke kl. ca. 11:40

Se program for Foreningernes dag i Esbjerg her.

Vort gadeteater er lavet som et moderne eventyr. Der er en fortæller der fortæller om et folk der var engang.
I eventyr møder vi en våbensælger en fredsaktivist.
Stykket handler om autonome dræberrobotter.
Publikum er velkomme til at blande sig i stykket.

bod

 

Se vort gadeteater om autonome dræberrobotter d. 21/9 kl. 17 og kl. 17:30 I Heerups Have ved Hotel Britania.

Aflysning:

Kære alle Grundet vejrmelding med hård kuling med vindstød af storm styrke i morgen kl 17. Har vi set os nødsaget til aflyse vort gadeteater, men det vil senere blive opført i flere bydele. Vi håber du vil være med der i stedet for. Kærlig fredshilsen Poul Eck Sørensen

Vort gadeteater er lavet som et moderne eventyr. Der er en fortæller der fortæller om et folk der var engang.
I eventyr møder vi en våbensælger en fredsaktivist.
Stykket handler om autonome dræberrobotter.
Publikum er velkomme til at blande sig i stykket.

Vi håber du har lyst til at kome i Heerups have.

Lad ikke maskiner komme til at bestemme over liv og dø!

Bliv medlem af den internationale kampagne

Stop Killer Robots

 

d. 9/11 80 året - Krystalnat

Deltag i Krystalnat arr. d. 9/11 kl. 17 i Esbjerg.

Parole: Tal ordentlig. Stop had og hetz.

Taler ved Start: Henning Hyllested, MF, Enhedslisten.

Læs talen her

Sted: Gågaden ved krydset Torvegade - Kongensgade.

Fakkeltog: Till Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.

Fællessang

Her vil der væe foredrag ved Özlem Cekic.

Enhedslisten har filmet oplægget som du kan se her.

Efterforedraget er der suppe.

Arr., Alternativet, Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, LO Vest, Radikale, SF.

 

sammen med Esbjerg Samarbejdet, som Esbjerg fredsbevægelse har taget initiativ til.

 

kry

 

 

 

D. 11/11 - 100 året for 1. Verdenskrigs afslutning - udstilling.

Der kommer en udstilling på Ribe bibliotek, som jo var tættere på Sønderjylland end Esbjerg. Sønderjyderne hørte jo under tyskland og var i den specielle situation, at de skulle kæmpe i den tyske hær.

Udstillingen bliver først udstillet på Ribe bibliotek, hvor du kan se den efter d. 11/11.

Ribe Ugeavis om udstilliingen

Ryk ind Ribe om udstillingen 1. artikkel og 2. artikkel.

Ribe bibliotek d. 11/11 - 11/12 - 2018 fernisering d. 12/11 kl. 8:30 med deltagelse af Ribe Ugeavis og Ryk ind Ribe.

D. 18/2 til d. 1/3 2019 Esbjerg Rådhus

Mandag d. 11/3 - 9/4
fernisering d. 11/3
Hovedbiblioteket Esbjerg

Mindehøjtiligheden i Paris

Aljazeera:

UN chief sees 'parallels' with 1930s amid nationalism warnings

As global figures remember 100th anniversary of the end of World War I, political leaders warn of rising nationalism.

Klik her


Kristelig dagblad:

Biskop i prædiken: Krig kan hele tiden blusse op. Freden skal søges og dyrkes

Læs mere her

Set med eftertidens øjne var flere danske dagblade overraskende positive over for diktatorerne Hitler og Mussolini og de fascistiske tendenser i Europa. Aktuel udgivelse peger på, at demokratiet i mellemkrigstiden havde stor modstandstandskraft, men samtidig var der en fascination af tidens stærke mænd...

...Men læser man den danske presse i mellemkrigstiden, var billedet langtfra entydigt. Selv om fascismen ikke for alvor slog rod i den brede danske befolkning, var Danmark hverken skånet for antisemitisme eller for fascination af de stærke mænd, der stillede sig i spidsen for tilsyneladende ambitiøse politiske projekter ude i Europa...

Læs mere her.

 

grave

 

 

Generalforsamling d. 20/11 -2018

Generalforsamlingsdagsorden ifølge vedtægterne.

Beretning.

Referat kommer senere.

 

 

Aktiviteter vi arbejder medderudover:

Gadeteater og løbesedler.

Vi er ved at lave gadeteaterog løbesedler om autonome dræberrobotter / droner.

Imod lukning af Irak Kommissionen

Vi bidrager til at regeringen ikke får held til at lægge låg på undersøgelsen. Der vil kommer forslag til aktivitet her senere.

Læs mere her.

Fredsudstilling

Vi er ved at lave en fredsudstilling.

ft

 

 

flag

 

2017

Medlemsudsendelse 4/3

 

Nej tak til nye kampfly!

kampfly

Se mere her.

Holland

GCOMS - fredag d. 21/4 kl. 16 - 18.

Esbjerg Fredsbevægelse støtter op om:

The Global Campaign on Military Spending (GCOMS) is an international campaign founded in December 2014 and promoted by the International Peace Bureau after the five Global Days of Action (GDAMS), which has been an annual occurrence since 2011. The main aim is to reduce the global military spending thanks to the cooperative works made by the organisations of civil society.

Vi er på Torvet fredag d. 21/4 kl. 16 - 18.

Link

1

Link til pdf-fil hovr teksten er tydeligere.

 

2

Link til pdf-fil hvor teksten er tyeligere.

Arrangement om Palestina

Vi deltager i Palæstinaugen i uge 23 sammen med en række organisationer og en gruppe palæstinesere.

I anledningen af 50 året for Israels besættelse af Vestbredden, vil der være flere aktiviteter også her i Esbjerg, hvor der er dannet en facebookgruppe, du opfordres til at melde dig ind i, så du kan følge og deltage i aktiviteterne.

Vi deltager i foreningerns dag d. 2/9

Link til begivenhedr i gåganden, herunder foreningernes dag.

Direkte link til foreningernes dag.

 

Mindedag for ofrene for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

6aug

Sted: Heerups Have Esbjerg ved Hotel Britannia

Tidspunkt: kl. 20 - 21 søndag d. 6. august.

Vi vil sætte lotusblomster i vandet. Der vil være stille musik, en tale fra Esbjerg Fredsbevægelse og vi vil synge et par sange. Og vi vil opfordre danske politikere til at Danmark bliver medunderskriver af Traktaten mod atomvåben, vedtaget i FN d. 7/7 - 2017. http://www.un.org/News/dh/pdf/english/2017/07072017.pdf Esbjerg Fredsbevægelses side om atomvåben: http://www.peaceweb.dk/atom.htm
Følgende partier støtter arrangementet i øjeblikket:
Se vores facebookside.

Der vil være livemusik, og en fællessang eller 2, og vi sætter lotus blomster med levende lys i søen :-).

Alle fredelige sjæle er velkomne håber vi ses til en hyggelig aften i fredens tegn. PEACE !

Del begivenheden og inviter venner!

Hiroshimadagen d. 6/8 - 2018

Tale og sang fra den årlige mindehøjtidelighed i Heerups Have i Esbjerg

Se video

 

Sidens top

 

 

Kære alle -
Skal vi ikke have Esbjerg med på listen?

12 byer i Danmark støtter afskaffelsen af atomvåben

Se mere her

Sidens top

 

FN - International fredsdag d. 21/9.

I Esbjerg laver vi et arrangemet i samarbejde med Alternativet, Enhedslisten, Radikale og SF

Danmark skal skrive under på et forbud mod atomvåben.

Sted: Heerups have (ved Hotel Britania).

Tidspunkt: 19:30 - 20:30

Vi vil syne et par sange, høre en tale og hygge os med kage og kaffe til sidst.

21

 

Kære fredsven

Fredsministerium inviterer dig til hele to arrangementer på FN´s fredsdag, den 21. september.

I Århus kan du deltage i en politisk dialog om alliancefri dansk, nordisk og europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik i the Dome of Visions, som nu står på havnen der.

Mødet skal ses i sammenhæng med at Aarhus i år er EU Kulturhovedstad under mottoet: Rethink Your Possibilities.

Dialogmødet har derfor titlen ”Gentænk dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik” og indledes med oplæg af Jørn Boye Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, Rasmus Nordquist fra Alternativet og Carsten Andersen fra fredsministerium. Læs mere her.

Som du kan se af medsendte invitation begynder mødet kl. 19.00.
Domen finder du i Inge Lehmans Gade på pier 2 i Århus havn og der er gratis adgang.

Link til Facebook


I København går fredsbevægelsen igen i år i bådene når fredsminsiterium.dk markerer dagen ved - sammen med FredsVagten ved Christiansborg og Tid til Fred – Aktiv mod Krig - at sejle rundt i Københavns Havn med vores faner, bannere, taler, musik og sang, fredsknus og meget mere.

Vi sejler i egen båd fra kajpladsen ved Nationalbanken, Havnegade 5, kl. 16.30 og slutter samme sted kl. 19.30 ved FredsVagtens plads ved Holmens Kirke.

Der er plads til 115 personer i båden så du skal tilmelde dig pr sms på 51373468 eller ved mail til jessie@smorumnet.dk senest den 16. september. Lige som sidste år sørger vi for lidt spiseligt samt kaffe og te. Derfor koster det 100 kroner at sejle med og du indbetaler penge enten på mobilepay på 51373468 eller på konto 0400/4018729194. Husk at mærke din indbetaling med ”FN” og dit navn.

Link til Facebook

Århus eller København

Fredelig hilsen
Hasse Schneidermann
formand Fredsministerium
Mobil 2333 4460

Sidens top

 

Krystalnatten - minde arr. d. 9/11 - 2017

 

171119

 

knat

 

Deltag i fredsfestival i Aarhus

fredsfestival

Læs mere herl

Sidens top

 

 

 

 

 

 

2016

TRIBUNAL TIL UNDERSØGELSE AF DANMARKS DELTAGELSE I KRIGENE I IRAK OG AFGHANISTAN

STIFTENDE GENERALFORSAMLING I TRIBUNALFORENINGEN 30.JANUAR 2016 kl. 13.00 – 16.00 KØBENHAVNS RÅDHUS UDVALGSVÆRELSE D, HVALROSPORTEN, BAGINDGANGEN

13.00: VELKOMST OG PRÆSENTATION
13.15 STIFTENDE GENERALFORSAMLING I TRIBUNALFORENINGEN
Forslag til dagsordenen:
1.Valg af dirigent og referent
2.Fremlæggelse og drøftelse af tribunalprojektet
3.Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af vedtægter for tribunalforeningen
4.Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af forslag til handleplan
5.Forelæggelse, drøftelse og vedtagelse af budgetforslag
6.Andre indkomne forslag
7.Beslutning om oprettelse af tribunalforening
8.Valg af formand
9.Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10.Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
11.Nedsættelse af arbejdsgrupper jf. pkt. 4
12.Eventuelt
15.00: AFSLUTNING
15.00: BESTYRELSEN MØDES
15.30: BESTYRELSEN MØDES MED PRESSEN
BILAG:
1)Forslag til Projektbeskrivelse: Medsendt
2)Forslag til Vedtægter: Medsendt
3)Forslag til handleplan: Fremlægges på mødet
4)Forslag til budget: Fremlægges på mødet
5)Pressemeddelelse: Medsendt
NB
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

Pressemeddelese mm

Indkaldelse, vedtægsforslag mm

Oluf fra Esbjerg fredsbevægelse deltog.

 

 

FN's internationale dag mod racisme

Den 21. marts 2016 er det FNs internationale dag mod racisme. Vi satser også her på et samarbejde med andre organisationer mod racismen.

 

arac
Foto: Sasha Kimel, Anti-Racism Protest Tel Aviv,
May 24, 2012, link til billede

 

 

 

 

 

 

Demonstation på årsdagen for Krystalnatten

D. 9/11 - 2016

 

IPB - fredskonference Berlin

30/10 - 2/11 - 2016
Disarm! For a Climate of Peace – Creating an

Action Agenda
IPB World Congress 2016 on Military and Social Spending
Link

Esbjerg Fredsbevægelse deltager med flere medlemmer.

 

Foreningernes dag d. 3/9 - 2016

Lørdag den 3. september 2016 kl. 10.00 – 15.00 inviteres byens borgere til ”Foreningernes Dag” i Esbjerg City.

 

Lørdag D. 6. aug. afholder Esbjerg Fredsbevægelse en minde højtidlighed for ofrene for atombomben over Hiroshima.

Arrangementet vil blive holdt i Heerups Have ved Britannia fra 20.00-21.00 der vil være livemusik, og en fællessang eller 2, og vi sætter lotus blomster med levende lys i søen :-).

Alle fredelige sjæle er velkomne håber vi ses til en hyggelig aften i fredens tegn. PEACE !

Del begivenheden og inviter venner!

 

 

2015

Esbjerg fredsbevægelses bestyrelse deltog igen i IPB's konference og rådmøde
(Nedefor deltagere fra IPB's rådsmøde, som er åben).

raadipb2015
Foto IPB Italien - Fra IPB's rådsmøde i Padova i Italien 2015

Klip fra https://da.wikipedia.org/wiki/Padova

Padova, især tidligere på dansk kaldet Padua, er en by i Italien. Byen er provinshovedstad i Padovaprovinsen og det økonomiske og trafikale centrum i hele Venetoregionen i Norditalien. Byen ligger ved floden Bacchiglione, 40 km vest for Venedig og 29 km sydøst for Vicenza.

Indbyggertallet i selve Padova er 211,985 (2004), men byen udgør en del af byområdet Padova-Venezia med ca. 1.600.000 indbyggere. Bycentret er meget pittoresk med et stort net af gader med søjlegange samt et antal smukke pladser, hvoraf den 90.000 m² store Prato delle Valle er den kendteste.

Universitetet er grundlagt 1222. Galileo Galilei var professor i matematik ved Università degli Studi di Padova, der er verdens tredjeældste universitet, og Corfitz Ulfeldt var immatrikuleret her 1628-29. Verdens første Anatomiske Teater blev opført for universitetet i 1594.

Til universitetet hører byens botaniske have "Orto botanico", som er verdens ældste fortsat eksisterende botaniske have.

 

bio
Foto Poul Eck Søresen

 

2015

 

Deltagelse i IPB's konference og rådsmåde 2015 i Padova i Italien

se billede ovenfor

Vi arbejder på at IPB's medlemsorganisatoner er bedre involveret i organisationes arbejde organisspiller en mere demokratisk med et stærkere netværk og vil stille forslag om dette til næste års IPB møde, som afholdes i Berlin

Foreningernes dag.
Lørdag d. 5. september. 2015
fra 10 – 15

Vi har en pavillon med en lille udstilling.
Vi uddeler løbesedler.
Man er velkommen til at få en snak og et par fredssmåkager, kaffe eller te.
Man kan købe fredssmykke mm.

buk
Foto Poul Eck Sørensen

 

Deltagelse rådsmøte i Nordahl Grieg Fredsfond - Norge

14. august Rådsmøte i Nordahl Grieg Fredsfond
15. – 16. august Nordmarken Symposiet 2015
(Vi rejser fra d. 13-17 august)

 

GDAMS - Global Day of Action on Military Spending

D. 13/4 - 2015
Global Day of Action on Military Spending (GDAMS)

 

Droner

D2

D. 21/2 - 2015

Vi deler løbesedler ud på torvet om droner.

Se vores folder

 

Palæstina

Fredag d. 13/2 kl. 16 -18

Uddeling af foldere om palæstina

Se folder

Link fra folderen:

http://www.palaestina-initiativet.dk

http://www.humanrightsmarch.dk

http://www.amnesty.dk/nyhed/gaza/israel-begik-krigsforbrydelser-i-gaza

 

gaza3

 

 

Krystalnatten d. 9/11 kl. 19 ved MCDonald's Kongensgade

Hjælpe de forfulgte.
Krystalnatten d. 9/11 - 2015 - Fakkeldemonstration
fra Kongensgade ved McDonalds kl. 19.00
Velkomst v. Oluf Dragsbo - Esbjerg Fredsbevægelse
Fakeldemonstration til torvet Rådhuspladsen.
Velkomst rådhuspladsen ved Peter Hyldgaard Madsen fra samarbejdet til Krystalnatten.
Tale ved Mussa Utto integrationskonsulent i Esbjerg kommune
Arr. 3F Transport, Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

Læs Mussa Utto's tale fra d. 9/11 - 2015

 

 

Krystalnatten d. 9/11 kl. 19 ved MCDonald's Kongensgade

krystal
Foto: Lars Kjølhede Christensen, Aldrig mere Krystalnat! Link til billede

Krystalnatten

9. november 2015 formentlig samarbejde med andre organisationer mod racisme.

 

 

 

 

 

I medfølelse med borgerne i Paris mødes vi på Torvet ved Rådhuset i morgen søndag d. 15/11 kl. 16

 

henning
Foto Poul Eck Sørensen - Henning Josefsen Overgaard - Byrådmedlem Enheslisten og formand for 3F Transport Esbjerg.

blomster
Foto Poul Eck Sørensen - Blomster

I medfølelse med borgerne I Paris har Esbjerg Fredsbevægelse lagt blomster ved det franske konsulat for Syd- og Sønderjylland der ligger på Poul Desvignes-Willadsens private bopæl, Søparken 36 i Bramming. Vi opfordre andre til at gøre det samme. Vi opfordre også at at mødes på Torvet ved Rådhuset i morgen kl. 16 med blomster - d. 15/11 - 2015

!51114BlomsterL

Tilmeld dig og del oplysingerne klik her.

 

Endnu en gang tak for jeres besøg og blomsterhilsenen til Frankrig...

... Efter jeres besøg blev præsentationen af buketten forbedret, synes jeg selv. Det kan I se på min hjemmeside og vedhæftet.

endnu en gang “mille fois merci”

Poul Desvignes.Willadsen

vedhæftet dette billede.

talL

Kære Esbjerg Fredsbevægelse

Det følgende er en hilsen fra den franske ambassadør François Zimeray og hans stab for jeres blomsterhilsen i kølvandet på attentaterne i Paris.

mvh

Poul Desvignes-Willadsen, honorær konsul i Syd- ogSønderjylland

L’ambassadeur, le personnel de l’ambassade et la communauté française au Danemark sont très touchés par votre message. Les liens profonds et anciens entre nos pays sont renforcés par cette amitié et cette solidarité qui nous vont droit au cœur. Nous partageons les mêmes valeurs, c’est pourquoi nous sommes confrontés aux mêmes menaces. C’est un défi que nous relèverons ensemble.

Frankrigs Ambassadør, ambassadens personale og franskmændene bosiddende i Danmark er meget rørte over din opmærksomhed. De stærke bånd mellem vores to lande bliver styrket af dette venskab og denne solidaritet, som går os lige i hjertet. Vi deler de samme værdier og står derfor over for den samme trussel. Det er en stor udfordring, som vi må løfte sammen.

The ambassador, the staff of the Embassy and the French community in Denmark are profoundly touched by your attention. The strong and historical bonds between our two countries are strengthened by this friendship and solidarity which go straight to our hearts. We share the same values and therefore are facing the same threats. We will overcome this challenge, together, united.

 

For Esbjerg Fredsbevægelse er en bæredygtig udvikling en forudsætning for fred og et godt liv.
Vi opfordre til at støtte:

Klima-march i Esbjerg

klimaM

Facebooklink til begivenhed i Esbjerg
Klima-March Esbjerg
D. 29/11 kl. 13 fra Musikhuset

I forbindelse med åbningen af klimatopmødet i Paris, bliver der verden over arrangeret klima-marcher for at sætte fokus på den globale opvarmning og verdens klimaproblemer.

Klimamarch i København d. 29/11

The biggest climate march in history! September 2014

Global Klimamarch i Danmark - Avaaz.org

2014

2014 oversigt:

Februar Lys for Gaza på Torvet i Esbjerg
Mere information lægges ind på vores Facebookside, som automatisk går ind på Twitter
Opretter debatgruppe på Facebook og såkaldt hemmelig gruppe for bestyrelsen
Juli/august Blomsternedlæggelse på Torvet/Heerups have i medfølelse med ofrene i Gaza
Start på underskriftindsamling Stop Israels brutalitet, (24.oktober 5.808 underskrifter, ej afl.)
September Foreningernes dag foldere og fredssmåkager deles ud, fredssmykker sælges
November Generalforsamling
Fakkeldemonstration for undertrykte i verden (krystalnatten)

 

 

 

 

I erindring om Krystalnatten

søndag den 9. november 2014
Arrangerer Esbjerg Fredsbevægelse et
Fakkeltog mod Rådhuset.

Mødetid/sted: Kl. 19.00 på Torvet v/ Skolegade.
Talere:
Gyvel Kallan
International Forum
Poul Eck Sørensen
Esbjerg Fredsbevægelse
Mødeleder:
Henning Overgaard
Byrådsmedlem, Enhedslisten
Sange: »Kringsatt av fiender« af Nordahl Grieg
og »Imagine« af Beatles /John Lennon

 

Foreningernes dag.
Lørdag d. 6. september. 2014
fra 10 – 15

Vi har en pavillon og vores buk med fredsduer.,
Vi uddeler balloner, broscher og fredssmåkager.
Opfører gade teater: Palæstinenser – Israeler

Esbjerg Fredsbevægelse er på Torvet
d. 28/2 - 2014

Befri Gaza verdens største fængsel

Esbjerg Fredsbevægelse står på Torvet mellem Kongensgade og skøjtebanen og deler foldere ud om Gaza fredag d. 28/2 kl. 15.30 til 17.30. Du er velkommen til at hjælpe.

2013

2013 oversigt:

Januar lysarrangement mod Gaza blokaden ???
Maj udtalelse til pressen for dansk anerkendelse af Palæstina som en selvstændig stat
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
deltagelse i IPBs generalforsamling i Stockholm, hvor der også blev afholdt et nordisk fællesmøde, endvidere blev det besluttet at Esbjerg Fredsbevægelse koordinere aktiviteter mod militarisering af rummet

 

 

 

2012

2012 oversigt:

Januar lys-arrangement mod Gaza blokaden, som stadig ikke er ophævet !!!
Marts deltagelse i Vindrosens generalforsamling
April anden globale aktionsdag GDAMS
Juni deltagelse i Danmarks Fredsråd, som desværre må nedlægges pga manglende opbakning
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
Udsendt opfordring til folketingsmedlemmer om at stoppe danske militære våbenhandlinger i udlandet 21.september, pga Peace One Day, accepteret af FN i 2001.

 

 

 

 

2011

 

2011 oversigt:

Januar lys-arrangement igen til minde om de faldne palæstinensere/israelere fra Israels bombning af Gaza striben i 2009 og for ophævelse af blokaden mod Gaza
Esbjerg Fredsbevægelse deltager i Nytårskur på Lokalhistorisk Arkiv, se juli 2010
April første globale aktionsdag GDAMS med foldere og en flot fredelig raket for Nedrustning
Maj indsamling af underskrifter for anerkendelse af den Palæstinensiske stat i FN
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
Oktober deltagelse i IPBs generalforsamling i Potsdam, forslag om demokratisering besluttet
November Generalforsamling
Måned??? deltagelse i Danmarks Fredsråd i København
Foruden vores hjemmeside www.peaceweb.dk er Esbjerg Fredsbevægelse på Twitter og Facebook, men specielt sidstnævnte skal nok ajourføres. Vi forsøger også at afholde korte bestyrelsesmøder via Skype. Efter generalforsamlingen i fortsattes arbejdet med nedennævnte aktiviteter årene efter:

 

 

 

 

2010

 

2010 oversigt:

Januar lys-arrangement, for de faldne og for ophævelsen af blokaden af Gaza fra 2009
Maj arrangement om apartheidmuren med model heraf og kampagnebus
Med tak modtaget penge fra Bramminge Fredsbevægelse, som desværre er nedlagt.
Esbjerg Fredsbevægelse bliver fremover nævnt i Vindrosens ”Hvem Hjælper Hvem i Esbjerg Kommune”
Deltaget i debatprogram i Kanal Esbjerg.
Juni Udtalelse til pressen mod Israels tilfangetagelse af tyrkiske fredsaktivister på vej til Gaza
Juli Esbjerg Fredsbevægelses papirer fra perioden 1980-2005 er nu indgivet til Byhistorisk Arkiv
September uddeling af foldere på Foreningernes dag
September deltagelse i IPBs generalforsamling i Oslo, med forslag om demokratisering af IPB, og en global aktionsdag for nedrustning GDAMS blev besluttet
December landsmøde i København om boykot at varer fra israelske besættelser på Vestbredden
Deltagelse i Danmarks Fredsråd i København

 

 

 

 

Palæstina Initiatives bus på Torvet ved gågaden lørdag d. 22/5 kl. 10 - 13 - 2010 om Israels apartheid.

Hvad forstås ved apartheid?

FNs International Konvention vedrørende bekæmpelse og straf for forbrydelsen Apartheid trådte i kraft den 18. juli 1976. DPV finder, at så godt som alle FNs definitioner kan finde anvendelse på palæstinensernes situation. Se bilag 1.

Hvad kendetegner israelske apartheid?

A: ”Kampen om jorden” – mest mulig jord – færrest mulige palæstinensere

- Bosættelser – et led i en plan for fordrivelse af palæstinenserne. På den bedste landbrugsjord og de rigeste vandressourcer, egne veje osv.
- Tyveri af palæstinensisk jord, husødelæggelser,
- Underudvikling – den stille transfer…

- Den demografiske trussel giver diskrimination herunder en hverdag som 2. rangs borgere i eget land for Israels palæstinensere, dårligere adgang til uddannelse, - anerkendelse af politiske rettigheder.

B: ”Ingen adgang for …”

- Verdens største fængsler - Mure og checkpoints
- Bevægelses og rejserestriktioner, by og lande-arrest – en lufthavn uden palæstinensere. De to broer til Jordan (en for hvide og en for palæstinensere fra DBO)
- Blokeringer for transport af vare

C: ”Den daglige vold” (som Amira Hass beskrev det i DR udsendelsen)

- Mord og fængslinger af ledere
- Systematiske angreb på civile med drab og sårede
- Besættelsesstyrker til lands, vand og i luften

Link: Palæstina Initiativet

 

Lysarrangement for Gaza fredag d. 15/1 kl. 16 - 18 på Torvet ved Kongensgade i Esbjerg

Gaza – Verdens største fængsel
I Gaza bor mere end 1½ mio. mennesker på at et landområde på størrelse med Langeland. Gaza er dermed et af de tættest befolkede områder i verden. Ud over 40 km kyst med begrænset adgang til fiskeri er Gaza omringet af en 12 m høj mur af jern og stål med kun 2 udgange: Erez (Israel) og Rafah (Egypten).
Flertallet er registrerede FN-flygtninge fra 1948 ved oprettelse af staten Israel. 50 % af befolkningen er børn, og kun 25 % er over 25 år. Fattigdommen og arbejdsløsheden er overvældende. Både de materielle ødelæggelser og de mentale konsekvenser for befolkningen efter angrebet på Gaza i december 2008 er kolossale.

Krigsforbrydelserne skal retsforfølges
Undersøgelser og retsforfølgelse af alvorlige krænkelser i forbindelse med angrebet på Gaza er nødvendig for at sikre respekt for menneskerettigheder og humanitær folkeret, og sagen må derfor rejses ved en international krigsforbryderdomstol.

Stop blokaden af Gaza – NU
80 % af befolkningen er – ifølge en rapport fra Amnesty International og Oxfam International - afhængig af hjælp udefra. Kun få af de 4 mia. dollars, der blev lovet Gaza efter den israelsk offensiv, er blevet betalt. Ikke bare Israel, men også verdens magter har svigtet Gazas befolkning.

2009

 

Demonstration i Esbjerg tirsdag d. 13/1 - 2009

Ophæv belejringer af Gaza

Våbenhvile nu

Stop besættelsen

Start Stormgade - Kongensgade kl. 17

Derefter går vi til Rådhuset ankomst kl. ca. 17.30

Taler
Oluf Dragsbo - Esbjerg Fredsbevægelse
Henning Hyllested - Enhedslisten
Kund Jæger Andersen - SF
Mussa Utto - Socialdemokratiet

Digt
Manel Momograbe - Dansk Palæstinensisk Forening
 

arr. 3F- Esbjerg, 3F-Transport Esbjerg, Dansk Palæstinensisk forening, Enheslisten Esbjerg, Esbjerg Fredsbevægelse, LO-Esbjerg, SF-Esbjerg, SF-ungdom Esbjerg, Socialdemokratiet-Esbjerg.

Poul Eck Sørensen d. 10/1 - 2009

 

Foreningernes dag i Esbjerg

D. 5. september ud foran Inspiration vil du kunne finde Esbjerg Fredsbevægelses bod.

 

Palæstina kampagnen besøger Esbjerg.

D. 22. september får vi besøg af palæstinakampagnen.

15 - 17.30 På Torvet (Kongensgade - Skolegade)

og 19 - 22 på torvet (Kongensgade - Skolegade)

 

Verdensfredsmarch

Esbjerg Fredsbevægelse arbejder på fælles transport til

Verdensfredsmarch d. 30. oktober i Kbh. som slutter ca. 2/1 i Argentina. - se:
http://www.verdensmarch.dk

 

szaq

 

 

2008

 

 

60 år er nok - frit Palæstina!

For retten til at vende tilbage.

Torsdag d. 15. maj kl. 19.30 - 2008
Hovedbiblioteket Esbjerg

Carlo Hansen (journalist / forfatter)
det zionistiske koloniprojekt
- konsekvenser for palæstinenserne
og israelerne

oplæg ved Muhamad Zamzam fra Palæstina-Dansk forening Esbjerg

Arr. Palæstina-Dansk forening Esbjerg
Esbjerg fredsbevægelse

 

 

Internationalt fredsmøde i Danmark

Danmarks Fredsråd - som Esbjerg Fredsbevægelse har taget initiativ til at oprette - har afholdt internationalt fredsmøde i Kbh.
Et møde vi har deltaget i planlægningen af og filmet (kommer her på websiderner, når vi får nye programmer).

fredag d. 14. november 2008 kl. 16 - 19

- grundlæggende om fred og sikkerhed nutildags
IPB folk, kendte danskere - debat på dansk, måske med oversættelse til engelsk

Lørdag d. 15. november 2008

Formiddag kl. 9.30 - 12.30
- Frederik Bajer, historisk orienteret,

Eftermiddag - 16.30
- terror, forlængelse af IPB's tema om udvikling,

(Frederik Bajer og terror lægges på samme dag, og på engelsk)

søndagen d. 16 november 2008
- IPB Årsmøde

2007

 

 

Palæstina arrangement mandag d. 22. oktober 2007 kl. 19.30 til 22.00

Vi fortsætter efter generalforsamlingen med at  viser filmen:

"A Bus Ride To Peace"

Kvinder på deres vej i Israel og Palæstina.

Som vi har lånt af Kvinder for Fred
 

 

29. april 2007 generalforsamling
Danmarks Fredsråd

Oluf Dragsbo og Poul Eck Sørensen
valgt til styregruppen

 

 

 

Generalforsamling mandag 22.oktober 2007 kl. 17 til 19.30

Du/I indkaldes hermed til generalforsamling på Vindrosen Fynsgade 2, Esbjerg med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent/referent
2) Beretning ved Poul Eck Sørensen  bestyrelse
3) Regnskab ved Lisbet Skou
4) Vedtægtsændringer og forslag
5) De kommende års arbejde
6) Udtalelse
7) Valg af bestyrelse og revisorer
8) Eventuelt ...

Vi splejser til lidt pizza eller lignende, og der er mulighed for at købe drikkevarer til høkerpriser...
Vedtægterne vil ligge i kopi på selve generalforsamlingen.

Se referat

2006

 

18. marts kl. 13. - ca. 16 - 2006

 3 - årsdagen for Irak krigen.

Fredssamarbejdet i Esbjerg laver en konference på hovedbib. i den store sal.

Deltager i debatpanelet:

Enhedslisten – Pelle Dragsted fra Enhedslisten, international sekr. For folketingsgr.
Socialdemokratiet – Troels fra Grindsted, ft
SF – Jesper Petersen, landsformand for SFU
Sammi Alaa fra Komiteen for et frit Irak

 

 

International uge mod muren,
se vort arr. mandag d. 13. nov 2006:

Se filmen "Muren" af Jørgen Flint Pedersen
og Erik Skibsted.
Herefter oplæg med Karen Henriksen som 3 gange har været i Palæstina med Human Rights March siden 2004.

Sted Tobakken, Gasværksgade 2, "Grønt lokale"
Tid mandag d. 13. november, kl. 19.
Pris Gratis entre
Arr. Enhedslisten, Esbjerg Fredsbevægelse, SF, SFU og SUF

2005

 

Generalforsamling i Danmarks Fredsråd d. 30. april 2005

Tidsplan:

11.00 – 13.00: Oplæg og debat om situationen i Irak Indledere:
Jan Øberg, Christian Harlang og muligvis en mf'er fra Venstre.
Denne del er et åbent arrangement.

13.00 – 14.00 Frokost.

14.00 – 16.00 Generalforsamling.

www.danmarksfredsraad.dk 

 

2 års besættelse af Irak -

D.19 marts 2005 deler vi løbesedler ud grundet 2. års dagen mod krigen mod irak.

 

3. marts 2005 25 års jubilæum -

fejres i Vindrosen Fynsgade 2 med en reception, kl. 19 og en aktivitet på torvet kl. 17.
Alle er velkommen.
Og man må gerne fortælle at man kommer til

poul@peaceweb.dk

 

Generalforsamling

torsdag 10. februar kl. 19.30, 2005
Vindrosen, Fynsgade 2, Esbjerg

 

 

ESBJERG-RIBE STOP BUSH.

6. juli 2005

Program:

Protest-demonstration
Onsdag den 6. juli kl. 14
fra USA's ambassade
Dag Hammarskjölds Allé 24 (nær Østerport station)
til Christiansborg (ankomst ca. 15.45)

Demonstrationen er fredelig og for folk i alle aldre og baggrunde.
Talere

Foreløbig har følgende sagt ja til at tale ved demonstrationen:
Ved ambassaden fra kl. 14

Line Barfod
Medlem af folketinget, Enhedslisten

Asmaa Abdol-Hamid
Muslimer i Danmark

Kim Ejlertsen
Miljøbevægelsen NOAH

Stine Skogberg
Kasserer og forretningsudvalgsmedlem i PLS
(Pædagogstuderendes LandsSammenslutning)
På Christiansborg Slotsplads fra kl. 15.45

Henrik Lippert
Formand for Murersvendenes Fagforening i Kbh.

Villy Søvndal
Medlem af folketinget, formand for SF

Tanwir Ahmad
Medlem af Københavns borgerrepræsentation, Det Radikale Venstre

Jørn Andersen
Nej til krig

Hanne Reintoft
Socialrådgiver
Underholdning
Ved ambassaden fra kl. 13.55

Johnny Hefty

Rasmus Nøhr

Omar Marzouk

Moussa Diallo, Dawda Jobarteh & Ayi Solomon
På Christiansborg Slotsplads fra kl. 15.30 til ca. 18

Street Dance

Kenneth Thordal

Ataf Khawaja

Savage Rose og en overraskelse

Arne Würgler
Tribute til Fredsvagten - Love, peace and understanding
(fra kl. ca. 16.50):

Konferencier: Anne Marie Helger

Dreamcity - Peter Ingemann, Tømrer Claus og Søren Berlev

Erik Clausen

Anne Marie Helger, Carsten Lund og Louise Albeck

Tale ved fredsvagt

Kim Larsen & Kjukken

Stig Møller, Peter Ingemann m.fl.Se detaljeret program med tidspunkter
For-demonstration fra Nørrebro

Nørrebro holder fordemonstration mod Bush og for en anden verden
på Blågårds Plads kl. 13.00.
Cirka klokken 13.20 går vi i samlet flok mod den amerikanske ambassade og slutter os til den store Stop Bush-demonstration.
For-demonstration fra Christiania

Christiania holder fordemonstration
fra Fredens Eng kl. 12.00.
Herfra går vi i samlet flok mod den amerikanske ambassade og slutter os til den store Stop Bush-demonstration.

Transport:

Bus fra Esbjerg/Ribe til København.

Tilmelding til busturen:
kontakt Bent Falentin tlf. 75 12 53 07, 
mail: falentin@esenet.dk 

Pris:
150 kr. tur/retur.(betaling i forbindelse med afgang)

Ribe
Mødetidspunkt kl. 7.45 ved Odins Plads
Afgang kl. 8.00

Esbjerg
Mødetidspunkt kl. 8.45 ved Museumspladsen.
Afgang kl. 9.00

Kolding
Opsamling ved Banegården(Jernbanegade)
Afgang kl.10.00

Ankomst København ca. kl.13.00
(Ved Østerbro Station, Stockholmsgade tæt ved den amerikanske ambassade)

Hjemtransport. Afgang kl.19.00
fra Ingerslevsgade ved DGI tæt ved Københavns Hovedbanegård.
(ca. 25 min. gåtur fra Christiansborg)

Hjemkomst Kolding ca. kl. 22.00

Hjemkomst Esbjerg ca. 22.45

Hjemkomst Ribe ca. 23.30

Praktisk:
Betaling foregår ved indstigning.
Husk at smøre madpakke.
I øvrigt må I selv sørge for bespisning.
Husk faner, skilte og bannere etc.

 

 

 

60 år – Hiroshima og Nagasaki

I år er det 60 år siden atombomberne faldt over Hiroshima og Nagasaki. Danmarks Fredsråd og Esbjerg Fredsbevægelse forsøger at hjælpe Borgmestre for Fred med at nå deres mål om en atomvåben fri verden år 2020.

Man skulle tro at verden var blevet klogere, men tværtimod!

I dag er der en større fare for at atomvåben vil blive anvendt i lokale konflikter, i f.eks. Parkistan – Indien, i Mellemøsten eller til anvendelse i en angrebskrig grundet USA's nye strategi med små atomvåben (30 gange større end Hiroshima og nagasaki) og den hurtige samfundsforandring i Rusland kan have bevirket, at der ikke har været holdt tilstrækkeligt øje med de militære depoter, således at terrorister kan være kommet i besiddelse af dette uhyggelige våben.

Der er derfor alt mulig grund til at fastholde politikerne på den forpligtigelse der ligger i Ikke spredningstraktaten til at forhandle nedrustning og til via forhandling at nå til en fjernelse af alle atomvåben (The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)).

 

Se evt. http://www.un.org/events/npt2005/npttreaty.html

 

60 året for bombningerne over Hiroshima og Nagasaki.

6. august - 2005

kl. 14 er der mindedag for ofrene for atombomben over
Hiroshima ved søen i Vognsbølparken
- hjørnet af Gl.Vardevej ogSp. Kirkevej.
Vi holder tale, spiller stille musik og sætter papirsfugle ud i vandet.

Helge Mortensen fra Socialdemokraterne taler.

 

8. august - 2005

kl. 19 er der møde på Vindrosen,
Teglværksgade 1

Frank Aaen fra Enhedslisten

1) Afvikling af atomvåben
- ikke spredningstraktaten.
Hvad gør Borgmestre for fred i den sammenhæng
Nyeste atomvåben

2) Terrortruslen

2004

 

Vi deltog med bod 1. maj. 2004

 

April 23-25, 2004 Global Network 12th Annual International Conference

Resisting Empire: Understanding the Role of Space in U.S. Global Domination
Portland, Maine
Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

(vi deltog ikke i dette møde - vi ville gerne)

Mar. 20, 2004, The World
Iraq War One Year Anniversary
The World Still Says No to War
Independent Media Center

Call for Mass Anti-War Demonstrations everywhere 
Among the U.S. coalitions, contact United for Peace & Justice, 646-868-5545, www.unitedforpeace.org
A.N.S.W.E.R., 212-633-6646, www.internationalanswer.org
Se vores side om Irak

D. 20. marts 2004 global fredsdag.  
Mod krig og besættelse - Ikke flere løgne.
Demonstration og fredskonference.
Demonstrationen:

kl. 11.30 Demonstration fra Borgmesterhaven
(overfor Rådhuset).
kl. 12.00 Taler på Torvet: Oluf Dragsbo (Rad.),
Kim Mortensen (Soc.) og Villy Søvndal (SF).
kl. 11.30 Demonstrationen starter  fra Borgmesterhaven (overfor Rådhuset).
kl. 12.00 Taler på Torvet: 
Oluf Dragsbo (Rad.),
Kim Mortensen (Soc.) og
 Villy Søvndal (SF).
kl. 12.30 Kurs mod Multihuset, hvor der er
mulighed for at spise frokost (kr. 50) inden det
efterfølgende arrangement.

Fredskonference med workshops:

Multihuset, Gasværksgade 2, Esbjerg
kl. 13.30 Villy Søvndal (MF for SF) om
Internationale Aftaler.
kl. 14.30 Live-musik.
kl. 15.00 Geo Horn fra ATTAC Aalborg om
Forarmet Uran.
kl. 15.00 Oplæg om Israel/Palæstina.
kl. 16.00 Workshops: gadeteater-, maleog
skriveworkshop.
kl. 17.30 Plenum og afslutning.

TILMELDING

Poul Eck Sørensen poul@peaceweb.dk
tlf. 7518 1562 – senest den 17. marts.
Tilmeldingen gælder til spisning, men man er velkommen selv om man ikke har tilmeldt sig, men så kan vi ikke garanterer at der er mad til dig.

Arr.: Socialdemokratiet i Esbjerg-kredsen, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, LO-Esbjerg, BUPL, Esbjerg Fredsbevægelse, Attac Sydvestjylland og Venstrekræfterne i Ribe Amt (Enhedslisten, DKP, KPiD, SFU og SUF)

På denne dag sker der noget mange steder, f.eks:

I Danmark:
København, Aarhus, Kalunborg, Aalborg og Esbjerg

I verdenen:

Adelaide, Australia. Sunday 21 March 2pm Assemble Parliament House
Amsterdam, The Netherlands. Assemble 1pm, Dam
Athens, Greece. Assemble 12 noon Syntagma Square
Bangkok, Thailand. Couldnt understand the details on that listing!
Barcelona, Catalonia. Assemble 5pm Pg de Gracia
Berlin, Germany. No assembly details
Brussels, Belguim. Assemble 2pm, Gare du Nord
Budapest, Hungary. Peace Conference
Canberra, Australia. Assemble 11am Petrie Plaza
Christchurch, New Zealand. Assemble 2pm at the Museum
Copenhagen, Denmark. Assemble 12 noon, Rådhuspladsen
Dhaka, Bangladesh. Concert 4pm, Institute of Engineers
Helsinki, Finland. Assemble 1pm Jrjesttori Aukeaa
Hobart, Tasmania. Assemble 12 noon, Franklin Square
Jakarta, Indonesia. Assemble 12 noon, Indonesia Thamrin
London, England. Assemble 12 noon, Hyde Park
Madrid, Spain. Assemble 6pm Neptuno-Cibeles-Sol
Melbourne, Australia. Assemble 1pm, State Library, Swanston Street
Montreal, Canada. Assemble 1pm Nathan Phillips Square
Munich, Germany. Assemble 11am, Marientplatz.
Oslo, Norway. Assemble 1pm at Parliament
Paris, France. Assemble 1pm, Place de Bastille
Perth, Australia. Assemble 12 noon, Perth Esplanade
Prague, Czech Republic. Assemble 1.30pm Marianske square
Ramstein, Germany. Assemble12.30pm Landstuhl
Rome, Italy. Assemble 2pm Piazza del Reppublica
Santiago, Chile. Assemble 11am, Plaza Italia
Seoul, South Korea. Assemble 3pm, City hall
Seville, Spain. Assemble 12 noon, Plaza Nueva
Sydney, Australia. Assemble 12 noon, Hyde Park North
Tarragona, Spain. Assemble 5pm Rambla Nova de Tarragona
Tokyo, Japan. Assemble 12.30pm Hibiya Park
Vancouver, Canada. Assemble 11am Peace Flame Park
Warsaw, Poland. Assemble 1pm pl. Zamkowy
Wellington, New Zealand. Assemble 12 noon Civic Square

se også:  

United for Peace - her kan du også se hvor i USA

International A.N.S.W.E.R.

War Resisters League

Peace.Protest.Net

Offentlig møde til forberedelse af fredskonference i Esbjerg

D 25 februar 2004 kl. 19.30 
Tobakken brunt lokale på 1.sal.
Alle partier, fagforeninger, foreninger og enkelt personer m.m. er velkommen.

Offentlig møde til forberedelse af fredskonference i Esbjerg

D 19 februar 2004 kl. 19.30 
Hovedbiblioteket lokale 4 
Alle partier, fagforeninger, foreninger og enkelt personer m.m. er velkommen.

 

Medlemsmøde i Danmarks Fredsråd

Søndag den 23. maj 2004 kl. 10 – 17 i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler: Landgreven 7, 2.sal, København K.

Program

10.00 – 12.00 Orientering og debat. v/ Fredsrådets forkvinde Annelise Ebbe.
Koalitionens krig i Irak, herunder orientering om afholdte Irak-tribunaler.
Israel – Palæstina konflikten.
Nyt forsvarsforlig.
Borgmestre for Fred.

12.00 – 13.00 Frokost. 

13.00 – 15.00 Orientering om nedrustningsforhandlingerne, NPT, i FN. v/ John Kierulf, Udenrigsministeriet.

15.00 – 16.30 Missilskjoldet, politisk flop – sikkerhed, eller arrogant dumhed ?
v/ endeligt tilsagn mangler.

16.30 – 17.00 Opsamling/konklusion.

Printervenlig program

 

1-3 oktober 2004 Socialt forum Danmark

Her deltager vi med udstilling for Danmarks Fredsråd

se http://www.socialforum.dk/ 

6. august 2004 - mindearrangement i 
Vognsbøl Parken.

Vi støtter Borgmestre for Freds arbejde for en atomvåbenfri verden 2020.


Mindearrangement på Hiroshimadagen
afholdt af Esbjerg Fredsbevægelse

Tid og sted 
Fredag d. 6. august 2004 kl. 19 
Vognsbølparken, søen ved hjørnet af Parkvej og Gl. Vardevej

Program
Kort velkomst v. Esbjerg Fredsbevægelse

En trio spiller Mozart: 
Julie Christensen – klarinet, 
Katrine Serner-Pedersen - fløjte, 
og Britt Dürr – fagot 
Kim Mortensen socialdemokratiet holder talen.
Udsætning af lotusblomster på søen.

Kontakt
Poul Eck Søresen, tlf. 75 18 15 62, 
mob. 26 13 18 26, 
email poul@peaceweb.dk 

Medlemskab af Esbjerg Fredsbevægelse
Lisbet Skou
tlf. 75 13 77 84
email lisbet@peaceweb.dk  
Du kan også tilmelde dig på www.peaceweb.dk  

Internetadresse:
www.peaceweb.dk  

 

Esbjerg Fredsbevægelse:

24. oktober - 2004

Hvad skaber terrorisme

Fælles arrangement på FN-dagen mellem en række organisationer i Esbjerg og omegen

Kl. 15 Oplæg: 
Patric MacManus 

Kl. 16 Debat: 
Christian Lund Jepsen, mf., Venstre  
Troels Ravn, folketingskadidat, Socialdemokratiet. Villy Søvndal, mf.,  
SF Rune Lund,  ,Enhedslisten

Kl. 17.30 Udstilling:
Udstilling med boder fra de organisationer der har arrangeret dagen.

Pressemeddelelse

Om Patrick MacManus

Annonce

2003

 

D. 22. marts demonstrationen 
i Esbjerg mod krigen i Irak
Vi starter fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 22. marts kl. 11. 
Vi varmer op med et par fredssange
Herfra demonstrationsoptog til Torvet v. Kongensgade. 
Indtil kl 12 vil vi synge fredssange.
Kl. 12 vil der være talere på torvet.
Talere:
Villy Søvndal - SF
John Snedker - Socialdemokraterne - talen
Oluf Dragsbo - Det Radikale Venstre - talen
Folder
og plakat til download, så du kan hjælpe med at bringe budskabet videre.

Der er en lille chance for at stoppe krigen, se:
"Lad Iraks folk leve - Den danske komite for fred og udvikling i Irak" siden om Uniting for Peace og deltag i underskiftindsamlingen (som nu er afsluttet)

Den 20 mødtes vi kl. 20 på adressen: 
Kanalen 1 ved det britiske konsulat.
Ca. 200 mødte op og vi havde et vellykket arrangement. Tak til der hjalp med opreklameringen.

Lørdag d. 15/3 tog vi til Ribe og demonstrerede:
Ingen Krig Mod Irak
Tid: Lørdag den 15. marts kl. 12.00
Sted: Fra Kvickly's parkeringsplads
Demonstrationen ender ved Vedels anlæg, hvor der vil være taler, sang mv

D. 15. februar er valgt til international  demonstrationsdag mod en evt. krig mod Irak.

  

NYC for New York City, men samme dag er der, som det bl.a. kan ses på plakaten, demonstration mange steder. I Esbjerg holder vi også demonstration. 
Demonstrationen i Esbjerg starter fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 15. februar kl. 11. 
Vi varmer op med et par fredssange
Herfra demonstrationsoptog til Torvet v. Kongensgade. 
Indtil kl 12 vil vi synge fredssange.
Kl. 12 vil der være talere på torvet.
Talere:
Villy Søvndal - SF
John Snedker - Socialdemokraterne
Oluf Dragsbo - Det Radikale Venstre
Hjælp med opreklamering af arrangementet, her er en plakat du kopiere og hænge op / uddele - klik her.

 

 Krig mod Irak - der desværre amerikanske politikere der udtaler at krigen mod Irak kommer uanset hvordan det går med våbeninspektørerne. Derfor send en mail til poul@peaceweb.dk og fortæl at du gerne vil modtage en mail hvis vi bliver nødt til at lave en demonstration grundet krigen.

D. 12. april demonstration i Esbjerg
Download folder
, download plakat
Mod Krigen - for FN overtagelse
Kl. 11 i Borgmesterhaven overfor Rådhuset)
Talere:
Villy Søvndal (SF)
Kjeld Anker Espersen (Soc)
Derefter gå vi i optog til torvet:
Kl. 12 Talere på Torvet:
Johan Johannesen (FTF Ribe Amt)
John Littau (Enhedslisten) - talen
(Vi vil også synge en sang)

Skrivelse til Statsministeriet:
Esbjerg Fredsbevægelse er medlem af Danmarks Fredsråd som har sendt en skrivelse til Statsministeriet, som dog ikke har svaret: 
Danmarks Fredsråd tillader sig herved at rette henvendelse til regeringen i anledning af den alvorlige folkeretslige situation, som foreligger ved det militære angreb fra USA og allierede lande mod Irak. ... se www.danmarksfredsraad.dk 

D. 27. september 2003, Demonstration i Esbjerg: 
International demonstrationsdag mod krigen i Irak. Fra  Borgmesterhaven 11.30 til Tovet med taler på Torvet kl. 12. 
Villy Søvndal SF, MF - var blevet syg. 
Oluf Dragsbo Rad. se hans tale her.
Hent folder pdf-fil

Hent plakater pdf-fil
Program til pdf-filer hentes her.

 

D. 28. september 2003
Årsmøde i Danmarks Fredsråd
Esbjerg Fredsbevægelse deltager

 

IPB's kongres

D. 23. - 26. oktober 2003
Konference som afholdes hvert 3. år i IPB med valg til syregruppen. Afholdes i Athen.
Esbjerg Fredsbevægelse deltog.

 

Ingen krig mod Irak
Demonstration fra borgmesterhaven (overfor rådhuset) lørdag d. 26. oktober kl. 11. Herfra demonstrationsoptog til Torvet (med hesten) kl. 12:
Knud Jager Andersen (Socialistisk Folkeparti)
Oluf Dragsbo (Det Radikale Venstre)
Poul Eck Sørensen (Esbjerg Fredsbevægelse)
10 grunde fra Global Exchange til at USA ikke skal gå i krig mod Irak 

 

Underskriftsindsamling mod krigen i Irak
More than 200,000 Americans have already joined our online petition opposing a war on Iraq.  Now it's crucial for people worldwide to speak up too.  We'll take your message to national and world leaders. 

2002

Cykel-karavane til våbenfabrikken Terma, Århus, den 24. august 2002 Stop dødens købmænd - ingen dansk våbeneksport til Israel Kampagne mod dansk våbeneksport til Israel fra 15. august til 15. september. Høring 14. september, Kongreshuset, Århus  

 

Skriv under på Appelen om  en international undersøgelse af Sharons forbrydelser imod menneskeheden (som ansvarlig for massakren i flygtningelejrene Sabra og Shatila i 1982). Over 800.000 har underskrevet.
http://www.petitiononline.com
/warcrime/petition.html

2001

Hør Kofi Annans tale ved overrækkelsens  af Nobels freds pris 2001 på FNs webside: http://www.un.org/av/special
/nobelprize/

2000

Her er vi nok gået på nettet.

 

Underskriftindsamling mod regeringens nedskæring i hjælpen til udviklingslandene.

 

Sidens top