Velkommen til Peaceweb
Esbjerg fredsbevægelses websider.

 

Indhold denne webside:

Adresse
Kort om os: Lokalt - Nationalt - nternationalt 
Grundlag
Vedtægter
Bliv medlem
Medlemsudsendelser
Billeder foroven
Design og webmaster

 

Adresse

Esbjerg Fredsbevægelse
Willemoesgade 29
6700 Esbjerg
E-mail poul@peaceweb.dk
Facebook
Twitter @EsbFredDanmark

 

Kort om os

 

Lokalt

 

esbjerg
Foto Poul Eck Sørensen

 

Esbjerg Fredsbevægelse blev stiftet d. 3. marts 1980 under navnet "Esbjerg Fredskomitè". 

Vi har lavet demonstrationer, fakeloptog, gadeteater, spillet teater: Lysistrate, afholdt kuser, lavet lokale TV-udsendelser, arrangeret koncerter (bl.a. med Bjørn Afselius), afholdt foredragsaftner, afholdt debatmøder, uddelt fredsavisen til abonenter, mindearrangementer i Herrups Have d. 6. august  m.m. 

Vi har igennem alle årene haft gode forbindelse til fagbevægelsen. i 80érne havde vi således et fagligt udvalg, der udelukkende arbejde med faglige fredsarrangementer.
I denne periode havde vi også et medieudvalg som lavede vore TV-udsendelser og et arrangement udvalg.

Under den "kolde krig" var vi en stor organisation med over 300 medlemmer. Vi havde på det tidspunkt flere lokale afdelinger i amtet der arbejde sammen i en amtsorganisation.

I 2003 har det især været krigen mod og besættelsen af Irak der har haft vores opmærksomhed. Vi har afholdt 4 demonstrationer fra Borgmesterhaven til Torvet (en i 2002) og et fakkeloptog til det britiske konsulat med hjemsted hos Mærsk, været i aviser, radio og TV - Syd.
Vi har forsøgt at få en ungdomsgruppe op at stå, men det er helt lykkedes endnu - så har du mod på det, er du meget velkommen dertil. 
Vi er kun ca. 20 medlemmer - så vi har stærkt brug for dig! Vi har brug for både de der blot vil støtte med deres kontingent, og de der vil være aktive. Kontingent for et år er kun 100 kr.  Bliv medlem! 

denne side kan du hvilke aktiviteter vi arbejder med i øjeblikket, selv eller i samarbejde med Danmarks Fredsråd.

 

 

Nationalt

 

kbh
Foto Poul Eck Sørensen

 

At styrke det nationale fredssamarbejde. I Nej til Krigs landsmøder har vi deltaget i møder omkring situationen i Irak, på det tidspunkt var Nej til krig en kampagne og ikke en landsorganisation med et et program. På et af Nej til Krigs møder spurgte vi om der var interesse for oprettelse af Danmarks Fredsråd til styrkelse af det nationale fredssamarbejde - det var der ikke. Vi har arbejdet videre med dette. Og sammen med en række andre organisationer fik vi på vort initiativ dannet Danmarks Fredsråd d. 28/2 - 2003, som bl.a. har stået for en international fredskonference, hvor der dog var flere af de landedækkende organisationer fra Danmarks Fredsråd, som ikke kom. Nu er Danmarks Fredsråd desværre nedlagt da 2 fra Aldrig mere Krig samlede en del af grupperne fra Danmarks Fredsråd i en ny organisation Fredsministeriet. De 2 havde dog aldrig prøvet at komme til møder i Danmarks Fredsråd. Nationalt har vi derfor nogle uheldige traditioner. Med nedlæggelse af Danmarks Fredsråd mindskede vi opbakning fra nogle organisationer med tilknytning til fredsarbejdet, som f.eks. FN-forbundet og MS.
Vi har nu selv meldt os ind i fredsministeriet.dk og prøver på den måde igen at være med til at samle fredsfolk i Danmark.

 

Internationalt

IPB
Vi har i flere år været medlem af IPB, International Peace Bureau, som er en gammel fredsorganisation. IPB blev grundlagt i 1891-92. Organisationen fik i 1910 Nobels Freds Pris, og ikke mindre end 13 af organisationens medlemmer har i perioden 1901 - 1983 fået Nobels Fredspris. Gennem IPB har vi NGO status. Vi har deltaget i flere at IPB's internationale konferncer og rådmøder. Oluf la Cour Dragsbo er vores repræcentat i IPB's råd, tidligere var det Poul Eck Sørensen, Så vi har været repræcenteret i IPB's råd siden ca. 2005 til ca. 2016 hvor der blev lavet et mærlkelig valgforslag.

ipb
Foto Poul Eck Sørensen - IPB møde i Stockholm

Billedet:
Fra venstre mod højre:
Terumi Tanaka, A & H Bomb Survivors’ Organisation,
Japan (several times nominated for Nobel Peace Prize)
Mairead Maguire, Nobel Peace Prize 1976
Jody Williams, Chair of the Nobel Women’s Initiative,
Nobel Peace Laureate 1997

Derudover har vi deltaget i den største internationale fredskonference i historien i Haag d. 11-15 maj 1999, hvor ca. 10.000 fredsfolk var samlet for at udveksle ideer og udarbejde forslag til det kommende fredsarbejde. Besøg konferencens websider og se resultatet af arbejdet m.m.
Læs mere om konferencen fra os.

ICBL
Internationalt har vi samarbejdet med ICBL.
Den danske regering har forpligtet sig til at destruere  vore lagre af personel miner. Vi har deltaget i ICBL (International Campaign to Ban Landmines), som sidst i 1997 fik en række lande til at underskrive og senere ratificere en erklæring om totalt forbud mod landminer. D. 10. dec. 1997 fik Jody Williams fra ICBL Nobels fredspris for sin indsats for afskaffelse af personel miner.

Abolition 2000. 
I samarbejde med kampagnen Abolition 2000 har vi arbejdet på en gradvis fjernelse af alle atomvåben. Abolition 2000 er startet på initiativ af NGO'ere (Non Governmental Organisation) i New York i 1995. NGO´ere er frivillige, folkelige organisationer - også kaldet ikke statslige organisationer. I næsten alle afdelinger indefor FN er der samarbejde med NGO'er.

Vi har støttet Unitet for peace and justice aktioner i forbindelse med besættelsen af Irak og danske initiativer.

Campaign to Stop Killer Robots
Og sidst men ikke mindst har vi tilsluttet os Stop Killer Robot, en international organisation, hvis formål fremgår klart af navnet. Selv om vi har tilmeldt os står vi dog ikke somne tilmeld endnu.
Her er de organisationer de har fået skrevet ind på deres hjemmeside.
Vi har fået støtte hos FN-forbundet og fredsministerium.dk
DIIS opfordre ogsåregeringen til at deltage i forhandlinger om autonome dræberrobotter.
Læs mere på vores vebside om emnet - klik her.

 

Grundlag:

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling.

Ved SIPRI's konference d. 11 - 12 /6 - 2018 om sikkerhed i Østersøregionen sagde ambassadør Jan Eliasson, tidligere FN-vicegeneralsekretær og nuværende formand for SIPRI ved åbningen, at "sikkerhed starter hjemme", og at grundstenen for national, regional og international sikkerhed er et velfungerende samfund. Klik her.

Dette paser fint med vort grundlag.

buk
Foto: Poul Eck Sørensen

I Esbjerg Fredsbevægelse arbejder vi på at få fjernet de mest uhyggelige våben, våben som ikke er nødvendige for at kunne opretholde lov og orden i verdenen.
(Atomvåben, autonome dræber robotter, ¡kemiske våben, biologiske våben, klyngevåben, anvendelsen af forarmet uran, militarisering af rummet, m.m.).

Vi arbejder på at undgå, forbygge eller stoppe konflikter.

Vi arbejder for at internationale aftaler skal overholdes og styrkes.

Vi deltog i det største internationale fredmøde i historien, Haag 1999. Her vedtog man Haag appellen, som også er vort politiske grundlag. 

Vi er medlem af IPB og deltog derfor bl.a. i IPB´s  Triennial Conference and Assembly d. 23 - 26. oktober 2003. Her fik vi en række ideer, bl.a.:
The Geneva Accord om et løsningsforslag til skabelsen af fred i Mellemøsten og The Olympic Truce.

Drudover har vi deltaget i en række internationale konferencer i IPB.

I forbindelse med IPB's konference i Stockholm i 2013, var vi inde at se en udstilling IPB har fået lavet. Den er imidlertid utrolig dyr at låne. Derfor er vi ved at lave vores egen. I forbindelse med udstillingen var der nogel spændende oplæg.

På billedet nedenfor er vi i Padova i Italien, hvor vi havde hovedtelefoner på når der blev talt italiensk, så det kunne blive oversat til engelsk.

Vi fik IPB til at tage en aktivitet op, som blev til den verdensomspændende aktionsdag omkring global nedrustning - GDAMS

og vi kan godt lide at hygge os, så efter uddelingen af foldere gik vi på Chr. d. 9.

Esbjerg Fredsbevægelse er partipolitisk uafhængig, vi har ingen partier som medlem, men samarbejder gerne med alle om spørgsmål vedrørende freden - også de politiske partier. 

 

Vedtægter

Hent vetægterne 2018

Hent vedtægterne 2014

 

Bliv medlem

Du kan også hurtigt blive medlem ved at indbetale til:
Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 6724426

100 kr for enkeltpersoner om året.
150 kr for en husstand om året.,
300 kr for foreninger om året.

Ved indbetalingen skriv: navn, mob nr, email og adresse.

Du kan også sende en e-mail til poul@peaceweb.dk

Medlemsudsendelser

Denne service er startet d. 18/10 - 2019

Oktober 2019

Mere om fredskonferencen i Haag 1999:

På Fredskonferencen i Haag 1999 deltog mange spændende personer bl.a. Kofi Annans, her et billede i forbindelse med hans ankomst

.
Foto Poul Eck Sørensen

Fredskonferencen var et løft på mange måder,  der var mange spændende og smukke indslag, bl.a. et orkester af både palestinenser og israelere på festsaftenen, men også meget alvorlig indslag. Således var en meget stor hal fyldt med fredsgrupper der fortalte fra deres område / emne. Bl.a. var der en gruppe der fortalte om hvordan USA'a anvendelse af forarmet uran skaber sygdom og misdannelser i Irak. 


Foto Poul Eck Sørensen

Billederne foroven:

Logoet til venstre er tegnet af Peter la Cour Dragsbo, som har været aktiv i Esbjerg Fredsbevægelse i mange år.
Logoet til højre er logoet fra den største internationale fredskonference afholdt i Hagg i 1999 hundrede år efter den første internationale fredskonference - vi deltog.
Billedet længst til venstre stammer fra en af vore demonstrationer i 80érne. Her var vi mange, så jeg tror det har været i 1983 hvor fredsbevægelsen var på sit højeste. I det år var der ikke en rockgruppe med respekt for sig selv, der ikke havde lavet en fredsmelodi - jeg håber de tider kommer tilbage. 
Det første billede (længst til venstre) er fra starten af demonstrationen hvor vi først havde et drama indslag om døden og derefter et om livet - dette billede er fra de der symbolisere livet. Alene det at vi havde overskud til den slags fortæller at fredsarbejdet stod langt stærkere i 80érne.
Det andet billede er blot for at fortælle at vi i en by som Esbjerg kunne samle mellem 1500 og 2000 til en demonstration.
Tredje billede er fra en Irak demonstration i 2003, og fortæller, at selv om mange er imod krigen er det svært at samle folk. Vi har heller ikke den samme økonomi som tidligere - i 80'erne var vi aktivister nok til at samle ind til en helsides annonce.
Den gang var det en direkte trussel mod vores alles eksistens, i dag er det efter min mening mere et spørgsmål om et internationalt retssamfund eller en gruppe rige landes ret til selvtægt, som vi jo fordømmer på det nationale plan - forhåbentlig bliver det også noget man vil fordømme på internationalt plan igen. Mange års internationalt samarbejde er ved at gå i vasken i disse år. Men det er formentlig ikke mange der er opmærksom på den vinkel endnu, og det er svært for os at viderebringe.

 

Design og webmaster

Ved Poul Eck Sørensen.

Vore websider tilstræber at komme med synspunkter, som ikke kommer tilstrækkeligt frem i de andre medier, samt fastholde nogle interssante oplysninger.

Er der fejl på websiderne eller rettelse som er påkrævet er du velkommen til at sende en mail til. poul@peaceweb.dk

peacegaza

Link til billedet