Ander Fogh Rasmussen

 

Fogh ville vide, om han kunne retsforfølges

Information d. 18/10 - 2014

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen spurgte Udenrigsministeriets jurister, om han kunne retsforfølges ved Den Internationale Straffedomstol som en konsekvens af Danmarks deltagelse i Irakkrigen, siger embedsmænd i ny bog...

...Men embedsmændene konkluderede, at Anders Fogh Rasmussen ikke kunne retsforfølges ved straffedomstolen, som benævnes ICC, for at indlede en ulovlig angrebskrig. Det fremgår ifølge bogen af notat til Statsministeriet, fordi:

»ICC indtil videre ikke er kompetent til at retsforfølge personer for at have begået forbrydelser om aggression«...

Læs hele artiklen

Sidens top

Hvad embedsmændene ikke tog med i deres overvejelse var at danske soldater medvirke til udlevering af fanger til det irakiske politi og dermed til tortur..

Klip fra Lov om Den Internationale Straffedomstol

...Artikel 8

Krigsforbrydelser

1. Domstolen skal have jurisdiktion med hensyn til krigsforbrydelser, navnlig sådanne, der begås som led i en plan eller politik eller som led i en omfattende begåelse af sådanne forbrydelser.

2. Ved »krigsforbrydelser« forstås i denne statut:

(a) Grove overtrædelser af Genèvekonventionerne af 12. august 1949, det vil sige enhver af følgende handlinger mod personer eller ejendom, der nyder beskyttelse i henhold til bestemmelserne i den relevante Genèvekonvention:

(i) forsætligt drab,

(ii) tortur eller umenneskelig behandling, herunder biologiske forsøg,..

Se også vores side om ICC

Sidens top

Ander Fogh Rasmussen er en krigsforbryder.

Når man et år inden krigen starter giver tilsagn om at man vil støtte krigen, har man i den grad afskrevet alle mulige forhandlinger og så burde man kunne dømmes som krigsforbryder.

Den slags kan man ikke dømmes for ved Den Internationale Straffedomstol, ICC, men nu er det sådan at sager ikke forældes i forhold til Den Internationale Straffedomstol og selv om Fogh ikke kan dømmes for at indlede en ulovlig angrebskrig på det tidspunkt, så kan han formentlig dømmes for krigsforbrydelser, da det at udlevere fanger til tortur er en krigsgsforbrydelse.

Sidens top

’Gu’ vidste vi da, at fangerne blev torteret!’

Information d. 20/5 - 2016

Trods et væld af førstehåndsindberetninger om vold, tortur og drab fortsatte Danmark med at udlevere og medvirke til udlevering af fanger til det irakiske politi. Flere tidligere officerer bekræfter, at forsvaret vidste, hvad der foregik

Læs hele artiklen

Sidens top

Danske soldater advarede 13 gange om fangemishandling

Information d. 20/5 - 2016

Mindst 13 gange indberettede danske soldater om overgreb i Irak, viser aktindsigt. Alligevel fortsatte Danmark med at udlevere og medvirke til udlevering af fanger til det berygtede irakiske politi
(kræver abonnement)

…Hverken daværende forsvarsminister Søren Gade (V) eller nuværende forsvarsminister Peter Christensen (V) ønsker at kommentere de nye oplysninger.

Det samme gælder daværende forsvarschef Jesper Helsø og nuværende forsvarschef Peter Bartram.

Læs hele artiklen

Sidens top