Grækenland

 

Manglende demokrati og stigende økonomisk ulighed i Grækenland skaber dårlige levilkår og truer en fredelig udviklng i Europa.

80% af den græske gæld skyldes at de skulle redde de europæiske banker.

 

Lånepakkerne til Grækenland

Arbejderen d. 11/8 - 2015

EU, IMF og EU's centralbank ECB har siden 2010 givet Grækenland løfter om lån på 226,7 milliarder euro – og udbetalt rater af beløbet – med krav om nedskæringer, privatiseringer og angreb på pension, løn og arbejdsforhold.
11 procent af lånene til Grækenland er gået til samfundsudgifter.
89 procent af de 226,7 milliarder euro er gået til at tilbagebetale banker og private kreditorer.
I 2015 skal Grækenland betale hele 17 milliarder euro tilbage til kreditorerne og 11 milliarder euro i 2016.
Grækenlands årlige statslige udgifter er omkring 100 milliarder euro.

Kilder: IMF, Eurostat, PAME, GSEE.

Link til artikkel

Sidens top

 

Hvad der skete bag facaden

Notat d. 4/11 - 2015

I et interview med den britiske avis The Guardian kritiserer Habermas indholdet af låneaftalen, men også måden, den blev presset igennem på:

»Det Europæisk Råd (EU’s topmøde som i sidste ende stillede sig bag låneaftalen – red.) har erklæret sig selv politisk bankerot. At rådet de facto degraderer et medlemsland til et protektorat er i åbenlys modsætning til EU’s demokratiske principper.«

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Er EU's finanspolitik på vej mod Brasiliens eller USA?

NOTAT oktober 2015

Embedsmænd bør ikke bestemme over et budget. Det skal et parlament.

•Jeg tror, vi er på vej mod en strengere finanspolitisk og tværnational regulering (baseret på et regelsystem), og nej, jeg tror ikke, at dette er foreneligt (eller godt) for de nationale demokratier«, skriver Ulrike Guerm i en mail t il NOTAT

Ulrike Guerot er grundlægger og direktør i The European Democracy Lab.

 

Voksende ulighed.

Der tages meget hensyn til de europæiske banker og lidt til den græske befolkning. Dermed slap de europæiske banker for at få en lusing efter at have spekuleret i græske statsobligationer, EU-kommissionen overtog problemmet med gælden så det enten bliver befolkingerne i EU eller grækerne derkommer til at betale for denne skandale.

Hvilken kurs købte bankerne de græske statsobligationer til?

og hvilken kurs fik bankerne lov til at sælge de græske statsobligationer til.

Hør Jesper Jensen i Orientering.

Jesper Jespersen økonom, udtalte i Orientering d. 10/7:

Siden 2010 har Grækenland haft overskud på statens budget, men nedskæringerne giver arbejdsløshed og dermed dårligere økonomi.

80% af den græske gæld skyldes at de skulle redde de europæiske banker.

Udsendelsen

Her er mine noter fra udsendelse. Dette er ikke ordret hvad Jesper Jensen har sagt, men mine noter:

Grækerne er tvunget til at sparer og det vil ikke virke. Allerede i dag har man den strammeste finansbudget i Europa, alligvel er der underskud og stor arbejdsløshed, lige siden 2010 har der været større og større overskud, men samtidig med at man fik bragt overskud på de offentlige budgetter kostede det på arbejdsløsheden og dermed på evnen til at betale tilbage. Det betyder at gælden vil vokse.
Man kan ikke klippe en skallet.
Man kan ikke starte med at rundbarbere og så samtidig kræve stor tilbagebetaling, i stedet bør man undlade at kræve renter før der er bedre vækst i Grækenland. Det har den græske regering også foreslået. På den måde har kreditorerne også bedre mulighed for at få deres pege tilbage.
Det er myte at den græske ikke har leveret hvad den har lovet siden 2010, man har kun fået penge hvis man levede op til låneforholdene.
i december 2014 kunne man så ikke leve op til dette da den daværende borgerlige regering havde problemer til at få skat fra de højeste indtægter.
De lån man slås med er gået til at betale til bankerne. Man overtog gælden for at rede egne banker for ikke at lade dem gå ned. det fortæller man ikke i stedet har man startet en hadekampagne.
De næste lande der venter er Italien og Frankrig.

 

 

Orientering d 10/7-2015

Grækenland fører den strammeste finanspolitik i Europa, man kan ikke klippe en skallet, så enten må man reducere gælden eller undlader renter.

Gældsbyrden skal lettes for grækerne

Hvad skal der til for at redde den græske Økonomi? Og hvad er sandsynligheden for, at en lignende situation genopstår i EURO-zonen - måske med et meget større land end Grækenland i vanskeligheder? Medvirkende: Jesper Jespersen professor i økonomi på Roskilde Universitet.

Link til udsendelsen

 

Athens, a City Scorned

The capital is in revolt. Has Prime Minister Tsipras dug his political grave?

FP d. 17/7 - 2015

ATHENS — Marxist theorist Rosa Luxemburg once warned against pretending to be a revolutionary: You draw all the ire that’s due a revolutionary, yet you accomplish nothing. On Monday, July 13, Greek Prime Minister Alexis Tsipras agreed to a laundry list of austerity measures that he had opposed viscerally — and publicly — for months. Now, he’s being lashed with acrimony from every corner of the Greek political field…

Læs hele artiklen

Sidens top

 


How Goldman Sachs Profited From the Greek Debt Crisis

The Nation d. 16/7 - 2015

The investment bank made millions by helping to hide the true extent of the debt, and in the process almost doubled it.

As a result, about 2 percent of Greece’s debt magically disappeared from its national accounts. Christoforos Sardelis, then head of Greece’s Public Debt Management Agency, later described the deal to Bloomberg Business as “a very sexy story between two sinners.” For its services, Goldman received a whopping 600 million euros ($793 million), according to Spyros Papanicolaou, who took over from Sardelis in 2005. That came to about 12 percent of Goldman’s revenue from its giant trading and principal-investments unit in 2001—which posted record sales that year. The unit was run by Blankfein.

Then the deal turned sour. After the 9/11 attacks, bond yields plunged, resulting in a big loss for Greece because of the formula Goldman had used to compute the country’s debt repayments under the swap. By 2005, Greece owed almost double what it had put into the deal, pushing its off-the-books debt from 2.8 billion euros to 5.1 billion. In 2005, the deal was restructured and that 5.1 billion euros in debt locked in. Perhaps not incidentally, Mario Draghi, now head of the European Central Bank and a major player in the current Greek drama, was then managing director of Goldman’s international division.

Google oversæt:
Som et resultat, omkring 2 procent af Grækenlands gæld magisk forsvandt fra sine nationale regnskab. Christoforos Sardelis, daværende leder af Grækenlands offentlige gæld Management Agency, senere beskrev handlen til Bloomberg Business as "en meget sexet historie mellem to syndere." For sine tjenester, Goldman modtaget en kæmpestor € 600.000.000 ($ 793.000.000), i henhold til Spyros Papanicolaou , der tog over fra Sardelis i 2005. Det kom til omkring 12 procent af Goldmans indtægter fra sin gigantiske handel og væsentligste-investeringer enhed i 2001-som udstationerede rekord salg dette år. Enheden blev kørt af Blankfein.

Så handlen slået sour. Efter 9/11 angrebene, obligationsrenterne kastet, hvilket resulterer i et stort tab for Grækenland på grund af formlen Goldman havde brugt til at beregne landets tilbagebetaling af gæld under swap. I 2005 Grækenland skyldte næsten dobbelt hvad den havde lagt i den aftale, skubber sin off-the-bøger gæld fra € 2800000000 til 5,1 mia. I 2005 blev handlen omstruktureret, og at € 5100000000 i gæld låst i. Måske ikke i øvrigt, blev Mario Draghi, nu leder af Den Europæiske Centralbank og en vigtig aktør i den nuværende græske drama, da administrerende direktør for Goldman internationale division.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Græsk aftale er ’urealistisk’

Information d. 16/7 - 2015

IMF kalder i et lækket notat den græske gæld for ’yderst ubæredygtig’, men gælden er ikke det eneste problem med aftalen. En række andre antagelser er dybt urealistiske, mener økonomer.

En hel række af grundlæggende antagelser i søndagens aftale mellem Grækenland og dets kreditorer er overoptimistiske eller sågar urealistiske, lyder dommen fra en række økonomer.

Ifølge et lækket IMF-dokument vil Grækenlands gæld som resultat af en ny aftale nå op på »200 procent af BNP i de næste to år«, og gælden vil kun blive bæredygtig gennem en »gældsnedskrivelse, som går langt videre end det, Europa har været villig til at overveje indtil nu«, skriver IMF’s økonomer…

Læs hele artiklen

Sidens top

anr
Foto Jan Wellmann, d. 15/7 - 2015, link til billede, anarchist party demonstration against austerity measures in Athens, Greece

 

The left must put Britain's EU withdrawal on the agenda

the guardian d. 14/6 - 2015

At first, only a few dipped their toes in the water; then others, hesitantly, followed their lead, all the time looking at each other for reassurance. As austerity-ravaged Greece was placed under what Yanis Varoufakis terms a “postmodern occupation”, its sovereignty overturned and compelled to implement more of the policies that have achieved nothing but economic ruin, Britain’s left is turning against the European Union, and fast…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Grækenland tager første skridt mod finanspolitisk union – men tør andre følge?

Information d. 14/7 - 2015

Efter hårde forhandlinger står det klart, at Grækenland må afgive finanspolitisk suverænitet til gengæld for en ny hjælpepakke. Reelt er det første skridt mod den politiske overbygning af eurozonen, EU allerede har accepteret er nødvendig…

…»I det mindste må de stadigvæk kalde det ’Grækenland’,« lød et tweet.

»Fra demokratiets fødested til demokratiets dødsleje. Nu rejser sig et zombie-kreditocracy,« lød en anden.

Mange iagttagere syntes oprigtigt chokerede over dokumentets ordlyd.

Den nobelprisvindende økonom Paul Krugman kaldte på sin blog dokumentet og kravene for »vanvid«…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

EU undgik skibbrud – men den forslåede skude sejler nu uden retning og selvtillid

Politiken d. 14/7 - 2015

EU formåede atter at holde sammen. Men sårene efter opgøret om Grækenland og euroen er dybe, og mistilliden råder mellem landene og i folket.

… Ganske vist slog den hårde tyske linje igennem til sidst, men Tyskland lagde sig undervejs kraftigt ud med Frankrig, og EU fremstår til tyskernes eget ubehag som et ’tysk Europa’.

Nordeuropa stod over for Sydeuropa, og mistilliden råder i et samarbejde, der netop er bygget på tillid mellem landene…

Læs hele artilen

Sidens top

 

For en uge siden jublede de over et nej – nu har deres leder sagt ja

Politikken d. 14/7 - 2015

…Situationen er blevet sammenlignet med, hvis Enhedslisten skulle gennemføre hele Liberal Alliances valgprogram. Hver især har de politiske vedtagelser format af en danske efterlønsreform – og fire af dem skal være vedtaget senest i morgen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Grækenland 2015: Anatomi af et moderne statskup

denfri d. 13/7 - 2015

Uden et løsnet skud, og uden brug af trusler om militær magt, underkastede græske forhandlere sig i morges et diktat, der ikke blot går stik imod dens egen regeringspolitik, men som også stiller spørgsmålstegn til, hvorvidt vi fortsat – efter eventuel implementering – skal kunne betragte Grækenland som en selvstændig nation.

...Grækenland vil som forventet forpligtige sig på at gennemføre privatisering af landets største havne, lufthavne samt dets elnet. Men efter såkaldte forhandlinger i Bruxelles (Læs den fælles udtalelse fra Eurogruppen her), har man derudover besluttet at oprette en fond, der skal tage ejerskab over græske unavngivne såkaldte ”værdifulde aktiver” til en værdi af 50 milliarder Euro med henblik på privatisering.

Men ikke nok med, at man påtvinger Grækenland et frasalg af dets aktiver til en værdi af 50 milliarder Euro, så har man også indskrevet i aftalen, at 25 milliarder herfra skal gå til private græske banker i en styrkelse af deres kapital. Fonden vil blive drevet ”under opsyn” fra ”relevante europæiske institutioner”. Alt sammen tiltag, der må betragtes som et alvorligt angreb på græsk suverænitet og landets demokratisk valgte regering. Trojkaens besked til Grækenland har været klar: ”Privatiser jeres fælles goder eller vi udsletter jeres betalingssystem.”...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Topøkonom: Krav til Grækenland er "ren hævntørst"

TV2 13/7 - 2015

Eurolandenes nye krav til Grækenland tangerer afpresning. Det mener mange af de personer, som følger og kommenterer det europæiske drama på sociale medier.

På Twitter er hashtagget #ThisIsACoup (dette er et kup, red.) natten til mandag blandt de mest delte.
Læs også: LIVE: Merkel og Tsipras har kompromisforslag

Og to af USA's mest kendte økonomer - Nobelpris-modtagerne Paul Krugman og Joseph Stiglitz - deler vreden over de europæiske lederes håndtering af problemet.

- Eurogruppens liste med krav er vanvid, skriver Paul Krugman i sin klumme i New York Times ifølge The Guardian…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Mobiliseringer til generalstrejke imod Syriza-regeringen

modkraft d. 13/7 - 2015

Græske fagforeninger mobiliserer til generalstrejke imod ny EU-aftale, som den venstreorienterede græske regering har indgået. Venstrefløjssamarbejde i EU-parlamentet forsvarer forsigtigt aftalen.

Fagforbundet AVEDA, der organiserer offentlige ansatte i Grækenland, har mandag den 13 juli indkaldt til generalstrejke.

Strejken skal træde i kraft onsdag den 15. juli, hvor det græske parlament ventes at vedtage en hastelovgivning, der skal bane vej for en ny låneaftale til landets betrængte statsfinanser. Lovgivningen er konsekvens af en aftale, der indgået mellem 19 euro-lande mandag den 13. juli, som stiller skrappe politiske betingelser til Grækenland for at udløse nye lån…

…Euro spærrer mulighed for opgør med sparepolitik

Kritikken er anderledes hård fra Enhedslisten, der er medlem af venstrefløjsgruppen GUE/NGL i EU-parlamentet:

– Nattens aftale et nederlag for den græske befolkning og især for de fattigste, som nu vil blive pålagt nye byrder, siger Søren Søndergaard, der er EU-ordfører for Enhedslisten.

– Euro-gruppens mål har tydeligvis været at straffe Syriza-regeringen og grækerne for at have sat sig op mod den tysk-dikterede nedskæringspolitik. Grækerne er blevet ydmyget i et forsøg på at forhindre, at opgøret med nedskæringspolitikken spreder sig til andre lande, ikke mindst til Spanien, som står overfor et vigtigt valg til efteråret, siger han.

– Alexis Tsipras har kæmpet en hård kamp for retfærdighed, men har været bundet af sit løfte om at forblive i euroen. I dag må det konstateres, at de to ting ikke kan forenes, siger han…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Overblikket: Så hårde er eurogruppens 12 krav til Grækenland

Politiken d. 13/7 - 2015

Læs hele artiklen

Sidens top

 

The plot thickens: Greece's outed ex-Finance Minister claims Germany planned Greek exit from the start

True Activist mandag d. 13/7 - 2015

…In an article due to be published in popular German newspaper Die Zeit this coming Thursday, Greek ex-Finance Minister Yanis Varoufakis will accuse Germany of hiding the truth about its real aims for Europe, and say his country’s exit from the single currency is all part of a plan hatched a long time ago to ‘discipline’ countries who do not do as they are told. Varoufakis has written an op-ed in order to address Germany’s citizens directly. He will name German Finance Minister Dr. Wolfgang Schäuble as the man behind a conspiracy to re-structure the Eurozone in a way which favors banks over citizens and plutocracy over democracy…

…More importantly, Varoufakis claims that Dr Schäuble told him directly that Greece’s exit (commonly known as ‘Grexit’) was part of this long term vision for Europe, and ‘this was the plan well before people’s party Syriza came to power in Greece‘…

read more

Sidens top

 

Rusland vil levere energi til Grækenland

DR d. 12/7 - 2015

Vesten følger nøje med i det nye venskab mellem Grækenland og Rusland, da Vestens forhold til Rusland ikke er for godt i kølvandet på landets konflikt med Ukraine.

Rusland arbejder på planer om at levere energi til Grækenland for at få gang i den kriseramte græske økonomi.

Det siger den russiske energiminister, Alexander Novak, søndag til russiske medier, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Rusland vil hjælpe med at få gang i den græske økonomi ved at udbygge det græske og russiske samarbejde i forbindelse med energisektoren, siger Novak.

Læs hele artiklen

Sidens top

EU-ekspert: Grækenlands gældsaftale bliver dyrere end planlagt

DR d. 12/7 - 2015

…Marlene Wind vurderer, at grækerne nu må betale en højere pris end planlagt for at få en aftale. Nu vil eurolandene nemlig skærpe kravene til grækerne, spår hun.

- Hvis man lander en aftale, så bliver sparekrav og forslag hårdere end for en uge siden. Man har spildt en uge med en folkeafstemning, som har vist sig ligegyldig og overflødig, fordi grækerne vil have en aftale, siger hun.

- Det har været en ret dyr fornøjelse for de græske vælgere at tage en folkeafstemning. Jeg tvivler på, at der ligger et klart løfte fra eurolandene om gældseftergivelse…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Orientering d 10/7

Jesper Jespersen økonom:


Siden 2010 har Grækenland haft overskud på statens budget, men nedskærongerne giver arbejdsløshed og dermed dårligere økonomi.

80% af den græske gæld skyldes at de skulle redde de europæiske banker.

Grækenland fører den strammeste finanspolitik i Europa, man kan ikke klippe en skallet, så enten må man reducere gælden eller undlader renter.

Hør udsendelsen

Sidens top

Optimismen


syrizia
Foto: Karl-Ludwig Poggemann, Link til billede

 

glaedeFoto: Marcha e Comício Anti Austeridade, d. 21/2 2015, link til billede

 

 

gland
Foto: Atli Harðarson, link til foto

Sign the Europe-wide petition to Cancel Greek Debt

Klik her

 

Eksovervismand: Vi må redde grækerne, som vi reddede tyskerne

Politikken d. 9/7 - 2015

Angela Merkel stiller sparekrav, men er selv medskyldig, siger økonom Christen Sørensen.

…»Til at begynde med var det især de tyske og franske banker, der havde lånt grækerne penge. Men da grækernes store gæld blev et problem, fik Merkel og Hollande overført gældsbyrden til staterne og dermed til deres egne skatteydere«, siger Christen Sørensen…

…»Det kunne man også have sagt til Tyskland efter Anden Verdenskrig. Tyskerne må da selv kunne huske, at de fik både gældseftergivelse og Marshallhjælp«.

Sørensen henviser til, at Tyskland i 1953 fik eftergivet over halvdelen af den enorme gæld, der tyngede landet efter Anden Verdenskrig. Samtidig fik Tyskland del i den hjælp på 13 milliarder dollars, som USA fra 1948 ydede til Europa…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Greek Bailout Fund

CrowdFunding a bailout fund for Greece. By the people, for the people.

This campaign ended on July 6, 2015

Let's just get Greece sorted

All this dithering over Greece is getting boring. European ministers flexing their muscles and posturing over whether they can help the Greek people of not. Why don't we the people just sort it instead?

The European Union is home to 503 million people, if we all just chip in a few Euro then we can get Greece sorted and hopefully get them back on track soon. Easy.

Læs mere her

Sidens top

 

Græsk nej deler polCrowdFunding a bailout fund for Greece. By the people, for the people. itikerne: Fra »sejr for demokratiet« til afgrundens rand

Politikken d. 6/7 - 2015

Udenrigsminister Kristian Jensen frygter græsk »katastrofe« efter gårsdagens nej. Enhedslistens udsending i Grækenland ser resultatet som en sejr.

...EL: Demokratiet har talt

På venstrefløjen i Folketinget er reaktionerne på det græske nej anderledes positive.

Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Villumsen har fra første parket i Grækenland bevidnet folkeafstemningen, som for ham har fået det bedste mulige udfald.

»Det er en sejr for demokratiet, fordi det er første gang, at en befolkning i Europa har fået lov at stemme om de senere års sparepolitik, som jo ikke bare har ramt Grækenland, men også Spanien, Irland og Portugal hårdt og fået gæld og arbejdsløshed til at eksplodere. Demokratiet har talt. Befolkningen har sagt klart nej«, siger Nikolaj Villumsen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Grækerne har vakt den europæiske folkestemning

Information d. 6/7 - 2015

Som med en tsunamis kraft har det græske skæbnedrama indtaget det offentlige debatrum i Europa. Med gårsdagens folkeafstemning er kampen om demokrati versus teknokrat- og markedsstyre i EU kommet på alles læber. Og ikke alt, hvad der siges, er kønt.

…Økonomer som aktivister

Lige så opsigtsvækkende er, at en række fremtrædende internationale økonomer har overvundet berøringsangsten og er gået på banen med direkte anbefalinger til det græske folk om at stemme nej til pakken med strukturreform- og nedskæringskrav fra trojkaen, dvs. EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB) og den internationale valutafond IMF.

»Jeg anbefaler, at det græske folk afgiver et rungende ’nej’ til kreditorerne,« skrev i fredags økonomen Jeffrey Sachs, professor ved Columbia University og særlig rådgiver for FN’s generalsekretær Ban Ki-moon.

Professor James Galbraith, Texas University, skrev lørdag det samme i Information, og i dagene op til afstemningen har bl.a. nobelpristagerne Paul Krugman og Joseph Stiglitz gjort ligeså. Sammen med den franske økonom Thomas Piketty, den tidligere italienske premierminister Massimo D’Alema og 16 andre fremtrædende økonomer og forskere indrykkede Stiglitz forleden et åbent brev i Financial Times med en appel til EU’s ledere om at give Grækenland gældssanering.

Paul Krugman kaldte sidste mandag i New York Times trojkaens forhandlere for »fantaster, der har set bort fra alt det, vi ved om makroøkonomi, og taget fejl på hvert eneste trin i processen«. Selv IMF’s EU-chef frem til for nylig, Reza Moghadan, har i Financial Times advaret om, at trojkaens forhandlere befinder sig i en fantasiverden og risikerer at »udløse recession, stormløb mod bankerne og utilsigtet euro-exit«, hvis de bliver ved at fremture med deres sparekrav over for grækerne…

Læs hele artiklen

Sidens top

Grækerne har stemt nej til EU kommisionns krav om flere nedskæringer med 61% nej stemmer d. 5/7 - 2015.

Stop markedstyraniet fra de rigeste.

Poul Eck Sørensen d. 6/7 - 2015

I grækenland gør de oprør mod EU's krav om at markedet skal styre mere og mere. Et krav fra de rigeste, da det vil øge deres rigdom og magt. EU kommisionen støter de rigeste og forlanger øgede markedskræfter, hvilket betyder at der skal skæres ned i velfærd, lønninger og pension, uagtet at dette er gift for forbruget og dermed muligheden for at få gang i samfundet.

For at opnå fred. skal der arbejdes på økonomisk lighed.

Sidens top

 

Greece – What You are not Being Told by the Media

Nation of Change d. 5/7 - 2015

According to mainstream media, the current economic crisis in Greece is due to the government spending too much money on its people that it went broke. This claim however, is a lie. It was the banks that wrecked the country so oligarchs and international corporations could benefit…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Brugen af bankøkonomer i dækningen af Grækenland er skandaløs

Modkarft d. 1/7 - 2015 - Blok - Thomas Clausen

Krisen i Grækenland minder således på mange måder om en gentagelse af, hvad vi så under finanskrisen.

Bankerne har lånt mere ud end de burde i jagten på kortsigtede profithensyn og da det stod klart, at Grækenland ikke kunne betale, måtte de europæiske statskasser træde til for at redde bankerne med store bankpakker. Denne gang i en europæisk skala.

Af de over 1.600 milliarder kroner, der blev givet i såkaldte ’hjælpepakker’ til Grækenland fra Trojkaen, er næsten 90 procent gået direkte ind i finanssektoren.

Bankerne er på den måde blevet holdt mere eller mindre risikofrie, mens de europæiske skatteydere nu hænger på regningen. EU har altså reelt opkøbt Grækenlands bankgæld.

Det ved bankerne selvfølgelig udemærket godt. Jacob Graven fra Sydbank skrev fx følgende ud til sine kunder i april 2015,

”Desuden er hovedparten af den offentlige græske gæld nu i hænderne på statskassen i de andre eurolande via hjælpepakkerne frem for placeret hos europæiske banker og andre private investorer.”.

Men den del af fortællingen kommer aldrig ud til den bredere offentlighed, så længe medierne forsætter deres uhæmmede og ukritiske brug af bankøkonomer til at udlægge virkeligheden.

Dækningen af krisen i Grækenland viser endnu engang, at der er brug for en mere principiel debat om brugen af bankøkonomer i den offentlige debat.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

EU er til skade for grækerne, de andre folk i EU og verden

Arbejderen d. 1/7 - 2015 af Lave K. Broch

…For hver dag, der går, rykker Grækenland tættere på en statsbankerot. Landet er i en dyb økonomisk, politisk og social krise, som på ingen måde er blevet løst af EU's såkaldte hjælpepakker. 2,5 millioner grækere mangler en sygesikring, en fjerdedel af befolkningen er ramt af arbejdsløshed, og Grækenlands økonomi bliver bare mindre og mindre.

Anderledes ser det ud i Island, der også har oplevet en alvorlig finanskrise. Island er i dag det land blandt alle EFTA- og EU-lande, hvor der er mindst risiko for fattigdom og social udstødelse, og i Island er arbejdsløsheden nu helt nede på 3,4 procent.

Island og Grækenland er selvfølgelig meget forskellige, men det islandske eksempel viser, at det er nemmere at komme ud af en krise, hvis man ikke giver magten til EU og tilslutter sig euroen. Det har Islands regering forstået, og derfor har landet trukket ansøgningen om EU-medlemskab tilbage…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Spændende artikel af tidligere finansminister Yanis Varoufakis.

I nedenstående artikel antyder tidligere finansminister Yanis Varoufakis, at anonyme, magtfulde mennesker havde tvunget ham ud af sit job og han fortæller hvordan banker for at lægge pres på befolkningen lukkede bankerne forud for afstemningen.
Kreditorerne nægtede Grækenland en længere periode til tilbagebetaling. Han fortæller at vi lever i et neoliberalt plutokrati hvor en lille gruppe bankfolk styrer den globale pengemængde (læse mere her). Disse mener ikke at almindelige mennesker har ret til at udtale sig, hvilket er meget oprørende når almindelige repræsentanter for staten bliver tvunget til at redde bankernes private gæld.

Greek Ex-Finance Minister: Media is Guilty Of “Terrorism”, Elite Think Democracy Is Irrelevant

On Sunday, as we reported here (on True Activist), the Greek people voted NO to more loans and increased austerity measures by the ECB and IMF. It was a historic referendum result that revived that old-fashioned idea of democracy in a Europe now controlled by shady financial institutions and faceless international creditors. Winning a NO vote was an enormous victory for Greece’s ruling party Syriza, and yet shortly after the result, Finance Minister Yanis Varoufakis resigned (full story here). He had hinted that anonymous, powerful people had forced him out of his job, and in this video Varoufakis makes some more comments that should make all of us feel quite nervous about the future of our political and economic systems.

In this June interview with UK Channel 4’s economy correspondent Paul Mason, Varoufakis explains exactly why he fought for a NO vote and how unfair and irrational the creditors have been in refusing to discuss debt restructuring. As Varoufakis points out, it is perfectly normal in the world of finance for us to be offered long term loans that suit our budget. It happens every day, yet Greece has not been offered a sustainable debt repayment plan that will enable it to pay back its creditors with interest, without forcing people at home to suffer as they do right now. If Greece has no money left, then how can it possibly pay what the IMF and the ECB expect it to? Varoufakis had suggested that his country pay an increased sum of money back over a longer time period, enabling the economy to grow over time. The creditors refused. When Prime Minister Tspiras announced a referendum would take place, the creditors were absolutely furious. Democracy is not something they understand, it seems.

Upon announcing the vote, Greek banks were closed for one week, something which Varoufakis claims “can only be explained as a ploy by the Eurogroup in order to blackmail this government into signing an un-viable agreement.” As journalist Paul Mason gets increasingly hot under the collar at all this radical talk, Varoufakis is calm as a cucumber. “The banks closed because the Eurogroup wanted to deny the Greek people the opportunity to deliver their verdict on the institutions’ offer,” he repeats.

Varoufakis points out that despite the blackmail and people being unable to withdraw their own funds, the country has not seen a single incident of violence. “We were very worried about awful episodes outside banks; we had none,” says the economist-turned-politician.

He also blasts mainstream media when Mason tells him how scared people are of an economic collapse. “I can understand the terror,” Varoufakis begins. “If you look at what the media is blasting out it is natural that people get scared. Its a kind of media-based terrorism that is casting a shadow over people’s daily lives, especially those in business.” For once, Mason has no response.

But the most interesting comment in this interview has to be what Varoufakis says about his government’s decision to hold last Sunday’s referendum (at 10:32). Speaking about his belief in democracy, Varoufakis drops information about the real face of the European Union, and the changing landscape of public participation in our own domestic affairs. He says that by calling a referendum, “I have entrusted the Greek people in a way that has incensed my colleagues in the Eurogroup who don’t believe that such complex matters- I have been told- should be put to common folk.”

And herein lies the problem. We live in a neo-liberal, globalized plutocracy. An elite group of bankers control the global money supply (Peaceweb: Look Positive Money / Gode Penge) (and the politicians we vote for), and here’s the thing: they do not believe in democracy. They do not believe that ordinary people have the right to an opinion, let alone a vote, on issues as enormous as the one facing Greece. This is all the more infuriating when you consider the fact that it’s regular members of the public who are being forced to bail out private banking debts. Worst of all, rather than listen with interest to Varoufakis’s logical and intelligent argument, corporate journos like Paul Mason prefer to doggedly defend the position of Greece’s creditors, while peddling fear and lies about the consequences of a Greek exit from the Eurozone.

We’re not sure what Varoufakis’s next career move will be, but one thing is certain: we would definitely benefit from more economists who fight for the people, rather than against them. What a legend…

This article (Greek Ex-Finance Minister: Media Is Guilty Of “Terrorism”, Elite Think Democracy Is Irrelevant) is free and open source. You have permission to republish this article under a Creative Commons license with attribution to the author and TrueActivist.com.

Find siden på True Activist.

Sidens top

 

 

Where did the Greek bailout money go?

theguardian d. 29/6 - 2015

Less than 10% of the money was used by the government for reforming its economy and safeguarding weaker members of society

Only a small fraction of the €240bn (£170bn) total bailout money Greece received in 2010 and 2012 found its way into the government’s coffers to soften the blow of the 2008 financial crash and fund reform programmes.

Most of the money went to the banks that lent Greece funds before the crash…

Læs hele artiklel

Sidens top

Noam Chomsky: Austerity Is Just Class War

Alternet d. 2/7 - 2015

The esteemed scholar offers his views crisis over Greece's debt problems.

…NOAM CHOMSKY: In the dealing with them, and sort of forced them to back off from almost all their proposals. What’s going on with the austerity is really class war. As an economic program, austerity, under recession, makes no sense. It just makes the situation worse. ..

Læs hele ariklen

Sidens top

 

Greek companies among those with secret Luxembourg tax deals

Net English d. 6/11 - 2014

EFG Group and Wind Hellas among companies involved in tax scheme

Greek companies among those with secret Luxembourg tax deals

EFG Group and Wind Hellas among companies involved in tax scheme…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

IMF has made €2.5 billion profit out of Greece loans

Jubilee Debt Campaign d. 8/4 2015

Ahead of the payment of €462 million by Greece to the IMF on Thursday 9 April, figures released by the Jubilee Debt Campaign show that the IMF has made €2.5 billion of profit out of its loans to Greece since 2010. If Greece does repay the IMF in full this will rise to €4.3 billion by 2024.

Læs hele artiklen

Sidens top

Mytene om Hellas

Meninger d. 23/2 - 2013

En misvisende fortelling om late arbeidere og tidlig pensjonsalder dominerer debatten.

Læs hele artiklen