Kina

Sidst redigeret d. 18/9 - 2022
foto: Daryl DeHart, Watertown China, A little town with canals 30 minutes outside of Shanghai, Link til Flickr

ASPI’s Critical Technology Tracker - The global race for future power

Australian Strategic Policy Institute, ASPI, d. 2/3 - 2023

The Critical Technology Tracker is a large project that spans this report and a website.

We encourage readers of the report to explore https://techtracker.aspi.org.au/ as the website contains an enormous amount of original data and analysis. We have also created a range of visual snapshots including one that outlines the lead country and technology monopoly risk and another that shows the top 5 country rankings across 44 critical technologies

China’s global lead extends to 37 out of 44 technologies that ASPI is now tracking, covering a range of crucial technology fields spanning defence, space, robotics, energy, the environment, biotechnology, artificial intelligence (AI), advanced materials and key quantum technology areas.1 The Critical Technology Tracker shows that, for some technologies, all of the world’s top 10 leading research institutions are based in China and are collectively generating nine times more high-impact research papers than the second-ranked country (most often the US). Notably, the Chinese Academy of Sciences ranks highly (and often first or second) across many of the 44 technologies included in the Critical Technology Tracker. We also see China’s efforts being bolstered through talent and knowledge import: one-fifth of its high-impact papers are being authored by researchers with postgraduate training in a Five-Eyes country.2 China’s lead is the product of deliberate design and long-term policy planning, as repeatedly outlined by Xi Jinping and his predecessors.

læs hele artiklen

 

Taiwan and the Making of an “Asian” NATO

Blak Agenda Report d. 6/7 - 2022

...This brings the question of Taiwan into view. It’s clear to anyone paying attention that the U.S. views Taiwan as the single most important flashpoint for its military strategy against China. U.S. President Joe Biden has already approved four different weapons transfers to Taiwan over the course of eighteen months. Biden has also verbalized on three different occasions that his administration is committed to defending the island from a so-called invasion from China.

These moves are dangerous violations of the status quo on the Taiwan question established during the tumultuous latter stages of the Cold War. The recognition of the People’s Republic of China by the United Nations in 1971 and the normalization of relations between the U.S. and China in 1979 affirmed Taiwan as a Chinese province under the One-China principle. However, the United States under successive administrations has moved away from the status quo by providing clear political support to separatist forces in legislation such as the Taipei Act which advocates for Taiwan’s participation within prominent international bodies. Furthermore, the United States has increased arm sales to Taiwan in violation of Article 6 of the 1982 Joint Communiqué between China and the U.S. which states:

“Having in mind the foregoing statements of both sides, the United States Government states that it does not seek to carry out a long-term policy of arms sales to Taiwan, that its arms sales to Taiwan will not exceed, either in qualitative or in quantitative terms, the level of those supplied in recent years since the establishment of diplomatic relations between the United States and China, and that it intends gradually to reduce its sale of arms to Taiwan, leading, over a period of time, to a final resolution.”...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

OL’s historie er rig på politiske markeringer og boykotaktioner. Spørgsmålet er, om de nytter noget.

Information d. 18/12 - 2021 - for abbonenter.

USA’s udmelding om en diplomatisk boykot af vinter-OL i Kina har igangsat en debat om, hvorvidt Danmark og andre EU-lande bør gå samme vej. Boykotmodstandere mener, at sport og politik bør holdes adskilt, men det er lettere sagt end gjort: Op gennem OL’s historie har de to størrelser været tæt forbundne

Læs hele artiklen

Sidens top

 

China issues report on US' democracy

Chinadaily.com.cn d. 21/12 - 2021

The Foreign Ministry on Sunday released a report on the state of democracy in the United States. The following is the full text of the report.

Klik her

Sidens top

 

China: Democracy That Works

The State Council Information Office of the People’s Republic of China

Klik her

Sidens top

 

Kina går til angreb på Bidens ’såkaldte demokrati’ og promoverer eget alternativ

Information d. 10/12 - 2021 af Lasse Karmer

...Andre kritikpunkter handler om amerikanske brud på menneskerettigheder, falsk ytringsfrihed og elitens magtgreb. Men det punkt, der fylder mest, er USA’s håndtering af coronapandemien.

Wang Wen betegner den amerikanske respons som den mest desperate og katastrofale på verdensplan. De mange smittede og døde har udstillet alvorlige mangler i landets politiske system, hvilket har givet resten af verden et mere realistisk syn på USA. Også hjemme i Kina.

Det har været med til at uddanne den kinesiske befolkning og fået mange til at droppe deres ønsketænkning om amerikanske idealer, forklarer han. Som han ser det, er USA’s globale tilbagegang en uundgåelig trend. Det gælder også, hvad han kalder for amerikansk demokrati. USA vil i en del år endnu fortsætte med at være klodens mægtigste magt, men på et tidspunkt vil Kina tage over.

»Vores politiske mål er at skabe bedre liv for den kinesiske befolkning. Vi fokuserer ikke på USA, men på vores egne problemer. Og ved at løse dem vil vi utvivlsomt også overgå USA. Det er vores logik,« siger Wang Wen.

Torsdag og fredag holder Joe Biden et virtuelt topmøde for fremme af demokrati, selv om det er gået tilbage for det amerikanske demokrati på det seneste.

Læs hele artiklens

Se også USA

Sidens top

 

Kina er en økonomisk konkurrent, som USA og NATO-landene vil tryne

arbejderen d. 26/11 - 2021

Fredsforsker Jan Øberg appellerer

...USA og de øvrige NATO-lande er i gang med at “inddæmme Kina”. Strategien går på øget militær tilstedeværelse i Stillehavet og Det Indiske Ocean samt en propagandakampagne i medierne, hvor kun negative påstande og ikke underbyggede rygter om landet bliver fremført.

Det forklarede Jan Øberg, da han i lørdags holdt oplæg om den internationale udvikling, freden og fredens bevægelse i Ubuntu-huset i København.

– USA og de øvrige NATO-lande er ved at starte en kold krig mod Kina ud fra løse beskyldninger og uden ret meget kendskab til landet og befolkningen, sagde fredsforskeren fra Universitetet i Lund til de cirka 30 fremmødte...

...Jan Øberg har arbejdet som fredsforsker i mere end 45 år og selv rejst i Kina et par gange. Han understreger, at der er rigtig meget om landet, som han ikke ved. For eksempel har han således ikke nok viden til at mene noget om, hvorvidt landets myndigheder nogle gange farer for hårdt frem mod borgere og grupper af borgere. 

Det kendetegner Kina, at landet har en 4.000 år gammel kultur, som befolkningens tænkning er præget af. Kulturen rummer blandt andet kinesernes etiske og moralske normer for, hvordan man som mennesker forholder sig til hinanden, og hvordan man tænker om magthavernes muligheder og grænser. – 

Hvis vi vil forstå kineserne, må vi derfor sætte os ind i deres måder at tænke på og ikke tage for givet, at de tænker det samme som os, når vi bruger begreber som demokrati, ytringsfrihed, marxisme og så videre, forklarede Jan Øberg. 

Han understregede, at Kinas styreform ikke er et diktatur, og at Kina er et meget stort land, som kan hænge sammen, fordi en altovervejende del af befolkningen støtter op om dens ledere...  

Læs hele artiklen - klik her

Sidens top

 

Det er Asien og ikke snævert Kina, der er fremtidens geopolitiske udfordring

Information d. 9/11 - 2021, kronik af lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, Camilla T.N. Sørensen

...Derfor er det for snævert kun at diskutere, hvordan Danmark skal håndtere et stærkere og mere selvhævdende Kina. Det er snarere et spørgsmål om at gentænke og nyorientere dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I debatter om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har der været, og er fortsat, et begrænset fokus på Asien. Det er en fejl...

Læs hele kronikken

Sidens top


Trussel mod verdensfreden forude

solidaritet d. 21/10 - 2021 af Michael Hertoft

De militære spændinger mellem USA og Kina stiger i Det Sydkinesiske Hav. Også på en række andre spørgsmål er situationen eskaleret. Der er brug for, at verdenssamfundet kommer tilbage til dialog og nedrustning, hvis det ikke skal ende galt, skriver cand.mag. Mikael Hertoft.

USA og Kina er på konfrontationskurs i det Sydkinesiske Hav. Konflikten kommer oveni de konflikter, der er i Ukraine og Syrien mellem Rusland og de vestlige magter. På det seneste har USA lavet en ny militæralliance med Australien og Storbritannien, og flådeøvelser med deltagelse fra de vestlige lande foregår i det Sydkinesiske Hav. Den amerikanske ubåd USS Connecticut blev for nylig afsløret, da den under en patrulje i farvandet blev tvunget i havn, efter at være kollideret med et ukendt objekt under vandet. Det kinesiske kommunistpartis internationale avis Global Times bemærkede spydigt, at det ikke tydede på, at amerikanernes efterretninger eller kendskab til maritime forhold på stedet var særligt gode...

Læs hele artiklen

Sidens top

Mogens Lykketoft: Europa skal være den konstruktive mægler i striden mellem Kina og USA

Information d. 16/10 - kronik af Mogens Lykketoft

USA må indse, at Kinas dominans ikke bremses ved misundelse og fjendtlighed, men ved at Kina forpligtes på fælles spilleregler på verdensmarkedet. Vi er nødt til at finde et fredeligt samliv med dem, der regerer i Kina, skriver Mogens Lykketoft i denne kronik

...Meget har at gøre med den uro, der altid opstår, når balancen forskubber sig mellem de store magter. Men partistaten kan modstå ydre pres, den bliver snart verdens største økonomi, og den vil uundgåeligt udbrede sin indflydelse til alle andre verdensdele.

Vi skal sameksistere, og vi har både i samhandel og klimaindsats stærke fælles interesser. Verdens fred i det 21. århundrede beror på, at både USA og Kina erkender, at de fælles interesser er vigtigere end optrappet konfrontation på de områder, hvor vi har interessemodsætninger...

...Holdningen til menneskerettigheder er – uanset om handelskrigen dæmpes – et alvorligt udestående. Men det løses ikke ved pres – kun ved større samkvem. Vi kan ikke tvinge Kina til kursændring.

Vi kan håbe, at der inde bag den jernhårde partidisciplin faktisk findes mange, der gerne vil en mere fri samfundsudvikling. Vi har set det før. Wen Jiabao blev Kinas statsminister, selv om han havde været højre hånd for den partileder, der ikke ville slå ned på studenterne i 1989.

Pendulet kan svinge igen. Men det kan ikke påtvinges udefra. Vi er nødt til, på tværs af alle modsætninger, at finde et fredeligt samliv med dem, der til enhver tid regerer i Kina.

Læs hele kronikken

Sidens top

 

FF’s “Behind The Smokescreen” Report

An Analysis of the West’s Destructive China Cold War Agenda and Why It Must Stop

Gordon Dumoulin Jan Oberg Thore Vestby

D. 6/8 - 2021

Fra forordet:

Introduction
The China Cold War Agenda as Dangerous Decline and Decay

What happened to the US perception of China?

By way of introduction, let’s flashback to 2011. Watch then US Vice President Joe Biden speak in a Chinese classroom - President Xi listening carefully - about how good it is for both China and the US that China grows, how they have nothing to fear from each other and how cooperation and educational exchange programs will yield mutually beneficial results.

And less than ten years later, the US began to develop a new China Cold War Agenda, CCWA, fierce and fast. We must ask: Why? What happened to the US and Mr Biden?

Recent years have seen a marked shift in how Western government, research and media look at China. Especially the last couple of years, we have witnessed how, daily, a systematically negative attitude bordering on demonisation has been promoted. And according to reliable surveys, it has caused a significant intensification - ”historic highs” - in citizens’ unfavourable views of China in many countries.

This could have been caused by some sudden policies and actions by China perceived as negative around the world. We fail, however, to see any such abrupt moves that could have caused such a significant and uniform attitudinal change. It is more realistic to hypothesise that this increasingly negative attitude is manufactured, orchestrated, and correlates with other initiatives and policies pursued by the US and its NATO allies in roughly the same period.

During the past two years, there has also been a substantial increase in Western attention to China concerning various issues. One immediately thinks of the Coronavirus, human rights violations, genocide in Xinjiang, riots in Hong Kong, the Taiwan issue or security threats from Huawei and other Chinese businesses as some of the headline concerns in news, commentaries, documentaries and also research and policy debates.

China has increasingly been a priority for political debates, foreign policy agendas and mainstream media in Western nations with narratives and accusations piling up with more extreme accusations by the day followed by condemnations, warnings or restrictions by trade, sanctions, media narratives, diplomacy, militarism, cultural exchange or education.

Yet another dimension of this change is that China has been narrowed down, so to speak. Most media and people, including foreign policy officers, only need one hand to point out how they view China and what they think about China. Finding nuanced notes or different perspectives in these media productions, opinions and discussions is like searching for a needle in a haystack.

It is possible to summarise these - negative-only - themes into a few types: dictatorial menace to the free world + human rights violations + security threats + exploitations through the Belt and Road Initiative + territorial aggressions (Hong Kong, Xinjiang, Tibet, Taiwan, South China sea) and forced labour.

In general, Western media do not report on, and politicians do not bother about, the obvious fact that something positive is (also) happening in China - be it the uplifting of some 850 million people out of poverty, the tremendously fast socio- economic development the last forty years, the Belt And Road Initiative (BRI) - humanity’s largest-ever civilian cooperation project involving today 80+ countries.

While the Chinese are curious about and have learnt from the West for decades - and tens of millions of them travel to the West as tourists every year - the general curiosity about China in the West is rather close to zero. Chinese culture has not been assimilated into the West while lots of elements of Western lifestyle, music, theatre, ballet, art and the English language has been welcomed and assimilated into the Chinese society.

Læs rapport som pdf-fil

Sidens top

 

The US Weaponizes ‘Human Rights’ Against Nations Like China

By Caitlin Johnstone, Information Clearing House, d. 25/3 - 2021

March 25, 2021 "Information Clearing House" - The US, UK, EU and Canada have simultaneously implemented new sanctions against Chinese officials in yet another reminder that these nations consistently function as member states of a single empire on foreign policy, and that the Biden administration is continuing right where the Trump administration left off on anti-China hawkishness...

...In December 2017 Politico published an internal memo that had been sent the previous May to then-Secretary of State Rex Tillerson by virulent neocon Brian Hook. The memo provided useful insight into what it looks like when a toxic swamp monster orients a political neophyte to the inner mechanics of the empire, explaining the way “human rights” are really just a tool to be cynically exploited to advance the goal of planetary hegemony like an old veteran explaining the backstory to the new guy in the pilot episode of a new TV series.

“In the case of US allies such as Egypt, Saudi Arabia, and the Philippines, the Administration is fully justified in emphasizing good relations for a variety of important reasons, including counter-terrorism, and in honestly facing up to the difficult tradeoffs with regard to human rights,” Hook explained in the memo.

“One useful guideline for a realistic and successful foreign policy is that allies should be treated differently — and better — than adversaries,” Hook wrote. “We do not look to bolster America’s adversaries overseas; we look to pressure, compete with, and outmaneuver them. For this reason, we should consider human rights as an important issue in regard to US relations with China, Russia, North Korea, and Iran. And this is not only because of moral concern for practices inside those countries. It is also because pressing those regimes on human rights is one way to impose costs, apply counter-pressure, and regain the initiative from them strategically.”.

So if it wasn’t already clear to you that the US empire is faking its concern for the wellbeing of Muslim lives (and a quick glance at America’s actions in the Middle East should make that read like the punchline of a bad joke anyway), it should be clear to you now. Neither Washington nor its vassal states harbor any interest in protecting the interests of the Uyghurs in Xinjiang, they are only using that narrative to, as Brian Hook put it, “impose costs, apply counter-pressure, and regain the initiative from them strategically.” This is exactly what a steadily escalating international sanctions campaign helps accomplish.

The illusion is that the US and its allies have seen evidence of genocide and crimes against humanity and taken action against China in the interest of human rights. The reality is that actions against China were already planned, and a narrative was used to justify them.

Meanwhile we ordinary people are watching two nuclear-armed nations escalate against one another with increasing aggression, with escalations against nuclear-armed Russia complicating things even further. This incredibly dangerous flirtation with the unthinkable is the most important thing happening in our world, and we should all oppose it tooth and claw...

Læs hele artiklen her

Sidens top

 

Kina og 14 andre nationer underskriver kæmpe frihandelsaftale

Bornholms Tidende d. 15/11 -2020 / Reuter

15 nationer i Asien og stillehavsregionen - heriblandt Kina, Australien og Japan - har søndag underskrevet verdens største frihandelsaftale.
Det skriver nyhedsbureauet dpa.
Handelsaftalen, der kaldes Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), er blevet underskrevet på et virtuelt topmøde i Vietnams hovedstad, Hanoi.
Aftalen er ifølge nyhedsbureauet AFP verdens største målt på de 15 nationers samlede bruttonationalprodukt.

Kina og 14 andre nationer underskriver kæmpe frihandelsaftale

15 nationer i Asien og Stillehavsregionen – heriblandt Kina, Australien, Japan og Sydkorea – har søndag underskrevet verdens største frihandelsaftale.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Handelsaftalen, der kaldes Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), er blevet underskrevet på et virtuelt topmøde i Vietnams hovedstad, Hanoi.

Frihandelsaftalen er ifølge nyhedsbureauet AFP verdens største målt på de 15 nationers samlede bruttonationalprodukt (bnp)...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Caitlin Johnstone: The modern US war machine kills more like a python than a tiger

RT d. 27/8 - 2020

...“Cutting off China from its trading partners and sources of oil, natural gas and other resources could be the best, and least costly, way for the United States to defeat China in a major war,” Axe explains.

“In wartime, the US and allied fleets could blockade Russian sea trade, putting a choke-hold on the Russian economy that could force Moscow to end the war on terms favorable to Washington and its friends,” he writes.

Unspoken by Axe and Dismukes is the fact that both Russia and China are nuclear-armed nations, so direct hot warfare is something the US power alliance would want to avoid anyway.

Indeed, the articles present a vision for confrontation with Russia and China that is not just realistic but probable, and not just probable but currently underway. This is exactly the reason the empire-like network of allies loosely centralized around the United States has been so forceful about controlling crucial resources like oil on the world stage; it’s not so that the US can use the oil itself, it’s so it can control who will have access to it. It’s also why they’ve been working to surround both China and Russia militarily via military bases and NATO expansionism...

læs hele artiklen

Sidens top

 

Forsker i international udvikling: Vi må lytte til Kina, før USA og Storbritannien lokker os med i krig mod Iran.

Politikken d. 9/8 af Niels Hahn

En amerikanskledet krig mod Iran vil blive langt mere omfattende og kompliceret end krigene i Afghanistan, Irak og Syrien. Blandt andet fordi Kina har store interesser i regionen.

...Kina har for eksempel store interesser i Afghanistan, ikke mindst i forbindelse med olie- og gasudvinding, rørledninger, infrastruktur, bekæmpelse af terrorisme og det nye Belt and Road-initiativ, som er verdenshistoriens største infrastrukturprojekt.

Men for at de økonomiske relationer mellem Kina og Afghanistan kan udvikle sig, skal der være stabilitet i Afghanistan. Derfor er den logiske tænkning, at hvis Kina har behov for stabilitet, vil USA føre en ustabilitetspolitik med det formål at holde Kina ude.

Noget lignende gælder for Irak og Syrien. Disse lande er meget vigtige for Kina, og hvis de ikke var blevet destabiliseret af konflikter, ville de økonomiske relationer med Kina sandsynligvis være på et helt andet niveau i dag...

læs hele artiklen

 

Mike Pompeo: Danmark har hele tiden været ved vores side

Politiken d. 22/7 - 2020

...»Jeg er kommet her, fordi Danmark er en stærk partner. Det handler ikke kun om at danne fælles front mod Kina, som underminerer og er en trussel mod vores nationale sikkerhed«.

»Vi stoler på, at Danmark vil hjælpe os med den udfordring«, sagde den amerikanske udenrigsminister...

Læs hele artiklen

Sidens top

Hvad de skriver om Kina:

Globalis om Kina

Sidst opdateret: 02.11.2020
Kina er verdens mest folkerige land og er siden 1949 blevet styret af kommunistpartiet. Den sidste årrække har landet åbnet sig mod Vesten og haft en stor økonomisk fremgang.

Link til aartiklen

 

Aftaler - traktater m.m.:

Her kan man finde en række aftaler mellem USA og Kina: klik her.

 

The Taiwan Question in China-U.S. Relations

Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China d. 17/11 - 2000

Spændende artikel der gennemgår udviklingen mellem Kina og USA, set fra Kinas synsvinkel.

...In February 1972, U.S. President Nixon paid a visit to China. On February 28, both China and U.S. issued the Shanghai Communique, in which the U.S. Government declared: "The United States acknowledges that all Chinese on either side of the Taiwan Straits maintain there is but one China and that Taiwan is a part of China. The U.S. Government does not challenge that position." In December 1978, the U.S. Government accepted the three principles of the Chinese Government on the establishment of diplomatic relations, i.e., the United States shall sever its "diplomatic relations" with the Taiwan authorities, abrogate "the Joint Defense Treaty" with Taiwan, and withdraw its military forces from Taiwan. The two countries signed and issued the "Joint Communique on the Establishment of Diplomatic Relations between the People's Republic of China and the United States of America". The U.S. Government stated in the Communiqués: "The United States of America recognizes the Government of the People's Republic of China as the sole legal Government of China. Within this context, the people of the United States will maintain cultural, commercial, and other unofficial relations with the people of Taiwan." "The Government of the United States of America acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China." The two countries established formal diplomatic relations on January 1, 1979. ...

Link til artiklen

Sidens top

 

FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1969–1976, VOLUME XVII, CHINA, 1969–1972

Fra det amerikanske arkiv.

....The U.S. side declared: The United States acknowledges that all Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there is but one China and that Taiwan is a part of China. The United States Government does not challenge that position. It reaffirms its interest in a peaceful settlement of the Taiwan question by the Chinese themselves. With this prospect in mind, it affirms the ultimate objective of the withdrawal of all U.S. forces and military installations from Taiwan. In the meantime, it will progressively reduce its forces and military installations on Taiwan as the tension in the area diminishes...

Link til artikel

Sidens top

Fælles kommunikation om etablering af diplomatiske forbindelser mellem Folkerepublikken Kina og USA

1. januar 1979

Oversat med Google:

Folkerepublikken Kina og USA er blevet enige om at anerkende hinanden og etablere diplomatiske forbindelser fra den 1. januar 1979.

Amerikas Forenede Stater anerkender Folkerepublikken Kinas regering som Kinas eneste lovlige regering. Inden for denne sammenhæng vil befolkningen i USA opretholde kulturelle, kommercielle og andre uofficielle forbindelser med befolkningen i Taiwan.

Folkerepublikken Kina og Amerikas Forenede Stater bekræfter de principper, som de to parter er blevet enige om i Shanghai Communique og understreger endnu en gang, at:

--Begge ønsker at reducere faren for international militær konflikt.

--Ingen af ??dem bør søge hegemoni i Asien-Stillehavsområdet eller i nogen anden region i verden, og hver af dem er imod bestræbelser fra et hvilket som helst andet land eller gruppe af lande for at etablere et sådant hegemoni.

Ingen af ??dem er rede til at forhandle på vegne af nogen tredjepart eller til at indgå aftaler eller aftaler med den anden rettet mod andre stater.

--De Forenede Staters regering anerkender den kinesiske holdning, at der kun er ét Kina, og Taiwan er en del af Kina.

--Begge mener, at normalisering af de kinesisk-amerikanske relationer ikke kun er i det kinesiske og amerikanske folks interesse, men også bidrager til årsagen til fred i Asien og verden.

Folkerepublikken Kina og USA vil udveksle ambassadører og etablere ambassader den 1. marts 1979.

Link til siden.

--------------------------------------------------

citater fra artikler:

 

China warned to prepare for being cut off from US dollar payment system

By Frank Tang in Beijing 24/1 2020

June 24, 2020 "Information Clearing House" - China must prepare for the risks of being cut off from the US dollar payment system in case the United States sanctions Chinese companies and banks, just like Washington did with Russian institutions, a senior Chinese financial regulator said on Monday.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

America vs. China: “A Clash of Civilizations”

Pivot to Peace d. 4/5 - 2020

Hillary Clinton famously said, “’I don’t want my grandchildren to live in a world dominated by the Chinese.”

During his tenure, President Obama launched his “Pivot to Asia,” moving 60% of US naval power to bases surrounding China, developing the Trans Pacific Partnership treaty specifically to economically isolate China, making Air-Sea Battle the official US doctrine explicitly to contain China militarily, and announcing boldly that his aim was to contain China’s economic rise.

Not surprisingly, China reacted with alarm. The Cold War was long over, China’s economic rise was a peaceful one, it had no aggressive intentions towards the US or anyone, and prior to Obama’s “Pivot to Asia,” relations had been stable and tension low, China argued. Such arguments from China, however, were dismissed by US leaders.

In January of 2018, the Trump administration put out a new National Defense Strategy naming China and Russia “revisionist powers” that need to be contained, and Defense Secretary Jim Mattis said, “…great power competition, not terrorism, is now the primary focus of U.S. national security.” Googling “China” and “existential threat,” now produces well over six million hits...

Læs hele artiklen

Sidens top


Spydspids mod Kina

Det kræver demonstranterne i Hongkong

Demonstrationerne i Hongkong startede som en protest mod en ny udleveringsaftale for kriminelle mellem Hongkong og Kina. Nu er den helt skrottet. Men britisk jurist forstår i princippet godt Kinas ønske om at få udleveret mordere og voldtægtsforbrydere.

Siden marts har den tidligere britiske koloni været ramt af voldsomme demonstrationer, der tilsyneladende fortsætter.

Ifølge den danske afdeling af Amnesty International stiller demonstranterne i Hongkong en række retfærdige krav:

Stop for en udleveringsaftale for kriminelle mellem Hongkong og Kina.
Bystyrets leder, Carrie Lam, skal gå af.
Kina skal respektere aftalen med Storbritannien om at bevare kapitalisme og måden at indrette domstole på indtil 2047.
Der skal laves en uafhængig undersøgelse af politiets brug af magtanvendelse over for demonstranterne.
Anklager mod demonstranter, som er blevet tilbageholdt af myndighederne under protesterne, skal frafaldes.
Sigtelserne mod demonstranter for at have foranstaltet "oprør" og "optøjer" skal droppes.

Mandag meddelte den internationale faglige sammenslutning ITUC, at den støtter hongkongdemonstranternes fremsatte krav.

Herhjemme udtrykte også statsminister Mette Frederiksen sin forståelse.

– I mine øjne er det helt legitimt at kæmpe for grundlæggende rettigheder, sagde hun 29. august ifølge dagbladet JydskeVestkysten...

...Den tidligere chefanklager i Hongkong fra 1997-2009, briten Grenville Cross, mener ellers, at en udleveringsaftale til Kina er helt på sin plads.

– Det må få en ende, at en person kan røve en bank i Beijing, voldtage nogen i Shanghai eller sælge narkotika i Nanjing og derefter flygte til Hongkong uden at blive retsforfulgt, siger han til den amerikanske TV-station CNN.

Glenville Cross er i øvrigt ikke den eneste brite,der har arbejdet eller arbejder, ved domstolene i Hongkong. Der sidder stadig briter i retssystemet som et led i overgangsaftalen frem mod 2047.

Kina har siden 2006 udleveret 248 mistænkte til retssager i Hongkong, tilføjer han. Hongkong har ikke udleveret en eneste.

Kina har i øvrigt udleveringsaftaler med 55 lande, herunder ni lande i EU. For nylig blev 94 mistænkte kriminelle udleveret fra EU-lande til Kina.

Alligevel støtter EU hongkong-demonstranternes modstand mod udleveringsaftalen, bemærker den svenske ugeavis Proletären...

Læs hele artiklen.

Sidens top

 

Medier anklager:

USA finansierer protester i Hongkong

En stor del af de ngo'er og partier, der går forrest i protesterne i Hongkong, har i årevis modtaget millioner af dollars fra den amerikanske fond National Endowment for Democracy, skriver flere kritiske medier.

Arbejderen d. 3/6 2019

Flere medier skriver nu, at USA står bag mange af de protester, som tusinder af unge retter mod myndighederne i Hongkong.

Den amerikanske National Endowment for Democracy (NED) – som USA's udenrigsministerium hvert år støtter med 100 millioner dollars – har givet millioner til græsrodsgrupper og partier i Hongkong siden 1990'erne, afslører det dybdeborende netmagasin MintPress News i USA.

læs hele artiklen

Sidens top

 


Bag protesterne

Er USA i gang med farve-revolution i Hongkong?

Selv om præsident Donald Trump afviser, at USA står bag uro i Hongkong, er det en kendsgerning, at der er afholdt mindst otte møder mellem demonstranternes ledere og amerikanske politikere og diplomater.

Arbejderen d. 5/9 - 2019

Den 13. august 2019 tweeter USA's præsident Donald Trump, at han “ikke forstår", hvorfor USA har fået skylden for at stå bag de kaotiske protester i Hongkong.

USA støtter nemlig den almindelige fortælling om, at demonstranterne i Hongkong er "demokratiske" og et udtryk for "unge græsrødders" oprør mod Kinas kolonialistiske overgreb på dem.

Det engelsksprogede dagblad Global Times sår imidlertid tvivl om denne fremstilling.

Med ordet "farverevolution" hentyder avisen til mange af USA's forsøg på at gennemføre regimeskifte i lande som Ukraine, Egypten, Syrien, Libyen og Afghanistan ved blandt andet at støtte udvalgte ngo'er, grupper og partier i landene.

læs hele artiklen

Sidens top