NATO

Sidst redigeret d. 6/3 - 2023

USA og unavngivet europæisk NATO-land fører sabotagekrig bag Ruslands grænser

Arbejderen d. 2/1 - 2022

Journalist afslører CIA-styrede sabotageaktioner dybt inde på russisk territorium – udført af et unavngivet europæisk NATO-land. Sådanne operationer risikerer at eskalere konflikten mellem NATO og Rusland til et punkt, som ingen af parterne er i stand til at kontrollere.

USA fører en hemmelig sabotagekampagne langt inde i Rusland. Selve kamphandlingerne udføres af personale fra en unavngivet europæisk NATO-allieret, men under CIA’s direkte ledelse.

Det skriver den US-amerikanske journalist Jack Murphy, som 24. december publicerede en artikel baseret på oplysninger fra tidligere topfolk fra USA’s efterretningstjenester og det amerikanske militær samt en person, der er blevet briefet om kampagnen.

Jack Murphys kilder har afvist at afsløre specifikke mål for den CIA-ledede kampagne, men jernbanebroer, brændstofdepoter, ammunitionsfabrikker og kraftværker er flere steder i Rusland blevet beskadiget i uforklarlige hændelser, siden Kreml indledte invasionen af Ukraine i februar.

Læse hele artiklen

Sidens top

 

Ruslands mest voldelige militære provokation: Den finske flåde minere Østersøen - øver blokaden af ??St. Petersborg

MV-Lehti d. 12/8 - 2022

Polske medier rapporterede, at den finske flåde gennemførte militærøvelser for at placere havminer i Østersøen fra NH90-helikoptere. Under krigsøvelserne blev der øvet og gennemført en operation, hvis formål er at forhindre mobiliteten af ??den russiske flådes skibe på vej til og fra St. Petersborg

"Den finske flåde har vist, at den kan blokere den russiske Østersøflåde ved i al hemmelighed at droppe miner fra helikoptere. [...] Forhindringen placeret af de finske helikoptere er et vigtigt budskab til den russiske Østersøflåde", rapporterer den polske publikation Defence24."

Link til artikkel

(artiklen er skrevet på finsk, du kan evt. oversætte med google)

Sidens top

 

»Wir können Polen und den anderen keine Nato-Mitgliedschaft anbieten«

Neuer Aktenfund von 1991 stützt russischen Vorwurf

Russland behauptet seit Jahrzehnten, die Nato-Osterweiterung verstoße gegen westliche Zusagen nach dem Mauerfall. Nun ist ein bemerkenswertes Dokument aufgetaucht.

Læs hele artilen - kræver abonnement.

Sidens top

 

Er ny storkrig uungåelig?

Aftenposten d. 9/1 - 2022 af Robert Mood, Veteran, generalløytnant (pensjonert)

...Vestlig alenegang og hevngjerrighet
Få nye institusjoner ble etablert etter at den kalde krigen tok slutt. Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE) senere Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (Osse) var det eneste unntaket. Den lyktes ikke med å løse politiske konflikter med fredelige midler. Eksisterende institusjoner ble heller ikke reformert.

De siste 30 år er ikke preget av gjensidig respekt og involvering. Det er preget av vestlig alenegang, amerikansk hybris og hevngjerrighet etter terrorangrepet 11. september 2001.

Hva så med dialogen? NATO-Russland-rådet fremstår ikke som et involverende forum for dialog og felles beslutninger. Det til tross for det ambisiøse formålet. Nato tar avgjørelsene. I rådsmøtene kritiserer landene deretter nærmest rituelt Russland, for så prøve å overbevise om at Natos beslutninger er gode og må aksepteres.

Hvilket selvsagt oppleves som en ydmykende kanossagang mer enn dialog og fellesskap...

...Stabilitet og varig fred
Det er nærliggende å advare mot vanetenking som igjen kan få oss til å snuble inn i krig som i 1914. Avslutningen i Afghanistan er enda en påminnelse om at hybris og selvrettferdig harme gjør det enkelt å starte kriger og beslutte intervensjoner, men enda vanskeligere å avslutte dem slik at det gir stabilitet og varig fred.

Det er også i denne sammenhengen på sin plass å minne om Hans Majestet Kongens refleksjon i nyttårstalen 2021: «Lar vi oss berøre, påvirker det måten vi tenker og handler på. Det er avgjørende at vi tar oss tid og bryet med å lytte til andres opplevelser. Med ønske om å forstå. Både i våre nære forhold og i store fellesskap.»

Læs hele artiklen

Sidens top

 

NATO applauds deployment of US nukes in Eastern Europe

d. 19/11 - 2021

The Secretary General of NATO has urged member states to remain committed to plans that could see deadly American nuclear weapons shared across the US-led military bloc’s eastern frontier, close to the border with Russia.
In a speech at the German Atlantic Association on Friday, Jens Stoltenberg said the move was necessary because of the threat purportedly posed by Moscow. “Our aim is a world free of nuclear weapons,” he said, “but as long as others have them, NATO must have them too.”

According to the veteran political figure, “Russia carries out aggressive actions, it interferes in other countries’ affairs” and the country has “invested significantly in military capabilities, including new, advanced nuclear weapons.”

Læs hele artiklen

Sidens top

Brussels Summit Communiqué

Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021

Læs den her.

 

NATO 2030 factsheet

Klip defra

...Proposal 1: Deeper Political Consultation and Coordination
Allied Leaders agreed to deepen and broaden political consultations in NATO. They pledged to consult more often on all issues that affect Allies’ security. They committed to continuing to consult on issues like arms control, climate change and security and emerging and disruptive technologies; and to take steps to re-establish consultations on economic matters related to security, such as export controls and technology transfers.
Allies also agreed to hold an additional meeting of Foreign Ministers every year, as well as more consultations with Allied capitals in different formats, including with National Security Advisors, Political Directors and other senior officials. Allies will also invest in more consultations to better use non-military tools to address common security challenges and to seek coherent positions ahead of meetings in other international fora such as the UN General Assembly and the G-20.
Why does it matter?
NATO is the only platform that brings Europe and North America together every day.
Broadening the agenda for consultations, increasing the frequency of high-level meetings, and engaging more with Allied capitals will strengthen NATO’s role as the unique and indispensable platform for transatlantic consultations on security and defence, and ensure that Europe and North America can successfully continue to tackle a broad range of security challenges together....

...Proposal 2: Strengthened Deterrence and Defence
At the Summit, Allied Leaders agreed to bolster Allied deterrence and defence. They reaffirmed their commitment to maintain an appropriate mix of nuclear, conventional and missile defence capabilities. They reiterated the importance of the 2014 Defence Investment Pledge and of continuing to aim to meet the NATO-agreed guideline of spending 2% of Gross Domestic Product on defence and 20% of annual defence spending on major new equipment by 2024. They committed to the full and speedy implementation of military plans to strengthen the Alliance’s deterrence and defence posture and continue to improve the readiness of forces to meet current and future defence needs.
June 2021
Why does it matter?
Since 2014, NATO has implemented the biggest reinforcement of Allied collective defence in a generation. Allies have committed more forces and new deployments on Allied territory and have invested in boosting the Alliance’s readiness, responsiveness and ability to reinforce. At the 2021 Brussels Summit, Allies took further steps to strengthen the Alliance’s military posture, continue to increase defence spending, and modernise capabilities to defend and protect all Allies against any threat at any time...

...NATO already plays an important role in bolstering resilience, including by setting minimum standards of resilience for Allies. Allies have agreed seven baseline requirements against which they can measure their level of preparedness. Last year, NATO Defence Ministers discussed a comprehensive report on the state of critical infrastructure, including ports and airports, fuel supplies, food and medical equipment, as well as telecommunication networks, like 5G. The NATO 2030 decisions build on these existing efforts by concretely increasing the Alliance’s role and tools to ensure a minimum level of shared resilience among Allies...

Læs hele factsheet

Sidens top

 

NATO-topmødet i Bruxelles 2021

Atlantsammenslutningen

I flere end 70 år har NATO stået som garant for fred i det nordatlantiske område - og det vil NATO fortsætte med. Meget er dog sket i de forgangne år. Hvorvidt NATO har genopfundet sig selv, er måske så meget sagt, men nye opgaver er med sikkerhed kommet til - og netop nu ses der frem mod NATO 2030. Som sikkerhedspolitisk tænketank med det transatlantiske samarbejde som omdrejningspunkt følger Atlantsammenslutningen arbejdet i NATO...og netop nu med stigende intensitet...

Læs mere her

Om Atlantsammenslutningen
Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der arbejder for at skabe debat om aktuelle udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Hvert år arrangeres konferencer og seminarer, ligesom medlemmer af vores ungdomsorganisation, Youth Atlantic Treaty Association (YATA), møder op på gymnasier og lign. uddannelsessteder for at holde foredrag. Derudover udgiver Atlantsammenslutningen publikationer og artikler, hvori aktuelle emner analyseres og diskuteres.

Vision

Atlantsammenslutningen ønsker sikkerhed og sikkerhedspolitisk handlefrihed for Danmark, som er garanteret af et transatlantisk sikkerhedsfællesskab.

Atlantsammenslutningen ønsker, at betydningen af Danmarks medlemskab af et europæisk og transatlantisk sikkerhedsfællesskab med andre demokratiske lande er bredt forstået af den danske befolkning.

Atlantsammenslutningen skal være stedet, hvor spændende aktiviteter om dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik foregår, ligesom tænketanken skal være arenaen, hvor nye idéer til det danske NATO-medlemskab fødes, præsenteres og diskuteres.

Mission

Atlantsammenslutningens formål er todelt.

For det første er missionen at skabe formidling af sikkerhedspolitikkens betydning for det danske samfund.

For det andet er missionen at skabe formidling af betydningen af NATO og udvikling i NATO’s betydning for dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik og de muligheder, som følger deraf.

 

Klip fra

 

 

Sidens top

2030

Klip fra rapporten som skal vedtages på NATO topmødet d. 14/6 - 2021

..."Allerede fra starten af NATO blev det erkendt, at mens forsvarssamarbejde var det første og mest presserende krav, var dette ikke nok. Det er også blevet mere og mere realiseret, siden traktaten blev undertegnet, at sikkerhed i dag er langt mere end en militær sag. Styrkelse af politisk høring og økonomisk samarbejde, udvikling af ressourcer, fremskridt inden for uddannelse og offentlig forståelse, alle disse kan være lige så vigtige eller endnu vigtigere for beskyttelsen af en nation eller en alliance som bygningen af et slagskib eller udrustning af en hær."...

Side 7

"Politiske forskelle inden for NATO er farlige, fordi de gør det muligt for eksterne aktører, og især Rusland og Kina, at udnytte forskelle inden for Alliancen og drage fordel af individuelle allierede på måder, der truer deres kollektive interesser og sikkerhed. Dette inkluderer handlinger, der er direkte relevante for NATOs traditionelle geografiske og funktionelle mission, men også strækker sig til cyber, teknologisk,
og strategisk-kommercielle områder - og faktisk den demokratiske livsstil. Uden samhørighed ville NATO's allierede stå over for disse udfordringer alene. Og hverken Europa eller Nordamerika er på trods af al deres styrke stærke nok til at styre disse trusler alene, samtidig med at de håndterer det voksende udvalg af ikke-traditionelle trusler og risici, der påvirker vores samfund.

side 9

..."Spørgsmålet om, hvordan NATO skal gå til denne opgave med at styrke den politiske samhørighed og konvergens for udfordringerne i en ny æra, er det vigtigste emne for denne rapport. En central
”En sådan NATO ville være en kilde til stabilitet for en ustabil verden.”
påstanden er, at NATO, hvor udfordrende det end måtte være at opnå, kritisk har brug for politisk konvergens i spørgsmål af første orden, fordi den store skala af trusler og især den samtidige geopolitiske og ideologiske udfordring fra Rusland og Kina viser konsekvenser for sikkerhed og velstand i os alle. I en sådan situation er NATOs politiske ansvar og mulighed virkelig enorme - at forblive den
platform, omkring hvilken Alliancen organiserer sig i en æra med virkelig globale udfordringer. En sådan NATO ville fortsat være ikke kun en beskytter af dens kerneområde, men en kilde til stabilitet for en ustabil verden. Set i dette lys er det hårde arbejde med at opnå samhørighed, som ofte kan virke besværligt og frustrerende, en bagatel i forhold til de fordele, der opnås ved det."...

side 10

 

Hovedresultater: Bevæger sig mod NATO 2030...

"1) Udgangspunktet skal være at opdatere det strategiske koncept fra 2010. Dette skal ses som en mulighed for at styrke samhørighed ved at konfrontere nye strategiske realiteter og samle de forskellige tråde af nylige tilpasninger i et sammenhængende strategisk billede. Når de opdaterer konceptet, bør de allierede søge at bevare NATO's tre kerneopgaver og styrke dets rolle som det unikke og vigtige transatlantiske forum for konsultationer; det bør opdatere indhold relateret til de principper, der ligger til grund for NATO-alliancen, ændringer i det geostrategiske miljø (inklusive både Rusland og Kina) og behovet for at integrere terrorisme mere fuldt ud i NATO's kerneopgaver.

2) NATO should continue the dual-track approach of deterrence and dialogue with Russia. The Alliance must respond to Russian threats and hostile actions in a politically united, determined, and coherent way, without a return to ‘business as usual’ barring alterations in Russia’s aggressive behaviour and its return to full compliance with international law. At the same time, NATO should remain open to discussing peaceful co-existence and to reacting positively to constructive changes in Russia’s posture and attitude. NATO should evolve the content of its dual-track strategy to ensure its continued effectiveness by raising the costs for Russian aggression and develop a more comprehensive response to hybrid forms of Russian aggression, while at the same time supporting increased political outreach to negotiate arms control and risk reduction measures.

3) NATO must devote much more time, political resources, and action to the security challenges
posed by China – based on an assessment of its national capabilities, economic heft, and the stated ideological goals of its leaders. It needs to develop a political strategy for approaching a world in which China will be of growing importance through to 2030. The Alliance should infuse the China challenge throughout existing structures and consider establishing a consultative body to discuss all aspects of Allies’ security interests vis-à-vis China. It must expand efforts to assess the implications of China’s technological development and monitor and defend against any Chinese activities that could impact collective defence, military readiness or resilience in the Supreme Allied Commander Europe’s (SACEUR) Area of Responsibility.

side 12

4) Nye og forstyrrende teknologier er en udfordring, men også mulighed for NATO. At konkurrere med de store autoritære staters bestræbelser på at opnå dominans i vigtige EDT'er skal være en strategisk prioritet for Alliancen og dens medlemmer. NATO bør tjene som en vigtig koordinerende institution for informationsdeling og samarbejde mellem allierede om alle aspekter af EDT'er, der har betydning for deres sikkerhed. NATO bør afholde et digitalt topmøde mellem regeringer og den private sektor med det formål at identificere huller i kollektivt forsvarssamarbejde i sikkerhedsrelaterede AI-strategier, normer og forskning og udvikling (F&U) og sikre mod ondartet og aggressiv brug af AI.

EDT: Group on Emerging and Disruptive Technologies
eller Gruppen om nye og forstyrrende teknologier

AI: artificial intelligence eller kunstig intelligens

5) Terrorisme udgør en af de mest øjeblikkelige, asymmetriske trusler mod allierede nationer og borgere. NATO bør mere eksplicit integrere kampen mod terrorisme i sine kerneopgaver. Denne kamp skal få en plads inden for NATO-strukturer, understøttet af nødvendige ressourcer, svarende til den trussel, den udgør. NATO bør styrke kampen mod terrorisme som en del af hybrid- og cybersamtalen og sikre, at truslen fra terrorisme figurerer i øvelser og erfaringer. NATO bør stræbe efter at forbedre den nuværende praksis for efterretningsdeling blandt allierede for at opnå bedre, fælles situationsbevidsthed inden for nøgleområder, herunder nye sikre havne og terroristers brug af EDT'er, såvel som hybrid taktik.

6) NATO skal formulere en konsekvent, klar og sammenhængende tilgang til syd og imødegå både traditionelle trusler som terrorisme og Ruslands voksende tilstedeværelse og i mindre grad Kina. NATO skal opretholde politisk fokus på at opbygge militær beredskab og reaktion for den sydlige / middelhavsflanke, især ved at revidere og levere sine forhåndsplaner og styrke navet for syd ved JFC Naples. NATO bør styrke bånd og samarbejde, især med EU, inden for rammerne af en koordineret tilgang. Det bør øge hyppigheden af politiske høringer, herunder på NAC-niveau, i Syd. Allierede med specialforståelse og / eller større engagement bør bedes informere NAC oftere.

JFC Naples: The mission of Allied Joint Force Command Naples is to prepare for, plan and conduct military operations in order to preserve the peace, security and territorial integrity of Alliance member states and freedom of the seas and economic lifelines throughout SACEURs Area of Responsibility (AOR and beyond).
https://jfcnaples.nato.int

side 13

 

Why is NATO going global?

JANUARY 5, 2021UNAC EDITORNATO
by Bruce Gagnon, published on Organizing Notes, December 29, 2020

One of the pre-conditions for Soviet support for the reunification of East & West Germany was the promise from the US that NATO would not expand ‘one centimeter’ toward the Russian borders. The Soviet Union’s Warsaw Pact alliance folded after its collapse thus making no need for NATO. Instead since those days NATO has been on steroids and is now working to become a global alliance.

The US rejects that any promise was made not to expand NATO – hardly a surprise. Just ask Native Americans about promises from The Great White Father in Washington.

...The United Nations monopoly of the use of force, especially as specified in Article 51 of the Charter, is no longer accepted under NATO's new aggressive doctrine. That new NATO doctrine calls for NATO's territorial scope, originally limited to the Euro-Atlantic region, to be expanded to encompass the whole world. 

NATO wishes to cut out Russia and China (both serve on the UN's Security Council and have the power to veto UN military operations) in order to give Washington and Brussels (where NATO is headquartered) the power to intervene in any part of the world without restriction - mostly for 'regime change' operations.  Thus NATO's real goal is to replace the United Nations with a non-democratic tool under full corporate control. 

In essence NATO becomes Mr. Big's Army which could run the world on behalf of corporate interests...

Læs hele artiklen

The United National Antiwar Coalition (UNAC) is the largest and broadest antiwar and social justice coalition in the United States. Our purpose is to bring together the disparate organizations and issues representing people in struggle today and to unify in collective action in opposition to the major perpetrator of war and injustice in the world – the United States government along with its allies and proxies.

Sidens top

 

Peace research perspectives on NATO 2030
A response to the official NATO Reflection Group

NATO Watch
...conducts independent monitoring and analysis of NATO and aims to increase transparency, stimulate parliamentary engagement and broaden public awareness and participation in a progressive reform agenda within NATO. This publication was made possible through funding from the Joseph Rowntree Charitable Trust.
www.natowatch.org

54 sider

Link til rapport

Sidens top

 

Recommendations from an experts’ dialogue: De-escalating NATO-Russia military risks

European Leadership Network d. 6/12 - 2020
The security situation in Europe has deteriorated to its lowest point since the end of the Cold War. NATO and Russian military forces operate in much closer proximity than just a few years ago, previous lines of NATO-Russia communications have broken down, and the nuclear and conventional arms control system that took decades to build is rapidly unravelling, with nothing to take its place.Against this backdrop, the ELN has lent its support to an extended series of detailed senior expert discussions led by ELN members Sergey Rogov and Alexey Gromyko on how NATO and Russia might reduce the risk of inadvertent conflict. The experts group has comprised some 30 people including retired diplomats and military officers from the United States, Russia and Europe. While members of the group differed over the root causes of the current crisis, they share a common concern that as tension builds between Russia and NATO, there is a growing danger of a real military confrontation.The recommendations that have come out of these discussions, signed by 145 people from 20 countries, including 48 ELN network members, call on leaders in the US, Russia and Europe to demonstrate the political will necessary to take a number of urgent actions in order to reduce the risks of military conflict.The recommendations address the following areas:
Re-establishing practical dialogue between Russia and NATO, including direct contacts between the military commanders and experts of Russia and NATO member states.L

Læs hele artiklen.


Sidens top

 

Will Germany cease to host US nuclear weapons on its soil?

We have been observing a shift in German politics, away from an uneasy equilibrium in support of Nato to increased hostility. That shift explains the difficulty Angela Merkel has had to meet the Nato defence spending targets, which she herself signed up to. Yesterday we noted a commentary by Justyna Gotkowska (@JGotkowska) from the OSW think tank in Warsaw, who argues that Germany may soon abandon a key pillar of its defence policy: nuclear sharing. This is a part of Nato policy where several EU countries, Germany among them, host US nuclear weapons on their soil.

Link til artiklenJETZT UNTERZEICHNEN: US-Militärmanöver Defender Europe 2020 stoppen! Gefahr für Frieden, Klima und Gesundheit bannen

+++ Über 5.400 Unterzeichner*innen +++ Stand: 13.03.2020 um 9:00 Uhr +++

Das Gesundheitsministerium empfiehlt zur Eindämmung des Coronavirus Großveranstaltungen von mehr als 1.000 Menschen abzusagen. Doch das scheint nicht für Militärmanöver zu gelten.

Bis Mai dieses Jahres werden Zehntausende Soldat*innen sowie Kriegsgerät von den USA aus nach Deutschland und weiter in Richtung Polen und Baltikum an die russische Grenze transportiert. Das Manöver Defender Europe 2020 ist eine Zurschaustellung militärischer Überlegenheit und soll die rasche Verlegung kampfstarker Großverbände aus den USA an die „NATO-Ostflanke“ demonstrieren. Das Manöver mit insgesamt 37.000 Soldat*innen ist eine überflüssige Provokation gegenüber Russland. Es gefährdet den Frieden, verschlingt Millionen von Steuergeldern und belastet Umwelt und Klima. Für das Manöver werden riesige Mengen fossiler Treibstoffe verbraucht. Defender 2020 kann zudem zur Ausbreitung des Coronavirus in Europa beitragen.

Deeskalation, der Schutz von Klima und Umwelt sowie die Gesundheit der Menschen müssen Vorrang vor militärischen Machtspielen haben – daher fordern wir vom Verteidigungs- sowie Gesundheitsministerium den sofortigen Abbruch des Manövers Defender Europe 2020!

Link til underskriftsindsamling.

Sidens top

 

Danmarks militærudgifter ligger i top i NATO

Arbejderen d. 12/7 - 2019

Hver eneste dansker betaler 5168 kroner årligt til militæret
Danskerne er blandt dem, der betaler mest til militæret målt per indbygger i samtlige NATO's lande. Og de kommende år stiger det tal på grund af forsvarsforliget, der afsætter 12,8 milliarder ekstra kroner til militæret, så der er råd til blandt andet at købe nye kampfly.

Læs hele artiklen

Nato artikkel

Læs NATO opgørelse

 

Forsvarsplanlægning i NATO

forsvarsministeriet d. 3/4 - 2019

Vurdering af Danmarks bidrag til NATO og forsvarspolitiske indsats
Som et værktøj for forsvarsplanlægningen udarbejder NATO en årlig opgørelse over NATO-landenes evne til at omsætte forsvarsbudgetter og investeringer til relevante kapabiliteter og bidrag til internationale operationer. Der laves en opgørelse for hvert medlemsland. Opgørelserne udarbejdes for at give NATO et samlet billede af, hvordan medlemslandene prioriterer samt anvender deres ressourcer og kapaciteter.

se siden

 

 

 

Midt i fleisen
Søkelys på krigsindustrien og andre problemer

Integrity Initiative – NATOs propaganda også i Tyskland

af av Jens Berger d. 10/1 - 2019

De lekkede dokumentene fra «Integrity Initiative» viser på en skremmende måte med hvilken selvfølge opinionsdannerne i NATO-kretser har flettet sine PR-nettverk dypt inn i tyske medieredaksjoner. Minst like skremmende er at – nesten – ingen tyske medier har omtalt denne skandalen. Vi tok en nærmere titt på den provisoriske rapporten fra den tyske cellen i Integrity Initiative...

Hvor mange forskere jobber egentlig i NATO-landene for utallige tankesmier og stiftelser? En artikkel publisert her i 2017 viste at bare de 100 største tankesmiene i USA har et årlig budsjett på mer enn 5,4 milliarder dollar og en kapital på mer enn 40 milliarder amerikanske dollar. Innen visse fagområder (som orientalske studier, Østeuropa-studier, sinologi), er tankesmier i militærindustriens omgivelser temmelig sikkert den viktigste arbeidsgiveren for akademikere. Problemet her er selvfølgelig at de som betaler, bestemmer hvilken retning forskningen går i. For militærvenner som Hannes Adomeit passer dette sikkert veldig godt ideologisk...

...De som ønsker fred, får i beste fall bare smuler fra rustningsindustrien bord. I alle fall er en nøytral vitenskap utenkbar med en slik økonomisk ubalanse. Det er også uakseptabelt at skattebetaleren direkte og indirekte finansierer slik propaganda. Selv om dette arbeidet delvis finansieres med såkalt tredjeparts-finansiering fra forsvarsdepartementet og rustningsindustrien, er de til syvende og sist betalt av skatteyterne, som gir dem lønn og betaler utgiftene til som arbeider der. Dette er uakseptabelt. Enten er en institusjon finansiert fra offentlige midler, men må da også være gjennomsiktig og kan ikke godta tredjeparts-finansiering fra interesserte parter; eller den kan helfinansieres fra eksterne midler, men kan da ikke få hverken direkte og indirekte offentlige midler...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Trump Administration Tells NATO Prepare for Russian Attack With Planes, Ships and Troops

Newsweek d. 6/5 - 2018
By Cristina Maza

The Trump administration is pushing its NATO allies to bolster their defenses to prepare for a potential attack by Russia, according to reports.

Secretary of Defense James Mattis is expected to meet with NATO allies this week in Brussels to discuss ways for several European countries to prepare for combat with Russia, which will include preparing naval and air forces for battle. Despite President Donald Trump’s friendly rhetoric toward Russia, the plan shows that the administration views Moscow as a serious adversary. It also echoes the administration’s official National Security Strategy, which was released in December last year and singles out Russia as one of the country’s top national security threats....

...Sources told Reuters that Mattis is specifically encouraging NATO to establish 30 land battalions, 30 air fighter squadrons and 30 navy ships—including destroyers—to be ready to launch a fight against Russia within 30 days. Each battalion would have between 600 and 1,000 soldiers. The Trump administration has also continuously pushed its NATO allies to spend more on collective defense, and in February, Mattis said he was “heartened” by modest increases in the defense budgets of some major allies...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Europæiske lande slås med at nå op på to procent i forsvarsudgifter, men Trump vil nu have fire procent.

KrigerenDK d. 17/5 2018

USA’s præsident, Donald Trump, siger, at Nato-landene bør bruge fire procent af bnp på forsvar.

USA’s præsident, Donald Trump, mener, at Nato-landene bør bruge fire procent af bnp på forsvar.

Det er en fordobling af det fælles mål, som mange lande, blandt dem Danmark, har svært ved at nå.
Annonce

– Målet bør være fire procent, siger Trump ifølge nyhedsbureauet NTB i forbindelse med en fotoseance med Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington.

Medlemmerne af forsvarsalliancen blev på et topmøde for fire år siden i Wales enige om, at de skal arbejde hen imod, at alle lande bruger to procent af bnp på forsvar.

Læs hele artiklen

 

 

Counter summit “No to war – No to NATO”

International appel til handling mod NATO topmødet i Bruxelles 11. og 12. juli 2018.

Bruxelles 29. januar 2018
Vedtaget af deltagerne i forberedelsesmødet for aktion mod NATO topmødet i Bruxelles 2018

Make Peace Great Again!

Verden bliver stadig farligere dag for dag, og behovet for handling for fred har aldrig været mere påtrængende end nu. Med den fremstormende militarisering har nødvendigheden af et folkenes globale alternativ – for retfærdighed, bæredygtighed og fred – aldrig været mere presserende.
Siden NATO’s topmøde i 2017 har vi set en optrapnning af en kernevåbensretorik mellem Trump og Nordkorea, og tilbagevendende debatter om risikoen for en tredje verdenskrig.
Dent er ikke acceptabel for menneskeheden at leve i skyggen af tilintetgørelse. Og vi, verdens befolkning afviser denne krigspolitik.
Vi opfordrer alle fredselskende mennesker og organisationer til at demonstrere deres ønske om fred ved det kommende NATO topmøde i Bruxelles i juli 2018.

NATO presser alliancens medlemmer til at bruge 2 % af BNP på militærbudgetterne for at finansiere krig og aggression. De økonomiske interesser i det militært-industrielle kompleks er godt tilgodeset, eftersom NATO-alliancen har besluttet, at øremærke mindst 20 % af militærbudgettet til indkøb af materiel. Siden sidste år har dette også været en pligt for de fleste medlemslande i EU, gennem samarbejdet i PESCO (Permanent Structured Cooperation) selvom landene er underlagt en hård sparepolitik.

Læs hele henvendelsen

//Esbjerg Fredsbevægelse har ikke vedtaget at være imod NATO medlemsskab, ovenstående er til orientering, da vi er enig i det meste.//

 

En farlig udvikling: EU og NATO smeltes sammen hen over hovedet på befolkningerne!!!!

af Jette Anne-Marie Hansen d. 10/7 - 2016

kopieret med tilladelse fra Jette Anne-Marie Hansen

Fra Jettes Facebook side:

EU og NATO skal smeltes sammen til én organisation - det blev aftalt på NATO-topmødet i Warszawa. Det er en nyhed med gigantiske konsekvenser. Og vi hører ikke om det i medierne! Det burde køre som lysavis på Rådhuspladsen. Men i skrivende stund har DR blot en artikel liggende på sin hjemmeside, der fortæller at NATO vil blive sat ind "i kampen imod menneskesmugling". I sig selv et fantastisk eksempel på, hordan vores egen Public Service-station evindeligt gengiver magtens perspektiv i stedet for at dekonstruere dette for befolkningen og derved formidle en reel forståelse.

Det, der kaldes "menneskesmugling", er reelt flygtningestrømme fra Syrien, man sætter militæret ind for at holde ude af EU. Og tak til NATO. Så fik vi lige klaret det problem. Skidt dog være med menneskerettigheder og den slags.

Og hvad kan vi nu gøre for jer?

Ikke så lidt lader det til.

EU og NATO skal i fællesskab sætte ind imod det, der kaldes "unprecedented challenges emanating from the South and East. Our citizens demand that we use all ways and means available to address these challenges so as to enhance their security."

Personligt løber det mig koldt ned ad ryggen, når militærkomplekser og statsledere begynder at hævde at befolkningen forlanger deres udvidede beskyttelse "med alle til rådighed stående midler". Og selv om det hævdes at truslen stammer fra "syd" og "øst", hvilket vist skal oversættes med Rusland, Kina og terrorisme, bør man have øje for en meget vigtig detalje, som ligger i NATO-terminologien: Grænserne for den krig, EU skal hjælpe NATO og dermed USA med at kæmpe, går slet ikke ved nationer udenfor EU - men strækker sig dybt ind de europæiske befolkninger selv. Vores ledere er i virkeligheden ved at pudse militæret på os! Ikke mindst efter Brexit virker det jo også som om at det kan være nødvendigt, hvis man vil forhindre folkelig opstand imod EU.

Lad mig forklare: 1) Når det i erklæringen om sammensmeltningen af EU og NATO hedder at formålet er at bekæmpe "hybrid threats" er det nødvendigt at vide, hvad denne terminologi dækker over: "Hybrid threat" refererer til indenlandsk modstand imod krigsførelse eller modstand imod EU. "Hybrid threat" er endvidere synonymord for russisk sprog, russiske statsborgere og borgere af russisk herkomst, Russisk og Sovjetisk historiefortælling eller monumenter og enhver form for indflydelse fra Rusland. Jeg er med et opslag som dette, der formulerer en kritik af såvel NATO som EU og oprustningen imod Rusland, selv som EU-borger og dansk statsborger en "hybrid" i NATOS definition. En "hybrid", som det er meningen at kriminalisere og føre en målrettet krig imod. Og "hybrider"... det er i sig selv noget forkert og urent. Det kan vist enhver høre. Hybrider er de, der bærer fjendens perspektiv derved ikke kritikløst at overtage magtens perspektiv.

2) Hvis nogen tror at en "cyper threat" blot er fjendtlige landes hacking af itsystemer i NATO-lande tager de fejl. "Cyper threat" vil sige enhver form for information, sand eller falsk(!), der skønnes skadelig for Vestens interesser. Et opslag som dette kandiderer til at udgøre et "cyper threat". Jeg er en borger der efter bedste evne søger at kompromittere EU, NATO og USAs planer, fordi jeg fremfører magtkritik. Dette kunne meget vel skønnes "skadeligt for vestlige interesser". Det er cyper threat hybrid borgere som mig, fredsbevægelser og EU-kritiske bevægelser, EU og NATO skal arbejde sammen om at bekæmpe.

Det er klart, at hvor NATO kan levere militærmagten til at bekæmpe hybridernes trussel og trulsen fra magtkritik kan EU levere den overvågning, der tillader at identificere disse "trusler". Men vi bør forstå, at NATOs militærmagt herved er ved at blive sat ind imod EUs egne borgere - imod retten til dissidens og retten til tale og ytringsfrihed.

Aftalen om en sammensmeltning af NATO og EU bør naturligvis ses i lyset af Brexit, et forsøg på ved militærmagt at konsolidere en truet EU-magt. Men den må også ses i lyset af at Rusland og Kina for få dage siden aftalte en fælles sammenslutning imod den militære aggression, som har udgået fra USA, NATO og EU.

Aftalen mellem NATO og EU repræsenterer en oprustning og en militarisering af de europæiske samfund. Således har EU pænt lovet USA at forpligte sig til at bruge 2% af GDP på indkøb af militært udstyr (fra fortrinsvis amerikanske våbenfirmaer) - og NATO tilbyder at installere et missilskjold i de europæiske lande.

Hvordan er det overhovedet muligt at smelte NATO og EU sammen hen over hovedet på EUs befolkninger? Det siger jo ALT om EUs alvorlige problem med demokrati.

**********

Radikaliteten af aftalen imellem EU og NATO nedtones - eller beskrives slet ikke - i medierne.

I går bragte Politiken under overskriften "USA's legendariske minister smider mundkurven og revser verdensledere" en kritikløs formidling skrevet ind i et kvalmende heltindeportræt af den kulsorte Madeleine Albrights analyse af den europæiske sikkerhedssituation. En analyse, der slet ikke er en analyse, men et propagandistisk partsindlæg.

Man bør læse artiklen alene fordi den er et fantasisk eksempel på, hvordan vores medier reelt gør sig til talerør for magtens perspektiv og svigter deres pligt til magtkritik og folkeoplysning.

Neden under Albrights ideologiske formuleringer træder EUs nye alliance med NATO tydeligt frem - som her: "Putins verdensbillede er forgiftet, hans formål er at splitte os. Heldigvis har Nato og USA gjort meget for at forhindre det. Nu skal Rusland forstå, at deres egne handlinger får langsigtet betydning for dem selv. Her er de fire bataljoner i Baltikum og Polen (som topmødet formelt vil beslutte, red.) en vigtig milepæl. Det samme er USA’s genforsikring af Europa og beslutningen om at bruge milliarder på at investere i amerikanske styrker i Europa. Nu er det mit håb, at Europa lever op til det. Det kræver lederskab, og det kræver handling. Nato kan blive afgørende for fremtiden, hvis vi reformerer og bruger Nato, Nato står for det positiv for demokrati og frihed – imod kaos. Men det kræver mod at forsvare idealerne, og det er der brug for".

USAs GENFORSIKRING af Europa vil formentlig sige kravet om at landene indkøber mere militært udstyr. Hvad Europa skal leve op til er at lade sig bruge som et instrument for amerikanske interesser. Reformeringen af NATO vil sige oprustning imod Rusland og Kina og at bringe det militære kompleks ind i civilsamfundene - "mod", "lederskab" og "handling" vil sige ikke at vige tilbage fra disse greb. Og "det kaos"... der skal bekæmpes militært... hvad er det - hvis ikke enhver form for opposition fra nationer eller indre oprør og social uro, der måtte true establishment og det økonomiske system, der for øjeblikket er på randen af sammenbrud?

Dernæst hedder det: "Det er slående hvor helt anderledes, det har udviklet sig i forhold til, hvad vi forventede. Dengang for ti år siden tog vi Europas sikkerhed for givet, og vi fokuserede på verden udenfor Europa. Nu vil vi se et tiår af uro og kaos, spørgsmålet er om vi vil blive fanget i det kaos, eller om vi kan skabe ro i kaos".

For det første er det NATO og USA bistået af EUs nyttige idioter, der selv har skabt spændinger i forhold til Rusland ved at gå dets interesser i bedende på en måde det ville være utænkeligt at Rusland kunne gøre på samme måde i forhold til Vesten. Det er en falsk påstand at Rusland nærer ekspansionistiske tilbøjeligheder, intet tyder på at landet bygger op til et forsøg på militær overtagelse af de gamle Øst-lande. Alligevel hævder NATO tidligt og silde at der er et behov for at opruste imod en sådan trussel. Annekteringen af Krim skete som et svar på USAs ambition om at smide Rusland ud og oprette deres egne flådebaser, hvilket indlysende repræsenterer en utålelig sikkerhedssituation for Rusland. Man skulle måske tage at tænke på dengang USSR ville opsætte missilsystemer på Cuba i farlig nærhed af USA - syntes amerikanerne at de skulle have lov til det? Vist nok ikke!

Men læs selv linkene under opslaget her!

*********

Her er en artikel om Ruslands og Kinas sammenslutning:
Link

Her en artikel om det økonomiske system, der for øjeblikket er på randen af sammenbrud.
Coming Soon From Europe: The Next Global Financial Crisis
Deutsche Bank (DB) d. 7/7 - 2016
Link

Politiken om Albright:
Link

Joint declaration
by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization
NATO d. 8/7 - 2016
Link

NATO and the EU Agree to End Their Rivalry
Strategic Europe d.8/7 - 2016
Link

NATO & EU FORM MILITARY ALLIANCE AGAINST TROLLS
—— U.S. to take over EU leadership ——

EU and NATO leaders have signed an agreement to merge the two organizations. The rival structures are seen as unnecessary as the West is facing the new "hybrid" and "cyber" threats.

In NATO terminology "hybrid" is a reference to domestic opposition to war or to the EU. A special kind of hybrid threat is anything Russian: the Russian language, citizens and "non-citizens" of Russian origin, Russian and Soviet historiography or monuments, and any Russian influence.

A "cyber" threat is any information — truthful or not — that is harmful to Western interests. NATO and the EU will coordinate and redouble their efforts in information and propaganda war against dissent, dissidents, and any peace or anti-EU movement.

Sidens top

Faren for storkrig øker – er det noe vi kan gjøre for å hindre den?

Steigan blogger d. 10/7 2016

Den siste lederen av Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, sier i en kommentar til NATOs toppmøte i Warszawa at «NATO har begynt forberedelsene til å trappe opp fra en kald krig til en varm krig mot Russland.» Og NATO-møtet har virkelig vedtatt å tredoble de miitære styrkene opp mot Russlands vestgrense. Også Tyskland utenriksminister, Frank-Walter Steinmeier, har advart mot det han kaller «sabelrasling og krigshyl» fra NATOs side. Sjøl om Jens Stoltenberg hevder at NATOs handlinger er «defensive», ser svært mange kommentatorer at faren for en virkelig krig mellom atommaktene øker. Det reiser spørsmålet: Er det noe vi vanlige mennesker kan gjøre for å hindre krigen?

Læs hele artiklen

 

Læserbrev – sendt til provinsaviser

NATOs farlige oprustning

af Christian Juhl d. 7/7 - 2016

Medlem af Folketinget for
Mobil ­61 62 50 98
Bindslevs Plads 12, 8600 Silkeborg

I disse dage mødes NATO-landene for at drøfte ny oprustning.

For en måned siden rullede NATO-øvelsen Anakonda '16 over det polske sletteland.

31.000 soldater fra 17 lande deltog.

Øvelsen er den største i Polen siden Warszawapagten blev opløst i 1991.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenbergs plan er, at 4 bataljoner, dvs. omkring 4.000 soldater permanent skal cirkulere mellem Polen og Baltikum.

Rusland har øget antallet af øvelser i takt med at NATO har udvidet østpå.

Vi er på vej mod en ny kold krig. Oprustning vil ske på begge sider. Spiralen er i gang.

NATO’s strategi styrker Putin. Han overlever på at have en ydre fjende, der truer. Med en ydre fjende kan han uden modstand undertrykke oppositionen.

Hvorfor er det så svært for NATO at forstå ?

Hvorfor er de blinde for, at kun forhandling, fredelig sameksistens, samarbejde, samhandel og nedrustning, kan baner vejen for demokratiske forhold?

Rusland truer ikke NATO-landenes sikkerhed.

Ruslands økonomi er skrøbelig. Landets militær er forældet.

Oprustning og krigsretorik er farlig. Det kan medføre uoverlagte handlinger fra begge sider. Begge parter råder over atomvåben.

Nato bør vise mod og indsigt.

Dinosaurerne døde for lidt hjerne og for meget panser.

NATO risikerer at gå samme vej.

Sidens top

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

Den Den Nordatlantiske Traktat Washington D.C., den 4. april 1949
Klik her.

Et mere nuanceret billede af Rusland er meget tiltrængt.

Poul Eck Sørensen d. 11/7 - 2016
Formand for Esbjerg Fredsbevægelse:

Under den kolde krig havde man aftalt hvordan man orienterede hinanden om øvelser mm.
så man ikke gik fejl af hinanden - i dag taler man ikke sammen.

Det blev i forbindelse med murens fald aftalt at Vesten ikke ville anbringe baser tæt på Rusland det gør man i dag mange steder - da Rusland vil gøre det samme på Cuba truede USA med en 3. verdenskrig.

Bush opsagde ABM traktaten i 2001, nu anbringes raketter tættere og tættere på Rusland og varslingstiden nedbringes.
Det nye minsilskjold er ikke anbragt af hensyn til Iran men af hensyn til Rusland.
Link

Og siden omkring år 2000 har USA bygget sin atomdoktrin på – ikke MAD (“gensidigt sikret ødelæggelse”- MAD, Mutually Assured Destruction) men NUTS, Nuclear Use Theory.
Link

Rusland har et militærbudget på 1/10 af NATO’s.

USA ønsker verdensherredømmet i rummet og på missil området.
Link:
Command Goal
To provide dominant space and missile defense capabilities for the Army and to plan for
and integrate those capabilities in support of U.S. Strategic Command (USSTRATCOM)
and Geographic Combatant Commanders (GCC) missions.

Et godt sted at få flere oplysninger er ved et abonnement på Jan Øbergs e-mail.
(Øverst til venstre på denne side få e-mail opdateringer fra Jan Øberg. Link )

I denne situation er det meget grotesk at dansk deltagelse i nedrustningsmøder i FN er “sparet" væk. Hvilket der jo i den grad er brug for i øjeblikket.
Link

Sidens top

 

Kilp om Nato fra www.leksikon.org

NATO tillader angreb uden at være angrebet og uden sikkerhedsrådets godkendelse:

...Gennem 1998 og i begyndelsen af 1999 forberedte Alliancen vedtagelsen af sit nye Strategiske Koncept, som blev endeligt konfirmeret på NATO-topmødet i april 1999, der samtidig markerede Alliancens 50-årsdag med at optage de tre tidligere Warszawapagt-lande Polen, Tjekkiet og Ungarn som medlemmer af NATO.

Det nye Strategiske Koncept, som i sin vedtagne form kun blev til efter betydelig intern amerikansk insisteren og trods skepsis i flere europæiske lande, bryder efter kritikeres opfattelse åbent med to traditionelle kernepunkter i Alliancens formelle grundlag og praktiske virke:

For det første giver NATO med det nye Koncept sig selv lov til at foretage offensive militære operationer out-of-area, dvs. reelt krigsførelse mod tredjelande, selv om den pågældende tredjepart ikke har angrebet eller truet NATO-området militært. Kritikere hævder, at Alliancen hermed - i modstrid med Atlantpagtens ordlyd - er blevet en offensiv alliance.

For det andet forbeholder NATO sig ret til at indlede sådanne angrebsoperationer uden godkendelse fra FN's Sikkerhedsråd. Kritikere mener, at Alliancen hermed formelt og reelt har sat sig selv over den universelle og globale, kollektive sikkerhedsorganisation.

Læs mere her

Sidens top

----------------------------------------------------

 

Trump Administration Tells NATO Prepare for Russian Attack With Planes, Ships and Troops

Newsweek d. 6/5 - 2018
By Cristina Maza

The Trump administration is pushing its NATO allies to bolster their defenses to prepare for a potential attack by Russia, according to reports.

Secretary of Defense James Mattis is expected to meet with NATO allies this week in Brussels to discuss ways for several European countries to prepare for combat with Russia, which will include preparing naval and air forces for battle. Despite President Donald Trump’s friendly rhetoric toward Russia, the plan shows that the administration views Moscow as a serious adversary. It also echoes the administration’s official National Security Strategy, which was released in December last year and singles out Russia as one of the country’s top national security threats....

...Sources told Reuters that Mattis is specifically encouraging NATO to establish 30 land battalions, 30 air fighter squadrons and 30 navy ships—including destroyers—to be ready to launch a fight against Russia within 30 days. Each battalion would have between 600 and 1,000 soldiers. The Trump administration has also continuously pushed its NATO allies to spend more on collective defense, and in February, Mattis said he was “heartened” by modest increases in the defense budgets of some major allies...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Europæiske lande slås med at nå op på to procent i forsvarsudgifter, men Trump vil nu have fire procent.

KrigerenDK d. 17/5 2018

USA’s præsident, Donald Trump, siger, at Nato-landene bør bruge fire procent af bnp på forsvar.

USA’s præsident, Donald Trump, mener, at Nato-landene bør bruge fire procent af bnp på forsvar.

Det er en fordobling af det fælles mål, som mange lande, blandt dem Danmark, har svært ved at nå.
Annonce

– Målet bør være fire procent, siger Trump ifølge nyhedsbureauet NTB i forbindelse med en fotoseance med Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington.

Medlemmerne af forsvarsalliancen blev på et topmøde for fire år siden i Wales enige om, at de skal arbejde hen imod, at alle lande bruger to procent af bnp på forsvar.

Læs hele artiklen

 

 

Counter summit “No to war – No to NATO”

International appel til handling mod NATO topmødet i Bruxelles 11. og 12. juli 2018.

Bruxelles 29. januar 2018
Vedtaget af deltagerne i forberedelsesmødet for aktion mod NATO topmødet i Bruxelles 2018

Make Peace Great Again!

Verden bliver stadig farligere dag for dag, og behovet for handling for fred har aldrig været mere påtrængende end nu. Med den fremstormende militarisering har nødvendigheden af et folkenes globale alternativ – for retfærdighed, bæredygtighed og fred – aldrig været mere presserende.
Siden NATO’s topmøde i 2017 har vi set en optrapnning af en kernevåbensretorik mellem Trump og Nordkorea, og tilbagevendende debatter om risikoen for en tredje verdenskrig.
Dent er ikke acceptabel for menneskeheden at leve i skyggen af tilintetgørelse. Og vi, verdens befolkning afviser denne krigspolitik.
Vi opfordrer alle fredselskende mennesker og organisationer til at demonstrere deres ønske om fred ved det kommende NATO topmøde i Bruxelles i juli 2018.

NATO presser alliancens medlemmer til at bruge 2 % af BNP på militærbudgetterne for at finansiere krig og aggression. De økonomiske interesser i det militært-industrielle kompleks er godt tilgodeset, eftersom NATO-alliancen har besluttet, at øremærke mindst 20 % af militærbudgettet til indkøb af materiel. Siden sidste år har dette også været en pligt for de fleste medlemslande i EU, gennem samarbejdet i PESCO (Permanent Structured Cooperation) selvom landene er underlagt en hård sparepolitik.

Læs hele henvendelsen

//Esbjerg Fredsbevægelse har ikke vedtaget at være imod NATO medlemsskab, ovenstående er til orientering, da vi er enig i det meste.//

 

En farlig udvikling: EU og NATO smeltes sammen hen over hovedet på befolkningerne!!!!

af Jette Anne-Marie Hansen d. 10/7 - 2016

kopieret med tilladelse fra Jette Anne-Marie Hansen

Fra Jettes Facebook side:

EU og NATO skal smeltes sammen til én organisation - det blev aftalt på NATO-topmødet i Warszawa. Det er en nyhed med gigantiske konsekvenser. Og vi hører ikke om det i medierne! Det burde køre som lysavis på Rådhuspladsen. Men i skrivende stund har DR blot en artikel liggende på sin hjemmeside, der fortæller at NATO vil blive sat ind "i kampen imod menneskesmugling". I sig selv et fantastisk eksempel på, hordan vores egen Public Service-station evindeligt gengiver magtens perspektiv i stedet for at dekonstruere dette for befolkningen og derved formidle en reel forståelse.

Det, der kaldes "menneskesmugling", er reelt flygtningestrømme fra Syrien, man sætter militæret ind for at holde ude af EU. Og tak til NATO. Så fik vi lige klaret det problem. Skidt dog være med menneskerettigheder og den slags.

Og hvad kan vi nu gøre for jer?

Ikke så lidt lader det til.

EU og NATO skal i fællesskab sætte ind imod det, der kaldes "unprecedented challenges emanating from the South and East. Our citizens demand that we use all ways and means available to address these challenges so as to enhance their security."

Personligt løber det mig koldt ned ad ryggen, når militærkomplekser og statsledere begynder at hævde at befolkningen forlanger deres udvidede beskyttelse "med alle til rådighed stående midler". Og selv om det hævdes at truslen stammer fra "syd" og "øst", hvilket vist skal oversættes med Rusland, Kina og terrorisme, bør man have øje for en meget vigtig detalje, som ligger i NATO-terminologien: Grænserne for den krig, EU skal hjælpe NATO og dermed USA med at kæmpe, går slet ikke ved nationer udenfor EU - men strækker sig dybt ind de europæiske befolkninger selv. Vores ledere er i virkeligheden ved at pudse militæret på os! Ikke mindst efter Brexit virker det jo også som om at det kan være nødvendigt, hvis man vil forhindre folkelig opstand imod EU.

Lad mig forklare: 1) Når det i erklæringen om sammensmeltningen af EU og NATO hedder at formålet er at bekæmpe "hybrid threats" er det nødvendigt at vide, hvad denne terminologi dækker over: "Hybrid threat" refererer til indenlandsk modstand imod krigsførelse eller modstand imod EU. "Hybrid threat" er endvidere synonymord for russisk sprog, russiske statsborgere og borgere af russisk herkomst, Russisk og Sovjetisk historiefortælling eller monumenter og enhver form for indflydelse fra Rusland. Jeg er med et opslag som dette, der formulerer en kritik af såvel NATO som EU og oprustningen imod Rusland, selv som EU-borger og dansk statsborger en "hybrid" i NATOS definition. En "hybrid", som det er meningen at kriminalisere og føre en målrettet krig imod. Og "hybrider"... det er i sig selv noget forkert og urent. Det kan vist enhver høre. Hybrider er de, der bærer fjendens perspektiv derved ikke kritikløst at overtage magtens perspektiv.

2) Hvis nogen tror at en "cyper threat" blot er fjendtlige landes hacking af itsystemer i NATO-lande tager de fejl. "Cyper threat" vil sige enhver form for information, sand eller falsk(!), der skønnes skadelig for Vestens interesser. Et opslag som dette kandiderer til at udgøre et "cyper threat". Jeg er en borger der efter bedste evne søger at kompromittere EU, NATO og USAs planer, fordi jeg fremfører magtkritik. Dette kunne meget vel skønnes "skadeligt for vestlige interesser". Det er cyper threat hybrid borgere som mig, fredsbevægelser og EU-kritiske bevægelser, EU og NATO skal arbejde sammen om at bekæmpe.

Det er klart, at hvor NATO kan levere militærmagten til at bekæmpe hybridernes trussel og trulsen fra magtkritik kan EU levere den overvågning, der tillader at identificere disse "trusler". Men vi bør forstå, at NATOs militærmagt herved er ved at blive sat ind imod EUs egne borgere - imod retten til dissidens og retten til tale og ytringsfrihed.

Aftalen om en sammensmeltning af NATO og EU bør naturligvis ses i lyset af Brexit, et forsøg på ved militærmagt at konsolidere en truet EU-magt. Men den må også ses i lyset af at Rusland og Kina for få dage siden aftalte en fælles sammenslutning imod den militære aggression, som har udgået fra USA, NATO og EU.

Aftalen mellem NATO og EU repræsenterer en oprustning og en militarisering af de europæiske samfund. Således har EU pænt lovet USA at forpligte sig til at bruge 2% af GDP på indkøb af militært udstyr (fra fortrinsvis amerikanske våbenfirmaer) - og NATO tilbyder at installere et missilskjold i de europæiske lande.

Hvordan er det overhovedet muligt at smelte NATO og EU sammen hen over hovedet på EUs befolkninger? Det siger jo ALT om EUs alvorlige problem med demokrati.

**********

Radikaliteten af aftalen imellem EU og NATO nedtones - eller beskrives slet ikke - i medierne.

I går bragte Politiken under overskriften "USA's legendariske minister smider mundkurven og revser verdensledere" en kritikløs formidling skrevet ind i et kvalmende heltindeportræt af den kulsorte Madeleine Albrights analyse af den europæiske sikkerhedssituation. En analyse, der slet ikke er en analyse, men et propagandistisk partsindlæg.

Man bør læse artiklen alene fordi den er et fantasisk eksempel på, hvordan vores medier reelt gør sig til talerør for magtens perspektiv og svigter deres pligt til magtkritik og folkeoplysning.

Neden under Albrights ideologiske formuleringer træder EUs nye alliance med NATO tydeligt frem - som her: "Putins verdensbillede er forgiftet, hans formål er at splitte os. Heldigvis har Nato og USA gjort meget for at forhindre det. Nu skal Rusland forstå, at deres egne handlinger får langsigtet betydning for dem selv. Her er de fire bataljoner i Baltikum og Polen (som topmødet formelt vil beslutte, red.) en vigtig milepæl. Det samme er USA’s genforsikring af Europa og beslutningen om at bruge milliarder på at investere i amerikanske styrker i Europa. Nu er det mit håb, at Europa lever op til det. Det kræver lederskab, og det kræver handling. Nato kan blive afgørende for fremtiden, hvis vi reformerer og bruger Nato, Nato står for det positiv for demokrati og frihed – imod kaos. Men det kræver mod at forsvare idealerne, og det er der brug for".

USAs GENFORSIKRING af Europa vil formentlig sige kravet om at landene indkøber mere militært udstyr. Hvad Europa skal leve op til er at lade sig bruge som et instrument for amerikanske interesser. Reformeringen af NATO vil sige oprustning imod Rusland og Kina og at bringe det militære kompleks ind i civilsamfundene - "mod", "lederskab" og "handling" vil sige ikke at vige tilbage fra disse greb. Og "det kaos"... der skal bekæmpes militært... hvad er det - hvis ikke enhver form for opposition fra nationer eller indre oprør og social uro, der måtte true establishment og det økonomiske system, der for øjeblikket er på randen af sammenbrud?

Dernæst hedder det: "Det er slående hvor helt anderledes, det har udviklet sig i forhold til, hvad vi forventede. Dengang for ti år siden tog vi Europas sikkerhed for givet, og vi fokuserede på verden udenfor Europa. Nu vil vi se et tiår af uro og kaos, spørgsmålet er om vi vil blive fanget i det kaos, eller om vi kan skabe ro i kaos".

For det første er det NATO og USA bistået af EUs nyttige idioter, der selv har skabt spændinger i forhold til Rusland ved at gå dets interesser i bedende på en måde det ville være utænkeligt at Rusland kunne gøre på samme måde i forhold til Vesten. Det er en falsk påstand at Rusland nærer ekspansionistiske tilbøjeligheder, intet tyder på at landet bygger op til et forsøg på militær overtagelse af de gamle Øst-lande. Alligevel hævder NATO tidligt og silde at der er et behov for at opruste imod en sådan trussel. Annekteringen af Krim skete som et svar på USAs ambition om at smide Rusland ud og oprette deres egne flådebaser, hvilket indlysende repræsenterer en utålelig sikkerhedssituation for Rusland. Man skulle måske tage at tænke på dengang USSR ville opsætte missilsystemer på Cuba i farlig nærhed af USA - syntes amerikanerne at de skulle have lov til det? Vist nok ikke!

Men læs selv linkene under opslaget her!

*********

Her er en artikel om Ruslands og Kinas sammenslutning:
Link

Her en artikel om det økonomiske system, der for øjeblikket er på randen af sammenbrud.
Coming Soon From Europe: The Next Global Financial Crisis
Deutsche Bank (DB) d. 7/7 - 2016
Link

Politiken om Albright:
Link

Joint declaration
by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization
NATO d. 8/7 - 2016
Link

NATO and the EU Agree to End Their Rivalry
Strategic Europe d.8/7 - 2016
Link

NATO & EU FORM MILITARY ALLIANCE AGAINST TROLLS
—— U.S. to take over EU leadership ——

EU and NATO leaders have signed an agreement to merge the two organizations. The rival structures are seen as unnecessary as the West is facing the new "hybrid" and "cyber" threats.

In NATO terminology "hybrid" is a reference to domestic opposition to war or to the EU. A special kind of hybrid threat is anything Russian: the Russian language, citizens and "non-citizens" of Russian origin, Russian and Soviet historiography or monuments, and any Russian influence.

A "cyber" threat is any information — truthful or not — that is harmful to Western interests. NATO and the EU will coordinate and redouble their efforts in information and propaganda war against dissent, dissidents, and any peace or anti-EU movement.

Sidens top

Faren for storkrig øker – er det noe vi kan gjøre for å hindre den?

Steigan blogger d. 10/7 2016

Den siste lederen av Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, sier i en kommentar til NATOs toppmøte i Warszawa at «NATO har begynt forberedelsene til å trappe opp fra en kald krig til en varm krig mot Russland.» Og NATO-møtet har virkelig vedtatt å tredoble de miitære styrkene opp mot Russlands vestgrense. Også Tyskland utenriksminister, Frank-Walter Steinmeier, har advart mot det han kaller «sabelrasling og krigshyl» fra NATOs side. Sjøl om Jens Stoltenberg hevder at NATOs handlinger er «defensive», ser svært mange kommentatorer at faren for en virkelig krig mellom atommaktene øker. Det reiser spørsmålet: Er det noe vi vanlige mennesker kan gjøre for å hindre krigen?

Læs hele artiklen

 

Læserbrev – sendt til provinsaviser

NATOs farlige oprustning

af Christian Juhl d. 7/7 - 2016

Medlem af Folketinget for
Mobil ­61 62 50 98
Bindslevs Plads 12, 8600 Silkeborg

I disse dage mødes NATO-landene for at drøfte ny oprustning.

For en måned siden rullede NATO-øvelsen Anakonda '16 over det polske sletteland.

31.000 soldater fra 17 lande deltog.

Øvelsen er den største i Polen siden Warszawapagten blev opløst i 1991.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenbergs plan er, at 4 bataljoner, dvs. omkring 4.000 soldater permanent skal cirkulere mellem Polen og Baltikum.

Rusland har øget antallet af øvelser i takt med at NATO har udvidet østpå.

Vi er på vej mod en ny kold krig. Oprustning vil ske på begge sider. Spiralen er i gang.

NATO’s strategi styrker Putin. Han overlever på at have en ydre fjende, der truer. Med en ydre fjende kan han uden modstand undertrykke oppositionen.

Hvorfor er det så svært for NATO at forstå ?

Hvorfor er de blinde for, at kun forhandling, fredelig sameksistens, samarbejde, samhandel og nedrustning, kan baner vejen for demokratiske forhold?

Rusland truer ikke NATO-landenes sikkerhed.

Ruslands økonomi er skrøbelig. Landets militær er forældet.

Oprustning og krigsretorik er farlig. Det kan medføre uoverlagte handlinger fra begge sider. Begge parter råder over atomvåben.

Nato bør vise mod og indsigt.

Dinosaurerne døde for lidt hjerne og for meget panser.

NATO risikerer at gå samme vej.

Sidens top

 

Hør om forholdet mellem
Rusland og NATO.

Hør om forholdet mellem Rusland og NATO. Det er et interview med cand mag i historie Emil Lisborg med udgangspunkt i sin specialeafhandling herom. optaget d. 15. juni 2016. (bragt i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 21. juni 2016). Interview d. 15. juni 2016 med historikeren Emil Lisborg.

Link til radioudsendelse

 

Tyskland advarer mod at at ophidse til krig mod Rusland.

Information d. 18/6 - 2016

Vi skal ikke forværre forholdet til Rusland med sabelraslen, siger udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier.

Tysklands udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier, anklager Nato for "krigsophidselse" med den igangværende militærøvelse i Polen og Baltikum, hvor over 30.000 soldater deltager.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvis du skal lære om dansk krig, skal du læse norsk

Information d. 8/6 - 2016

Den norske evaluering af indsatsen i Afghanistan er færdig. Når det kommer til terrorbekæmpelse og genopbygning, var krigen ingen succes. Og Danmark kan lære af Norge, når vi nu ikke selv konkluderer, siger forfatterne.

Norges udredning af indsatsen i Afghanistan inddeler krigen i tre: Lykkedes, delvist lykkedes og forfejlet. Projektet med at knytte tættere bånd til USA og andre NATO-lande lykkedes. I bekæmpelsen af terror, som var krigens oprindelige objektiv, lykkedes man delvist. Mens opgaven med at genopbygge Afghanistan konkluderes forfejlet i udredningen. Undersøgelsen har været halvandet år undervejs og har fået overskriften ’En god allieret’.

»Vi valgte den overskrift, fordi støtte til NATO og USA blev vores opgave og hovedmål i løbet af krigen,« siger Mats Berdal, professor ved King’s Colleges Center for Krigsstudier i London og medforfatter til udredningen. At USA blev strategisk arkitekt har både været til Norges fordel og anke i Afghanistan-krigen.

Læs også: Politikerne ønsker ingen dom efter Afghanistan

»Der var tale om en krig, der blev defineret af den vigtigste allierede,« siger Berdal. Det betød, at Norge aldrig fik sin demokratiske debat om, hvad formålet med at gå med i Afghanistan var.

»Muligheden for os, som et lille land, blev, at der var et større rum for at tænke egne initiativer ind og, måske, derigennem påvirke det store internationale engagement,« siger Bredal. Egne initiativer fra norsk side kom især til at handle om forhandlinger med Taleban og genopbygning af landet.

Sidstnævnte blev en stor post på det norske krigsbudget. I alt blev der brugt 20 milliarder norske kroner i Afghanistan i perioden 2001-2014: 11,5 på militære aktioner (0,26 procent af de internationale bidrag) og 8,4 milliarder til civile formål (2,3 procent af de internationale bidrag). Danmark bidrog med 4,3 milliarder til den civile indsats (1,1 procent af de internationale), ifølge OECD. 13 milliarder har den militære indsats kostet, ifølge tal fra Forsvarsministeriet i 2013...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

natokrra
Foto: annaspies. anti-NATO protest, Krakow, 19.02.2009, "stop NATO stop war", Link til billede

 

Dronningen støtter åbenbart en aktivistisk udenrigspolititk - selv om dette jo med al tydelighed har vist sig ikke at være løsningen. Irak, Afghaninstan, Libyen og nu Syrien viser med al tydelighed, at krig kun forværre situationen.

Klip fra Dronnings nytårstale 2015:

Fra kongehuset.dk

Danmark er sig sit internationale ansvar bevidst, og derfor har Forsvaret også i år været aktivt flere steder i Verden, hvor det brænder på. Alle vegne fra hører vi rosende ord om de danske styrkers indsats. Det gælder såvel Hæren som Søværnet og Flyvevåbnet. Det kan vi godt være stolte af. Jeg vil gerne takke alle, der har været udsendt.

Link til hele talen

Sidens top

 

Britisk general advarer Jeremy Corbyn og truer med myterri hvis Jeremy Corbyn bliver valgt til premierminister. Jeremy Corbyn ønsker England ud af NATO.

UK General Warns Jeremy Corbyn Would Face 'Mutiny' If Elected Prime Minister

International Business Times d. 29/9 - 2015

The U.K. Ministry of Defense moved Monday to condemn a statement from a serving army general, who warned that the military would “mutiny” if Labour Party leader Jeremy Corbyn were to become prime minister.

The unnamed army commander said that any attempt from the leftist leader to take Britain out of NATO, scrap the Trident nuclear missile defense program or reduce the size of Britain’s standing forces would be opposed by means “fair or foul,” according to the Sunday Times.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

natoT

NATO: Guardian of peace or
bellicose bully?

(Fredens vogter eller en krigerisk bølle)

Former NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen on whether the West's military alliance has reignited the Cold War.

Al Jazeera Head to Head d. 17/4 - 2015

Mehdi Hasan challenges former NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen on whether the West's military alliance has reignited the Cold War.

På Al Jazeera kan du høre en journalist der går til Anders Fogh Andersen på en måde vi aldrig hører i Danmark - spændende!

Klik her for at se videoen

 

Politikere og medier savner aabenbart enhver ekspertise om missilskjoldet til at modstaa Washingtons salgsteknikker

Jan Øberg d. 21/3 - 2015

Åbent brev sendt til 2200 mennesker i Norden herunder 325 danske medieadresser.

Af Jan Øberg
Dr.hc., forskningschef TFF
21. marts 2015

Missilskjoldet tjener til at gøre det muligt at udkæmpe og vinde en atomkrig – ikke at afskrække fra den

Den russiske ambassadørs artikel i Jyllands-Posten kan maaske siges at være bombastisk formuleret men i grunden har han – og ikke udenrigsminister Lidegaard – ret.

Ledende medier som f.eks. Danmarks Radio, Ritzaus og Politiken giver baggrund til missilforsvaret som vidner om total mangel paa fagkundskab om strategi og atomdoktriner.

I stærk kontrast til hvad vi hører om missilskjoldet – som Danmark nu tilsyneladende skal bidrage til – er det det mest de-stabiliserende indslag i atompolitikken siden 1945.

Det kan kun opfattes af Rusland og andre som en provokation.

Her er den forklaring som beslutningstagerne næppe har modtaget fra Washington, ministerier eller militære kredse. Den gælder for atomvaaben saavel som for konventionelle:

Den klassiske terrorbalance fra 1950-erne handler om at hvis A har kastet sine raketter – inkl atomare – paa B, saa vil B altid have tilstrækkeligt at gengælde med nemlig atomvaaben paa sine fly, ubaade og i siloer, som A ikke har mulighed for at slaa ud i sit første angreb.

Det hed “gensidigt sikret ødelæggelse”- MAD, Mutually Assured Destruction. Den afskrækkende værdi laa i at begge parter vidste at hvis de startede en atomkrig ville deres egne befolkninger dø i millionvis som følge af modpartens gengældelse.

Hvad indebærer det i dette perspektiv at udvikle et missilskjold eller “forsvar”?

Enkelt udtrykt at A forsøger paa at hindre B i at kunne faa sine gengældelsesvaaben igennem til A. At der altsaa kun er én part, der bliver smadret men dens anden “vinder”. Hvis – og det er det store spørgsmaal – man har den tekniske evne til saa at sige at skyde pistolkugler ned med pistolkugler.

Det betyder at hvis A tror at han har et saadant system med hvilket han kan skyde modpartens gengældelsesmissiler ned saa øger hans tro paa muligheden af at han – uden selv at lide skade – kan indlede, gennemføre og vinde en atomkrig med mindre risiko for sin egen befolkning.

Dette sænker den psykologiske tærskel for atomkrig. Det gør atomkrig mere sandsynlig!

Det underminerer det grundlæggende i afskrækkelsen – nemlig at jeg véd at hvis jeg smider atomvaaben først saa mister jeg selv millioner af mine egne medborgere ved modpartens garanterede andenslags- gengældelsesevne.

Hvis A kan ramme de vaaben B fyrer af som gengældelse langt inden de naar A’s territorium – f.eks. over Europa – kan A vinde fordi han befinder sig under et “skjold”, en osteklokke, hvor han ikke selv lider nogen skade.

Siden omkring aar 2000 har USA bygget sin atomdoktrin paa dette – ikke MAD men NUTS, Nuclear Use Theory.

Kort sagt i det atomare spil kan missilskjoldet kun opleves som de-stabiliserende og provokerende i den andens øjne. Og hér har USA et stort teknisk forspring foran Rusland.

Det véd USA/NATO godt og har derfor fundet paa den absurde paastand – som baade udenrigsministeren og ledende politikere maa have faaet at vide at de skal ty til – at det hér skam ikke handler om Rusland men om at beskytte Vesten mod f.eks. Iran!

Nu er der bare det ved det at Iran ikke har atomvaaben eller langtrækkende raketter; dets militære udgifter er 6,3 miliarder dollar mod NATOs samlede 990 milliarder dollar.

For den, der vil vide fakta og ikke lade sig forføre af propaganda og løgn saa er Ruslands militære udgifter cirka 10% af NATOs. Medmindre Putin anses for at være klinisk sindssyg eller suicidal er der ingen risiko for et angreb paa hverken de baltiske stater, Danmark eller nogen anden som NATO føler sig forpligtet overfor.

Det er tragikomisk at høre udenrigsministeren og ledende politikere sige at russerne véd godt at missilforsvaret ikke er rettet imod dem – for det har vi fortalt dem.

Paa hele det udenrigs- og sikkerhedspolitiske felt har propaganda, spindoktorer, markedsføringsfirmaer og smarte konsulenter erstattet kundskab. Og loyaliteten med USAs vanvittige atomstrategi har erstattet hensynet til danskernes sikkerhed. Og det gælder alle partier og politikere, der siden august 2014 har ment at Danmark skal være med i dette Dr. Strangelove-projekt.

At være politiker og undlade at sætte sig ind i disse bogstaveligt talt dødsensalvorlig ting – eller omgive sig med inkompetente raadgivere – er slet og ret utilgiveligt. Det handler om danskernes, europæernes og principielt hele verdens overlevelse.

Bedre bliver et ikke hvis journalister heller ikke har den fornødne viden at stille politikere mod væggen med kritiske spørgsmaal. Tænk hvis kundskaben om sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik var bare halvt saa god som den, der findes vedrørende sport, økonomi, mad og underholdning.

Den eneste oprustning, der er brug for i dagens Danmark, er intellektuel.

Hér en video, der viser hvad der er idéen bag missilforsvaret og hvorfor det er det stik modsatte af hvad ministre, medier, og eksperter fortæller os.

Link til siden

Sidens top

 

 

The Time George Bush Accidentally
Told The Truth

Youtube d. 19/11 - 2014

klik her

Sidens top