Prøvesprængninger

 

France flexes its military muscles with nuclear missile test off the coast of Brittany

FRENCH defence chiefs have confirmed a missile test was carried out today off the coast of Brittany.

Express d. 12/6 - 2020 By Simon Osborne.

The Marine Nationale test launched an M51 ballistic missile from the Triomphant-class nuclear-powered submarine Le Téméraire. Officials said the launch was carried out in operational conditions and described it as a success....

...An armed forces ministry spokesman said: "This test was carried out without nuclear warhead and in strict compliance with France’s international commitments...

Læs hele artiklen


Atomvåben og klimapolitik

JP d. 4/10 - 2020 af Rens van Munster | Casper Sylvest, international@jp.dk

Atomvåbnene fødte verdens bevidsthed om klimaproblemer. Traktaten om begrænsning af prøvesprængninger fylder 50 år i næste uge. Det var den første globale miljøaftale, og den markerede et vendepunkt i Den Kolde Krig.

Den 10. oktober er det 50 år siden, at den begrænsede prøvesprængningstraktat blev ratificeret af USA og Sovjetunionen. Traktaten forbød nukleare testsprængninger over havet, i atmosfæren og i rummet. Den runde fødselsdag er en god lejlighed til at markere traktatens historiske betydning, der ikke begrænser sig til våbenkapløbet...

...Der var dog også kritiske røster. Særligt efter detonationen af den 15 megaton store "Castle Bravo"-bombe på Bikini i 1954 – en bombe, der var 750 gange kraftigere end bomben, der blev kastet over Hiroshima – stod det klart, også for store dele af offentligheden, at radioaktiv stråling og nedfald var ukontrollerbart og livsfarligt for både mennesker og natur.

Cuba-krisen i 1962 blev den foreløbige kulmination på atomkapløbet. I løbet af krisens få, men højspændte dage, blev det klart for beslutningstagere på begge sider af jerntæppet, at det var nødvendigt at træde et skridt tilbage fra afgrunden. Verden havde brug for en fælles prøvesprængningstraktat, før de utilsigtede konsekvenser blev uoverskuelige. Forhandlingerne om et sådant forbud, som allerede havde været længe undervejs, trak i langdrag, fordi de to supermagter ikke kunne enes om antallet og karakteren af de inspektioner, der skulle sikre, at traktaten blev overholdt...

Læs hele artiklen

 

Værre end Tjernobyl: Sønderbombet Stillehavs-paradis lider under kraftig stråling

DR d. 19/7 - 2019 af Maria Lise Behrendt

Marshalløerne er stadig hårdt plaget af radioaktiv stråling fra USA's atomprøvesprængninger...

...Det sikre strålingsniveau for indbyggere på Marshalløerne er sat til 100 millirem per år. På dele af Bikini er mængden af ioniserende stråling på helt op til 648 millirem, mens strålingsniveauet på Naen er op til 460 millirem.

Ifølge forskerne er det ‘væsentlig højere’ niveauer, end man har registreret i både Fukushima og Tjernobyl...

...Som om at det ikke var nok, er de lavtliggende øer kraftigt truet af stigende havvandstande som følge af klimaforandringer, og FN's generalsekretær, António Guterres, advarede så sent som i maj i år mod Marshalløernes ‘radioaktive kiste’: Et krater med atomaffald, som amerikanerne i 1979 overdækkede med beton.

Betonen slår nu revner, og fordi havet stiger, risikerer vandet at trænge ind og forurene Stillehavet med blandt andet plutonium-239, som er ekstremt giftigt.

Læs hele artiklen


Siden sidst opdateret d. 15/6 - 2020

Preparatory Commission - nyeste viden
FN´s nedrustningskommisition 2003
Rådet i EU d. 21. juli 2003 i Bruxelles 

Amerikanske atom prøvesprængninger

Opfordring fra Motherearth
Link

De franske - aktiviteterne dengang

D. 10 september 1996 blev the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) vedtaget på FN´s generalforsamling se Hiroshima Peace Site om emnet . Der er dog stadig lande som mangler at undertegne og ratificere inden den træder i kraft. 

Preparatory Commission - nyeste viden

www.ctbto.org kan du se hvilke lade der har ratificeret aftalen - f.eks. har USA ikke ratificeret aftalen. Du kan læse om traktatenshistorie m.m.

 

--------------------------------------------------------------

FN´s nedrustningskommisition 2003

18. The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
(CTBT), adopted by the General Assembly on 10 
September 1996, has been signed by 167 States 
and ratified by 98 States, including three 
nuclear-weapon States. Thirteen States whose 
adherence is required for entry into force of the 
Treaty have yet to ratify it. Two conferences of 
ratifying States have been held in 1999 and 
2001, to consider measures to accelerate the 
ratification process and to facilitate the entry 
into force of the Treaty. Final declarations were 
adopted at both Conferences, and a joint 
ministerial declaration was issued by 15 Foreign 
Ministers in September 2002. 

Rådet for den Europæiske Union d. 21. juli 2003 i Bruxelles 

Rådet for den Europæiske Union, også kaldet Ministerrådet:

Traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Rådet vedtog en afgørelse, der skal fremskynde processen for ratifikation af traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT) med henblik på en CTBT-konference den 3.-5. september i Wien Ifølge afgørelsen, som er en gennemførelse af fælles holdning 1999/533/FUSP, skal Den Europæiske Union tilskynde de stater, som endnu ikke har undertegnet og ratificeret CTBT, til at gøre det. Den skal først og fremmest tilskynde de stater, der figurerer på listen over de 44 stater, hvis bidrag er nødvendigt for, at traktaten kan træde i kraft, og de stater, som enten ikke har undertegnet eller ratificeret CTBT, især de stater, hvor der vil blive placeret stationer under CTBT's internationale overvågningssystem (11342/03).

 

Amerikanske prøvespærninger

Ifølge Flensborg Avis 8 juli 2003, side 8
artiklen: "USA og de små atomvåben"

Herfra et par citater:

"USA er igen gået i gang med at udvikle små atomvåben, der ikke er så små endda. Kritikere frygter, at det kan ødelægge traktaten om ikke-spredning af atomvåben."

"Hvis USA vil have en atomar afskrækkelse, som er både effektiv og sikker, så vil det være nødt til at testsprænge, lød det i 2000 i en rapport fra tænketanken Project for a New American Century - hvorfra størstedelen af de nuværende topembedsmænd i forsvarsministeriet er rekrutteret. I amerikansk presse er det blevet luftet, at nye prøvesprængninger forberedes i Nevada."

Opfordring fra Motherearth:

URGENT US BOYCOTTS NUCLEAR TEST BAN 
ALERT - TELL THEM YOU BOYCOTT US PRODUCTS
More information on nuclear testing, graphics, maps as well as model letters for President Bush and your government 

På www.motherearth.org kan du finde disse sider:

US Boycotts Nuclear Test Ban Conference
Vienna, September 3rd to 5th 2003

US boycott nuclear testban - NGO coalition’s call for boycott of the US products

Hvis amerikanerne gør alvor af at gå i gang med atomprøvesprængninger, må vi være klar med en boykot som da Frankrig ikke ville stoppe sine atomprøvesprængninger. USA igen igang med at sætter sig igen udenfor et samarbejde om de internationale aftaler til styrkelse af fred og sikkerhed. 

Link

The Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO Preparatory Commission) is an international organization established by the States Signatories to the Treaty on 19 November 1996. It carries out the necessary preparations for the effective implementation of the Treaty, and prepares for the first session of the Conference of the States Parties to the Treaty.

Artikkelsamling for perioden umiddelbart før og efter CTBT-traktatens vedtagelse på FN's Generalforsamling i 1996. Nedrustning af atomvåben med udgangspunkt i traktaten Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) - eksamensopgave fra 1999.

De franske prøvesprængninger.

Indtil de franske prøvesprængninger stoppede, lavede vi forskellige aktioner.
Vi forsøgte at samle folk på torvet, men der kom nu ikke ret mange. Nedenunder er vi i gang med forberedelserne (6.september 1995).

 


 

 

I forbindelse med prøvesprængningerne lavede vi også gadeteater (23 september 1995) - det var en form som tiltalte mange. Vi havde en debat mellem en dansk aktivist

og en fransk maler.

 

 

Børne- og Ungdomsteateret hjalp med sang og musik