Biodiversitet

Se også bæredygtig udvikling

Sidst redigeret d. 9/2 - 2022
foto: CameliaTWU, At Kew Gardens, England,
link til foto fra Flickr
Selv om vi kæmper for klimaet, kæmper vi ikke nødvendigvis for biodiversitet. Plads og arealer er det alvorlige problem.
Meget tyder på at vores 4G og kommende 5G master er en trudsel mod mange dyr, især insketer. Derfor bør man anvende forsigtighedsprincippet, master må kun opstilles, hvis teleselskaberne kan bevise at de ikke skader f.eks. bierne. Man kunne anbringe nogle bistader i nærheden af en mast og se om bierne kan overleve eller om ders navigationssystem ødelægges.

 

 

Vild kamp om at blive landets vildeste kommune

økologi.dk d. 8/2 - 2022

Samtlige 98 kommuner har nu meldt sig ind i kampen om at blive ”Danmarks vildeste kommune”.

Dansk natur har brug for mere plads, og 92 kommuner har i et år forvandlet golde græsørkener og grusgrave til vilde bede og naturreservater til fordel for den vilde natur - i håbet om at vinde titlen som Danmarks vildeste kommune.

Nu har de 92 kommuner fået flere konkurrenter, efter at også Ærø, Læsø, Samsø, Vallensbæk, Frederiksberg og Gladsaxe har meldt sig ind i kampen om at gøre noget godt for biodiversiteten. Dermed har de sidste seks kommuner udnyttet at miljøminister Lea Wermelin (S) gav dem en ny chance for at tilmelde sig den vilde klub ovenpå kommunalvalget, så alle landets 98 kommuner nu arbejder for øget biodiversitet og mere natur.

”En ny bevægelse bevæger sig ind over Danmark – og med den følger vild natur! Naturen er i krise, og vi skal sætte ind, hvor vi kan. Derfor er det fantastisk, at alle landets kommuner nu er med. Det viser, at den lokale opbakning til en vildere natur er stor i hele landet. Vi kan alle gøre noget, og tilsammen kan vi gøre en hel masse. Mit ønske med konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune har været at få den vilde natur på dagsordenen alle steder. Og det må siges at være lykkedes nu,” siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Danmarks biodiversitet i fortsat tilbagegang

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi d. 30/11 - 2021

I løbet af de seneste ti år er det gået tilbage for biodiversiteten i Danmark. Fra 2010 og frem til sidste år har der nærmest ingen forbedring været at spore...

...Det overvejende problem for biodiversiteten er ifølge forskerne, at der mangler plads til vild natur. Danmarks truede arter forekommer langt overvejende i den fjerdedel af landet, som ikke er dyrkede marker, byer og veje...

Læs hele artiklen.

Sidens top

 

DANMARKS BIODIVERSITET 2020 Tilstand og udvikling

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
nr. 465 2021
AU
AARHUS
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

redaktionen afsluttet september 2021

Læs hele rapporten her.

Sidens top

 

For første gang har forskere optalt antallet af uddøde planter: Konklusionen er »skræmmende«

Berlinske d.11/6 - 2019

Klodens planter uddør omtrent 500 gange hurtigere, end de burde. Og det er nok en underdrivelse, mener forskerne.

Menneskets påvirkning af kloden har resulteret i, at et »skræmmende« antal planter er blevet udryddet på verdensplan.

Det er forskernes konklusion på en omfattende global undersøgelse, der for første gang nogensinde giver et overblik over, hvor mange plantearter der er uddøde, siden den industrielle revolution begyndte i 1750.

Undersøgelsen, som bliver beskrevet hos blandt andet BBC og avisen The Guardian, finder frem til, at 571 plantearter med sikkerhed er uddøde. Forskerne er overbeviste om, at det reelle antal er langt højere – blandt andet fordi mange plantearter er uddøde, inden videnskaben overhovedet har nået at lære dem at kende.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hvorfor dør bierne?

DN

Der er flere grunde til, at bierne dør i stort tal om vinteren.

Danske landmænd sår frø, bejdset med neonikotinoider, der er stærkt giftige over for honningbier og vilde bier. Giftene gør bierne mere modtagelige over for sygdomme og parasitangreb, de mister orienteringssansen og får dermed sværere ved at overleve selv milde vintre.

Neonikotinoider bevæger sig fra markerne til de omgivende naturområder, hvor giftene findes i op til et år. Blandt andet i de vilde planter, bierne også skal leve af.

Derudover medvirker intensivt landbrug, store marker uden blomstrende afgrøder, færre vilde blomster, ændret skovbrug og klimaforandringerne til, at bierne får færre og mere opdelte steder at leve.

Link til siden og til underskriftsindsamling.

Sidens top

 

Professor: Gu nytter det at gøre haven vild


Fagmediet Økologisk d. 9/5 -2019

Det kan godt være, at man som haveejer føler, at det ikke gør nogen forskel, hvis man lader en del af haven blive mere vild. Men faktisk nytter det en hel del, hvis alle danske haveejere omlægger bare 100 m2 af deres grund til at blive mere vild.

Det fastslår Jørgen E. Olesen, professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, ifølge Viborg Folkeblad.

“Ja, gu vil det da nytte. Lad os sige, at der er 1,5 millioner husstande i Danmark med en have, og at de hver især omlægger bare 100 m2 af deres grund til at blive mere vild. Det giver 15.000 ha. Og så siger vi, at kommunerne og boligforeningerne gør det samme med nogle af alle deres store græs-ørkener. Så kan vi sikkert nå op på 25.000 ha. Er det meget? Ja, det synes jeg faktisk, at det der,” siger han til avisen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Største rapport nogen siden om biodiversitet

(Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services)

Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services-ADVANCE UNEDITED VERSION –6 May 2019

Link til rapport

IPBES

IPBES was established in 2012 by more than 100 governments, and its membership has continued to grow as IPBES' impact has increased.
All States Members of the United Nations are eligible for IPBES membership, with a large number of NGOs, organisations, conventions and civil society groupings participating in the formal IPBES process as observers.

 


Først FN’s klimaforskere, nu FN’s biologer: Omstillinger uden fortilfælde er nødvendige i alle dele af samfundet

Information d. 7/5 - 2019

Tre år har de brugt, 15.000 videnskabelige studier har de gransket, nu konkluderer 450 eksperter i FN’s biodiversitetspanel, at vi er ved at ødelægge naturgrundlaget og udrydde levende arter med en hast uden fortilfælde...

...Faldende produktivitet

»Dette tab er et direkte resultat af menneskets aktiviteter og udgør en direkte trussel mod menneskelig trivsel i alle dele af verden,« siger den tyske økolog og medlem af IPBES-panelet professor Josef Settele om den svækkede biodiversitet.

Rapporten fortæller, at værdien af f.eks. den globale landbrugsproduktion er tredoblet, og produktionen af tømmer fra verdens skove steget med 45 pct. siden 1970, mens udvindingen af både begrænsede og vedvarende ressourcer er næsten fordoblet siden 1980.

Men parallelt med denne produktionsvækst er nogle af de centrale produktionsfaktorer i naturen såsom jordens organiske indhold og mangfoldigheden af bestøvende insekter blevet forringet – faktisk betyder denne forringelse af landjorden, at produktiviteten nu er faldende på 23 pct. af Jordens landareal. En årlig landbrugsproduktion til en værdi af 577 milliarder dollar er f.eks. truet som konsekvens af tilbagegangen i bestøvende arter.

Disse negative udviklinger, der rammer fødevareproduktiviteten, skal sammenholdes med, at 11 pct. af verdensbefolkningen stadig er underernæret...

...»Uden fundamental omstilling i vore samfund sætter vi vor egen og den naturlige verdens eksistens på spil. Hvor mange flere beviser behøver politikere for at accelerere anstrengelserne for at sikre vort miljø og vores fremtid?«...

link til artiklen

Sidens top

Professor: Rapport dokumenterer brutalt, at verden ikke er i nærheden af at opfylde FN’s mål for biodiversitet

Information d. 7/5 - 2019

IPBES-rapporten presser den globale dagsorden mod politisk handling, siger professor i makroøkologi Carsten Rahbek...

...»60 pct. af den skovødelæggelse, der sker i troperne, skyldes dyrkning af afgrøder til kødproduktion i bl.a. den vestlige verden. For at lave kødproduktion i Danmark bliver der fældet regnskov for at producere sojaprotein, som skal fragtes jorden rundt, så vi kan proppe det i vores svin og køer til en eksportproduktion, der fører til overforbrug af kød. Det er den slags, der ifølge rapporten skal ske ’transformative ændringer’ af...

...»Der skal store naturområder til, herunder urørt skov, hvor naturen kan få lov at være sig selv. Man skal ikke foregive, at man kan opfylde fem andre formål på samme tid.«

Carsten Rahbek mener, vi i Danmark ødsler med vore arealer, når man f.eks. dyrker landbrug på store arealer, hvor jorden ikke er velegnet til det.

»Det giver ikke mening at dyrke intensivt landbrug på jorde, hvor det ikke kan betale sig. Når det sker, er det alene, fordi der gives tilskud til det.«

Vejen frem er at udnytte de individuelle arealer bedre, dvs. til landbrug hvor jorden er bedst til det, til klimatilpasning andre steder og atter andre steder til urørt skov og natur.

»Der er faktisk plads nok, hvis vi holder op med at tænke i gennemsnit og sikrer en bedre arealudnyttelse,« siger økologiprofessoren...

Link til artiklen

Sidens top

 

Orientering d. 6/5 - 2019

Interview med Carsten Rahbek professor i biodiversitet ved Kbh. Universitet og representant for danske universiteter i ipbes.

På FNs topmøde blev fremlagt den største videnskabelige koncensusrapport som er tiltrådt af 132 lande

1 mill arter er ved at uddø

Vigtigt for mennekser at bevare arterne, vi lever af naturer

Årsagen er tab af levesteder.

Plads og arealer der er det alvorlige problem.

Biodiversiteten er vigtig for vores vandcirkulation, stofomsætning i jorden, rent luft, rent vand,

50% af vores produktion får vi gratis fra naturen.

Dyrefoder der ikke skal tranporteres på tværs af hele jorden.

Link til orientering

Sidens top

 

Delegates Discuss Creating Mechanism for Storing, Exchanging Information, as Intergovernmental Negotiations on New High Seas Treaty Continues

UN d. 4/4 - 2019

The Intergovernmental Conference tasked with drafting a legally binding instrument on the conservation and sustainable use of marine biological diversity continued its work on cross-cutting issues today, with delegates outlining whether the new treaty should establish a clearing house mechanism, and if so, for what purpose.

Most delegates agreed on the need to include such a provision, with many arguing for the creation of one clearing house performing the activities set out in the new agreement. Many speakers agreed it should be a central repository of information and tools for information and data exchange.

Læs hele artiklen


»Vi må ikke glemme miljøkrisens tredje dimension«: Vi kan stadig nå at bremse klimakrisen, men er der først en art, der uddør, er den væk for altid

Politikken d. 25/2 - 2019

...Den store forskel mellem klimakrisen og forureningskrisen på den ene side og biodiversitetskrisen på den anden, er, at sidstnævnte ikke kan rulles tilbage. Går en art tabt, vil vi ikke være i stand til at genskabe den...

...IPBES vil i de kommende år ikke alene arbejde med at informere både offentligheden og de politiske beslutningstagere om konsekvenserne af de dramatiske tab af biodiversitet, vi oplever i disse årtier, men også anvise konkrete løsninger til, hvordan vi undgår at komme i den situation. Det giver os en global vidensplatform, der gør det muligt at stille skarpt på biodiversitetskrisens omfang, årsager og konsekvenser. Vi har dermed som samfund adgang til en større kollektiv indsigt og dermed også et forbedret beslutningsgrundlag...

Anders Barfod
Lektor, Aarhus Universitet
Bo Jellesmark Thorsen
Professor, Københavns Universitet
Carsten Rahbek
Professor, Københavns Universitet
Thorkil Casse
Professor, Roskilde Universitetscenter
Eva Roth
Lektor, Syddansk Universitet
Lars Dinesen
Professor, det danske IPBES-kontor.

Medunderskrivere

Skribenterne sidder alle i styregruppen af det danske koordinationskontor for det mellemstatslige panel for biodiversitet og økosystem tjenester, også kaldet IPBES (Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services). Kontoret er finansieret af de danske universiteter. Miljø- og Fødevareministeriet er tilforordnet og følger det faglige arbejde.

IPBES

I 2012 blev en række lande enige om at danne en organisation i FN regi kaldet IPBES, som reaktion på biodiversitetskrisen. I skrivende stund er 130 lande tiltrådt inklusive Danmark. Universiteterne omkring IPBES platformen vil i de kommende år arbejde med at informere både offentligheden og de politiske beslutningstagere om konsekvenserne af de dramatiske tab af biodiversitet. IPBES skal give os en global vidensplatform, der gør det muligt at stille skarpt på biodiversitetskrisens omfang, årsager og konsekvenser.

Læs hele artiklen

Sidens top

Insektdød kræver et paradigmeskifte

Gylle.dk d. 13/4 - 2019

En kollega i Norge, klima- og miljøchef i Bodø Kommune, Jan Wasmuth, er kommet på andre tanker og siger i et brev til norske Einar Flydal, at han nu tror, det er el-strålerne, som kan forklare det meste af insektdøden (4 -sidste halvdel). Det skyldes mest en observation fra Junkerdalen Nationalpark, hvor han har et lille observatorium og en hytte.
Dræber mikrobølgestråler insekter og fugle?

Mængden af insekter har ændret sig radikalt, og det er et område, som kun er lidt påvirket af ændringer i landbrug, kemikaliebrug og klima. For nogle år tilbage måtte han, og andre med hytte der, nogen gange vende hjem, fordi mygge- og klægplagen var uudholdelig. I sommer så han fire myg og en klæg (bremse). Eneste nye er en opsætning af en 4G-mobilmast!

Læs hele artikeln

Sidens top

 

Verdenstoppen af forskning advarer: Stop salget af 5G-licenser

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation d. 26/2 - 2019

5G er et uetisk eksperiment med folkesundheden, og udrulningen bør omgående bremses. Sådan lyder appellen fra ca. 250 forskere fra 40 lande, og danske organisationer sender nu opfordringen videre til Folketinget og regeringen.

Det er sjældent, at forskere går i samlet front og advarer politiske beslutningstagere, og det er ikke hvem som helst, der er underskriverne bag to internationale appeller [1, 2]. Man finder bl.a. ledende forskere i flere af verdens største forskningsprojekter på området. Her kan nævnes:

-Frans Adlkofer publicerede, sammen med en stor gruppe europæiske forskere, i 2004 REFLEX-studiet, som for 20 mio. kr. i EU-regi slog fast, at strålingen fra en mobiltelefon skader DNA ved lavere strålingsniveauer, end mobiltelefoner opererer med. [3]

-Ronald Melnick ledede forsøgsdesignet i Det Nationale Toksikologiske Program, som fandt klar evidens for kræft i et dyreforsøg for 200 millioner amerikanske skattekroner. [16]

-David O. Carpenter, Harvard-uddannet læge og professor, publicerede 1. december 2018 en advarsel mod 5G og den øvrige, trådløse infrastruktur i verdens førende medicinske tidsskrift ”The Lancet”. [4]

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forskere vil stoppe udrulningen af 5G i Danmark

Mobilsiden.dk d. 21/2 - 2019

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation mener, at 5G kan være så katastrofalt for miljøet, at udrulningen bør stoppes omgående...

...Insekter og fugle risikerer at uddø

Forskning påviser allerede, at især insekter påvirkes af elektromagnetisk stråling fra 2G, 3G og 4G. Bier og myrer mister f.eks. orienteringsevnen og kan ikke finde vej hjem til boet. Forsvinder insekterne, forsvinder fugle tillige. Planter bestøves ikke og der vil således være stor risiko for kollaps af vigtige basale økosystemer på Jorden, som på sigt kan have uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser, også for menneskehedens overlevelse. Der eksisterer ingen gældende grænseværdier, der beskytter miljøet mod skadelige effekter af radiofrekvent stråling.

5G overholder ikke Århuskonventionen

I henhold til Århuskonventionen, som EU og Danmark har underskrevet, skal der være adgang til miljøoplysninger og ligeledes være mulighed for offentlig deltagelse i beslutningsprocesser indenfor miljøområder, som berører den brede befolkning. Imidlertid er udbredelsen af 5G vedtaget uden nogen form for offentlig debat vedr. konsekvenser for miljøet. Ingen høringer har været afholdt. Ingen offentlig debat har fundet sted. Ingen mulighed for indsigelser fra miljøorganisationer eller borgere. Tilsyneladende er det kun industrien og erhvervslivet, som er blevet hørt.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forskere bag forsøg med mobilstråling: Der er grund til bekymring

naturlig d. 11/12 - 2018

..Man bruger rotter til at undersøge om kemikaliet er kræftfremkaldende, fordi de faktisk har mange ligheder med mennesker. Man har aldrig fundet en ting, stof eller kemikalie, som virkede kræftfremkaldende på mennesker, som ikke også gjorde det på rotter...

...Konklusionen fra de to forskere er klar: Der er en sammenhæng mellem stråling fra mobiltelefoner og risikoen for kræft.

Og de står ikke alene med den holdning. For inden konklusionerne blev frigivet til offentligheden, var studiet igennem et omfattende tre-dags peer review panel, som mente, at NTP’s oprindelige konklusioner var lidt for vage. Noget, der ifølge Melnick er meget usædvanligt...

...De offentlige kommentarer afspejlede befolkningens holdning. Nogle troede på forskningen. Andre gjorde ikke. Og det er overordnet det samme billede, man har kunnet observere efter offentliggørelsen.

Bucher oplever, at det i høj grad handler om holdninger frem for fakta, når der bliver snakket og skrevet om forsøget – og sundhed generelt.

– Jeg ville ønske, at forskning havde en mere afgørende betydning i sundhedsdebatten, men det er bare sjældent tilfældet, siger Bucher, som arbejder på at udvikle yderligere forskningsprojekter, der skal belyse nogle af de uafklarede spørgsmål om eksempelvis 4G...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Historisk bred aftale om god digital dækning og fremme af 5G

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet d. 17/5 - 2018

Alle Folketingets partier indgår aftale om fremtidens telepolitik, der bl.a. skal fremme god mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark og sikre, at Danmark er i front med 5G.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kræver ret til at forurene drikkevandet med sprøjtemidler

Gylle.dk d. 14/4 - 2018

...Det er et ekstremt synspunkt, at et mindretal har ret til at forurene vores drikkevand. Det finder heller ikke støtte hos sagkundskaben, som i årevis har forsøgt at advare politikerne om den negative udvikling.

Landbrug & Fødevarer, som er den største landbrugsorganisation, er ude på et skråplan og prøver at trække os alle med nedad. Man kan stille spørgsmål om, hvor meget støtte de egentlig har i et landbrug, hvor stadigt flere er interesseret i at omlægge til andre driftsformer som økologi, sikre naturen og søger efter alternativer til sprøjtemidlerne...

 

læs hele artiklen

Sidens top

 

Kritik af aftale om sprøjtegift: »Det er et meget lille skridt fremad«

Jylands Posten d. 11/1 - 2019

Mens et bredt flertal jubler over den nye pesticidaftale, står Alternativet og Enhedslisten på sidelinjen og ønsker et øjeblikkeligt sprøjteforbud og sikring af flere områder.

Adskillige vandprøver med pesticider og frygt for giftigt drikkevand fossende fra hanen har ført til politisk debat. En debat, som nu munder ud i en ny aftale om at beskytte drikkevandet bedre.

Men det er ikke nok på trods af gode tiltag, mener Alternativet og Enhedslisten, der ikke deltog i forhandlingerne eller selve aftalen, som er en tillægsaftale til Pesticidstrategien 2017-21.

»Det er et ganske lille skridt i den rigtige retning, da det først er fra 2022, at man vil indføre et generelt forbud. Kommunerne skal i mellemtiden, så se om de kan lave nogle aftaler med landmændene. På den måde, er vi jo ikke sikre på, at der sker noget før i 2022,« siger Øjvind Vilsholm, Miljøordfører for Enhedslisten.

Han henviser til, at kommunerne ifølge aftalen har mulighed for at samarbejde med landbruget om at finde lokale løsninger til at stoppe brugen af pesticider frem til og med 2022...

...Forsknings- og rådgivningsinstitution under energi-, forsynings- og klimaministeriet vurderer også, at aftalen ikke kommer til at beskytte drikkevandet markant. Det kom til udtryk i et notat til Miljøstyrelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i...

Læs hele artiklen

Sidens top


Dansk biodiversitet

WWF

© Rune Langhoff/WWF
Dansk biodiversitet
Så langt er Danmark med biodiversitet
I 2010 skrev Danmark sammen med 192 andre lande under på 20 såkaldte Aichi-biodiversitetsmål. Målene er globale og udstikker vejen til at stoppe nedgangen og genoprette biodiversiteten senest i 2020.

Læs artiklen

 

Eneste i Norden: Dropper topmøde

EB d. 22/11 - 2018

Mens de øvrige nordiske miljøministre deltog i topmøde i Egypten, så prioriterede Venstre-minister anderledes. Ikke for smart, lyder kritikken.

Eneste i Norden: Dropper topmøde

Mens de øvrige nordiske miljøministre deltog i topmøde i Egypten, så prioriterede Venstre-minister anderledes. Ikke for smart, lyder kritikken

Læs hele artiklen

Sidens top

 

FN advarer mod tab af dyrearter og naturområder:
Kan udrydde menneskeheden

Verden har to år til at gå sammen og stoppe udviklingen, lyder det fra FN-chef.

FN d. 3/11 - 2018

Dyrearter, insekter og naturområder forsvinder med sådan en fart, at det nu er absolut afgørende for verdens lande at gå sammen om at bevare jordens biodiversitet.

Sker det ikke i løbet af de næste to år, kan det få alvorlige konsekvenser for menneskeheden.

Så skarp lyder meldingen fra FN's chef for biodiversitet, Cristiana Pasca Palmer, forud for et topmøde om jordens økosystemer i Egypten i denne måned.

Hvad betyder biodiversitet?

“Mangfoldigheden af levende organismer” betyder begrebet ifølge Den Store Danske.

Biodiversitet er med andre ord et udtryk for, hvor stor variation der er af arter i form af bl.a. planter, dyr og bakterier i et område.

Når biodiversiteten falder, kan det få store konsekvenser. Også for os mennesker, fordi vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer, så vi bl.a. kan få renset vores jord, vand og ilt, få bestøvet planter og afgrøder og få mad på bordet.

Læs hele artiklen

Sidens top