Bæredygtig udvikling


Se også biodiversitet

Siden er sidst er sidst redigeret d. 5/2 -2023
B llede: Maine Naturel Guard
Kilde: Brown University, Watson Institute,
Costs of War Project
co2mil

Source: Brown University, Watson Institute, Costs of War Project

ugle

Link til billede

 

Klip fra vort grundlag:

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling.

 

Om begreberne:

Den Store Danske:

Lighed, frihed, social retfærdighed og bæredygtig udvikling.

Leksikon:

Frihed, lighed og broderskab

Socialpolitik

----------------------------------------------------------

Vådområder er Jordens nyrer

FNs régionale informationscenter d. 2/2 - 2023

Selvom 40 procent af alt plante- og dyreliv lever eller yngler i vådområder, dækker disse områder kun omkring 6 procent af jordens landoverflade. I de nordiske lande udgør vådområder dog en højere procentdel. Den 2. februar er Verdensdag for Vådområder.

Omkring 35 procent af verdens vådområder er forsvundet i de seneste 50 år. De forsvinder med en tre gange så høj hastighed, som tilfældet er for skovområder. Vådområder er overgangszoner, hvor vandstrømmen, kredsløbet af næringsstoffer og solens energi mødes for at producere et unikt økosystem præget af hydrologi, jordbund og vegetation.

En omfattende definition af begrebet vådområde medtager alle søer og floder, underjordiske grundvandsmagasiner, sumpe og moser, våde græsarealer, tørveområder, oaser, flodmundinger, deltaer og tidevandsflader, mangrover og andre kystområder, koralrev, samt alle menneskeskabte steder såsom fiskedamme, rismarker, reservoirer og saltpander.

En tredjedel af vådområderne gået tabt

Lapland-marsh-fen-flowers
Mose i Sverige, Lapland. Foto: www.worldwetlandsday.org
Vådområder lagrer over 30 procent af alt landbaseret kulstof. Dette er kulstof, som ellers ville have bidraget til den globale opvarmning. De absorberer kuldioxid, hvilket bremser den globale opvarmning og reducerer forureningen: Derfor bliver de ofte omtalt som “Jordens nyrer”. Tørveområder lagrer dobbelt så meget kulstof som alle verdens skove tilsammen. Men når de drænes og ødelægges, udleder vådområderne enorme mængder kulstof...

Læs hele artiklen

Sidens top

This summer has been a glimpse into Europe’s hot, dry future.

Bulletin of the Atomic Scientists d. 5/9 - 2022

...To top it all, much of Europe has been in the grip of a powerful drought, the worst in at least 500 years, that has wreaked havoc on natural ecosystems, crops, and many sectors of the economy. Water use has been severely limited in many countries, with drinking water having to be trucked in to more than 100 towns in France. Many European rivers are hitting record low water levels, with major implications on crop and power production, and fluvial shipping. Italy’s Po River, whose basin accounts for 40 percent of the country’s agricultural production, shrunk significantly, jeopardizing the rice harvest. The Loire in France could be crossed on foot in places, while the Rhine fell so low that shipping had to be severely reduced, causing important supply issues in Switzerland and Germany. High river temperatures have forced power plants to lower production and also lowered oxygen levels, threatening fish populations. Stored water volumes in reservoirs are particularly low in Portugal, Spain, France and Italy, limiting hydropower production. Yields of major crops are expected to fall by at least 10-20 percent due to precipitation deficits and water restrictions, while livestock culls may soon occur as farmers already tap into their winter food supplies. Falling river levels have also led to saltwater intrusions near the coasts that further threaten agricultural production. The combination of drought and high temperatures has created ideal temperatures for wildfires. As of August 27, 740,000 hectares had been lost to the flames across the European Union, about three times the average for this time of year. Spain, Portugal, Romania and France have been particularly hard hit...

Læs hele artiklen

 

 

 

 

Environment of Peace: Security in a New Era of Risk.

SIPRI Publications Stockholm maj 2022

forfattere:

Anniek Barnhoorn, Dr Florian Krampe, Evelyn Salas Alfaro, Noah Bell, Claire McAllister, Emilie Broek, David Michel, Karolina Eklöw, Dr Elise Remling, Jakob Faller, Elizabeth Smith, Andrea Gadnert, Dan Smith, Dr Farah Hegazi, Jürg A. Staudenmann, José Francisco Alvarado Cóbar, Dr Kyungmee Kim, Dr Geoffrey Dabelko , Richard Black, Joshua Busby, Cedric de Coning, Alexis Eberlein, Hafsa Maalim, Melvis Ndiloseh, Corey Pattison, Daniel Bell-Moran and Caleb Ray

 

 

The environmental crisis is increasing risks to security and peace worldwide, notably in countries that are already fragile. Indicators of insecurity such as the number of conflicts, the number of hungry people and military expenditure are rising; so are indicators of environmental decline, climate change, biodiversity, pollution and other areas. In combination, the security and environmental crises are creating compound, cascading, emergent, systemic and existential risks. Without profound changes in approach by institutions of authority, risks will inevitably proliferate quickly...

Læs mere her eller download gratis.

 

Pioner i bæredygtig uddannelse: Vi skal tænke uddannelsessystemet fundamentalt anderledes

Information, Interview ved Lise Richter d. 13/12 - 2021

...»Det traditionelle formål med uddannelse som forberedelse til social- og arbejdslivet har fungeret godt i årevis, men verden ændrer sig hurtigt i disse år på grund af klimakrisen, tab af biodiversitet og voksende ulighed. Bare for at nævne nogle af de systemiske problemer, som vil have en dybdegående effekt på fremtiden. Klimakrisen vil overskygge alt, hvad der tidligere har virket i uddannelsessystemet,« siger Stephen Sterling...

...»Vores uddannelsessystem er baseret på den vestlige verdens værdier som materialisme, dualisme, objektivisme og at studere verden i fragmenterede dele for at forstå den. Og det er et problem, for naturen er et sammenhængende system. Vi kan ikke opdele den i uafhængige dele, fordi hver enkelt del er afhængig af de andre, hvilket også er tilfældet mellem mennesker. Så hvordan kan vi uddanne folk mere holistisk, så de forstår systemer og kan tænke relationelt?« lyder det retoriske spørgsmål fra Stephen Sterling.

Det vil kræve, at børn, unge og voksne får nogle langt mere dynamiske færdigheder i skolen og uddannelsessystemet, end de gør i dag. Følelsesmæssig intelligens, økofærdigheder, systemforståelse og kritisk tænkning er ifølge Sterling nøgleord i dette skift. Men han mener ikke, at uddannelsessystemet løfter den udfordring i dag, hvor det primære fokus er på kognitive kompetencer, der kan måles ved test og eksamen.

Så hvis uddannelsessystemet skal være med til at skabe en ny regenererende økonomi, skal vi arbejde meget mere ud fra en helhedsforståelse, hvor vi skal lære at genopbygge, genbruge og restituere. Og så må man forstå, at det at gå fra en vækstbaseret økonomi til en regenererende eller cirkulær økonomi vil kræve andre former for læring, forklarer Sterling...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Slut med mahogni og egetræer? En tredjedel af verdens træarter er i fare for at uddø.

DR d. 2/9 - 2021

En omfattende rapport viser, at træerne i høj grad presses af ting som skovrydning og fødevareproduktion.

500 forskere fra hele verden har offentliggjort en rapport om verdens skove, som FN har taget godt imod.
Rapporten fra Botanical Gardens Conservation International (BGCI) viser, at 17.500 ud af 60.000 træsorter er truet af udryddelse.
Det betyder, at vi ser ind i en fremtid, hvor næsten hver tredje træsort i verden er på vej til at forsvinde.
- Det er næsten udelukkende vores egen skyld, at så mange træarter er truede i dag. Over hele verden fælder vi skov for at gøre plads til at producere eksempelvis mad eller palmeolie, og med den potentielle trussel fra klimaforandringer oveni, vil det blive næsten umuligt for mange arter at stå imod, siger Anders Ræbild.

Læs hele artiklen

BBC om rapporten

Sidens top

 

Flere elbiler, milliarder af træer og en helt ny klimatold skal sikre, at EU bliver grøn

Europa-Kommissionen har præsenteret sin længe ventede plan for, hvordan EU kan blive grøn.

DR d. 14/7 - 2021

...- Infrastrukturen til at lade skal bringes i orden, lyder det fra Frans Timmermans, der er ledende næstformand i Europa-Kommissionen med det overordnede ansvar for den grønne omstilling...

...- Ja, det bliver både svært og hårdt (med den grønne omstilling, red.). Men hvis ikke vi gør det, bliver det ikke bare et problem for os selv, men også for vores børn og børnebørn, som vil komme til at kæmpe krige om vand og mad, hvis ikke vi ændrer det, siger Frans Timmermans og tilføjer, at omstillingen skal ske på måde, som tager hensyn til alle borgerne og ikke fører til sociale problemer....

Læs hele artiklen

 

Greenpeace: Regeringens "hockeystav" er et slag i hovedet på grøn omstilling

altinget d. )/10 - 2020

Greenpeace, Dan Jørgensen, Helene Hagel, Nicolai Wammen, og Tarjei Haaland
debat@altinget.dk

...I regeringens netop fremlagte klimaprogram sætter man en tyk streg under tiltroen til, at det er uudviklede teknologier - særligt fangst og lagring af CO2 - der skal sikre, at vi når en 70 procent reduktion kort før målstregen i 2030...

To store eksamener
Så hvad skal der ske nu? Regeringen peger selv på forhandlingerne om landbrugets reduktioner og en grøn afgiftsreform som de to største eksamener her i efteråret.

Den eneste måde at måle, om indsatsen står mål med klimakrisen, bliver her, hvor mange millioner tons drivhusgasser de vedtagne tiltag vil levere.

Både når det gælder en grøn afgiftsreform og landbrugets bidrag til 70 procentsmålet, skal et politisk flertal have kløgt og mod nok til at hæve sig over naturlige automatreaktioner fra dem, der frygter forandring.

Efterårets eksamen for regeringen bliver blandt andet, om man tør røre ved de hellige køer og svin, igangsætte udtag af hundredtusindvis af hektar landbrugsjord og lade prisen på forurening afspejle skadevirkningerne.

Ellers kan vi se frem til at fortsætte en flad katastrofekurs på hockeystaven. Med et kuldsejlet CO2-budget og en ansvarsfralæggende tiltro til teknologier, som vi nok skal få rigeligt brug for efter 2030, hvorfra næste skridt bliver vejen til et helt klimaneutralt Danmark.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Metan på vej op fra havets bund.

Orientering d. 28/10 - 2020:

Dybt nede under det arktiske hav ligger gigantiske mængder af metan i lommer, der har været grundigt lukket nede, på store dybder af havis og permafrost, men nu er høje mængder af den potente klimagas målt i bobler på havoverfladen i Laptev-havet i det arktiske område nær Rusland.

Mine noter fra udsendesen:

Sebastian Mernil Prorektor - Syddansk universitet - STU
professor i klimaforandringer fortalte:
(prorektor - person der rangerer lige under rektoren på et universitet eller en anden højere læreanstalt og kan træde i stedet for denne)

at et forskerskib - har målt metan som stammer fra
dybfrosne metanlommer der er ved at tø.
Metan koncentrationen er stigenden
Metan udslip vil påvirke drivhuseffekten.
Vi taler om arktisk, inde på russisk område.
Der er metan på havbunde, når havbunden tør, bobler metan op,
Nedbrydning af organisk materiale i havbunden, skaber metan.
Det arktiske område er varmet hurtigere op end klodens middeltemperatur, nogle steder 7 gange hurtigere varmet op end klodens middeltemperaturstigning.
Metanudslippet betyder at vi kan udlede mindre hvis vi skal holde de 1,5 grader og at det går hurtigere end vi havde regnet med.
Jo klogere vi bliver på klimaprocesserne
jo mere travlt får vi, hvis vi skal nå klimamålene,

Sebastian medforfatter på FN’s næste klimarapport der har deadline d. 31/1 - 2020.

regeringen har tænkt sig at anvende hokystavmetoden: reagere til sidst, venter til senere. Se f.eks.:

 

 

Klima avis fra folkemøde i middelfart 3 -5 september - 2020

Klik her.


Forsker og rådgiver: Rent grundvand er en utopi uden snarlige indgreb.

altinget d. 5/5 - 2020

DEBAT: Forurening med pesticider har ikke blot store økonomiske konsekvenser for vandværkerne, men det skader også borgernes helbred og derfor er et forbud mod brug af sprøjtemidler på høje tid, skriver Erik Arvin og Jens Andersen.

Af Erik Arvin og Jens Andersen
Hhv. Prof. Emeritus ved DTU Miljø og seniorrådgiver

Borgerforslaget om forbud mod brug af sprøjtemidler på offentlige områder og i private haver (B54) kommer til anden behandling i Folketinget ultimo maj 2020.

Forslaget er et vigtigt bidrag til at stoppe forureningen med pesticider og deres nedbrydningsprodukter i bynære vandværkers grundvand og drikkevand.

Udover at true befolkningens forsyning med vand har denne udvikling store økonomiske konsekvenser for vandværkerne og i sidste ende forbrugerne. Så det er en meget ”lavt hængende frugt” for politikerne. Men EU reglerne hævdes at forhindre forbuddet...

...Enhedslisten hævder, at EU hindrer gennemførelse af lovgivning, der er af vital betydning for Danmark, blandt andet lovgivning til beskyttelse af dansk natur. Er det en rigtig påstand?

Margrethe Vestagers svar var kort og kontant: Nej, man kan gennemføre en sådan lovgivning, men den skal kunne begrundes.

Denne artikel burde gøre det klart for alle, at lovgivningen kan begrundes. Det er tilsyneladende forbigået Miljøministerens og Miljøstyrelsens opmærksomhed, at Frankrig for et par år siden gennemførte en lovgivning svarende til borgerforslaget.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Vil du beskytte den vilde natur?

Under 2% af de danske skove er sikre, urørte fristeder, for vi har fældet den danske urskov. Der mangler levesteder for alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i skovene. Vi kan ikke få det tabte tilbage, men som naturbeskytter er du med til at vende udviklingen.

Hvem er vi?

Duften fra en blomstereng. Eventyret i en utæmmet, gammel skov. Sommerfuglen der lander let på armen. Naturen er en gave, der skal tilhøre os alle. Den Danske Naturfond køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Vi sikrer unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse. Den Danske Naturfond er en uafhængig, nonprofit, privat fond. Alle har fri adgang til fondens naturarealer – i dag og om 100 år.

Hvorfor dansk natur?

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve storslået dansk natur. Nu og i al fremtid.

Hvad får du?

Som naturbeskytter gør du en konkret forskel for den danske natur. Du får en ”konto” hos os, hvor vi gemmer dine fritkøbte m², til vi køber et naturområde. Hver måned sparer du op til at frikøbe endnu mere dansk natur. Du bliver inviteret med, når vi indvier nye projekter, som din støtte har været med til at realisere. Du bliver løbende opdateret om projekterne og får spændende ny viden fra den danske natur.

Læs hele siden

Sidens top

 

Advarsel: Vores naturødelæggelser øger risikoen for nye epidemier.

Globalnyt d. 25/3 - 2020 af Thomas Jazrawi

Med udbruddet af den nye epidemi Covid-19 sender naturen os et budskab, lyder det fra Inger Andersen, den danske chef for FN’s Miljøprogram. Hun er en af flere eksperter, som peger på sammenhængen mellem vores nedbrydning af natur og risikoen for nye epidemier.

Naturen sender os et budskab, siger Inger Andersen, leder af FN's Miljøprogram i en artikel i The Guardian.

Hun taler om den Covid-19-pandemi, der har lukket det meste af verden ned i øjeblikket. Den er en advarsel om, hvad der kan ske, hvis vi fortsætter med at nedbryde naturen.

75 procent af alle nye smitsome sygdomme kommer fra vild natur, forklarer hun i det britiske medie.

Og hun er bestemt ikke den eneste, der advarer om, at der er risiko for, at naturdestruktion kan betyde udbrud af nye epidemier.

”Afskovning er steget stabilt over de sidste to årtier og hænger sammen med 31 procent af udbrud såsom ebola, zika- og nipahvirus,” lyder det fra John Scott i en podcast fra World Economic Forum.

”Afskovning driver vilde dyr ud af deres naturlige levesteder og tættere på mennesker, hvilket skaber en større mulighed for zoonose sygdomme, altså sygdomme der spredes fra dyr til mennesker,” fortsætter analytikeren, som er direktør for bæredygtighed i Zürich Insurance Group.

Samtidig giver vores hugst i naturen os ringere muligheder for at håndtere en sundhedskrise, fortæller han i podcasten. Omkring 50 procent af moderne lægemidler er udviklet fra naturlige arter, som nu trues af tabet af biodiversitet, forklarer han.

læs hele artiklen

Sidens top

Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War

Scientists and security analysts have warned for more than a decade that global warming is a potential national security concern.

They project that the consequences of global warming – rising seas, powerful storms, famine and diminished access to fresh water – may make regions of the world politically unstable and prompt mass migration and refugee crises.

Some worry that wars may follow.

Yet with few exceptions, the U.S. military’s significant contribution to climate change has received little attention. Although the Defense Department has significantly reduced its fossil fuel consumption since the early 2000s, it remains the world’s single largest consumer of oil – and as a result, one of the world’s top greenhouse gas emitters.

Se også video lidt nede på websiden

Se også vores side med bøger / hæfter / rapporter
Sidens top


Ingen klimaløsning uden nedrustning og afspænding.

Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg fredsbevægelse har sendt nedenstående læserbrev til Jyske Vestkysten d. 12/1 - 2020:

Sidens top

USA’s militærmagt kræver adgang til enorme olieressourcer.


Er du klar over, at USAs militær har et olie forbrug, der er mere end dobbelt så stort som de ca. 257 mill. biler, der kører i USA? (kilde: Brown University, Watson Institute (Costs of War Project)

Hvis klimakrisen skal løses, skal militæret i den grad også reducere sit CO2-udslip.

USAs magt hviler på adgangen til enorme olieressourcer. Derfor har USA på en løgn angrebet Irak og overtaget olieproduktionen. Af hensyn til beskyttelse fra USA støtter vi USA og har dermed bidraget til USAs overtagelse af olieproduktionen i Irak og været med til at gøre irakerne fattigere.


I Venezuela ønsker USA at indsætte en præsident, der er uddannet i USA og som gerne vil lade olieproduktionen overgå til amerikanske firmaer. Vi støtter også denne præsident, selv om han ikke er valgt, men vi støtter jo USA af hensyn til os selv. Dette vil betyde, at de fattige i Venezuela vil få det hårdt, men det bekymrer os ikke.

Det er også derfor USA ønsker et systemskifte i Iran. Det er ikke af hensyn til demokratiet i Iran, hvis USA udformede udenrigspolitikken efter moralske værdier havde USA ikke Saudi Arabien som meget nær allieret. USA truer virksomheder, der vil have økonomisk samkvem med Iran, med ikke at kunne komme ind på det amerikanske marked og vi gør ikke noget.USA går efter verdenmagten, men uden nedrustning - ingen løsning på klimakrisen.

Sidens top


Event 201 Pandemic Exercise: Highlights Reel

4/11 - 2019

Selected moments from the Event 201 pandemic tabletop exercise hosted by The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation on October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated the pandemic preparedness efforts needed to diminish the large-scale economic and societal consequences of a severe pandemic.

Drawing from actual events, Event 201 identifies important policy issues and preparedness challenges that could be solved with sufficient political will and attention. These issues were designed in a narrative to engage and educate the participants and the audience.elected moments from the Event 201 pandemic tabletop exercise hosted by The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation on October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated the pandemic preparedness efforts needed to diminish the large-scale economic and societal consequences of a severe pandemic.

Drawing from actual events, Event 201 identifies important policy issues and preparedness challenges that could be solved with sufficient political will and attention. These issues were designed in a narrative to engage and educate the participants and the audience.

Se video

Læs mere her

Sidens top

"The Pentagon, Climate Change, and War"

Se video om pentagoons CO2 udledning.

Professor Neta Crawford, Boston University, Costs of War Project researcher
remarks to Peace Action Maine, Portland, October 26, 2019

Link til video
Sidens top


Klip fra Kvinder I Sorts folder:

B-52 Stratofortress, en tung type bombefly med lang rækkevidde, bruger ved normal flyvning 13.320 liter brændstof i timen eller 222 liter i minuttet. Til sammenligning bruger et fuldtlastet passagertog 222 liter fra København til Ålborg. 

En tank af typen M1 Abram bruger 227 liter i timen. En tankdivision er på 348 tanks.

På årsniveau var de CO2-udledninger i Irak, som forårsagedes af krige, større end 139 landes udledning tilsammen. De enorme energi-mængder, som anvendes i våbenindustrien og i oprustningen, indgår ikke i denne vurdering.

Se Kvinder i Sorts løbeseddel om det samme emne.

Sidens top

 

Mikroplast falder fra himlen i Arktis - Danmark går ikke fri

TV2 d. 15/8 - 2019

af David Buch

En ny undersøgelse viser, at der er en betydelig forurening med mikroplast i sne fra både Arktis og Alperne.

Forskere slår nu alarm, efter at betydelige mængder mikroplast er fundet i sne i både Arktis og Alperne.

En ny undersøgelse viser en ”bekymrende” luftforurening, der er sundhedsskadelig for mennesker. Det skriver The Guardian.
square to 16x9
TV 2 Play
Tantholdt: Krigen mod plastik

Flere millioner ton plastik efterlades årligt i naturen og nedbrydes over tid til små partikler og fibre, der via luftstrømme spredes i atmosfæren...

...Der bliver publiceret en masse undersøgelser om mikroplast, men ingen af dem handler om påvirkningen af menneskers helbred. Det er efter min mening meget underligt, siger Melanie Bergmann og tilføjer, at mikroplast burde overvåges og rapporteres på linje med andre luftforureningskilder...

Link til artiklen

Sidens top

 

Hundreds of bees drop dead around ‘5G towers’ in California

Daily Star d. 2/8 - 2019

BIZARRE footage showing hundreds of bees dead on the floor surrounding what appeared to be two 5G towers has gone viral.

The superfast broadband has sparked controversy since rolling out this year, with health experts claiming it could have serious side effects on humans.

And there are now claims online that bees could also be affected after a video went viral...

Læs hele artiklen og se videoen

Sidens top


Nordsjællands affaldsforbrænding står bag årelang forurening med et af verdens mest giftige stoffer

Ingeniøren d. 11/7 - 2019

af Laurids Hovgaard

Den er helt gal med udledningen af det giftige stof dioxin hos det fælleskommunale affaldsselskab I/S Norfors i Hørsholm.

Et nyligt påbud fra Miljøstyrelsen viser, at et forbrændingsanlæg har overskredet grænseværdien for udledning af dioxin i syv målinger siden efteråret 2014, senest to gange i 2018 og så igen i marts i år.

»Dioxiner og furaner er nogle af de giftigste menneskeskabte stoffer, der findes, og som har en irreversibel påvirkning af miljøet og ophobes i fødekæden. Anlægslinje 4 giver med sit høje røggasflow en væsentlig påvirkning af omgivelserne og har i samlet 3 år indenfor de sidste 5 år haft emissioner væsentlig over grænseværdien,« skriver Miljøstyrelsen i sit påbud til I/S Norfors 3. juli.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Klimaændringernes utilsigtede konsekvenser rækker ud over naturen

Information d. 8/7 - 2019

Når vi taler om klimaforandringerne, hæfter vi os ofte ved, hvad de betyder for vores klimatologi og økosystemer. Vi glemmer de utilsigtede konsekvenser såsom krige og eksempelvis bygninger, der vil styrte sammen, skriver forsker på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen i dette debatindlæg

Læs artiklen

Sidens top


Vismænd underkender udbredt argument i klimadebatten

information d. 6/7 - 2019

Hvis Danmark bygger flere vindmøller eller indfører en flyafgift, vil det bare betyde, at andre lande kan udlede mere, lyder det ofte i klimadebatten. Men sådan forholder det sig ikke længere, efter EU’s kvotesystem er blevet reformeret

Tiltag som flyafgifter og flere vindmøller i Danmark har reelt ikke nogen klimaeffekt, lyder en hyppigt forekommende påstand i den offentlige debat.

Argumentet bag går på, at når vi herhjemme gør noget for at nedbringe udledningerne i de sektorer, der er omfattet af EU’s kvotesystem, bliver der bare flere CO2-kvoter ledige på markedet, så andre lande kan udlede mere.

Men det argument er faktuelt forkert, lyder det nu fra De Økonomiske Råd – i daglig tale kendt som de økonomiske vismænd. Det skyldes en reform af EU’s kvotesystem, som er trådt i kraft i år.

»Før reformen ville kvoterne være til rådighed for andre, der på et eller andet tidspunkt ville bruge dem. Men efter reformen er det sådan, at en stor del af dem helt bliver fjernet,« siger Lars Gårn Hansen, der er medlem af De Økonomiske Råds formandskab og professor i miljøøkonomi på Københavns Universitet.

Link til artiklen

Sidens top

 

Ny rapport: Plastikforurening påvirker iltproduktion i havene

DN d. 7/6 - 2019

En tiendedel af den ilt, vi indånder, stammer fra særlige bakterier i havet. Ny forskning viser, at bakteriens iltproduktion hæmmes af plastforurening.

 

Det er ikke kun havets dyr, der trues af de kæmpe mængder plast, der hvert år ender i oceanerne.

Plasten ser også ud til at reducere den ilt, som både dyr og mennesker indånder. For plasten i havet påvirker nemlig bakterierne Prochlorococcus, der er havets mest almindelige fotosyntese-bakterier. De producerer ti procent af den ilt, vi indånder.

Det viser ny forskning, der er udgivet i det anerkendte tidsskrift Communications Biology fra Nature.

- Det er et meget bekymrende resultat. Vi har hele tiden vidst, at plasten var skadelig for havets dyr, hvis de for eksempel spiser eller bliver fanget i plasten. Nu ved vi også, at plasten sandsynligvis svækker iltproduktionen i havene, hvilket jo kan være fatalt for livet i havet, men også for os, der bor over havets overflade, siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs: Disse plastprodukter skal du undgå

Læs hele artiklen

Sidens top

 

EU slår alarm om den danske vandkvalitet

magisterbladet marts 2019

Den danske regering skal omgående finde på bedre tiltag til at sikre vandmiljøet mod kvælstofforurening. Sådan lyder det fra EU-Kommissionen der nu kræver flere informationer om nye tiltag til at sikre vandmiljøet i Danmark. Hvis ikke Danmark reagerer hurtigt nok, vil det ende med en retssag ved EU-Domstolen, vurderer eksperter.

Læs hele artiklen

Sidens top

 


Kom med ind i et hus, der ikke er tilsluttet noget som helst og koster 5000 kroner om året

TV2 d. 20/5 - 2019

...De var alle kommet, fordi Brenderup Højskole er kendt vidt og bredt for sit fokus på bæredygtighed. Ikke bare i teori – men også i praksis. Man taler naturligvis om klimakrisen, men ikke bare det, man forsøger også at inspirere de unge til at gøre noget ved den, og på højskolen lærer de ved praktisk arbejde hvordan.

Derfor off grid-huset.

- Det er jo en prototype af et hus, der er bygget af fantaster, siger højskoleforstander Ole Dedenroth med en underspillet ironi, da vi spadserer ud for at se off grid-huset.

- Det er bygget af folk, der har fået modet til at turde...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Stor undersøgelse: Rotter får kræft af mobilstråling

Rotterne blev udsat for elektromagnetisk stråling, der ligner den fra mobiltelefoner. Det er samme type stråling som udgår fra det kommende 5G-netværk. Men resultatet kan ikke overføres direkte til mennesker.

ingeniøren d. 19/3 - 2019

Der er en klar sammenhæng mellem voldsom eksponering for elektromagnetisk stråling som vi kender fra mobiltelefoner og kræft i rotters hjerter.

Sådan lyder den opsigtsvækkende konklusion i en af verdens hidtil største undersøgelser af konsekvenserne ved mobilstråling, der blev udgivet i november 2018.

Læs hele artilen

 

 

Flystriber kan opvarme planeten langt mere end flyenes CO2-udledning

Jetmotorernes forbrænding skaber skyer og flystriber, der kan risikere at øge den globale opvarmning fra fly mere end deres CO2, hvis flytrafikken fortsat vokser.

Ingeniøren d. 24/5 2019

Af Jacob Christian Eriksen

Når et fly fyrer brændstof af i atmosfæren, danner forbrændingen både flystriber og skyer, der på kort sigt bidrager mere til den globale opvarmning, end CO2 fra flyene gør.

Og effekterne vil betyde endnu mere i fremtiden, hvor den opvarmende virkning fra flystriber og skydannelse forventes at tredobles frem mod 2050 på grund af væksten i lufttrafik. Det viser et helt nyt og ikke-publiceret studie fra det anerkendte institut for atmosfærisk fysik i Tysklands center for luft- og rumfart, som endnu er under peer review.

Keith Shine er en anerkendt forsker inden for flytrafikkens påvirkning af klimaet og finder resultaterne opsigtsvækkende.

»Hvis flytrafikken fortsætter som nu, vil klimaeffekten fra flyskabt skydannelse fortsætte lige så længe, flyene flyver. Og hvis flytrafikken fortsætter med at vokse, bliver det værre,« skriver professor Keith Shine fra University of Reading i en e-mail til Ingeniøren.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Udledningen af ammoniak stiger for femte år i træk: »Det er en miljøskandale«

Berlingske d. 11/5 - 2019

Eksperter slår nu fast, at Danmark ikke længere kan reducere sin ammoniakudledning som lovet. Landbrugspakken får en stor del af skylden. Og både opposition og grønne organisationer er bekymrede. Minister afviser bekymring...

...Ammoniakudledning kommer primært fra gylletanke, gyllespredning og svinestalde, og landbruget står i alt for mere end 97 procent af den samlede udledning. Når ammoniakken fordamper, giver den næring til planterne. Men for meget er ødelæggende for sarte naturområder som hedelandskaber, moser, vandløb, og fjorde, og i forbindelse med visse kemikalier kan ammoniak også være skadeligt for mennesker.

Professor Stiig Markager fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet frygter, at udviklingen fortsætter, og at det kan føre til tab af biodiversitet og en »forarmet og udplaget natur«...

...Stiig Markager mener, at stigningen i udledningen vil gøre det »helt umuligt« at indfri Danmarks målsætninger for vandmiljøet.

»Det er meget simpelt, men når man bruger mere ammoniak i landbruget, så kommer der mere ammoniak ud i naturen, og det er dårligt,« siger han.

Netop derfor kalder præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, stigningen og eksperternes advarsel om, at man ikke kan nå reduktionsmålet for »dybt bekymrende«.

»De danske heder, overdrev og moser er vigtige levesteder for en lang række vilde planter og dyr, og de er især truet af en for stor ammoniakbelastning,« siger hun og kalder det en »miljøskandale,« der kræver et »hasteindgreb« fra Christiansborg...

Sidens top

 

Insektdød kræver et paradigmeskifte

Gylle.dk d. 13/4 - 2019

En kollega i Norge, klima- og miljøchef i Bodø Kommune, Jan Wasmuth, er kommet på andre tanker og siger i et brev til norske Einar Flydal, at han nu tror, det er el-strålerne, som kan forklare det meste af insektdøden (4 -sidste halvdel). Det skyldes mest en observation fra Junkerdalen Nationalpark, hvor han har et lille observatorium og en hytte.
Dræber mikrobølgestråler insekter og fugle?

Mængden af insekter har ændret sig radikalt, og det er et område, som kun er lidt påvirket af ændringer i landbrug, kemikaliebrug og klima. For nogle år tilbage måtte han, og andre med hytte der, nogen gange vende hjem, fordi mygge- og klægplagen var uudholdelig. I sommer så han fire myg og en klæg (bremse). Eneste nye er en opsætning af en 4G-mobilmast!

Læs hele artikeln

Sidens top

 

Verdenstoppen af forskning advarer: Stop salget af 5G-licenser

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation d. 26/2 - 2019

5G er et uetisk eksperiment med folkesundheden, og udrulningen bør omgående bremses. Sådan lyder appellen fra ca. 250 forskere fra 40 lande, og danske organisationer sender nu opfordringen videre til Folketinget og regeringen.

Det er sjældent, at forskere går i samlet front og advarer politiske beslutningstagere, og det er ikke hvem som helst, der er underskriverne bag to internationale appeller [1, 2]. Man finder bl.a. ledende forskere i flere af verdens største forskningsprojekter på området. Her kan nævnes:

-Frans Adlkofer publicerede, sammen med en stor gruppe europæiske forskere, i 2004 REFLEX-studiet, som for 20 mio. kr. i EU-regi slog fast, at strålingen fra en mobiltelefon skader DNA ved lavere strålingsniveauer, end mobiltelefoner opererer med. [3]

-Ronald Melnick ledede forsøgsdesignet i Det Nationale Toksikologiske Program, som fandt klar evidens for kræft i et dyreforsøg for 200 millioner amerikanske skattekroner. [16]

-David O. Carpenter, Harvard-uddannet læge og professor, publicerede 1. december 2018 en advarsel mod 5G og den øvrige, trådløse infrastruktur i verdens førende medicinske tidsskrift ”The Lancet”. [4]

Læs hele artiklen

Sidens top

 

AU-forskere laver fremtidens CO2-frie brændstof ud af el, vand og luft

Aarhus Universitet d. 22/2 - 2019

Et nyt, stort forskningsprojekt vil revolutionere produktionen af ammoniak, som er en uundværlig ingrediens i gødning. Samtidig skal projektet demonstrere ammoniaks potentiale som fremtidens CO2-frie brændstof...

...Formålet med projektet er derfor at demonstrere en langt mere bæredygtig produktion af ammoniak, som ud over de mulige landbrugsmæssige formål, kan benyttes til en lang række andre revolutionerende formål: Dels kan det bruges som et rent, CO2-frit brændstof i stedet for diesel og fuelolie, og dels kan det benyttes som effektivt energilager for overskydende elektricitet fra vindmøller og solceller.

På den måde kan ammoniak altså bruges til at udjævne udsvingene i elforsyningen fra vedvarende energikilder og gøre den vedvarende elforsyning mere økonomisk, stabil og fleksibel...

Læs hele artiklen.

 

 

Forskere vil stoppe udrulningen af 5G i Danmark

Mobilsiden.dk d. 21/2 - 2019

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation mener, at 5G kan være så katastrofalt for miljøet, at udrulningen bør stoppes omgående...

...Insekter og fugle risikerer at uddø

Forskning påviser allerede, at især insekter påvirkes af elektromagnetisk stråling fra 2G, 3G og 4G. Bier og myrer mister f.eks. orienteringsevnen og kan ikke finde vej hjem til boet. Forsvinder insekterne, forsvinder fugle tillige. Planter bestøves ikke og der vil således være stor risiko for kollaps af vigtige basale økosystemer på Jorden, som på sigt kan have uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser, også for menneskehedens overlevelse. Der eksisterer ingen gældende grænseværdier, der beskytter miljøet mod skadelige effekter af radiofrekvent stråling.

5G overholder ikke Århuskonventionen

I henhold til Århuskonventionen, som EU og Danmark har underskrevet, skal der være adgang til miljøoplysninger og ligeledes være mulighed for offentlig deltagelse i beslutningsprocesser indenfor miljøområder, som berører den brede befolkning. Imidlertid er udbredelsen af 5G vedtaget uden nogen form for offentlig debat vedr. konsekvenser for miljøet. Ingen høringer har været afholdt. Ingen offentlig debat har fundet sted. Ingen mulighed for indsigelser fra miljøorganisationer eller borgere. Tilsyneladende er det kun industrien og erhvervslivet, som er blevet hørt.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kritiske tal for vandmiljø gemt af vejen med nøje orkestrerede krumspring

Ing/ d. 19/1 - 2019

I månedsvis hemmeligholdt myndigheder og Aarhus Universitet den opgørelse over stigende udledning af kvælstof til vandmiljøet, som viser, at regeringens Landbrugspakke ikke virker.

Af Magnus Bredsdorff

Miljøministeriet gjorde sig store anstrengelser for at hemmeligholde den opgørelse over landbrugets udledning af kvælstof, som endelig blev udsendt til offentligheden tirsdag.

Opgørelsen, som er en del af et udkast til en rapport fra Aarhus Universitet, viser, at vandmiljøet i 2017 blev tilført 60.000 ton kvælstof, når der er korrigeret for udsving i vejret. Det er en lille stigning i forhold til 2016, men vigtigere er, at det er stik imod regeringens tre år gamle Landbrugspakke. Den forudsætter et jævnt fald over årene og en udledning på 54.000 ton i 2016.

Ingeniøren har siden oktober sidste år arbejdet på at få udleveret opgørelsen, som ifølge vores oplysninger har været færdig i udkast siden november. Men vi fik den først i hånden på minuttet samtidig med, at miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) udsendte en pressemeddelelse, hvoraf kun de 60.000 ton fremgår...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Forskere bag forsøg med mobilstråling: Der er grund til bekymring

naturlig d. 11/12 - 2018

..Man bruger rotter til at undersøge om kemikaliet er kræftfremkaldende, fordi de faktisk har mange ligheder med mennesker. Man har aldrig fundet en ting, stof eller kemikalie, som virkede kræftfremkaldende på mennesker, som ikke også gjorde det på rotter...

...Konklusionen fra de to forskere er klar: Der er en sammenhæng mellem stråling fra mobiltelefoner og risikoen for kræft.

Og de står ikke alene med den holdning. For inden konklusionerne blev frigivet til offentligheden, var studiet igennem et omfattende tre-dags peer review panel, som mente, at NTP’s oprindelige konklusioner var lidt for vage. Noget, der ifølge Melnick er meget usædvanligt...

...De offentlige kommentarer afspejlede befolkningens holdning. Nogle troede på forskningen. Andre gjorde ikke. Og det er overordnet det samme billede, man har kunnet observere efter offentliggørelsen.

Bucher oplever, at det i høj grad handler om holdninger frem for fakta, når der bliver snakket og skrevet om forsøget – og sundhed generelt.

– Jeg ville ønske, at forskning havde en mere afgørende betydning i sundhedsdebatten, men det er bare sjældent tilfældet, siger Bucher, som arbejder på at udvikle yderligere forskningsprojekter, der skal belyse nogle af de uafklarede spørgsmål om eksempelvis 4G...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Historisk bred aftale om god digital dækning og fremme af 5G

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet d. 17/5 - 2018

Alle Folketingets partier indgår aftale om fremtidens telepolitik, der bl.a. skal fremme god mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark og sikre, at Danmark er i front med 5G.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kræver ret til at forurene drikkevandet med sprøjtemidler

Gylle.dk d. 14/4 - 2018

...Det er et ekstremt synspunkt, at et mindretal har ret til at forurene vores drikkevand. Det finder heller ikke støtte hos sagkundskaben, som i årevis har forsøgt at advare politikerne om den negative udvikling.

Landbrug & Fødevarer, som er den største landbrugsorganisation, er ude på et skråplan og prøver at trække os alle med nedad. Man kan stille spørgsmål om, hvor meget støtte de egentlig har i et landbrug, hvor stadigt flere er interesseret i at omlægge til andre driftsformer som økologi, sikre naturen og søger efter alternativer til sprøjtemidlerne...

 

læs hele artiklen

 

Germany to close all 84 of its coal-fired power plants, will rely primarily on renewable energy

Los Angeles Times d. 26/2 - 2019

Germany, one of the world’s biggest consumers of coal, will shut down all 84 of its coal-fired power plants over the next 19 years to meet its international commitments in the fight against climate change, a government commission said Saturday.

The announcement marked a significant shift for Europe’s largest country — a nation that had long been a leader on cutting CO2 emissions before turning into a laggard in recent years and badly missing its reduction targets. Coal plants account for 40% of Germany’s electricity, itself a reduction from recent years when coal dominated power production.

læs hele artiklen

Sidens top

 

Dansk klimapolitik står på flere måder ved en korsvej.

Politikken d. 20/1 - 2019

For det første indebærer de aktuelle planer for klimapolitikken, at tempoet i reduktionen af Danmarks drivhusgas-udledninger i det kommende årti sænkes til ca. en fjerdedel af det nuværende reduktionstempo.

For det andet lægges der op til, at støtten til vedvarende energi skal afvikles så hurtigt som muligt.

For det tredje står det klart, at vores massive afhængighed af træbaseret biomasse i energiforsyningen ikke er globalt bæredygtig, hvis den efterlignes af andre lande.

For det fjerde må vi erkende, at vi næppe når målet om uafhængighed af fossile brændsler, med mindre vi kan sikre en langt mere effektiv udnyttelse af den fluktuerende vedvarende energi fra vind og sol.

Alle disse problemstillinger hænger sammen, som jeg vil uddybe nedenfor. Derefter vil jeg give nogle bud på, hvordan dansk klimapolitik kan komme tilbage på et spor, der kan tjene som eksempel til efterfølgelse i andre lande...

læs hele artiklen

Sidens top

 

Det kan blive stort: Danske forskere arbejder på at udvikle CO2-neutralt flybrændstof

Et projekt, der kan føre til bæredygtigt flybrændstof og grøn plast uden oliens klimabelastning, er under udvikling på Syddansk Universitet. Professor vurderer, at Danmark kan blive førende inden for grøn udnyttelse af biomasse.

Politikken d. 17/1 - 2019

Læs hele artiklen

 

 

DMI opdateringer om Grønland.

Klip fra 2019:

Hen over året sner det mere, end der smelter, men kælving af isbjerge indgår jo også i indlandsisens totale masseregnskab. Satellitobservationer over de seneste ti år viser, at iskappen faktisk ikke er i balance. Kælvingen overstiger overflademassebalancen, og Grønland mister derfor masse med ca. 200 Gt/år.

find siden hos DMI.

 

I månedsvis hemmeligholdt myndigheder og Aarhus Universitet den opgørelse over stigende udledning af kvælstof til vandmiljøet, som viser, at regeringens Landbrugspakke ikke virker.

ingeniøren d. 19/1-2019

Miljøministeriet gjorde sig store anstrengelser for at hemmeligholde den opgørelse over landbrugets udledning af kvælstof, som endelig blev udsendt til offentligheden tirsdag.

Opgørelsen, som er en del af et udkast til en rapport fra Aarhus Universitet, viser, at vandmiljøet i 2017 blev tilført 60.000 ton kvælstof, når der er korrigeret for udsving i vejret. Det er en lille stigning i forhold til 2016, men vigtigere er, at det er stik imod regeringens tre år gamle Landbrugspakke. Den forudsætter et jævnt fald over årene og en udledning på 54.000 ton i 2016.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Opvarmningen af verdenshavene bliver mere og mere ekstrem

DR 16/1 - 2019

De færreste er efterhånden i tvivl om, at klimaforandringerne er i fuld gang. Opvarmningen af atmosfæren er simpel fysik, som vi har kendt til siden midten af 1800-tallet.

Men opvarmningen ville være ufatteligt meget værre uden verdenshavene, som opsuger over 90 procent af den varme, som drivhuseffektens dyne holder på Jorden.

I sidste uge kom der en perlerække af nye forskningsresultater, der bekræfter, at situationen for verdenshavene er meget alvorlig - og værre end nogen havde forudset.

En artikel i Science, der udkom i torsdags, viser, at verdenshavene opvarmes 40 procent hurtigere end den seneste store klimarapport fra FNs klimapanel, IPCC, anslår. Og at 93 procent af energi-ubalancen ender i havet.

Forskerne konkluderer også, at havene er en langt bedre indikator for menneskelig indflydelse på klimaet end at måle temperaturen i luften. Og også, at opvarmningen har haft store konsekvenser.

Læs hele artiklen

 

 

Kæmpe sø er tømt: Mennesker har forvandlet den til livsfarlig ørken

DR d. 12/1 - 2019

Aralsøen i det centrale Asien var engang verdens fjerde største sø. I dag er den skræmmeeksemplet på, hvad der sker, når mennesker overudnytter naturen.

I 1950’erne var Aralsøen verdens fjerde største sø. Det letsalte, blågrønne vand strakte sig over et areal, der var mere end halvanden gange så stort som Danmark. Fra Kasakhstan mod nord til Usbekistan mod syd vrimlede vandet med liv.

Sådan er det langt fra længere. Billedet ovenfor er taget af ESA-satellitten Proba-V for få dage siden. Det viser, hvordan søen i dag er skrumpet ind til en brøkdel af sin fordums størrelse.

Kun 10 procent af Aralsøen er tilbage. Til gengæld har den udtørrede sø efterladt en ørken, der har fået navnet Aralkum. En ørken, som er belagt med ekstremt saltholdig og giftig jord.

Historien om, hvordan det kunne gå så galt, er ikke ny. Men den fortjener at blive fortalt igen og igen. For Aralsøen er skræmmeeksemplet på, hvor galt det kan gå, når mennesker overudnytter naturen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Derfor graver tyske forskere teposer ned i Vadehavet: Sluger mere CO2 end regnskoven

DR d. 12/1 - 2019

Helt almindelige tebreve fra dit eget køkken spiller i øjeblikket en stor rolle for klimaforskningen.

Det er tyske forskere fra Hamborg Universitet, der bruger ganske almindelige teposer med enten grøn te eller rooibos te til at blive klogere på, hvor godt Vadehavet er til at oplagre CO2.

Formålet er ganske enkelt at måle, hvor meget af teens materiale, der bliver nedbrudt.

- Det lyder næsten for nemt til at være sandt. Altså det er forbløffende simpelt, lyder det fra naturvejleder på Fanø Marco Brodde.

- De tyske forskere har gravet helt almindelige teposer ned ved strandengene. Når man så graver teposerne op igen efter noget tid, så kan man se, hvor meget af det plantemateriale i teposen, der er forsvundet eller rådnet op. Der har man så en teori om, at der ikke er ret meget af teposens indhold, der rådner op, siger Marco Brodde.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kritik af aftale om sprøjtegift: »Det er et meget lille skridt fremad«

Jylands Posten d. 11/1 - 2019

Mens et bredt flertal jubler over den nye pesticidaftale, står Alternativet og Enhedslisten på sidelinjen og ønsker et øjeblikkeligt sprøjteforbud og sikring af flere områder.

Adskillige vandprøver med pesticider og frygt for giftigt drikkevand fossende fra hanen har ført til politisk debat. En debat, som nu munder ud i en ny aftale om at beskytte drikkevandet bedre.

Men det er ikke nok på trods af gode tiltag, mener Alternativet og Enhedslisten, der ikke deltog i forhandlingerne eller selve aftalen, som er en tillægsaftale til Pesticidstrategien 2017-21.

»Det er et ganske lille skridt i den rigtige retning, da det først er fra 2022, at man vil indføre et generelt forbud. Kommunerne skal i mellemtiden, så se om de kan lave nogle aftaler med landmændene. På den måde, er vi jo ikke sikre på, at der sker noget før i 2022,« siger Øjvind Vilsholm, Miljøordfører for Enhedslisten.

Han henviser til, at kommunerne ifølge aftalen har mulighed for at samarbejde med landbruget om at finde lokale løsninger til at stoppe brugen af pesticider frem til og med 2022...

...Forsknings- og rådgivningsinstitution under energi-, forsynings- og klimaministeriet vurderer også, at aftalen ikke kommer til at beskytte drikkevandet markant. Det kom til udtryk i et notat til Miljøstyrelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i...

Læs hele artiklen

Sidens top


Dansk biodiversitet

WWF

© Rune Langhoff/WWF
Dansk biodiversitet
Så langt er Danmark med biodiversitet
I 2010 skrev Danmark sammen med 192 andre lande under på 20 såkaldte Aichi-biodiversitetsmål. Målene er globale og udstikker vejen til at stoppe nedgangen og genoprette biodiversiteten senest i 2020.

Læs artiklen

 

Eneste i Norden: Dropper topmøde

EB d. 22/11 - 2018

Mens de øvrige nordiske miljøministre deltog i topmøde i Egypten, så prioriterede Venstre-minister anderledes. Ikke for smart, lyder kritikken.

Eneste i Norden: Dropper topmøde

Mens de øvrige nordiske miljøministre deltog i topmøde i Egypten, så prioriterede Venstre-minister anderledes. Ikke for smart, lyder kritikken

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis de store firmaer / de rigeste får lov til at bestemme ud fra profithensyn kan vi ikke skabe en bæredygtig udvikling.
Jordens lunger de store skove er uundværlige, men står det til de store firmaer skal de fælles da det giver penge her og nu.
Olieindustrien ønsker at alt olie skal pumpes op, men det er ikke godt for jorden og dens befolkning.

Læs her om klimaøkonomi

 

--------------------------------------------------------------


FN advarer mod tab af dyrearter og naturområder:
Kan udrydde menneskeheden

Verden har to år til at gå sammen og stoppe udviklingen, lyder det fra FN-chef.

FN d. 3/11 - 2018

Dyrearter, insekter og naturområder forsvinder med sådan en fart, at det nu er absolut afgørende for verdens lande at gå sammen om at bevare jordens biodiversitet.

Sker det ikke i løbet af de næste to år, kan det få alvorlige konsekvenser for menneskeheden.

Så skarp lyder meldingen fra FN's chef for biodiversitet, Cristiana Pasca Palmer, forud for et topmøde om jordens økosystemer i Egypten i denne måned.

Hvad betyder biodiversitet?

“Mangfoldigheden af levende organismer” betyder begrebet ifølge Den Store Danske.

Biodiversitet er med andre ord et udtryk for, hvor stor variation der er af arter i form af bl.a. planter, dyr og bakterier i et område.

Når biodiversiteten falder, kan det få store konsekvenser. Også for os mennesker, fordi vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer, så vi bl.a. kan få renset vores jord, vand og ilt, få bestøvet planter og afgrøder og få mad på bordet.

Læs hele artiklen

Sidens top

Ubelejlig viden

Weekendavisen d. 10/11 -2018

Klima. Solens betydning for klimaforandringer bliver bevidst nedtonet af FNs klimapanel.

Uheldigvis er denne konklusion baseret på en formodning, som gennemsyrer alle IPCC-rapporterne, nemlig at solen ikke spiller en rolle. Selvfølgelig leverer solen stort set al energi til vind og vejr og livet på jorden, men antagelsen er, at denne energi ikke ændrer sig nævneværdigt. Men solen er en stjerne, der som så mange andre stjerner har varierende aktivitet. Det mest velkendte symptom på solaktivitet er tilstedeværelsen af solpletter på solens overflade, hvis antal varierer med en periode på cirka 11 år. Over længere perioder end 11 år ses også markante ændringer i solaktiviteten. Perioden fra 1645-1715 under Den Lille Istid var karakteriseret ved et næsten totalt fravær af solpletter, som sammenfaldt med, at solen var i en dvaletilstand. Omvendt var perioden omkring år 1000 en periode med meget høj solaktivitet.

Læs hele artiklen

Solens aktivitet er udenfor vores indflydelse, så hvis den ændre temperaturen i en forkert retning, må vi jo blot gøre mere.

Sidens top

 

Stop biodiversity loss or we could face our own extinction, warns UN

the Guardian d. 6/11 - 2018

The world must thrash out a new deal for nature in the next two years or humanity could be the first species to document our own extinction, warns the United Nation’s biodiversity chief.

Ahead of a key international conference to discuss the collapse of ecosystems, Cristiana Pa?ca Palmer said people in all countries need to put pressure on their governments to draw up ambitious global targets by 2020 to protect the insects, birds, plants and mammals that are vital for global food production, clean water and carbon sequestration...

...The last two major biodiversity agreements – in 2002 and 2010 – have failed to stem the worst loss of life on Earth since the demise of the dinosaurs.

Eight years ago, under the Aichi Biodiversity Targets, nations promised to at least halve the loss of natural habitats, ensure sustainable fishing in all waters, and expand nature reserves from 10% to 17% of the world’s land by 2020. But many nations have fallen behind, and those that have created more protected areas have done little to police them. “Paper reserves” can now be found from Brazil to China...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

UN Scientific Paper Suggests Capitalism Has to Die in Order for the Planet to Be Saved

GritPost d. 28/8 - 2018

(EDITOR’S NOTE, 8/28/18, 3:34 PM ET: This headline was amended from “UN Scientific Paper Says Capitalism Has to Die in Order for the Planet to Be Saved” to “UN Scientific Paper Suggests Capitalism Has to Die in Order for the Planet to Be Saved.”)

Capitalism and global sustainability are incongruous with one another, according to a recent paper for the UN’s 2019 Global Sustainable Development Report.

The team of researchers from various academic institutions throughout Finland who wrote the report gave a sobering assessment of the planet’s future if the current economic order continues unabated. Namely, that all rich Western countries have based their societies on an abundance of cheap energy, which the scientists say is no longer a reality.

“Economies have used up the capacity of planetary ecosystems to handle the waste generated by energy and material use,” the paper reads. “[D]ominant economic theories as well as policy-related economic modeling rely on the presupposition of continued energetic and material growth. The theories and models anticipate only incremental changes in the existing economic order. Hence, they are inadequate for explaining the current turmoil.”

Scientists argued that worsening climate change is having a drastic impact on ecosystems and biodiversity, and that symptoms of unchecked capitalism like rising inequality, unemployment, and debt are also contributing to the destabilization of society. In order to guarantee that humanity is able to have a good quality of life on earth for future generations, the paper’s authors argued that new economic systems will have to be created, rather than the standard band-aid approach governments have taken in the recent past.

Læs hele artiklen

Læs hele rapporten

Sidens top

 

Netværket for Solidarisk Handel

d. 17/8 - 2018

Netværk for Solidarisk Handel består af Afrika Kontakt, Mellemamerika Komiteen, Colombia
Solidaritet og NOAH. Gennem dialog med resten af civilsamfundet, fagforeninger og politikere
forholder netværket sig til mangler og uligheder i den nuværende handelspolitik og kommer med
bud på konkrete tiltag og alternativer, der kan skabe et retfærdigt og bæredygtigt handelssystem.

Vores økonomiske system og vores plane-
tariske system er nu i krig med hinanden.
Eller mere præcist, vores økonomi er i krig
med mange former for liv på jorden, herunder
menneskets. Hvad vores klima har brug for,
hvis det ikke skal kollapse, er en mere be-
grænset menneskelig brug af ressourcer; hvad
vores økonomiske model kræver er derimod en
uhindret forøgelse af samme. Kun ét af disse
forhold kan ændres, og det er ikke naturens.”
- Naomi Klein, 2014

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Biodiversitet

Faktalink maj 2018

Indledning
Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse. I dag er biodiversiteten mange steder truet, fordi arter uddør, når store arealer udnyttes intensivt til landbrug, skovbrug, bebyggelse, infrastruktur og produktion. Ifølge Verdensnaturfonden WWF er biodiversiteten i kraftig tilbagegang globalt og bestandene af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr samlet set faldet med 58% siden 1970. Forskere vurderer, at tabet af biodiversitet er så stort, at der er tale om en økologisk krise, der kan sammenlignes med klimakrisen. Men der er håb for en mere mangfoldig natur. Hvis man handler i tide, kan man nemlig hjælpe naturen til at genskabe sig selv, viser erfaringer fra tidligere indsatser.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

NATURE: Verdens kyster har samlet set ikke trukket sig tilbage siden 1986

Børsen 7/8 - 2018

Ny forskning ser på hvordan verdens kyster har ændret forløb siden 1986 [1], og det måske lidt overraskende resultat er, at der ikke kan måles en netto tilbagetrækning globalt set.

Men hvornår ser vi så verdens storbyer stå under vand – som illustreret flittigt i foldere fra grønne organisationer? Hvis tiden siden 1986 ikke engang har ændret kystlinjerne målbart til idag?

Målinger af havstigninger med satellit indebærer usikkerheder – det vender vi tilbage til – og derfor er det kærkomment med så mange input som muligt for at få overblik over havstigninger.

Dette at se på forskydninger af kyster kan siges at være en kompliceret måde at vurdere havstigninger på, ingen tvivl om det, men det er mange alternative metoder også.

Nogle vil givetvis fokusere på at disse resultater på forskellig vis ikke direkte 100 pct. modbeviser globale havstigninger. Men det overordnede billede er trods alt, at større globale havstigninger følges med globale tilbagetrækninger af kyster og vise versa. Man kan sige: Verdens kyster har i hvert fald ikke ligefrem bekræftet store globale havstigninger...

Læs hele artiklen

Sidens top

Aichi-målene, hvad går de ud på?
Natur og Miljø Konferencen, Herning den 6. juni 2018 - Miljø- og fødevarerministeriet.

Konventionen (CBD)Vedtaget i Rio 1992 og trådte i kraft i 1993 (den ene af tre ”Rio-konventioner”).Status: 194 parter har ratificeret (stort set alle lande i verden pånærUSA).Formål?Bevarelse af biodiversitet?Bæredygtig udnyttelse af biodiversitet?Rimelig og retfærdig udbyttedelingMilepæl Strategisk plan med det overordnede mål at standse tab af biodiversitet i 2020, og 20 konkrete delmål -”Aichi-målene”.

Cartagena-protokollenVedtaget i Cartagenai 2000 og trådte i kraft i 2003.Status: 170 parter har ratificeret.Formål: Sikker handel med LMO.

Nagoya-protokollenVedtaget i Nagoya i 2010 og trådte i kraft i 2014.Status: 89 parter har ratificeret.Formål: Adgang til genetiske resurser samt rimelig og retfærdig deling af udbytter der opstår ved udnyttelsen.

Parterne vedtog i 2010 i Aichien strategisk plan frem mod 2020. Planen indeholder:?Mål om at standse tilbagegangen af biodiversitet i 2020.?20 konkrete delmål (”Aichi-målene”).?Foreløbigt mål om forøgelse af resurse-mobilisering(endeligt fastlagt i 2014).Kollektive fremskridt henimod Aichi-målene blev evaluereti en rapport fra 2014(Global BiodiversityOutlook, fra CBD-sekretariatet).COP13i Mexico i 2016 tog bestik heraf og senere udvikling. På COP14 vil man ligeledes gøre status og i forbindelse med COP15 i 2020 vil CBD fremlægge en revideret ”Global BiodiversityOutlook”

Læs hele redegørelsen - klik her.

 


Biodiversitetsbarometer–Vurdering af Danmarks indsats for biodiversitet2017

Danmarks Naturfredningsforeningog WWF Verdensnaturfonden, december2017

Om hvor langt regeringen er nået.

Læs pdf filen

 

Britain 'to ban all petrol and diesel vehicle sales by 2040'

Independent d. 26/7 - 2017

Sales of new cars and lorries that rely on fossil fuels will be outlawed in a bid to reduce pollution

...The expected move to ban petrol and diesel vans and cars follows similar plans announced in France this month and amid increasing signs that the shift to electric vehicles is accelerating...

...Air pollution is linked to around 40,000 premature deaths a year in the UK, and transport also makes up a significant share of greenhouse gas emissions...

..."The Liberal Democrats have called for all new diesel sales to end by 2025 and a scrappage scheme to help drivers convert to greener vehicles. We are serious about fighting air pollution, this Government is not."

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Sådan når Danmark 2020-målene for biodiversitet - 12 anbefalinger til Folketinget

WWF d. 4/4 - 2017

Folketingets miljø- og fødevareudvalg har i morgen samråd om, hvordan Danmark når at opfylde FN's 20 naturmål år 2020. Her er WWF's og DN's anbefalinger

Sammen med 192 andre lande forpligtede Danmark sig i 2010 til at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020. Med 20 fælles globale mål, de såkaldte Aichi-mål under FNs Biodiversitetskonvention, blev retningen sat i arbejdet for at stoppe tilbagegangen og genoprette biodiversiteten (1).

Aichi-målene handler om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredyg-tigt landbrug, skovbrug og fiskeri, genoprette ødelagte naturområder, afsætte finansiering til naturformål, dele viden og innovation og afskaffe miljøskadelige subsidier.

En analyse af målene fra december 2016 viser, at Danmark er langt fra at opfylde 10 af de 20 Aichi-mål, altså halvdelen af målene (2). Kun et af målene har Danmark foreløbig opfyldt. For otte andre mål er der fremskridt men ikke tilstrækkeligt til at nå i mål, mens et enkelt af de 20 mål ikke er relevant for Danmark.

På baggrund af den utilstrækkelige indsats for at nå Danmarks internationale forpligtelser for biodiversitet har WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet følgende anbefalinger til den danske regering:

læs hele artiklen her.

Sidens top


Sidens top

 

U.S. Military Is World’s Biggest Polluter

EcoWatch d. 51/5 - 2017

By Whitney Webb

Last week, mainstream media outlets gave minimal attention to the news that the U.S. Naval station in Virginia Beach had spilled an estimated 94,000 gallons of jet fuel into a nearby waterway, less than a mile from the Atlantic Ocean.

...In 2014, the former head of the Pentagon's environmental program told Newsweek that her office has to contend with 39,000 contaminated areas spread across 19 million acres just in the U.S. alone...

...In addition, the U.S., which has conducted more nuclear weapons tests than all other nations combined, is also responsible for the massive amount of radiation that continues to contaminate many islands in the Pacific Ocean. The Marshall Islands, where the U.S. dropped more than sixty nuclear weapons between 1946 and 1958, are a particularly notable example. Inhabitants of the Marshall Islands and nearby Guam continue to experience an exceedingly high rate of cancer...

...One of the most recent testaments to the U.S. military's horrendous environmental record is Iraq. U.S. military action there has resulted in the desertification of 90 percent of Iraqi territory, crippling the country's agricultural industry and forcing it to import more than 80 percent of its food. The U.S.' use of depleted uranium in Iraq during the Gulf War also caused a massive environmental burden for Iraqis. In addition, the U.S. military's policy of using open-air burn pits to dispose of waste from the 2003 invasion has caused a surge in cancer among U.S. servicemen and Iraqi civilians alike...

...In response to concerns about these plans, a Navy spokeswoman said that heavy metals and even depleted uranium are no more dangerous than any other metal, a statement that represents a clear rejection of scientific fact. It seems that the very U.S. military operations meant to "keep Americans safe" come at a higher cost than most people realize—a cost that will be felt for generations to come both within the U.S. and abroad.

Reposted with permission from our media associate MintPress News.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Små vandløb skal ikke længere beskyttes

Danmarks Naturfredningsforening d. 6/11 - 2015

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil nu af med beskyttelsen af små vandløb - akkurat som landbruget har forlangt. Danmarks Naturfredningsforening advarer skarpt mod at smide 30 års vandmiljøindsats overbord.

EU’s vandområdeplaner er sat i verden for at sikre, at livet vender tilbage i åer, bække, søer og fjorde.

Det betyder indskrænkninger i landbrugets udledninger af kvælstof og sprøjtegifte. Vandområdeplanerne har fået landbruget til at lægge massivt pres på skiftende regeringer for at få slækket indsatserne.

Denne regering indvilliger og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebuder, at de ”forhadte vandløb” skal ud af vandplanerne.

- Det er det stærkt kritisabelt, at der nu skal tages endnu flere vandløb ud af beskyttelsen. Nu var det ellers lige begyndt at gå den rette vej, kan vi nøgternt og med sagkundskaben i ryggen konstatere. Vi tvivler stærkt på, om denne udvanding af vandplanerne overhovedet er lovlig, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

 

COP21 i Paris.

Stort optog i Paris
Hundredetusinder vil gå på gaden for klimaet

Arbejderen d. 4/8-2015

Frem til i går havde 176.881 mennesker skrevet under på, at de er klar til at gå på gaden den 29. november for kravet om en ansvarlig klimaaftale ved COP21 i Paris.

...Klima- og miljøorganisationer forbereder at lægge maksimalt pres på politikerne, når de fra 29. november i år mødes til klimatopmødet COP21 i Paris. Frem til i går havde 176.881 mennesker skrevet under på, at de er klar til at gå på gaden den 29. november for kravet om en ansvarlig klimaaftale...

Læs hele artiklen fra Arbejderen

Sidens top

 

FN-link om klimaet:

UN Climate Change Newsroom

United Nation Framework Convention on Climate Change

Miljøsange af Enda Reilly

Udtrykket COP står for Conference of Parties, som er det øverste organ for klimakonventionen.

Sidens top

 

Hjemmesiden Bæredygtig Udvikling

Klip fra siden:

Det er foreningen Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (Øko-net) som driver BU sitet.

Øko-net har eksisteret siden januar 1994r og har nu etableret en solid basis for sit arbejde, via et bredt netværk, der primært bindes sammen af Nyhedsbladet Øko-net, flere hjemmesider og en omfattende database. Bladet udkommer ca. hver anden måned i et oplag på 10.000 og udgives tillige på Internettet på www.eco-net.dk
Øko-net afholder årligt mindst to landsdækkende weekend seminarer, hvor nye emner sættes til debat.

Her findes bl.a. en grundig gennemgang af begrebet: Økonolgisk Udvikling

Læs mere her

Sidens top

 

blomster

Link til billede

 

Danida og Udenrigsministeriet om nye mål i FN for Verdensudviklingen.

(Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, som er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.)

Klip fra ders fælles hjemmeside:

I september mødes verdens statsledere i FN i New York for at træffe et historisk valg: De skal vedtage klare mål for at udrydde fattigdommen og skabe en bæredygtig planet. Alle lande skal lægge sig i selen for at gøre målene til virkelighed inden 2030.

Det nye ved verdensmålene er, at de er universelle. Det betyder, at de gælder for alle lande – også for Danmark. Hovedmålet er at udrydde ekstrem fattigdom og skabe en bæredygtig planet for os alle.

Verdensmålene bliver en dagsorden for, hvilke forandringer verdens lande i særlig grad skal fokusere på i de næste 15 år – og hvilke resultater der skal opnås. Derfor kan de komme til at gøre en stor forskel. I år 2000 vedtog FN også nogle ambitiøse mål – med deadline her i 2015. Det var otte mål for at forbedre livet i de fattigste lande. Ikke alt er lykkedes, men flere af de store mål er faktisk indfriet.

Læs mere her

 

skov

Link til billede

 

Miljøministeriet

Her henviser man til
"Vækst med omtanke" udkom i marts 2009.

Læs mere her

Danmarks officielle hjemmeside om energi

 

EUR-Lex om bæredygtig udvikling

Læs mere her

Sidens top

 

 

Marrakech Climate Change Conference - November 2016

FN november 2016

The twenty-second session of the Conference of the Parties (COP 22) and the twelfth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 12) will be held in Bab Ighli, Marrakech, Morocco from 7-18 November 2016.

On 5 October 2016, the threshold for entry into force of the Paris Agreement was achieved. The Paris Agreement entered into force on 4 November 2016. As a result, the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA 1) will take place in Marrakech in conjunction with COP 22 and CMP 12.

se websiden

 


De rigeste 10 procent udleder halvdelen af verdens CO2
»Ekstrem klimauretfærdighed«, siger udviklingsorganisationen Oxfam, som har regnet på fordelingen af klimaudledninger mellem verdens rige og fattige.

Politiken d. 2/12 - 2015

En fattig øbo, som måske vil få sit hus og sin jord skyllet væk af de kommende års havstigninger, udleder kun en brøkdel af den mængde CO2, som de rigeste og mest priviligerede indbyggere på kloden sender ud i atmosfæren, skriver den britiske hjælpeorganisation Oxfam i en ny rapport.

Faktisk står klodens rigeste ti procent indbyggere for halvdelen af alle udslip, mens de 3,5 milliarder fattigste - halvdelen af verdens befolkning - tilsammen kun udleder 10 procent.

Det er med andre ord en perfekt omvendt proportional fordeling, som Oxfam betegner som »ekstrem klimauretfærdighed« i sin rapport.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

cop21

NOAH giver ikke meget for aftalen:

Med Parisaftalen er 195 landes regeringer med USA og EU i spidsen parate til at spille russisk roulette med vores fremtid. Aftalen som den ligger på bordet nu gavner kun de lande og firmaer, som ser på kortsigtet, økonomiske vækst som det eneste vigtige mål. I allersidste øjeblik lykkedes det USA at få fjernet den særlige forpligtelse, som skulle påhvile de udviklede lande. De rige lande heriblandt EU-landene og dermed også Danmark er altså sluppet af krogen som så mange gange før. Aftalen er ikke nogen sejr for nogen, men endnu et skridt imod afgrunden. Ifølge aftalen skal de frivillige reduktionsmål først revideres i 2023. Målene kan godt nok kun strammes, ikke slækkes. Men det vil være for sent til at give en realistisk mulighed for at holde den globale temperaturstigningen under 2 grader.

Læs mere hos NOAH:

Det lange spil om klimaet: Historien om de internationale klimaforhandlinger

 

2015, November 30 to December 11 - PARIS

Se den officielle hjemmeside for COP21.

UNFCCC - United nations Framework Convention on Climate Change

Læs hele aftalen fra COP21

Sidens top

 

Paris-aftalen i hus: ’Et historisk vendepunkt’

Information d. 12/12 - 2015

Eufori på COP21 over forpligtende global klima-aftale, der sender signal til regeringer byer, virksomheder, investorer og civilsamfund om at realisere den grønne omstilling, som aftalen nu lægger de overordnede rammer for

Læs hele artiklen

 

Vejen til en aftale

Information d. 14/12 - 2015

…Efter mere end 20 år med store fiaskoer i bestræbelserne på at opnå enighed om en ny global klimaaftale var rige og fattige lande blevet enige om at prøve noget andet og havde endeligt vedtaget en tæt, juridisk tekst på 31 sider, som måske kunne lede verden ind på en anden, renere og sikrere energivej…

kræver abonnement

Læs hele artiklen

Information er d. 9/12 - 2015
oppe på 61 artikler om klimatopmødet

klik her

Sidens top

 

IPCC

The IPCC is a scientific body under the auspices of the United Nations (UN). It reviews and assesses the most recent scientific, technical and socio-economic information produced worldwide relevant to the understanding of climate change. It does not conduct any research nor does it monitor climate related data or parameters.

 

CNRS

The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research) is a public organization under the responsibility of the French Ministry of Education and Research.

 

WRI

WRI is a global research organization that turns big ideas into action at the nexus of environment, economic opportunity and human well-being.

 

 

Students At U2's Former School Send Powerful Message To World Leaders

Youtube d.26/11 -2015

In November 2015 students from Mount Temple school in Dublin, Ireland joined with Afri to send a powerful message to world leaders ahead of the 2015 Climate Conference in Paris (COP21)......

Klik her

Sidens top

Ny CO2-rekord: ’Vi er i ukendt territorium’

Information d. 10/11 - 2015

Tonen lød næsten desperat hos generalsekretæren for FN’s meteorologiske organisation ved præsentation af nye tal for drivhusgas-koncentrationen – ’en ubarmhjertig stigning’. Inden nytår passerer den globale opvarmning én grad, siger britisk myndighed

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ødelæggelse af kloden strengt forbudt

Information d. 29/6 - 2015

Mennesket har givet sig selv rettigheden til at eje og udnytte naturen, som ikke har noget at skulle have sagt – bortset fra i Sydamerika.

Kræver abonemet - Læs hele ariklen

Ecuador og Bolivia har lavet love til beskyttelse af naturen.
Hvor der kan rejses sager på vegne af naturen og mennesket garenteres retten til et godt liv, en tiværelse i harmoni med naturen og i social harmoni.

Sidens top

 

 

Vi har modtaget

fra Nordahl Grieg Fredsfond

ÅPENT BREV TIL:

Islands president Ólafur Ragnar Grimsson
Statsminister Erna Solberg, Norge
Finansminister Siv Jensen
Klima- og miljøverndepartementet Tine Sundtoft
Olje- og energidepartementet Tord Lien
Statsminister Stefan Löfven, Sverige
Statsminister Helle Thorning-Schmidt, Danmark
Statsminister Cai-Göran Alexander Stubb, Finland
Talmann Ålands lagting, Brit Lundberg
Lagtingsformand Jógvan á Lakjuni, Færøyene
Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, Grønland
Sametingspresident Aili Keskitalo, Norge
Ordføreren i Sametinget Stefan Mikaelsson, Sverige
Sametingspresident Klemetti Näkkäläjärvi, Finland
President Áile Jávo, Saami Council
Chief Michael Stickman, Artic Athabaskan Council
Aleut International Association
Chairperson Joe Linklater, Gwich’in Council International
President Okalik Eegeesiak, Inuit Circumpolar Council
President Grigoriy Ledkov, Russian Association og Indigenous People of the North
President Barack Hussein Obama, USA
President Vladimir Putin, Den russiske føderative republikk
Prime Minister of Canada Stephen Harper
Sandefjord 3. februar 2015
Klima utfordringene

 

norge

link til billede

«— Forskerne har konkludert med at to tredjedeler av oljen må bli liggende om vi skal nå to graders målet. Nå har de også undersøkt i hvilke geografiske områder det er mest lønnsomt å utvinne disse», sa tidligere AP-statsminister Gro Harlem Brundtland i en tale om klimautfordringene 29. januar på en konferanse på Grand hotell i Oslo i regi av tankesmia Agenda.

På konferansen sa Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen at nordmenn, amerikanere og kanadiere er blant dem som har bidratt sterkest til klimakrisa, samtidig som denne merkes hardest for mennesker i land som i liten grad har bidratt til klimagassutslippene.

«— Fem ganger så mange mennesker drives nå på flukt som følge av naturkatastrofer enn som følge av krig og konflikt», sa Egeland. I løpet av ett år drives nå om lag 30 millioner mennesker på flukt som følge av naturkatastrofer.

I dag har vi en temperaturstigning på 1,5 °C i forhold til temperaturen i 1850. Målene i et føre vár perspektiv er å la femseksdeler av oljen på Statoils oljefelt på sokkelen og globalt bli liggende for å medvirke til en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til temperaturen i 1850 innen 2100.

Den 29. januar hadde kampanjen for en norsk klimalov på petisjonsnettstedet www.avaaz.org
samlet 12 000 underskrifter.

Partiene som stiller til valg i Norden og til parlamentene i landene i Arktis råd bør gjennom sine statsministre i felleskap før FNs klimakonferanse i Paris 2015 fatte nasjonale vedtak om:
• 60 % CO2 kutt fra 1990 nivå
• en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 1850-niva innen 2100
• å avskaffe arbeidsløshet og fattigdom innen 2017 ved å styrke de sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene og etablere nullutslipp i byene og land i klimabalanse innen 2030.

Når regjeringen Solberg Stortingsmelding trolig kommer 6. februar vil den foreslå hvilket klimamål Norge skal spille inn før FNs klimatoppmøte i Paris til høsten. I denne sammenheng vil det være viktig at Statens Pensjonsfond Utland,SPU, aktivt anvender portefølgen for å oppnå 60 % CO2 kutt innen 2017 og en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 2100 i «The New Climate Economy».

En politisk styringsmodell for SPU er nødvendig slik at også fondet medvirker til å fremme en temperaturnedgang til 0 °C i forhold til 1850 innen 2100 i «The New Climate Economy». Tilsvarende styring av andre fond implementeres i de øvrige nordiske land og landene i Arktisk råd i 2015 før FNs Klimatoppmøte i Paris.

Vennlig hilsen
Nordahl Grieg Fredsfond

Knut Vidar Paulsen
Leder

Fakta

• Klimagassutslippene fra utvinningen av olje og gass på norsk sokkel utgjør en fjerdedel av de norske klimagassutslippene.
• Klimagassutslippene fra olje og gass utvunnet fra norsk territorium er ti ganger så høye som de totale norske klimagassutslippene.
Kilde: Cicero

Sidens top

think

Valget står mellem klima eller kapitalisme.

Uanset hvor meget man taler om kreativ innovation, grøn vækst og ny iværksætterkultur, så kan man ikke løse klimaudfordringen uden et opgør med den kapitalistiske vækstøkonomi. Her er tre forslag til en start på den proces.

AF PELLE DRAGSTED OG MARIA GJERDING
Smeltende indlandsis, oversvømmede byer og tørkelagte landbrugsområder. Der er efterhånden ikke nogen, der er i tvivl om, at klimaforandringerne er en realitet nu.

Og det er heldigvis blevet mainstream at tale om grøn omstilling - ligesom det er positivt, at vi trods alt har taget gode og vigtige skridt for at fremme den omstilling i den seneste regeringsperiode.

Men nok så gode miljø- eller energiaftaler løser ikke den udfordring, vi står over for. Det gør løse visioner om kreative processer eller grøn iværksætterkultur heller ikke.

Krisen, vi står overfor, er nemlig ikke bare en tilfældig bivirkning af en kapitalistisk vækstøkonomi - den er et direkte resultat af den måde, vores økonomi er skruet sammen på.

Og den katastrofe, vi bevæger os alt for hastigt imod, kan ikke stoppes, så længe det er markedskræfter, der styrer økonomien og dermed vores forbrug af jordens ressourcer.

Læs hele artiklen

 

Vidste du at 1/3 af vores afgrøder er afhængige af bestøvning fra bier?


Vidste du også at bierne forsvinder?
Ved du hvorfor?

Få svaret i videoen herunder, og læs mere om problemet her: http://sos-bees.org

 

Sidens top

skov2

Link til billede

Dutch government ordered to cut carbon emissions in landmark ruling.

the guardian d. 24/6 - 2015

Dutch court orders state to reduce emissions by 25% within five years to protect its citizens from climate change in world’s first climate liability suit

…A UN climate secretariat article obliging states to do whatever is necessary to prevent dangerous climate change was also cited. So was the UN climate science panel’s 2007 assessment of the reductions in carbon dioxide needed to have a 50% chance of containing global warming to 2C…

Læs mere

Sidens top

Sprøjtegift i 99 procent af danske børns urin

Ingeniøren d. 6/5 - 2013

Sprøjtegifte, som hæmmer børns udvikling og giver lavere IQ, bliver fundet oftere i danske end i amerikanske børn, viser undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Læs hele artiklen

 

Sidens top

 

Chok-målinger af Roundup i grundvandet står ved magt.

Ingeniøren d. 9/7 - 2012

Naturstyrelsen konkluderer nu, at der intet var galt med hovedparten af de prøveboringer, hvor der i 2009 blev målt overraskende mange rester af Danmarks mest solgte sprøjtemiddel, glyphosat.

Læs hele artiklen.

Sidens top

Indikatorer for bæredygtig udvikling

Danmarks Statistik 18/12 . 2003

Hvordan har vores samfund og indbyggerne det? Behandler vi vores ressourcer og mennesker, så vi står bedre i næste generation? - Og hvordan måler man det? Indikatorer for bæredygtig udvikling er et bud på et statistisk måleredskab for den bæredygtige udvikling.

Link til siden

Link til pdf filen: Indikatorer for bæredygtig udvikling

 

Globalis

Globalis er et interaktivt verdensatlas, hvor du selv kan lave dine egne kort og grafer. Målet med Globalis er at vise verdens ligheder og uligheder, og hvordan vi påvirker livet på planeten primært med visuelle hjælpemidler.

Globalis er et nordisk samarbejde, som udspringer af et norsk initiativ. FN-forbundet i Danmark har oversat hjemmesiden til dansk, og vi arbejder løbende på at forbedre hjemmesiden.

Læs mere her.

 

Collaboratively Building
a Sustainable Smart City

In qetema.org a group of people who believe in the need for major global changes gather to design and build a new city together. This city will run on a completely sustainable system and is governed by its people.

Læe mere

Sidens top