Social retfærdighed

Klip fra vort grundlag:

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling.

 

Om begreberne:

Den Store Danske:

Lighed, frihed, social retfærdighed og bæredygtig udvikling.

Leksikon:

Frihed, lighed og broderskab

Socialpolitik

 

World Social Forum towards Mexico
January 2021

Indsat på siden d. 18/4 - 2020

Since its creation in January 2001 in Porto Alegre, Brazil, The World Social Forum has become the largest space for global convergence of a great diversity and organizations and social movements of the entire planet in search of construction of background, local and local alternatives. global, under the motto of “Another World Is Possible”.

Emerged as a social alternative from below in front of the powerful from above gathered at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, the WSF took such force that it “became independent” from the appointments of the powerful and has been carried out in different dates and in different regions of the world both in America and in Africa and Asia, with the participation of tens of thousands of people from all continents and hundreds of simultaneous activities of the most diverse social causes in each edition.

The next January 2021 the WSF will turn 20 years old. It will coincide with a moment in which the world is experiencing a new wave of ascents of the neo-liberal right, even fascist, of coup d'etats, attacks on the rights and living conditions of the peoples, of wars and violence, of femicide, of destruction of life on the planet. And, with the exception of some exemplary popular struggles in some countries and booming movements such as women, it finds on the left and the social movements in a great dispersion, and consequently to many international networks and to the FSM itself with um important wear.

Therefore, The 20th Anniversary of the WSF represents again a great opportunity to provide a meeting space that helps to reverse this course in favor of the peoples. And the WSF International Council has resolved in its last meeting in Porto Alegre that the best place today for this reunion and to celebrate its 20th Anniversary is Mexico.

That represents a great challenge for Mexican organizations. In the first place, because of the dimensions of the forum, but mainly because the WSF in Mexico is called to provide an effective space for the international rearticulation of social movements to deal with global alliances, strategies and actions the calamities that plague the world. And because it should also serve to strengthen the social subject in our country to face the enormous challenges that are presented to us...

Link til siden

 

 

Knud Vilby: Politikerne underminerer sammenhængskraften i samfundet, mens de sociale problemer vokser hastigt

Ræson d. 13/1 - 2019

Velfærdspolitik har i et århundrede bestået i at regulere markedet. Med skatter og afgifter har man mindsket uligheden, med gratis sundheds- og uddannelsestilbud har man givet de økonomisk dårligst stillede bedre chancer. Sådan har man gjort, og det har virket. Det har ændret sig – og det nye er, at politikerne forstærker den markedsskabte ulighed.

Kronik af Knud Vilby

Dansk økonomi boomer. Samtidig vokser en række sociale problemer markant. De dokumenteres blandt andet af Danmarks Statistik og af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er ikke en ny udvikling, men det er blevet særligt dramatisk over de seneste år. Umiddelbart virker det uforståeligt. I et historisk perspektiv er det nærmest udansk. Den skandinaviske model har netop skabt velstand uden dramatisk voksende ulighed.

Inden jeg forsøger mig med et svar, vil jeg først præsentere fire eksempler på den alvorlige vækst i sociale problemer, som sjældent ses i sammenhæng.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Skønlitteratur på P1: De glemte hjemløse
Sendt første gang d. 2. jan. 2019 kl. 11:03

Landets aviser fulgte nysgerrigt med i 1928, da flere hundrede hjemløse mødtes i Kjellerup ved Silkeborg for at vandre gennem Jylland og gå videre til København. Flokken voksede sig større undervejs og talte til sidst mange tusind. De hjemløses største håb var at gøre politikerne opmærksomme på den høje arbejdsløshed. Og de gjorde, hvad de kunne. Men i dag kender de færreste historien om hjemløse-marchen. Hvorfor er den gået i glemmebogen? Og hvad skete der så egentlig dengang? Forfatter og historiker Michael Valeur har gravet i arkiverne og genfortalt historien i romanform. Og mens han selv går de hjemløses rute, fortæller han Skønlitteratur på P1 om 1928, om datidens hjemløse, om eventyreren Clausson-Kaas og om romanen, der var 20 år undervejs.
Værter: Nanna Mogensen og Klaus Rothstein.

Hør udsendelsen

 

Sørgelig rekord: Der har aldrig været flere fattige børn

AE d. 3/12 - 2018

Antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, steg fra 2016 til 2017 med 12.000. Det betyder, at der nu er 64.500 børn, der lever i fattigdom i Danmark. Det er første gang vi kan måle på fattigdom igennem et helt år efter kontanthjælpsloftet blev indført.

De nye tal viser en kedelig rekord i antallet af fattige børn i Danmark. Antallet af fattige børn i Danmark er fortsat med at stige voldsomt i 2017.

Antallet af fattige børn steg med 12.000 på et enkelt år. Nu er der 64.500 børn under fattigdomsgrænsen i Danmark.

Studier har vist, at det at opleve fattigdom i barndommen, kan trække spor mange år ind i voksenlivet og få konsekvenser for ens jobchancer og indkomstmuligheder senere i livet.

Fattigdomsydelserne bør ændres, så de ikke rammer børnene i så voldsom grad, som vi kan se af tallene for 2016 og 2017.

Omtalt af Politiken d. 3. december 2018

Se politikken

Sidens top

 

160.000 lever helt uden indkomst i Danmark

Avisen.dk d. 17/11 - 2018

Der bliver flere selvforsørgende i Danmark, viser analyse. Hvem er de? Er de frivilligt på sidelinjen, eller er de blevet presset derud? Rådet for Socialt Udsatte foreslår analyse af, hvem de 160.000 mennesker uden indkomst er.

Antallet af personer i den arbejdsdygtige alder, der hverken er i job, uddannelse eller på offentlige ydelser er siden 2010 steget med 30.000.

Gruppen af selvforsørgende i Danmark er på syv år vokset fra 130.000 til 160.000, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Hvad de 160.000 lever af, og hvor mange der selv har valgt at stå udenfor eller er blevet presset til et liv på sidelinjen, findes der ingen opgørelser over. Men i AE-rådet noterer man sig, at stigningen i antallet af personer, der forsørger sig selv, er sket i en periode, hvor kontanthjælpsloftet (2016) og en ny dagpengereform (2011) med skærpede krav til ledige er trådt i kraft...

...Ifølge formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, kan en del af de 160.000 selvforsørgende sagtens være socialt udsatte, der ikke kan leve op til kravene for at modtage kontanthjælp eller få tildelt førtidspension.

Det er problematisk, at der findes mennesker, der ikke er en del af systemet, mener Jann Sjursen.

- Det dybt alvorlige i denne situation er, at der kan befinde sig borgere – både frivilligt og ufrivilligt uden for systemet - som skriger på hjælp uden at kunne høres. Derfor skal det undersøges, for det er vigtigt at få mere hold på, hvem disse mennesker er, siger han...

...Troels Lund Poulsen ser det ikke umiddelbart som problematisk, at flere står som selvforsørgende.

- Når vi står i en situation, hvor beskæftigelsen fortsætter med at buldre frem, og ledigheden falder måned efter måned, har jeg svært ved at se, at vi står på randen af en socialøkonomisk katastrofe, sagde ministeren til Berlingske...

Sidens top

 

Ny straf til folk på kontanthjælp - kan miste en tredjedel af ydelsen

avisen.dk d. 16/11 - 2018

Hvis man i dag får kontanthjælp, men ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal det have mærkbare konsekvenser...

...Modtager man for eksempel uberettiget kontanthjælp, mens man er i udlandet, bliver ydelsen nedsat med op til en tredjedel i 20 uger, og der rejses krav om tilbagebetaling.

I dag bliver kontanthjælpen nedsat med en tredjedel og kun i tre uger.

Aftalen vil styrke retssikkerheden og gøre det lettere for borgere at forstå reglerne ifølge aftalepartierne.

- I dag er der cirka 80 sanktionstyper, og i fremtiden vil der være fire. Så kommunerne får lettere ved at sanktionere dem, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger han videre.

Bag aftalen står foruden regeringen Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Almene boliger forvandles til almen nød

Information d. 15/10 - 2018

...Ifølge loven om almene boliger kan genhusning uden for kommunen nemlig kun ske, hvis beboere siger god for det. Men borgmestre i bl.a. Odense og Kolding har over for DR pointeret, at de får problemer med at finde genhusning...

...Mens man søsætter mere eller mindre problematiske tiltag for at gøre op med en for ensartet beboersammensætning i de hårde ghettoområder, skaber man nye problemer i de større byer, hvor billige lejligheder er en fortidsmyte, og ventelisterne til de almene boliger i forvejen er lange.

Huslejen i eksempelvis Tingbjerg og Mjølnerparken – begge i København – er lav, fordi boligerne blev bygget for årtier siden, mens huslejen for nybyggede boliger vil være væsentligt højere.

De politikere, der nu vil have boligselskaber og kommuner til at indgå aftaler om genhusning, burde stille krav om, at der skal bygges nyt almennyttigt, når der rives ned eller sælges fra. Og de burde kaste penge efter det for at sikre, at der er almennyttige boliger, som er til at betale...

Link til artiklen - kræver abonnement

Sidens top

 

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

AE d. 29/2 - 2016

Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor man havner som voksen. En tredjedel af underklassens børn ender i dag selv i underklassen, og andelen er steget fra 2003 til 2013. Underklassebørn har 4,6 gange så stor risiko for at havne i underklassen som overklassens børn...

...I den anden ende af det sociale spektrum havner omkring 40 pct. af elitens børn selv i eliten som voksen. Elitebørn har 5,5 gange større chance for at havne i eliten end underklassebørn.

Generelt er der sket en uddannelsesstigning for alle klasserne. Men sandsynligheden for at få en lang videregående uddannelse er stadig markant størst for børn fra overklassen, mens klart flest børn fra underklassen står uden uddannelse som 25/26-årig. Næsten 40 pct. af børnene i underklassen har ingen uddannelse som 25/26-årig...

Sidens top

 

 

Kun en tåbe frygter ikke uligheden
Økonomisk ulighed forandrer et samfund. Fra USA til Danmark.

Politikken d. 17/5 - 2015

Lars Olsen forfatter og foredragsholder

Det gør ikke noget, at uligheden stiger – blot alle har lige muligheder. Sådan lyder budskabet fra store dele af Christiansborg.

Borgerlige politikere hævder, at »ulighed skaber dynamik«, men også dele af SR-regeringen lukker øjnene for den stigende ulighed. I et interview med finansmediet Bloomberg betegner finansminister Bjarne Corydon (S) det som »besynderligt«, at vi overhovedet diskuterer økonomisk ulighed i Danmark. Det afgørende er »omfordeling af muligheder«, siger han.

Sådan spiller klaveret bare ikke. I virkelighedens verden hænger lige muligheder tæt sammen med indkomstforskelle og social afstand mellem et lands samfundsgrupper. Over tid fører øget ulighed også til mere ulige muligheder.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

taxes
Wisconsin Jobs Now, link tilbillede

 

Vi kan forbedre de sociale forhold for mennesker på jorden, hvis vi vil, men udvikling har taget fart i modsat retning.

(red. skattelettelser, manglende indsats overfor skattely, i Danmark fjernesle af formebeskatning, manglende vilje til at øge arveafgiften - mange fra den rigeste 1% har arvet deres formuer og de er blevet ekstremt grådige og gør meget for gennem støtte til / bestikkelse af politikkere at øge deres formuer)

Even It Up

Fra IBIS d. 29/10 - 2014

Det er tid til at gøre op med global ulighed.

Vi lever i en kontrastfyldt verden. Ingen steder står det mere klart end mellem de ekstremt rige og resten af os. I England alene tjener de 100 bedst betalte direktører 131 gange så meget som deres gennemsnitlige medarbejder. Og i Sydafrika skal en arbejder i en platinmine arbejde i 93 år bare for at tjene gennemsnitsdirektørens årlige bonus.

Verdens milliardærer er ifølge vores beregninger så rige, at en skat på bare 1,5 procent af deres formue kunne have reddet 23 millioner liv, siden finanskrisen startede. I stedet har vores regeringer ikke bare tilladt de rige at blive rigere, men har også givet dem adgang til at have overdreven indflydelse på politik, der påvirker os alle sammen.

Vi er nødt til at handle

Ulighed handler ikke bare om massive forskellige i løn og politisk indflydelse. Det påvirker os alle sammen ved at hindre økonomisk vækst, skaber korruption og står i vejen for, at vi kan udrydde fattigdom. Det er også brændstof til andre uligheder som kløften mellem kvinder og mænd og knuser håb og ambitioner for de millioner af mennesker, der ikke har adgang til uddannelse og sundhed, som de kan betale.

Når uligheden er så ekstrem, er det resultatet af politiske og økonomiske valg. Med ekstrem rigdom følger magt og indflydelse. Vi bor i en verden, hvor reglerne er til fordel for de få og på bekostning af de mange. Så mens de få bliver rigere, sakker de fattigste bagud.

Læs hele websiden

Link på siden:

OXFAM issue briefing - january 2015
Wealth: Having it all and wanting more. Læs om tallenes beregning

IBIS har lavet et resume af OXFAM’s rapport

Even it uo
Time to end extreme inequality
OXFAM's rapport på engelsk

 

 

Global military spending trumps global aid

Turkish Weekly d. 25 April 2014

…While the UN in 2013 and 2014 asked for almost $13bn (red. $13.000.000.000) to fund its humanitarian operations for a one year period, global military spending totaled $1.75 trillion ($1.750.000.000.000) in 2013 - 130 times higher than the planned humanitarian aid in 2013 and 2014…

…During these last five years, the U.S. delivered weapons to at least 90 recipient countries. Russia delivered weapons to 52 states and China supplied major arms to 35 states while the U.N. has been trying to help only 17 countries.

- The future developments in near future to shape military spending

The possibility of rising U.S. and Russia-China tension, the Syrian crisis, the ongoing expansion of existing settlements by Israel, Palestine's efforts to protect the rest of its land to acquire full recognition as a state, the future of Egypt after the coup, conflicts in Africa especially in Central African Republic and South Sudan, the ongoing instability in the Middle East, the conflict between South-North Korea, all contribute to shape and direct the arms race and humanitarian aid efforts.

Læs hele artiklen

 

Overklassen stikker af

Information d. 18. november 2014

Socialdemokraterne har af flere omgange forsøgt at lægge klassediskussionen død. Men ud fra et statistisk grundlag findes der fortsat sociale klasser i Danmark. Fem af slagsen: Underklassen nederst, overklassen øverst – inklusiv arbejderklassen, middelklassen og den øvre middelklasse midt i mellem.

Og selvom vi i Danmark – afhængig af politisk ståsted – bryster os af at bo i et relativt lige samfund, så stikker overklassen med stigende fart af fra os andre. De bliver simpelthen rigere i et tempo, der overgår alle andre sociale lag i landet. Det dokumenterer en slagkraftig forfatterkvintet i bogen ’Klassekamp fra oven’, der er skrevet af professor Jørgen Goul Andersen, chef for personstatisk hos Danmarks Statistik Niels Ploug chefanalytiker fra AE-rådet Lars Andersen, Senioranalytiker fra AE-rådet Sune Enevoldsen og journalist Lars Olsen. Et statistisk Dream Team om man vil…

Red. Derudover kan man læse om de betydninger omfordeligen får får de forskellige klasser, samt at folkeskolen flere steder har mistet muligheden for at kunne være med til at skabe forståelse mellem de forskellige samfundsklasser i takt med at de rigeste flytter ind i særlig dyre områder.
Hvorledes mulighederne for at man fra alle kan få en god uddannelse mindskes.

Læs hele artiklen

 

 

 

 

Sidens top

sult

 

Mange fra den rigeste 1% tjener svimlende store beløb på krige, tænk blot på hvad de har tjent på Irak krigen og efterfølgende på olien fra Irak.

Milliarder på oprustningen kunne bruges på at skabe en mere social retfærdig verden.

En verden uden sult, med uddannelse til alle. Et sundhedssystem der kunne give behandlig til alle.

GEDAMS

GDAMS is a global movement launched in 2011 by the International Peace Bureau and the Institute for Policy Studies. The aim is to encourage organizations and individuals all over the world to raise awareness about the global military spending figures through mobilizations. Since 2014, GDAMS was integrated to IPB's permanent, and year-long campaign called Global Campaign on Military Spending (GCOMS).

The UN High Representative for Disarmament Affairs in a supporting statement concluded that GDAMS “should serve as a catalyst for shifting global and national priorities from massive military spending to creating human security and safety for all.”

GDAMS coincides with the publication of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)'s data about the global military expenditures. It is also timed around the U.S. Tax Day.

I 2015 blev attivitetsdagen d. 13 April.

Kip fra GEDAMS websiden:

‘I refuse to accept that the world is so poor, when just one week of global spending on armies is enough to bring all of our children into classrooms.’

December 16, 2014

Let Us Globalise Compassion, and Set Our Children Free

Nobel Lecture by Kailash Satyarthi, Oslo

Klip fra Kailash Satyarthi meget smukke tale.

…I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children.

I refuse to accept that the world is so poor, when just one week of global spending on armies is enough to bring all of our children into classrooms.

I refuse to accept that all the laws and constitutions, and the judges and the police are not able to protect our children.

I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom.

I REFUSE TO ACCEPT…

…Friends, the biggest crisis knocking on the doors of humanity today is intolerance.

We have utterly failed in imparting an education to our children. An education that gives the meaning and objective of life and a secure future. An education that builds a sense of global citizenship among the young people. I am afraid that the day is not far when the cumulative result of this failure will culminate in unprecedented violence that will be suicidal for humankind.

Yet, young people like Malala, are rising up everywhere and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear…

…Eighteen years ago, millions of my brothers and sisters in 103 countries marched across 80,000 kilometres. And, a new international law against child labour was born. We have done this…

…You may ask: what can one person do? Let me tell you a story I remember from my childhood: A terrible fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, king of the forest. Suddenly, the lion saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, “what are you doing?” To the lion’s surprise, the bird replied “I am on my way to extinguish the fire.” He laughed and said, “how can you kill the fire with just one drop of water, in your beak?” The bird was adamant, and said, “But I am doing my bit.”…

…Today, I see thousands of Mahatma Gandhis, Martin Luther Kings, and Nelson Mandelas marching forward and calling on us. The boys and girls have joined. I have joined in. We ask you to join too.

Let us democratise knowledge.

Let us universalise justice.

Together, let us globalise compassion, for our children!

I call upon you in this room, and all across the world.

I call for a march from exploitation to education, from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace.

Let us march from darkness to light. Let us march from mortality to divinity.

Let us march!…

se hele talen

 

edu

 

Analyse: Ungdom, optøjer og social mobilisering i svenske storbyområder

Arbejderen d. 11/10 - 2013

Forårets optøjer i bydelen Husby i Stockholm hænger sammen med, at magthaverne globalt set har udhulet byernes sociale sammenhængskraft ved udelukkende at satse på de grupper, der allerede er vindere. I Sverige organisere de unge sig nu med krav om en anden udvikling.

…Samfundsforskere har hævdet, at samfundet har udviklet sig fra "welfare’ til ’workfare", en udvikling, hvor også den keynesianske velfærdsstats "regulation of the poor" er blevet erstattet af det, der er blevet betegnet som "punishing the poor". Loïc Wacquant, der er en af disse forskere, mener for eksempel i bogen Punishing the Poor, at staten har udviklet et janusansigt…

(Wacquant, Loïc 2009 Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham: Duke University Press)

…Den, der er henvist til en stigmatiseret adresse, er stemplet som taber, allerede inden vedkommende har fået en chance for at vise sig frem. Mange opfatter sig selv som lukket inde i sin forstad, uden uddannelse, uden fremtid og uden håb. Den frustration, som dette fører til, forstærkes gennem diskriminering, et andenrangs medborgerskab, ballade med politiet og den vrede og sorg, som følger af at se, hvordan forældrene behandles uden respekt af det svenske samfund…

Læs hele artiklen

 

Sidens top