ttip

Politisk frihed

Klip fra vort grundlag:

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling.

 

Om begreberne:

Den Store Danske:

Lighed, frihed, social retfærdighed og bæredygtig udvikling.

Leksikon:

Frihed, lighed og broderskab

Socialpolitik

Se sorte steder.

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigationJump to search
"Blacksite" redirects here. For other uses, see Black Site (disambiguation).
In military terminology, a black site is a location at which an unacknowledged black operation or black project is conducted.[1]
According to the Associated Press, “Black sites are clandestine jails where prisoners generally are not charged with a crime and have no legal recourse, with no bail or court order."[2]

Hvis pressen er ejet af den rigeste 1% bliver det svært at have politiske frihed.
Når Facebook, telefonselvskaberne, efterretningstjenesterne m.fl. opsamler mænder af data om hver enkelt kan den polittike frihed blive truet.
Hvis uligheden vokser får vi et oligarki. I et diktatur er det farligt når magthaverne ligger inden med enorme mængder viden om folk. Adolf Hitler og General Augusto Pinochet dræbte modstanderne.
Poul Eck Sørensen

 

Se Institut for Menneskeretigheder

 

spy

Link til billede

Terror?
Terrorbekæmpelse?
Retssikkerhed?

Se webside fra Forlaget Ådalen om dette.

Sidens top

IPI: Statement on banning of RT and Sputnik

International Press Institute d. 4/5 - 2022

EU bans Russian state media from operating within the bloc

...Moreover, IPI is concerned that these bans may be used to justify reciprocal measures by Russia to restrict foreign media operating within the country. As Russian regulators move to silence what remains of the country’s domestic independent media, the expulsion of the BBC and other major European broadcasters would starve Russian citizens of vital sources of face-based news at a crucial time. These broadcasters enjoy far greater viewership and influence in Russia than RT and Sputnik do within Europe.

Finally, even during times of information warfare, it remains true that the best way to counter state-sponsored disinformation is not through broadcast bans or censorship, but instead through fostering a professional and pluralistic media landscape with thriving, independent journalism which can factcheck falsehoods and insulate citizens from propaganda, in addition to programs for teaching media literacy. Our focus should therefore be on investing in sustainable and long-term defence mechanisms against all forms of propaganda.

Link


Menneskeretligt fremskridt: Danmark forbyder tvungne forsvindinger

Institut for menneskerettigheder d. 7/2 - 2022

Den danske regering har tilsluttet sig FN-konventionen, der skal beskytte mennesker mod hemmelige kidnapninger og andre frihedsberøvelser, hvor staten står bag. Nu træder aftalen i kraft, og det er et vigtigt skridt, mener Institut for Menneskerettigheder.

Når stater eller aktører, som handler med statens samtykke, arresterer, bortfører, fængsler eller tilbageholder mennesker i hemmelighed, er der tale om tvangsforsvindinger. De skal bekæmpes, mener den danske regering, der for nyligt formelt har tilsluttet sig den FN-konvention, som kriminaliserer tvangsforsvindinger begået af staten...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

John Stockwell: The Secret Wars of the CIA

John Stockwell is the highest-ranking CIA official ever to leave the agency and go public. He ran a CIA intelligence-gathering post in Vietnam, was the task-force commander of the CIA's secret war in Angola in 1975 and 1976, and was awarded the Medal of Merit before he resigned. Stockwell's book "In Search of Enemies", published by W.W. Norton 1978, is an international best-seller. This is a transcript of a lecture he gave in June, 1986.

"The Inner Workings of the National Security Council and the CIA's Covert Actions in Angola, Central America and Vietnam"

I did 13 years in the CIA altogether. I sat on a subcommittee of the NSC, so I was like a chief of staff, with the GS-18s (like 3-star generals) Henry Kissinger, Bill Colby (the CIA director), the GS-18s and the CIA, making the important decisions and my job was to put it all together and make it happen and run it, an interesting place from which to watch a covert action being done....

I testified for days before the Congress, giving them chapter and verse, date and detail, proving specific lies. They were asking if we had to do with S. Africa, that was fighting in the country. In fact we were coordinating this operation so closely that our airplanes, full of arms from the states, would meet their airplanes in Kinshasa and they would take our arms into Angola to distribute to our forces for us....

What I found with all of this study is that the subject, the problem, if you will, for the world, for the U.S. is much, much, much graver, astronomically graver, than just Angola and Vietnam. I found that the Senate Church committee has reported, in their study of covert actions, that the CIA ran several thousand covert actions since 1961, and that the heyday of covert action was before 1961; that we have run several hundred covert actions a year, and the CIA has been in business for a total of 37 years.

Link til websiden

 

--------------------------------------------------------------

CIA tortured inmates in secret prison in Lithuania 2022 01 11 Algirdas Paleckis

US used Lithuania's bid to enter NATO to open its secret prison in Vilnius where alleged terrorist were tortured - but nobody involved in this crime was brought to justice so far.

Link til youtube.

Sidens top

 

Efterretningstjenesterne versus demokratiet

Arbejderen d. 26/12 - 2021, ved Frank Aaen

Tidligere medlemmer af Folketingets Kontroludvalg har rejst bekymring for, om de også er ført bag lyset af FE. Denne bekymring er ikke undersøgt. Kort sagt er der stor tvivl om effektiviteten af de demokratiske kontrolorganer, der er nedsat i forhold til efterretningstjenesterne.
0 kommentarer | Populær
|Print artikel| Del artikel
De danske efterretningstjenester har været i medierne i stor stil. For godt et år siden kom en opsigtsvækkende kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Øjeblikkeligt blev chefer og en tidligere chef sendt hjem.

Her kort før jul blev tjenesterne og cheferne pure frifundet af en overfladisk og top hemmelig dommerundersøgelse. Overfladisk fordi det formentlig var den opgave, dommerne havde fået i det hemmelige kommissorium.

I samme periode blev fire nuværende eller tidligere efterretningsansatte fængslet med truslen om 12 års fængsel. Og åbenlyst for at stoppe medierne i at bringe oplysninger frem besøgte cheferne for FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, og PET, Politiets Efterretningstjeneste, en række medier for at fortælle dem, at de også kunne få 12 års fængsel for at viderebringe hemmelige oplysninger. Helt uhørt i et demokrati, hvor man ikke truer medierne, men lader dem arbejde frit under ansvar over for domstolene.

USA’s adgang til at spionere på dansk jord bliver forsvaret med, at vi til gengæld får oplysninger fra amerkanske efterretningstjenester.

Selv Berlinske har på lederplads forleden konstateret efter hele det forløb om efterretningstjenesterne, at det holder ikke, at holde offentligheden helt i mørke om hvad der foregår...

Læs hele artiklen

Sidens top


Kommission afviser hård kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste

Hjemsendte medarbejdere fra efterretningstjeneste kan vende tilbage til tjeneste.

DR d. 16/12 - 2021

af Lisbeth Quass og Niels Fastrup

Der er ikke grund til at kritisere Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Sådan lyder konklusionen fra en særlig kommission, som det seneste år har undersøgt FE.
Kommissionen blev nedsat, efter der i 2020 blev rettet historisk hård kritik mod efterretningstjenesten...

...Tapning af internetkabler
DR og flere andre medier har afdækket, at tilsynets kritik omhandlede et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tapning af internetkabler, der går ind og ud af Danmark.
DR har blandt andet beskrevet, at det i første omgang var en lille arbejdsgruppe i FE, der granskede, hvordan NSA brugte den danske adgang til kablerne.
Det fremgår ikke af sammenfatningen fra kommissionen, om efterretningstjenesternes tapning af internetkabler er blevet undersøgt...

Undersøgelse bag lukkede døre
For ikke at afsløre nogen af efterretningstjenestens hemmeligheder, har kommissionen arbejdet bag lukkede døre.
Og det er et meget begrænset antal personer, der får indblik i kommissionens fulde beretning.
Forsvarsordfører for Enhedslisten Eva Flyvholm er ikke betrygget, efter hun har læst den fire sider lange sammenfatning, som er blevet offentliggjort.
- Min altovervejende bekymring er, at kommissionen ikke er lagt bredt nok op. At der er en lang række af tilsynets alvorlige kritikpunkter, som formentlig slet ikke er blevet undersøgt. Og det er dybt problematisk, at vi ikke har mulighed for at få indsigt i det, siger hun...

læs hele artiklen

Sidens top

 

EFTER FREDAGENS DOM MOD JOURNALIST

Danske journalister frygter, at USA i sagen mod Assange er ved at statuere et eksempel

Arbejderen d. 16/12 - 2021

– Jeg kan frygte, at USA er ved at statuere et eksempel, og at journalister fremover vil ligge under for frygten for at blive retsforfulgt, siger næstformand i Dansk Journalistforbund Allan Boye Thulstrup. I sidste uge besluttede en britisk appelret, at WikiLeaks-stifteren Julian Assange godt kan udleveres til USA.

Dansk Journalistforbund frygter, at fredagens dom om at udlevere WikiLeaks’ stifter Julian Assange kan få alvorlige konsekvenser.

Her vandt USA en appelsag ved landsretten High Court i London, om at Julian Assange kan udleveres til retsforfølgelse i USA, der anklager den australske journalist for spionage. En anklage der kan give op til 175 års fængsel i USA. Assange befinder sig på andet år i et fængsel i London.

– Jeg kan frygte, at USA er ved at statuere et eksempel, og at journalister fremover vil ligge under for frygten for at blive retsforfulgt, siger næstformand i Dansk Journalistforbund Allan Boye Thulstrup til Arbejderen...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Tweets fra Eva Flysholm

https://twitter.com/EvaFlyvholm

d. 13/12 - 2021

3 tweets:

Mon alt og alle ville være blevet frifundet i FE-sagen, hvis den havde kørt i en rigtig retssag og ikke i en mørklagt kommission?

Nej. Bare nej. De chefer fra FE der fik alvorlig kritik fra tilsynet, skulle selvfølgelig ikke være blevet siddende mens de blev undersøgt. Det er helt grundlæggende fornuftigt og helt efter bogen at omplacere folk. Ville være absurd at gøre ingenting.

Jeg synes godt man kan blive noget bekymret for, hvad der overhovedet er blevet undersøgt når FE-kommissionen frifinder alt og alle efter så alvorlig og grundig kritik fra Tilsynet. Det har fra start været problem at kommissoriet er mørklagt.

Sidens top

 

Er det regeringen eller snarere USA, der nu stopper kritikken af Forsvarets Efterretningstjeneste?

Jam Øberg 13 December, 2021

...En “hemmelig” og “uafhængig” kommission med tre landsdommere i spidsen finder ikke grundlag for at kritisere hverken hjemsendte medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste eller spiontjenesten som sådan.

Sådan, ingen kritik overhovedet.

Man husker de sensationelle overskrifter om at oplysninger om danske statsborgere og statsledere i andre lande var blevet videregivet af FE til det amerikanske NSA. Sagen blev noteret i den internationale presse og gav Danmark et lidet flatterende image.

Med dagens nyhed står det klart at den trafik var OK og kan fortsætte. Og vil blive fortsat. Den højeste lov på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område er Washingtons...

Læs hele artiklen

Sidens top


SPIONSKANDALEN

De fik ødelagt karrieren efter historisk hårde anklager: Nu er ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste renset.

Politiken d. 13/12 - 2021 af MORTEN SKJOLDAGER og HANS DAVIDSEN-NIELSEN

...I august 2020 rettede Tilsynet med Efterretningstjenesterne en historisk hård kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det uafhængige tilsynsorgan mistænkte spiontjenesten for uretmæssigt at have indhentet og videregivet »en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere«. Samtidig mente tilsynsmyndigheden, at den var blevet spist af med »urigtige oplysninger«, og at FE uberettiget havde behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

Der var tale om historisk hårde anklager – som nu alle bliver hældt lodret ned ad brættet af en uafhængig undersøgelseskommission med tre landsdommere i spidsen...

...FE-kommissionen har det seneste år udført sit arbejde i dybeste hemmelighed på Svanemølle Kaserne i København, og ikke engang kommissoriet er offentligt tilgængelig...

...En kommission med tre landsdommere i spidsen finder ikke grundlag for at kritisere hverken hjemsendte medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste eller spiontjenesten som sådan...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Analytiker: PET-anholdelser svækker Danmarks forhold til udlandet

Herning folkeblad d. 9/9 2021

Det kan få store konsekvenser for Danmark, at PET-ansatte har lækket fortrolig oplysninger, mener ekspert...

...Den paragraf, som de fire blandt andet er sigtet for at have overtrådt, er straffelovens paragraf 109 styk 1. Bliver en person dømt efter den, kan det give op til 12 års fængsel.

PET oplyser ikke, hvad de konkret mener, at de fire personer har gjort. Eller hvordan de forholder sig til sigtelsen.

- Lige nu fægter vi lidt i blinde for at finde ud af, hvad de her personer har lækket. Men det kan være trusselsrapporter eller materiale, der har noget at gøre med, hvordan PET og FE arbejder. Det kan være mange ting, siger Lars Bangert Struwe.

Ifølge PET er anholdelserne sket efter længere tids efterforskning.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

DF vil have nye statsborgeres religion til at stå i lov

Politikken d. 26/2 - 2021

Dansk Folkeparti vil med nyt forslag gøre det tydeligt, hvor mange muslimer der får dansk statsborgerskab...

...Regeringspartiet Socialdemokratiet er åben for at opliste religion. Partiets indfødsretsordfører Lars Aslan Rasmussen siger, at man »umiddelbart ønsker så meget transparens som muligt«....

...Samtidig vil DF spærre for statsborgerskab til personer, der er gift med udenlandske statsborgere.

Partiet vil også gøre det muligt at udskille personer fra en række lande, der hovedsageligt er muslimske, med et særligt lovforslag, så det bliver muligt at stemme imod statsborgerskab til dem...

Læs hele artiklen.

Sidens top

 

Tesfaye gør de borgerlige glade: Politikere skal afgøre, om kriminalitet kan tilgives

Politiken d. 22/2 - 2021

Ifølge udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) skal fængselsdomme fremover som udgangspunkt udelukke statsborgerskab. Men han har et par bureaukratiske udfordringer...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Rapper anholdt for at fornærme konge: Nu kommer stjernerne ham til undsætning.

DR d. 17/2 - 2021

Over 200 kunstnere støtter op om spanske Pablo Hasél og hans kamp for ytringsfrihed.

...Pablo Hasél er ikke er den første rapper, som er kommet i problemer med den spanske lovgivning. Tidligere måtte rapperen Valtònyc flygte til Belgien i en lignende sag, men også bloggere og andre, der laver politisk satire, er blevet ramt, fortæller det amerikanske nyhedsbureau Associated Press...

Læs hele artiklen

Det giver ikke sanktioner mod Spanien, selv om vi har sanktioner mod mange lande.

Sidens top

 

FE’s aflytningsballade har rod i 70 år gamle aftaler

Information d. 9/9 - 2020

Danmark har samarbejdet med USA om aflytninger siden 1947. I 90’erne kom Nyrup-regeringen under massivt pres på grund af aftalerne. Nu står Forsvarets Efterretningstjeneste midt i en historisk møgsag, der angiveligt rækker tilbage til en aftale med USA fra 1998.

Den sag, som Forsvarets Efterretningstjeneste nu står midt i, trækker tråde langt tilbage i nyere dansk historie.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen, to underordnede chefkolleger og den tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel blev for nyligt fritaget fra tjeneste efter en undersøgelse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har foretaget »på baggrund af materiale indleveret af én eller flere whistleblowere«.

Sagen har forbindelse til et samarbejde mellem Danmark og USA om at aflytte kabler. Information afslørede i 2014, at Danmark deltog i et sådant samarbejde med kodenavnet RAMPART-A.

Fredag skrev Weekendavisen, at det var statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), der i 1998 underskrev den aftale med USA om adgang til at aflytte kabler i Danmark, som har ført til den nuværende ballade for Forsvarets Efterretningstjeneste. Selve den underskrevne aftale er ikke blevet fremlagt, og Information har ikke fået bekræftet Weekendavisens oplysninger...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

TOPPEN AF ISBJERGET

Lovbrud hos FE og PET er ingen nyhed

Arbejderen d. 1/9 - 2020

Det seneste eksempel på ulovlig masseovervågning af danskerne er langtfra enestående. De danske efterretningstjenester har siden deres fødsel under Den Kolde Krig overvåget helt almindelige danskere i strid med dansk lovgivning.

Den seneste skandale om Forsvarets Efterretningstjenestes lovbrud stikker måske nok ud som en historisk skandale, men den byder ikke på stort nyt, når det kommer til de danske efterretningstjenesters manglende vilje til at holde sig indenfor lovens rammer.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) slæber et spor af ulovlig overvågning af borgerne efter sig.

I 2009 afleverede PET-kommissionen en rapport i 16 bind om PET's ulovlige overvågning under Den Kolde Krig.

PET-kommissionens mere end 4000 sider lange rapport giver et indblik i efterretningstjenestens ulovlige overvågning af fagligt aktive, fredsaktivister, EU-modstandere og aktive i solidaritetsarbejdet.

Læs hele artiklen

Sidens top


Klar besked til politikerne

Kommission: Ytringsfrihed skal udvides – ikke indskrænkes

Arbejderen d. 6/5 - 2020

Terrorlove og offentlighedsloven begrænser retten til ytrings- og informationsfrihed, advarer Ytringsfrihedskommissionen. Efter næsten tre års arbejde opfordrer kommissionen til, at politikerne begynder at udvide ytringsfriheden i stedet for at indskrænke den.

Terrorlovenes begrænsninger af ytringsfriheden og retten til frit at indhente informationer er bekymrende.

Det mener den Ytringsfrihedskommission, der blev nedsat i december 2017 og fik til opgave at beskrive ytringsfrihedens vilkår i Danmark.

I sidste uge offentliggjorde kommissionen sin betænkning på næsten 900 sider.

Kommissionen har indhentet en oversigt fra samtlige ministerier over omfanget af indskrænkninger i ytringsfriheden. I alt findes der i Danmark 425 begrænsninger i ytringsfriheden, fordelt på 84 love, konstaterer kommissionen...

...Ytringsfrihedskommissionens kritik af de seneste års terrorlove er på sin plads, mener advokat Bjørn Elmquist, der har ført en række sager, hvor terrorlovene har sat en stopper for ytringsfriheden.

– Terrorlovene er kommet længere og længere ud. Deres rækkevidde omfatter nu også egentlige ytringer, som intet har med terror at gøre. De danske terrorlove er meget omfattende. De er ikke målrettet egentlig terrorisme, og derfor ender de med at ramme ved siden af. De efterlader en gråzone, hvor der ikke bliver anlagt nogen egentlige sager – men til gengæld skaber en masse selvcensur, fordi borgerne ikke tør ytre sig frit, siger Bjørn Elmquist til Arbejderen.

Han uddyber:

– Vi er nået derud, hvor det ikke kan bære. Man har kriminaliseret folks ytringer. Det gælder eksempelvis de seneste terrorlove med kriminaliseringen af billigelse af terror og kriminalisering af forkyndere. Den danske definition af terrorisme er meget bred. Derfor rammer den ytringer meget bredt. Eksempelvis solidaritet med palæstinensernes befrielseskamp mod Israel.

Bjørn Elmquist var blandt andet advokat for den kurdiske tv-station Roj TV, der fik frataget sin sendetilladelse. Dermed kunne den kurdiske tv-station ikke længere sende udsendelser om den tyrkiske stats overgreb på kurdere – og hvad der ellers fyldte kanalens sendeflade. Roj TV sendte fra Danmark til millioner af kurdere...

...For at imødegå offentlighedsloven har Dansk Journalistforbund nedsat en ekspertgruppe bestående af journalister, der arbejder med at søge aktindsigt.

Gruppen er kommet med en række eksempler på historier, som medierne kunne fortælle med den gamle offentlighedslov – men som ikke længere ville kunne fortælles efter de nye stramninger...

Læs hele artiklen

Sidens top


Institut for Menneskerettigheder: Tre vidtgående tiltag truer den danske retssikkerhed

Altinget d. 23/4 - 2020
Af Louise Holck, Konstitueret direktør, Institut for Menneskerettigheder

...Det gælder også danskere, der har handlet til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser, som nu kan miste deres danske statsborgerskab, uden at de er blevet dømt ved en domstol i Danmark, og uden at en dommer skal godkende frakendelsen...

Læs hele artilklen


Over 1,000 journalists from across the world unite in defence of Julian Assange


Morning Star d. 20/2 - 2020

he WikiLeaks founder faces extradition to the US and 175 years behind bars

JOURNALISTS from nearly 100 countries have united to defend jailed Wikileaks founder Julian Assange, as he faces extradition to the US and 175 years behind bars.

A statement signed by more than 1,200 media workers warned of an unprecedented attack on press freedom as Mr Assange’s court hearing begins on Monday.

If extradited he will face charges under the draconian Espionage Act, which would be its first use against a publisher of information provided by a whistleblower.

Signatories believe that Mr Assange’s imprisonment and the court proceedings are a “gross miscarriage of justice.”

“It is very rare for journalists to join together and speak up on an issue. Indeed, the size and breadth of this joint journalists’ statement may be unprecedented,” Journalists Speak Up For Assange spokeswoman Serena Tinari said.

Læs hele artiklen

sidens top

 

Fratagelse af statsborgerskab

Jyske Vestkysten Læserbrev d. 1/11 - 2019

af Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg Fredsbevægelse, Willemoesgade 29, Esbjerg

Læserbrev: Skjult dagsorden med i lovforslag til "Fratagelse af statsborgerskab til fremmedkrigere"! Lovforslaget gælder ikke kun IS-krigere, men alle personer med dobbelt statsborgerskab, som ministeren "skønner er til skade for landets vitale interesser", og skønnet skal ministeren ikke redegøre for. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven, paragraf 8B stk 3: "Den, som har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændingeog integrationsministeren fratages sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs."

Den person, som det handler om, har ikke ret til en begrundelse for, hvorfor man mister sit statsborgerskab. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven, paragraf 8B stk 4 "Justitsministeren kan bestemme, at oplysninger, der indgår i vurderingen efter stk. 3, af sikkerhedsmæssigegrunde ikke kan videregives til parten …" Side 1 af 2 Derudover kan man ikke få sagen prøvet ved en domstol, da vi, som det eneste land i Europa, ikke har en forvaltningsdomstol. Domstolene i Danmark skal ifølge grundloven ikke blande sig i administrationens skøn.

Rettelse:

I læserbrevet "Lovforslag: Fratagelse af statsborgerskab" står der, at man ikke kan få sagen prøvet ved en domstol. Udlændinge- og Integrationsministeriet gør opmærksom på, at det ikke er korrekt. Som det fremgår af lovforslag L 38 som vedtaget, kan sager indbringes for Københavns Byret af den, der har fået frataget sin danske indfødsret, inden fire uger efter afgørelsens meddelelse.

Min kommentar

Poul Eck Sørensen
Jeg gad nok vide, hvordan man kan vinde en sag ved en domstol, hvis man ikke har krav på at vide hvorfor man har mistet sit danske statsborgerskab.

Link

Sidens top

 

 

Fratagelse af statsborgerskab til fremmedkrigere - er meget vidtgående.

af Poul Eck Sørensen, formand for Esbjerg Fredsbevæggelse d. 26/10 - 2019

Lovforslaget er mere generel og kan anvendes i flere sammenhænge og det kan misbruges tll at udsende hvem som helt med dobbelt statsborgerskab.

Døm selv, klip fra folketingt:

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. oktober 2019ForslagtilLov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven(Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v.)§ 1I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1029af 10. juli 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1735 af 27.december 2018 og § 2 i lov nr. 173 af 27. februar 2019,foretages følgende ændringer:

1. I § 8 B indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Den, som har udvist en handlemåde, som er til al-vorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændinge-og integrationsministeren fratages sin danske indfødsret,medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Stk. 4. Justitsministeren kan bestemme, at oplysninger,der indgår i vurderingen efter stk. 3, af sikkerhedsmæssigegrunde ikke kan videregives til parten eller til udlændinge-og integrationsministeren. I sager, hvor vurderingen af, omder er udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade forlandets vitale interesser, i væsentligt omfang hviler på op-lysninger, som ud fra sikkerhedsmæssige hensyn ikke kanvideregives til parten eller til udlændinge- og integrations-ministeren, kan justitsministeren efter anmodning fra udlæn-dinge- og integrationsministeren vurdere, om den pågælden-de efter stk. 3 må anses for at have udvist en handlemåde,som er til alvorlig skade for landets vitale interesser. Dennevurdering lægges til grund ved udlændinge- og integrations-ministerens afgørelse af sagen.

Stk. 5. Hvis det trods rimelige bestræbelser ikke er muligtat meddele fratagelsen efter stk. 3 til den, der efter stk. 3 harfået frataget sin danske indfødsret, på andre måder, optagesfratagelse af statsborgerskab som meddelelse i Statstiden-de.«

Hvis Støjbjerg havde sådanne en lov....

L 38 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven - klik her.

Tidligere er det ved lov fastslået: Hvis du er terrormistænkt kan din egen advokat ikke få lov til at se din sag, uanset om du har begået noget ulovligt eller ej.
At efterretningstjenesterne ikke altid er til at stole på har vi set eksempler på:
CIA der sagde at Sadam havde masseødelæggelsesvåben.
NSA der kort forinden Snowdons afsløringer garenterede at amerikanske statsborgere ikke blev aflyttet.
Og nu skal ministeren blot skønne: at vedkommende er til alvorlig skade for landets vitale interesser, og embedsvæsnets skøn må domstolene ifølge gunloven ikke forholde sig til. Det kender vi fra domstolenes forsøg på at forholde sig til ankestyrelsens afgørelser.
Embedsværkets skønsomhed ligger uden for domstolenes beføjelser, så længe vi som det eneste land i Europa ikke har en forvaltningsdomstol.
Grundloven har åbnet op for at der indføres en forvaltningsdomstol, men det har der ikke været interesse for i Folketinget endnu. Så det er igen en indskrænkning i borgernes retssikerhed

Domstolene bør kunne forholde sig til forvaltningernes lovskøn, men det kan de ikke i øjeblikket. Indlæg ved advokat Mads Pramming. (ca. 2:54:25 inde i videoen)

Link til video fra Folketinget.

 

Lovforslag om fratagelse af statsborgerskab til fremmedkrigere får skarp kritik.

Information d. 22/10 - 2019
af Ulrik Dahlin

Med et hastelovforslag vil regeringen gøre det muligt at fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, hvis de ikke dermed bliver statsløse. Det skal afgøres administrativt uden forudgående dom af udlændingeministeren. Lovforslaget møder skarp kritik fra høringsparter...

...Og det er det, Advokatsamfundet i sit høringssvar finder »yderst retssikkerhedsmæssigt betænkeligt«, fordi lovforslaget vil indføre en praksis, der på den ene side har meget store konsekvenser for de pågældende, og på den anden side overlader »et meget vidt skøn i forhold til vurderingen af, om en person muligvis har foretaget en eller flere handlinger i udlandet«...

Læs hele artiklen

Sidens top


Efterretningseksperter: Tåbeligt at lade frygten for Putin og co. begrænse vores egen ytringsfrihed

Politiken d. 14/10 - 2019

Kronik af
Ole Stig Andersen var chef for PET 1975-84. Ole Hasselbalch er tidligere professor og efterretningsanalytiker under den kolde krig.

...Ved en ændring af straffelovens paragraf 108 – den såkaldte milde spionparagraf –er det nu blevet strafbart at samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste om at udøve påvirkningsvirksomhed for at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse i Danmark.

Bestemmelsen omfatter alle fremmede efterretningstjenester, men det fremgår af lovforarbejderne, at hovedsigtet er russisk påvirkningsvirksomhed. Der refereres da også til den russiske påvirkning ved det amerikanske præsidentvalg i 2016...

Læs hele artiklen
Kræver abonnement

Sidens top

Fordømmelse af Paludan og stenkastere – skal blasfemiparagraffen genindføres?

Berlingske d. 16/4 - 2019

En række politikere blandede sig hurtigt på de sociale medier med kommentarer til urolighederne på Nørrebro. Ytringsfriheden er igen til debat.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var tidligt på banen med en klar fordømmelse af Rasmus Paludan og en opfordring til at møde provokatøren med argumenter og ikke med vold.

Læs hele artiklen

 

Advokat: Ytringsfriheden beskytter ikke personer, der afbrænder koranen

Politiken d. 15/4 - 2019

Det er ikke nødvendigvis lovligt, at racismedømte Rasmus Paludan afbrænder koraner, mener advokat...

...Tre gange sidste år søgte Rasmus Paludan eksempelvis om lov til at demonstrere på Bøgetorvet i Vollsmose, hvilket Fyns Politi afviste.

Og det er der altså grundlag for i loven, mener Tyge Trier.

Flere domme fra Menneskerettighedsdomstolen har vist, at aktioner, der har et underliggende budskab med en klar diskrimination af et mindretal ikke beskyttes. Det skriver Tyge Trier...

Kræver abonnement

læs hele artiklen

Sidens top

 

Chelsea Mannings sundhed truet af ensom indespærring i Virginia fængsel, siger sin supportgruppe.

Chelsea Manning's health threatened by solitary confinement in Virginia jail, her support group says

CNN d. 23/3 - 2019

Washington (CNN)Representatives for Chelsea Manning, the former Army intelligence analyst behind one of the largest leaks of classified information in US history, are arguing for her removal from solitary confinement, saying it threatens her health and surmounts to "torture."
On Saturday, Manning's "support committee" said that she has been kept in her cell for 22 hours a day -- which they say constitutes solitary confinement...

...The group argued that keeping Manning "under these conditions for over 15 days amounts to torture" and said it was "possibly in an attempt to coerce her into compliance with the Grand Jury."

Manning was convicted in 2013 for leaking millions of State Department cables and a classified video of a US helicopter firing on civilians and journalists in Iraq in 2007 to WikiLeaks, the online anti-secrecy group.

Manning was sentenced to 35 years in prison, though that sentence was commuted by President Barack Obama in 2017. She served about seven years in prison until her release in May 2017.

Her appearance before the grand jury earlier this month appears to be part of a continued effort by federal prosecutors investigating the founder of WikiLeaks, Julian Assange.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Human security in the age of AI:
Securing and empowering individuals

ICT for peace foundation

Heidelberg, 18 Dezember 2018.
Digital Human Security2020

Foreword

We at the ICT4Peace Foundation have been working on Information Communication Technologies (ICTs) and peace andsecurity issues for the past 14years. Much has changed in terms of the potential for international coordination, the speed of information, the rise of social media and the advancements made by AI. Over the past 18 months ICT4Peace has focussed particularly on the impact of Artificial Intelligence and Cybersecurity on society and individualsandresulting peace-time threats. How can we secure individuals’ rights, data and privacy online,using traditional national security approaches when the challenges we face are inherently both localcitizen-based, and international? One way forward could beto develop policies that consider the individual as the epicenter of the security challengeinstead ofonly traditional territorialsovereignty. Human beings need to bethe core focus of the IT and security agendagoing forward.

The ICT4Peace foundationin cooperation with the Zurich Hub for Ethics and Technology (ZHET)held a series ofinformalworkshops1in 2018 with leading thinkers onthe impact of AI.As the events of the pastmonths have signalled, it is clear we are at a turning point about how we want to manage and shape the future of the “Data Age”.

Link til hele rapporten (12 sider)

 

Nyt lovforslag fra justitsminister
Det skal koste fængsel at påvirke

Arbejderen d. 28/9 - 2018

Fremover kan det blive strafbart at dele kritiske artikler på Facebook om eksempelvis NATO-samarbejdet, hvis myndighederne kan bevise, at en udenlandsk efterretningstjeneste står bag.

Hvis du deler en artikel, der har til formål at "påvirke den almene opfattelse af NATO-samarbejdet negativt", kan det give op til tolv års fængsel.

I hvertfald hvis den danske anklagemyndighed kan bevise, at du vidste eller måtte vide, at du har sat en udenlandsk efterretningstjeneste i stand til at "påvirke den almene meningsdannelse" i Danmark.

Sådan vil retstilstanden blive, hvis justitsminister Søren Pape får vedtaget sit lovforslag om "ulovlig påvirkningsvirksomhed", som netop nu er i høring.

Høring af forslaget (høringsfrist d. 11-10-2018)

Lovforslagt med bemærkninger og mine high lights

Klip fra bemærkningerne til lovforslaget:

Fra begrundelerne til loven, s. 14.

...Strafansvaret for den danske bruger af Facebook
I det omfang brugeren ved at dele opslagene har sat en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område med henblik på at påvirke den almene meningsdannelse, har brugeren opfyldt det
objektive gerningsindhold i straffelovens § 108...

Læs artikkel i Arbejderen

Sidens top

 

 

 

Preben Wilhjelm i Kroniken: Igennem 70 år har de danske efterretningstjenester ignoreret loven.

Politikken d. 31/3 - 2018

Igen og igen har det vist sig, at de danske efterretningstjenester ikke overholder loven og de løfter, der er afgivet. Det er svært at tro, at der er et reelt ønske om demokratisk kontrol...

Efter denne opsummering af 70 års erfaringer er der så nogen som helst grund til at tro, at der er politisk vilje til at bringe efterretningstjenesternes personregistreringer under demokratisk kontrol?

At det står lige så slemt til med omgangen med personoplysninger i mange andre offentlige registre i strid med højtidelige løfter om fortrolighed, gør ikke sagen bedre.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Snowden

En fremragene film. På youtube findes den i en lidt mærlkelig klippet udgave, men man kan forstå den.

I 2013 rejser Edward Snowden i al hemmelighed til Hongkong for at møde journalisten Glenn Greenwald og filmmageren Laura Poitras. I sit job hos sikkerhedstjenesten NSA har Snowden opdaget, at USA foretager tophemmelige overvågninger af privatpersoner og politikere i hele verden. Med stor personlig risiko er han nu parat til at lække tusindvis af fortrolige dokumenter, der afslører den massive, ulovlige overvågning. Edward Snowden: Joseph Gordon-Levitt. Lindsay Mills: Shailene Woodley. Laura Poitras: Melissa Leo. Instruktion: Oliver Stone.

Link til youtube

Sidens top

 

Pentagon bracing for public dissent over climate and energy shocks

d. 14/6 - 2016

NSA Prism is motivated in part by fears that
environmentally-linked disasters could spur anti-government activism

Top secret US National Security Agency (NSA) documents disclosed by the Guardian have shocked the world with revelations of a comprehensive US-based surveillance system with direct access to Facebook, Apple, Google, Microsoft and other tech giants. New Zealand court records suggest that data harvested by the NSA's Prism system has been fed into the Five Eyes intelligence alliance whose members also include the UK, Canada, Australia and New Zealand…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Pentagon preparing for mass civil breakdown

the guardian d. 12/6 - 2014

Social science is being militarised to develop 'operational tools' to target peaceful activists and protest movements

A US Department of Defense (DoD) research programme is funding universities to model the dynamics, risks and tipping points for large-scale civil unrest across the world, under the supervision of various US military agencies. The multi-million dollar programme is designed to develop immediate and long-term "warfighter-relevant insights" for senior officials and decision makers in "the defense policy community," and to inform policy implemented by "combatant commands." …

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Amnesty afslører stigning i tortur på verdensplan

Amnesty d. 13/5 - 2014

30 år efter det globale forbud mod tortur blev en realitet, er brugen af tortur ikke faldet, men tværtimod i stigning. Hele 141 lande torturerer sine borgere i større eller mindre omfang. Det afslører en ny rapport fra Amnesty i anledning af den nye kampagne Stop Tortur.

Elektriske stød. Tæsk. Voldtægt. Falske henrettelser, der først bliver afbrudt i allersidste sekund. Vandtortur. Brug af nåle og hunde.

Læs hele artiklen

 

Dansk terrorlovgivning truer
retssikkerheden

Amnesti d. 30/9 - 2010

Også i Danmark er borgernes civile rettigheder kommet under pres i Folketingets anstrengelser for at møde terrortruslen. Med Terrorpakke 1 og 2 er der indført en række forringelser af danskernes retssikkerhed.

De to terrorpakker, som blev vedtaget i henholdsvis 2002 og 2006, indeholder en række bestemmelser, som truer danske borgeres retssikkerhed:

I retssager om udvisning af terrormistænkte har man indført et system, som gør det muligt at bruge hemmelige beviser - det vil sige beviser, som kun en særlig advokat, men ikke den mistænkte selv, får lejlighed til gøre sig bekendt med - og forsvare sig imod…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Politiet løj for Folketinget og Amnesty

Amnesty d. 2/10 - 2015

Justitsminister Søren Pind (V) har gjort det eneste rigtige ved at nedsætte en undersøgelseskommission til at kulegrave forløbet i Tibet-sagen. Nye oplysninger viser, at ledelsen i Københavns Politi løj overfor både Amnesty og Folketinget.

Ledelsen i Københavns Politi har gennem tre år løjet for Folketinget, Amnesty International og offentligheden om, hvor vidt der eksisterede en generel instruks om at forhindre demonstranter i at vise det tibetanske flag i Københavns gader under det kinesiske statsbesøg i juni 2012. På et pressemøde fredag oplyste justitsminister Søren Pind, at der rent faktisk eksisterer en såkaldt operationsbefaling, der fastslår, at politiet skulle sørge for, at eventuelle demonstranter ikke kunne ses fra den kinesiske præsidentens kortege, da den kørte gennem København.

Link til artikkel

 

Sidens top

 

hemmelig

Link til billede

 

Jimmy Carter: The U.S. Is an “Oligarchy With Unlimited Political Bribery”

The Intercept d. 31/7 - 2015
Jon Schwarz

Klip: Former president Jimmy Carter said Tuesday on the nationally syndicated radio show the Thom Hartmann Program that the United States is now an “oligarchy” in which “unlimited political bribery” has created “a complete subversion of our political system as a payoff to major contributors.” Both Democrats and Republicans, Carter said, “look upon this unlimited money as a great benefit to themselves.”

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Samf.: Demokratiets overmænd
den2radio af Ove Weis d. 20/6 - 2015

“Valget er overstået, stemmerne talt op og navnene hæftet på de 179 medlemmer af det nye folketing. Forud er gået en hektisk valgkamp om magten, og så tegner en ny bog et helt andet billede af den egentlige magtfordeling i Danmark. Den konkluderer, at magteliten stort set findes uden for Christiansborg; kun 35 af de 423 danskere, som forfatterne hævder styrer landet, er politikere. Dermed er bogen også et opgør med forskerne bag det officielle magtudrednings-projekt, som i 2001 skrev, at magten er blevet mere og mere demokratiseret – Ove Weiss har læst bogen om ”Magteliten” og inddrager en tredje magtanalyse, som Berlingske Business Magasin offentliggjorde for få dage siden.”

Hør elller læs udsendelsen

Sidens top

 

Advokater kritiserer brug af PET-agenter i straffesager.

Information d. 4/10 - 2010

Forsvarsadvokater kritiserer, at medarbejderne fra PET kræver særlige hemmelige forhold, når de skal vidne i almindelige straffesager. CEPOS og Enhedslisten vil have øget kontrol, fordi PET breder sig til flere områder end terror.

…»Det bekræfter min værste frygt. Man lader det hemmelige politi brede sig over langt flere områder i dag end bare terror. Men i takt med det er der ikke kommet mere kontrol med efterretningstjenesten, og det mener vi, der i høj grad er brug for,« siger Enhedslistens retsordfører, Line Barfoed…

…Ifølge Jacob Mchangama (chefjurist CEPOS) burde der indføres en lov om kontrol med efterretningstjenesterne.

»Det kunne være en slags ombudsmand, og Folketingets kontroludvalg burde gives langt større muligheder for at føre tilsyn, som man kender det fra Norge, Tyskland, Storbritannien og USA,« siger han.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

spyfly

Link til billede

 

Klar til social uro:
Danske soldater træner nedkæmpelse af jysk oprør

Arbejderen d. 6/12 - 2014

Danske soldater træner i at nedkæmpe civile opstande og "neutralisere" oprørere i et tænkt scenarie i Vestjylland. Militæret kan nu blive sat ind mod civile danskere i tilfælde af social uro, bekræfter Forsvarsministeriet overfor Arbejderen.

Marts 2015: Der er tegn på separatisme i form af civil uro i Danmark. Civile opstande truer med at destabilisere myndighederne.

Oprørere uddeler nødhjælp for at få støtte fra civilbefolkningen. De har gradvist taget kontrol over den lokale infrastruktur - herunder olieproduktionen. De vil nu afholde lokale valg og erklære uafhængighed fra Danmark.

Arbejderen har fået aktindsigt i scenariet for øvelsen "Exercise Fusion", som den nyoprettede enhed Hærens Efterretningscenter (HEC) gennemførte i oktober. I alt deltog 250 soldater i øvelsen.

Af scenariet fremgår det, at store områder i Vestjylland er uden for myndighedernes kontrol. I stedet regerer oprørere nu i områderne. Blandt hovedaktørerne er "unge radikale" og "ekstreme elementer”…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Jurister advarer om svag domstolskontrol af FE

Information d. 21/4 - 2015

Selv om regeringen er gået med til at kræve en dommerkendelse, før FE kan overvåge danskere i udlandet, så risikerer domstolskontrollen reelt at blive svag, siger flere jurister på baggrund af nyt lovudkast

Efter pres fra kritikere gik regeringen med til at kræve, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) skal indhente en såkaldt dommerkendelse, når tjenesten målrettet vil overvåge danskere i udlandet. Men flere jurister sætter nu spørgsmålstegn ved en række elementer i et nyt lovudkast fra regeringen, som beskriver, under hvilke omstændigheder domstolene kan give FE denne tilladelse…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Hacket iPhone kan bruges til spionage

Videnskab.dk d. 25/2 2010

Amerikanske forskere har demonstreret, hvordan hackere kan angribe såkaldte smartphones og spionere på ejeren gennem mobilens mikrofon og GPS.

…»Disse smartphones indeholder forskelligt udstyr, der gør det nemt at udspionere ejerne. GPS-modtageren fortæller, hvor du er, accelerometre fortæller, om du rører på dig, mikrofonen kan bruges til at aflytte, kameraet kan overvåge dine aktiviteter - det er kun fantasien, der sætter grænser,« forklarer Christian Damsgaard Jensen…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Advokatrådet om retssikkerhed

En folder om bedre retssikkerhed

Sidens top

 

Advokaten 9 Kritik af domstolskontrol i terrorsager

Advokat Samfundet d. 17/11 - 2008

Dommere bliver i for høj grad brugt til at blåstemple dubiøse indgreb i retssikkerheden i terrorsager, lyder bred kritik.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Ordet ”domstolskontrol” er blevet en moderne udgave af ”sesam, sesam, luk dig op”, når det gælder om at åbne dørene for kritisable indgreb i borgernes retssikkerhed.
Det mener flere eksperter, deriblandt både dommere og advokater. På en konference om retssikkerhed og terrorlovgivning kritiserede de især den øgede overvågning af borgerne og indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder, som de såkaldte terrorpakker har medført...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Sidst redigeret d. 7/12 - 2022

stop
Foto: Fibonacci Blue, Protest against NSA surveillance, Minneapolis, Minnesota, d. 16/6 2013, link til billede

En kvinde dømt for at have besøgt en hjemmeside hvor det oplyses hvordan man fremstiller bomber.

I Advokaten nr 7 2014 s. 24 fortælles om en kvinde der i byretten i London dømmes for at have besøgt en hjemmeside hvor der blev fortalt hvordan man laver en bombe, senere blev hun dog frikendt.

I fagbladet foreslåes det at politikkerne vedtager en definition af terror og medvirken til terror.

Det vil vil være hensigtsmæsigt at man ikke kan udsættes for den beslastning en retsag er, blot fordi man har besøgt en hjemmeside.

Kilde Advokaten nr. 7 2014. Link til fagbadene klik her

 

Hemmelig ransagning

Politiet kan foretage hemmelig ransagning i dit hjem og medtage ting uden de behøver fortælle det.

Kilde Advokaten nr. 7 side 23. Link til fagbadene klik her

 

Fagbladet Avokten

klik her

ADVOKATRÅDETS ANBEFALINGER TIL UDVALGET, SOM REGERINGEN NEDSÆTTER FOR AT FÅ EN SAMLET
STRATEGI FOR TERRORLOVGIVNINGEN

Gennemgang af straffelovens definition af terror og medvirken til terror.
Det skal være klart for den enkelte borger, hvad der skal til for at overskride grænserne
for at komme i politiets søgelys for overtrædelse af terrorbestemmelserne.

Undersøgelse af, om de lovgivningsmæssige tiltag har virket Det bør undersøges, om den krævede indsamling af ekstreme mængder af data, teleselskaberne er blevet pålagt, bidrager til at bekæmpe terror, eller om der indsamles for meget, så en nål i en høstak ikke kan findes, fordi høstakken er blevet for stor, samtidig med at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at indsamle data fra uskyldige.


Svækkelse af forsvarerens stilling
I 2003 blev der indført væsentlige ændringer i retsplejeloven med det formål at begrænse forsvarerens adgang til aktindsigt i det materiale, som politiet og anklagemyndigheden har adgang til blandt andet i terror- og rockersager. Hvor det før
var en klar undtagelse, anvendes reglerne om forsvarerens undtagelse fra sagsakter
efter det oplyste i stigende omfang – også uden for terror- og rockerkriminalitet. Har denne voldsomme forringelse haft effekt i bekæmpelsen af den forudsatte alvorlige kriminalitet eller bør reglerne modificeres for at undgå risiko for justitsmord?

Brugen af hemmelige ransagninger
Terrorlovgivningen har medført tilladelser til hemmelige ransagninger, hvor den mistænkte borger kan få fotograferet og gennemgået personlige ejendele i sit hjem uden at få oplysning herom. Hvor ofte anvendes det og i hvilke sager?

Brugen af aflytning på personer
Der gives mange tilladelser til aflytning af såvel telefoner eller personer. Hvordan har
det virket?

Den uregulerede anvendelse af PET-agenter
Mens der på andre områder er meget skrappe regler, når det gælder brug af agenter
som led i kriminalitetsbekæmpelse, er PETs brug af agenter i terrorsager ureguleret.
PETs aktiviteter på det område bør være reguleret ved lovgivning, hvilket Advokatrådet
har peget på i et høringssvar til PET-loven.

Hvidvaskningsloven og indefrysning af midler
Hvidvaskningsloven og regler i tilknytning hertil er også blevet udvidet, senest har politiet fået ret til at indefryse pengebeløb fra virksomheder i en uge, hvis politiet bare har grund til at antage, at et beløb kan have tilknytning til finansiering af terrorisme. Normalt skal der en bestyrket mistanke til for at foretage sådanne alvorlige indgreb, men nu er en antagelse nok. Også en klar udvanding af retssikkerheden, der kan ramme uskyldige virksomheder hårdt.

Sidens top

 

Martin Niemüller

tyske præst, der selv endte i koncentrationslejren Sachsenhausen for sin nazimodstand:

"Først kom de for at hente kommunisterne, men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke kommunist.
Så kom de for at hente socialdemokraterne, men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke socialdemokrat.
Så kom de for at hente fagforeningslederne, men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke fagforeningsleder.
Så kom de for at hente jøderne, men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke jøde.
Da de kom for at hente mig, var der ingen tilbage til at protestere. "

Sidens top

 

Mere overvågning
Ghettolov vil samkøre flere registre

Arbejderen d. 3/4 - 2018

Regeringen vil med sin ghettoplan øge overvågningen af udsatte forældre og deres børn. Men allerede i dag sker der et massiv registertjek af de 2,7 millioner borgere, der modtager penge af det offentlige...

...Den nye overvågning, som regeringen vil indføre med sin ghettoplan, kan indføres uden debat i Folketinget. Det kræver blot at børne- og socialminister Mai Mercado udsteder en bekendtgørelse.

Den nye såkaldte databeskyttelseslov, som træder i kraft den 25. maj, åbner nemlig op for, at den ansvarlige minister skal kunne give en offentlig myndighed ret til at behandle, videregive og samkøre dine personlige oplysninger – uden at du ved, det sker. Også selvom du har videregivet dine personlige oplysninger til helt andre formål.

>> LÆS OGSÅ: Hemmelig overvågning på vej

Konsekvensen er, at der ikke længere vil være en demokratisk kontrol eller debat om myndighedernes samkøring af borgernes personoplysninger, fordi Folketinget ikke længere skal inddrages.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Yahya Hassan skal blive bag tremmer trods brækket håndled

Politikken d. 26/3 - 2016

Yahya Hassans forsvarsadvokat har aldrig før oplevet, at domstolene ikke lytter til lægerne.

Den 20-årige digter Yahya Hassan skal forblive varetægtsfængslet til 18. april.

Vestre Landsret har stadfæstet varetægtsfængslingen, som digteren ellers kærede på stedet ved et grundlovsforhør 21. marts.

Det oplyser Yahya Hassans forsvarsadvokat, Claus Bonnez.

»Jeg har over for landsretten redegjort for menneskerettighedsdomstolens praksis på området, men de (landsretten, red.) har slet ikke givet udtryk for, at de har forholdt sig til det«, siger han.

Yahya Hassan er varetægtsfængslet og sigtet for grov vold og ulovlig våbenbesiddelse efter en skudepisode i Hasle ved Aarhus 20. marts, hvor en 17-årig dreng blev ramt i foden.

læs hele artiklen

Se varetægtsbekendtgørelsen

især kapitel 6 og 18

Sidens top

 

Epinion: Hver femte mener tortur er ok

DR d. 30/12 - 2015

I en ny meningsmåling svarer 20 procent, at politiet gerne i yderste konsekvens må bruge tortur, hvis det kan forhindre terror.

…Professor i forfatningsret ved Københavns Universitet Jens Elo Rytter understreger, at det ikke er op til de enkelte lande at beslutte, hvor grænsen går i afhøring af mistænkte eller fanger.

- Det er en beslutning, man har truffet internationalt i menneskerettighedskonventionerne, der foreskriver, at tortur og andre former for mishandling ikke er noget, der nogensinde må bruges, siger Jens Elo Rytter…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Omstridte paragraffer i offentlighedsloven har ikke mange støtter tilbage

Information d. 29/12 - 2015

De mest omstridte dele af den nye offentlighedslov har kun Socialdemokraterne og Venstre bag sig, men det betyder ikke nødvendigvis, at der er ændringer på vej.

Forligskredsen bag offentlighedsloven skal mødes i starten af januar for at blive enige om, hvad der skal ske med en række af de mest omstridte paragraffer i loven. Reelt er det kun Venstre og Socialdemokraterne, der stadig står bag loven, som trådte i kraft for snart to år siden. Men derfor er det stadig ikke sikkert, at der bliver lavet noget om lige med det samme.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ministerier bruger flittigt kontroversiel mørklægningsbestemmelse

Information d. 28/12-2015

Selv om paragraf 24 i offentlighedsloven om ministerbetjening skulle anvendes ’restriktivt’, har ministerierne i lovens første halvandet år brugt den omstridte paragraf til at hemmeligholde oplysninger og dokumenter i 360 tilfælde. Og kun i hver femte sag har ministerierne kompenseret ved at benytte reglen om meroffentlighed, viser den hidtil største undersøgelse af den nye offentlighedslov, som Information har gennemført

Husker du sagerne om frasalget af DONG-aktier, SKAT’s fejlbehæftede ejendomsvurderinger, Retsudvalgets aflyste besøg på Christiania, listeriabakterierne i rullepølser eller Lars Løkke Rasmussens velspækkede miljøorganisation GGGI?

Alle disse sager – og mange, mange flere – har noget til fælles: De indeholder oplysninger og dokumenter, som offentligheden ikke må få kendskab til, fordi de holdes hemmelige af myndighederne med henvisning til den mest omstridte del af den nye offentlighedslov, nemlig lovens paragraf 24 om ministerbetjening…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Politisk flertal: Vi bliver nødt til at ændre loven

Information d. 28/12 - 2015

Alt for meget bliver mørklagt med henvisning til offentlighedslovens omstridte paragraf om ministerbetjening. Det vurderer et flertal i Folketinget på baggrund af Informations undersøgelse

Kræver abonement

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Politikere går direkte fra Borgen til den anden side af bordet

TV2 d. 25/11 - 2015

…Sådan noget er forbudt i flere lande. Og eksperter er forargede over, at det kan lade sig gøre i Danmark…

Læs hele artiklen

 

Overvågning på nettet

Arbejderen d. 9/10 - 2015

Frihandelsaftale truer frihed på Internettet
Frihandelsaftalen TPP har et kapitel om Internettet. Kritikere advarer om, at aftalen vil "dræbe det frie internet"

klik her for at læse hele artiklen

ttip
Link til billede - Foto Christian Mang

TTIP und CETA: Der Widerstand wächst!

Mai 7, 2014

Das Bündnis „TTIP unfairhandelbar“ unterstrich am 6. Mai mit einer gemeinsamen Protestaktion in Berlin seinen Widerstand gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Die Kampagne wird von immer mehr engagierten Menschen und bereits von 61 zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt.

Læs mere her

Sidens top

 

Politisk frihed kræver et demokrati, men dette får det efterhånden svært.

TISA, TTIP og TTP

Der er ved at blive lavet en handelsaftale, der begrænser forbrugerrettigheder, naturbeskyttelse, fagforeningernes muligheder for at kæmpe for deres medlemme, muligheden for det offentlige til at drive sygehuse, skoler, børnehaver, ældrepleje mm.

Hivs vikrsomhederne mener at deres indtjening hæmmes af staten kan vikrsomhederne indbrringe staten for en speciel domstol - lavet til dette formål.

Det bliver formentlig ikke muligt at oprette nye statlige institutioner / virksomheder - de rigeste skal sikres indtjning på bekostning af de 99%.

Dette bliver ikke til fordel for de små virksomheder, måske på den korte bane, men ikke i længden.

Se de frigivede dokumenter fra WikiLeaks

 

 

lytte

Link til billede

Sidens top

 

Vi er ved at skabe det modsatte af politisk frihed.

Poul Eck Sørensen d. 7/6-2015

De fleste politikkere er i lommen på de rigeste, hvoraf de fleste ønsker at eje mere og få mere magt. Til dette brug har politikerne som redskab kunkurrencestaten, der minimere mennester til redskaber for firmaerne. Vi må bekæmpe dette fattige, uhyggelige og grusomme menneskesyn.

Sidens top

Noam Chomsky - The (in)compatibility of democracy and capitalism

Youtube d. 5/8 - 2015

Klik her

 

Dokument inifrån: Elektronisk demokrati

Offentliggjort den 15. jul. 2014 Youtube

Elektronisk demokrati. Valdeltagandet sjunker. Allt färre engagerar sig i våra politiska partier. I hela västvärlden talas det om demokratins kris. Men samtidigt växer en ny rörelse fram. Unga aktivister med brinnande engagemang träffas, diskuterar och demonstrerar helt oberoende av de traditionella

Klik her

Institut for rettigheder

Retfærdig rettergang

Status 2014 - 15

Sidens top

Podemos vil arbejde for at indføre Direkte Demokrati

Offentliggjort den 9. jun. 2015

En lille video om Podemos Danmark og Direkte Demokrati.

Klik her

Sidens top

 

Landet, der holdt op med at give mening

Berlingske d. 6/6 - 2015

Danmark er blevet et land, hvor intet længere er et formål i sig selv. Hverken i politik eller i vores private liv. Alt i konkurrencestaten – de arbejdsløse, flygtningene, vores dannelse og vores børn – er middel til noget andet. Men hvis tilværelsen skal give mening, er den optik ødelæggende, mener professor i psykologi, Svend Brinkmann.

Læs hele artiklen

Sidens top

»Det Danmark, vi tror, vi kender, eksisterer ikke længere«

Politikken d. 4/6 - 2015

Engang sloges partierne for hver deres gruppe. Det kaldtes politik. Og det findes ikke længere i Danmark, siger historikeren Søren Mørch. I praksis styres landet af bureaukrater, der bare gør, som de plejer. Selv når det betyder at gå i krig i fjerne lande.

Midtvejs ude på broen over voldgraven standser den gamle mand op, vender sig, støttet til sin stok, og ser sig tilbage.

»Da enevælden blev indført, opdagede man, at nogle af kanonerne deroppe ikke vendte ud over vandet, men ind imod København«, siger han og løfter en hånd fremefter mod Kastellets kantede volde.

Mere stolede kongen åbenbart ikke på sit folk. Undersåtternes tillid til kronen voksede nok heller ikke ligefrem, da kanonernes retning blev kendt.

Og det kunne vi lære af i dag, mener historikeren Søren Mørch…

Læs hele artiklen

Sidens top


Militarisering af dansk Politi undslipper offentlig debat

Jacob Hatt D. 30/6 - 2015

...Der har ikke rigtigt været offentlig debat omkring emnet. Politiet har faktisk været meget sparsomme med at fortælle at de har fået disse våben, men det er blevet diskret nævnt i en rapport omkring Krudttønden-episoden i foråret, og ellers har der ikke rigtigt været snak om det.
Man skulle næsten tro, at politiet ikke var interesseret i at tage en offentlig debat omkring det faktum, at betjentene nu er bevæbnet på samme måde som soldaterne i det danske forsvar?...

Læs hele artiklen

How we take back the internet

Edward Snowden i TED d. 18/3 - 2014

Edward Snowdens slutbemærkning i udsendelsen:

Democracy die behind closed doors, but we as individuals are born behind those same closed doors, and we don't have to give up our privacy to have good government. We don't have to give up our liberty to have security. And I think by working together we kan have both open government and private lives, and I look forward to working with everyone around the world to see that happen. Thank you very much.

Link til video på youtube

uss

"Her bor en jøde"

Arbejderen d. 20/2 - 2014

Fascister optrapper i Ukraine
Forfølgelse af jøder i det vestlige Ukraine tager til. Der males slagord på deres husfacader. Overfald på jøder i Kiev.

Fascister målretter jøder i Ukraine. Det norske dagblad Klassekampen kan berette, at der i regionerne Ivano-Frankivsk, Ternopil og Poltava, males slagord på udvalgte huse. "Her bor der jøder" lyder teksten, erfarer bladet, der tilføjer, at Ukraines Kommunistiske Parti og regeringspartiet Regionernes Parti er blevet forbudt i de tre regioner.

Læs hele artiklen

Sidens top

Forklædt som nyfascist

Information d. 17/1 - 2015

En amerikansk journalist gik undercover hos det græske højreparti Gyldent Daggry. Inden længe bragte partiet ham tilbage til den by på Peleponnes, det hele er vokset ud af.

…Dette er ikke usædvanligt: Der findes adskillige beretninger om, hvordan partimedlemmer – selv parlamentsmedlemmer – opfordrer til at myrde eller gennembanke journalister. Juntaens gamle garde er stadig solidt forankret i den dybe græske stat, og det kan til dels forklare, hvorfor partiets gadevold har haft så frit spil. Selv om der nu er indledt retssager, er det græske politi, efterretningsvæsen, militær og retsvæsen fortsat tilbageholdende med at skride seriøst ind over for partiet…

…Under Anden Verdenskrig var Grækenlands fjender ikke dem, der administrerede landet på vegne af nazisterne. Det var de irregulære styrker fra ELAS, som ville forvandle en nedbrudt stat til et stalinistisk len. Denne beskyldning svarer til den, som Gyldent Daggry nu har rejst over for Syriza og EU…

Læs hele artiklen

Sidens top

gdaggry

Link til billede

Sådan omgår du dansk internetcensur

Den fri d. 12/11 - 2015

DNS-blokering kan nemt omgås ved i stedet at benytte ucensurerede DNS-servere.

Tags: #brugsanvisninger, #censur, #smutveje

Link er fjernet.

Regeringsjurister manipulerer med Folketinget

Politiko d. 16/10 - 2014

Flere topjurister i landets ministerier fortæller nu, hvordan de leverer vurderinger med én konklusion til skiftende ministre, mens Folketinget får den modsatte konklusion. Klar manipulation, siger flere eksperter. Folketingets formand kalder det »uacceptabelt«.

Læs hele artiklen

 

How we take back the internet

Edward Snowden i TED d. 18/3 - 2014

Edward Snowdens slutbemærkning i udsendelsen:

Democracy die behind closed doors, but we as individuals are born behind those same closed doors, and we don't have to give up our privacy to have good government. We don't have to give up our liberty to have security. And I think by working together we kan have both open government and private lives, and I look forward to working with everyone around the world to see that happen. Thank you very much.

Link til video på youtube

Sidens top

 

Tysk TV udråber Danmark til stikkerstat

Berlingske d. 11/11 - 2010

Danmark sammenlignes med diktaturstaten DDR i et indslag i tysk fjernsyn. - Det er næsten Stasi-lignende tilstande, siger dansk professor...

...ZDF har talt med Joy Maria Frederiksen, der præsenteres som en enlig mor til to, der modtager omfattende sociale ydelser. Hun føler sig forfulgt, efter anonyme har anmeldt hende til kommunen, fordi de mener at have set hendes eksmand på besøg. Det er rigtigt, hedder det - han har spist med, når han har hentet børnene, som man har fælles forældremyndighed over.

Frederiksen har nu fået en regning på omkring 100.000 kroner fra kommunen, og de sociale ydelser er indstillet. Det påhviler den anklagede at bevise sin uskyld, fortælles det endnu mere undrende.

Ole Seidling, en medarbejder fra "kontrolafdelingen i Høje-Taastrup Kommune", medgiver, at "det er helt klart, at vi befinder os i en gråzone", men at forholdsreglerne er nødvendige for at hindre svindel. ZDF understreger, at Danmark i snit bruger væsentlig mere til sociale ydelser for hver modtager end Tyskland...

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Bekæmp terror med rettigheder

Fra Amnestyes hjemmeside:

Vi arbejder for, at antiterror-indsatsen ikke sker på bekostning af vores grundlæggende rettigheder

Da to passagerfly den 11. september 2001 fløj ind i World Trade Center kostede det ikke alene 3.000 mennesker livet. De to fly rettede også et hårdt slag mod 150 års retssikkerhed i de fleste vestlige lande, blandt andet Danmark.

Terrorangrebet 11. september 2001 kom til at få massiv indvirkning på den danske retssikkerhed. Siden Danmark i 1849 fik sin første grundlov har vi ikke oplevet nogen begivenhed, der på samme måde har fået regeringer til at skrue tiden og udviklingen tilbage og indføre regler, der svækker borgernes retssikkerhed...

Læs artiklerne

 


Magt og Demokrati i Danmark

Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen & Signild Vallgårda

Aarhus Universitet september 2003

Læs bogen gratis her

Klip fra kap 1:

...Samtidig gælder det ifølge folketingsudvalget,at såvel vælgere som politi­kere „befinder sig i en situation,hvor det næppe fuldt ud er muligt at over­skue konsekvenserne af den beskrevne udvikling,hvilket kan give sig udslag i misfornøjelse og frustration“ (Beretning nr. 6, 1997: 6). På denne baggrund besluttede Folketinget i 1997 at igangsætte en Magtudredning eller „En analyse af demokrati og magt i Danmark“,som det officielle navn er.

Arbejdet med Magtudredningen blev overdraget en forskningsledelse bestå­ende af fem uafhængige forskere, der gik i gang i begyndelsen af 1998.Alt i alt vil der, når projektet er helt færdigt,være udgivet ca. 50 bøger og 30 min­dre bøger, de såkaldte skrifter. Udgangspunktet for arbejdet har været den ovenfor omtalte beretning, der i marts 1997 blev afgivet af Udvalget vedrørende analyse af demokrati og magt i Danmark. Beretningen indeholdt et idékatalog over spørgsmål, som Magtudredningen kunne beskæftige sig med,men beretningen fastslog, at det i sidste instans var forskerne, der skulle fastlægge de konkrete undersø­gelsesspørgsmål. Forskningsledelsen har fortolket beretningen således, at vi har været bundet af de overordnede problemstillinger, som diskuteres i beretningen,men ikke af den konkrete liste over emner. Opgaven har derfor været at analysere det danske folkestyres tilstand ved overgangen til det 21. århundrede samt de ændringer, der er foregået i årene forud...

Læs hele bogen her

 

 

Dansk terrorlovgivning truer retssikkerheden

Amnesty

Også i Danmark er borgernes civile rettigheder kommet under pres i Folketingets anstrengelser for at møde terrortruslen. Med Terrorpakke 1 og 2 er der indført en række forringelser af danskernes retssikkerhed...

Læs artiklen

Sidens top

NOTAT til Folketingets Retsudvalg
Sikkerhed og Retssikkerhed.

Amnesty København, den 18. februar 2011

Sikkerhed og Retssikkerhed.
Behov for et reelt eftersyn
af de danske anti-terrorlove – høring
den 24. februar 2011.

Læs henvendelsen

 

Demokratiutredningens skrift nummer 16.

D. 22/2 - 1999

Regeringskanseliet
Ansvarig: Kulturdepartementet

Ladda ner: Elektronisk Demokrati (pdf 503 kB)

Sidens top